Âm Mộ Dương Trạch

Âm Mộ Dương Trạch

Tên khác: Âm Mộ Dương Trạch
Thể loại: Linh Dị
Tác giả: Tiêu Hà
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 568 chương


Thông tin truyện Âm Mộ Dương Trạch

Bạn đang theo dõi truyen hay nhat full Âm Mộ Dương Trạch của tác giả Tiêu Hà rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Linh Dị này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Ở nơi này không có trăng sắc ban đêm, đèn pin cầm tay ánh đèn mờ mờ chiếu rọi dưới có điểm phiêu hốt.Lúc này ta chợt nghe răng rắc ‘ răng rắc ’ thanh âm, Diệp Nhất không biết lúc nào trong tay nắm chặt một quả quả đào, hắn chính nơi đó từng ngụm từng ngụm gặm tới. Ta đụng lên đi, cười nói: "Ăn quả đào làm sao không để cho ta một cái?"Diệp Nhất đem đèn pin cầm tay ánh đèn nhắm ngay hắn đang nhấm nuốt quả đào trên cho ta xem!Ta con mẹ nó thiếu chút nữa không có phun ra, kia nơi nào là cái gì quả đào? Rõ ràng là một viên không biết cái gì động vật trái tim! Máu chảy đầm đìa.

Danh sách chương Âm Mộ Dương Trạch

Chương 1 : Hung địa Sát phần ~ (30/11/2022)

Chương 2 :  Tiết 1 Diệp Nhất ( Trung ) ~ (30/11/2022)

Chương 3 :  Tiết 1 Diệp Nhất ( Hạ ) ~ (30/11/2022)

Chương 4 :  Tiết 2 Đồng tử nước tiểu ( Thượng ) ~ (30/11/2022)

Chương 5 :  Tiết 2 Đồng tử nước tiểu ( Hạ ) * baikebaidu ~ google ~ (30/11/2022)

Chương 6 :  Tiết 3 Kỵ long táng ( Thượng ) ~ (30/11/2022)

Chương 7 :  Tiết 3 Kỵ long táng ( Hạ ) ~ (30/11/2022)

Chương 8 :  Tiết 4 Dưỡng Thi địa ( Thượng ) ~ (30/11/2022)

Chương 9 :  Tiết 4 Dưỡng Thi địa ( Hạ ) ~ (30/11/2022)

Chương 10 :  Tiết 5 Trấn sơn quy ( Thượng ) ~ (30/11/2022)

Chương 11 :  Tiết 5 Trấn sơn quy ( Hạ ) ~ (30/11/2022)

Chương 12 :  Tiết 6 Huyết Thủ ấn ( Thượng ) ~ (30/11/2022)

Chương 13 :  Tiết 6 Huyết Thủ ấn ( Hạ ) ~ (30/11/2022)

Chương 14 :  Tiết 7 Bị ma quỷ ám ảnh ( Thượng ) ~ (30/11/2022)

Chương 15 :  Tiết 7 Bị ma quỷ ám ảnh ( Hạ ) ~ (30/11/2022)

Chương 16 :  Tiết 8 Đánh cảnh sát ( Thượng ) ~ (30/11/2022)

Chương 17 :  Tiết 8 Đánh cảnh sát ( Trung ) ~ (30/11/2022)

Chương 18 :  Tiết 8 Đánh cảnh sát ( Hạ ) ~ (30/11/2022)

Chương 19 :  Tiết 9 Cành liễu đuổi tà ma ( Thượng ) ~ (30/11/2022)

Chương 20 :  Tiết 9 Cành liễu đuổi tà ma ( Hạ ) ~ (30/11/2022)

Chương 21 :  Tiết 10 Dạ du thần ( Thượng ) * Dạ du thần thần chuyên tuần tra ban đêm ( quản lý ma quỷ ) ~ (30/11/2022)

Chương 22 :  Tiết 10 Dạ du thần ( Trung ) ~ (30/11/2022)

Chương 23 :  Tiết 10 Dạ du thần ( Hạ ) ~ (30/11/2022)

Chương 24 :  Tiết 11 Thỉnh thần nhập thể ( Thượng ) ~ (30/11/2022)

Chương 25 :  Tiết 11 Thỉnh thần nhập thể ( Trung ) ~ (30/11/2022)

Chương 26 :  Tiết 11 Thỉnh thần nhập thể ( Hạ ) ~ (30/11/2022)

Chương 27 :  Tiết 12 Mộng cảnh không gian ( Thượng ) ~ (30/11/2022)

Chương 28 :  Tiết 12 Mộng cảnh không gian ( Trung ) ~ (30/11/2022)

Chương 1 :  ~ (30/11/2022)

Chương 2 : Thăng Long địa ~ (30/11/2022)

Chương 3 :  Tiết 1 Tài Mê hòa thượng ( Trung ) ~ (30/11/2022)

Chương 4 :  Tiết 1 Tài Mê hòa thượng ( Hạ ) ~ (30/11/2022)

Chương 5 :  Tiết 2 Đêm kinh hoàng ( Thượng ) ~ (30/11/2022)

Chương 6 :  Tiết 2 Đêm kinh hoàng ( Trung ) ~ (30/11/2022)

Chương 7 :  Tiết 2 Đêm kinh hoàng ( Hạ ) ~ (30/11/2022)

Chương 8 :  Tiết 3 Thái Dịch tam quan ( Thượng ) ~ (30/11/2022)

Chương 9 :  Tiết 3 Thái Dịch tam quan ( Trung ) ~ (30/11/2022)

Chương 10 :  Tiết 3 Thái Dịch tam quan ( Hạ ) * Baidu ~ google ~ (30/11/2022)

Chương 11 :  Tiết 4 Hưởng phúc Ngũ quỷ ( Thượng ) ~ (30/11/2022)

Chương 12 :  Tiết 4 Hưởng phúc Ngũ quỷ ( Trung ) ~ (30/11/2022)

Chương 13 :  Tiết 4 Hưởng phúc Ngũ quỷ ( Hạ ) ~ (30/11/2022)

Chương 14 :  Tiết 5 Hoàng Tuyền lộ ( Thượng ) ~ (30/11/2022)

Chương 15 :  Tiết 5 Hoàng Tuyền lộ ( Trung ) ~ (30/11/2022)

Chương 16 :  Tiết 5 Hoàng Tuyền lộ ( Hạ ) ~ (30/11/2022)

Chương 17 :  Tiết 6 Địa Ngục cuối con đường ( Toàn ) ~ (30/11/2022)

Chương 18 :  Tiết 7 Thái Dịch đạo nhân khoa học trình bày phân tích ( Thượng ) ~ (30/11/2022)

Chương 19 :  Tiết 7 Thái Dịch đạo nhân khoa học trình bày phân tích ( Trung ) * không gian 3 chiều chiều dọc chiều ngang chiều dài ~ (30/11/2022)

Chương 20 :  Tiết 7 Thái Dịch đạo nhân khoa học trình bày phân tích ( Hạ ) ~ (30/11/2022)

Chương 21 :  Tiết 8 Chu Đại Đồng ( Thượng ) ~ (30/11/2022)

Chương 22 :  Tiết 8 Chu Đại Đồng ( Trung ) ~ (30/11/2022)

Chương 23 :  Tiết 8 Chu Đại Đồng ( Hạ ) ~ (30/11/2022)

Chương 24 :  Tiết 9 Diệp Nhất hâm mộ ( Thượng ) ~ (30/11/2022)

Chương 25 :  Tiết 9 Diệp Nhất hâm mộ ( Trung ) ~ (30/11/2022)

Chương 26 :  Tiết 9 Diệp Nhất hâm mộ ( Hạ ) * Nữ chính xuất hiện ~ (30/11/2022)

Chương 27 :  Tiết 10 Cao gia ‘ Điện ’ phô ( Thượng ) * phô cửa hàng ~ (30/11/2022)

Chương 28 :  Tiết 10 Cao gia ‘ Điện ’ phô ( Trung ) ~ (30/11/2022)

Chương 29 :  Tiết 10 Cao gia ‘ Điện ’ phô ( Hạ ) ~ (30/11/2022)

Chương 30 :  Tiết 11 Văn Di học tỷ ( Thượng ) ~ (30/11/2022)

Chương 31 :  Tiết 11 Văn Di học tỷ ( Trung ) ~ (30/11/2022)

Chương 32 :  Tiết 11 Văn Di học tỷ ( Hạ ) ~ (30/11/2022)

Chương 33 :  Tiết 12 Tiễn thần ra khỏi nhà ( Thượng ) ~ (30/11/2022)

Chương 34 :  Tiết 12 Tiễn thần ra khỏi nhà ( Trung ) ~ (30/11/2022)

Chương 35 :  Tiết 12 Tiễn thần ra khỏi nhà ( Hạ ) ~ (30/11/2022)

Chương 36 :  Tiết 13 Tiễn thần nhập vị ( Thượng ) * vị bài vị linh vị ~ (30/11/2022)

Chương 37 :  Tiết 13 Tiễn thần nhập vị ( Trung ) ~ (30/11/2022)

Chương 38 :  Tiết 13 Tiễn thần nhập vị ( Hạ ) ~ (30/11/2022)

Chương 39 :  Tiết 14 Bí mật trong bản thiết kế ( Thượng ) ~ (30/11/2022)

Chương 40 :  Tiết 14 Bí mật trong bản thiết kế ( Trung ) ~ (30/11/2022)

Chương 41 :  Tiết 14 Bí mật trong bản thiết kế ( Hạ ) ~ (30/11/2022)

Chương 42 :  Tiết 15 Dưỡng long ( Thượng ) ~ (30/11/2022)

Chương 43 :  Tiết 15 Dưỡng long ( Trung ) ~ (30/11/2022)

Chương 44 :  Tiết 15 Dưỡng long ( Hạ ) ~ (30/11/2022)

Chương 45 :  Tiết 16 Học tỷ muốn ở chung ( Thượng ) ~ (30/11/2022)

Chương 46 :  Tiết 16 Học tỷ muốn ở chung ( Trung ) ~ (30/11/2022)

Chương 47 :  Tiết 16 Học tỷ muốn ở chung ( Hạ ) * taiyi Thái Dịch ~ (30/11/2022)

Chương 48 :  Tiết 17 Thịt thối ( Thượng ) ~ (30/11/2022)

Chương 49 :  Tiết 17 Thịt thối ( Trung ) ~ (30/11/2022)

Chương 50 :  Tiết 17 Thịt thối ( Hạ ) ~ (30/11/2022)

Chương 51 :  Tiết 18 Âm Dương song tử ( Thượng ) ~ (30/11/2022)

Chương 52 :  Tiết 18 Âm Dương song tử ( Trung ) ~ (30/11/2022)

Chương 53 :  Tiết 18 Âm Dương song tử ( Hạ ) ~ (30/11/2022)

Chương 54 :  Tiết 19 Chiêu hồn ( Thượng ) ~ (30/11/2022)

Chương 55 :  Tiết 19 Chiêu hồn ( Trung ) ~ (30/11/2022)

Chương 56 :  Tiết 19 Chiêu hồn ( Hạ ) ~ (30/11/2022)

Chương 57 :  Tiết 20 Sinh Tử Môn ( Thượng ) ~ (30/11/2022)

Chương 58 :  Tiết 20 Sinh Tử Môn ( Trung ) ~ (30/11/2022)

Chương 59 :  Tiết 20 Sinh Tử Môn ( Hạ ) Nơi này nấu cơm bỏ bớt đi 1000 chữ hắc hắc! ! ! ~ (30/11/2022)

Chương 60 :  Tiết 21 Thái Dịch đã đến ( Thượng ) ~ (30/11/2022)

Chương 61 :  Tiết 21 Thái Dịch đã đến ( Trung ) ~ (30/11/2022)

Chương 62 :  Tiết 21 Thái Dịch đã đến ( Hạ ) ~ (30/11/2022)

Chương 63 :  Tiết 22 Công tác chuẩn bị ( Thượng ) ~ (30/11/2022)

Chương 64 :  Tiết 22 Công tác chuẩn bị ( Trung ) ~ (30/11/2022)

Chương 65 :  Tiết 22 Công tác chuẩn bị ( Hạ ) ~ (30/11/2022)

Chương 66 :  Tiết 23 Áp lực ( Thượng ) ~ (30/11/2022)

Chương 67 :  Tiết 23 Áp lực ( Trung ) ~ (30/11/2022)

Chương 68 :  Tiết 23 Áp lực ( Hạ ) ~ (30/11/2022)

Chương 69 :  Tiết 24 Ghim thế thân ( Thượng ) ~ (30/11/2022)

Chương 70 :  Tiết 24 Ghim thế thân ( Trung ) ~ (30/11/2022)

Chương 71 :  Tiết 24 Ghim thế thân ( Hạ ) ~ (30/11/2022)

Chương 72 :  Tiết 25 Làm thiện người bất kể sinh tử ( Thượng ) ~ (30/11/2022)  123456

Bình luận truyện Âm Mộ Dương Trạch