Bắc Huyền Môn

Bắc Huyền Môn

Tên khác: Bắc Huyền Môn
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Hốt Du A
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 565 chương


Thông tin truyện Bắc Huyền Môn

Bạn đang theo dõi truyen dich full Bắc Huyền Môn của tác giả Hốt Du A rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Mấy cái tán tu ôm đoàn, hải ngoại loạn tượng sơ hiện, ma tu loạn thế, ai có thể đem cao ốc cuồng ôm.Vô lượng lượng kiếp, loạn thế phiêu linh, tu hành đến cùng chung quy bạch cốt một đống, ai có thể mượn này thành đạo?( đây là cái chính mình quảng cáo rùm beng vì đạo đức tu sĩ, kỳ thật lại thành kiếp mắt, chua xót giãy giụa thành tiên chuyện xưa )( vai chính thường thường vô kỳ, đệ tử lại tất cả đều là vai chính mệnh, làm sư phụ lại không tế thiên cho nên vận mệnh nhấp nhô sao? )làm ruộng, môn phái, phàm nhân, Thục Sơn, phong thần.

Danh sách chương Bắc Huyền Môn

Chương 1 : Chín tán nhân tề tụ Huyền Quy đảo, tập chúng lực trảm ma hóa căn cơ ~ (30/11/2022)

Chương 2 : Đạo nhân trở về nhà hỏi chuyện xưa, linh đồng rời nhà tu đạo đức ~ (30/11/2022)

Chương 3 : Chúng nhân khẩu an trí Huyền Quy đảo, chín tán nhân khai phủ Bắc Huyền môn ~ (30/11/2022)

Chương 4 : Khai phủ môn nghênh tân khách, thu đệ tử lập môn đình ~ (30/11/2022)

Chương 4.1 : Cơ bản thiết lập ~ (30/11/2022)

Chương 5 : Bắc Huyền môn phát triển định điều lệ, Lục Linh Thành Luyện đan thoát phàm cốt ~ (30/11/2022)

Chương 6 : Đệ tử bỏ mình gặp kiếp nan, kim kính luyện ma sơ hiển uy (nhất) ~ (30/11/2022)

Chương 7 : Đệ tử bỏ mình gặp kiếp nan, Kim kính luyện ma sơ hiển uy (nhị) ~ (30/11/2022)

Chương 8 : Đệ tử bỏ mình gặp kiếp nan, Kim kính luyện ma sơ hiển uy (tam) ~ (30/11/2022)

Chương 9 : Đệ tử bỏ mình gặp kiếp nan, Kim kính luyện ma sơ hiển uy (tứ) ~ (30/11/2022)

Chương 10 : Đệ tử bỏ mình gặp kiếp nan, Kim kính luyện ma sơ hiển uy (năm) ~ (30/11/2022)

Chương 11 : An nhẫn bất động như đại địa, tĩnh lự thâm mật như Địa Tạng ~ (30/11/2022)

Chương 12 : Ma đầu xảo ngôn diễn huyễn cảnh, hòa thượng từ bi đoạn bàn xử án ~ (30/11/2022)

Chương 13 : Tinh Sa Phường thị truyền ma tung, Tử Phủ tu sĩ mảnh hỏi ~ (30/11/2022)

Chương 14 : Hoàng Tuyền đạo đồ diễn Địa Ngục, Thiện Giác thân hành Bồ Tát pháp ~ (30/11/2022)

Chương 15 : Ma lý thiên cơ biện không rõ, ma đầu muốn đi gấp không biết làm sao ~ (30/11/2022)

Chương 16 : Ma đầu đê phục giả xuất gia, Viên Tâm đảo thượng được cơ duyên ~ (30/11/2022)

Chương 17 : Tỉ mỉ dạy đệ tử tu hành chuyện, triệu tập Luyện đan vi đạo đồ ~ (30/11/2022)

Chương 18 : Thuận buồm xuôi gió luyện Linh đan, ám hứa thiên vận đến thủy phủ ~ (30/11/2022)

Chương 19 : Đáy biển phong quang nhiều kỳ tuấn không rảnh rỗi không khổ luyện đan ~ (30/11/2022)

Chương 20 : Ô nhiễm hải vực ma càn rỡ, bắt cóc Bảo thuyền khốn thủy phủ ~ (30/11/2022)

Chương 21 : Tạng thủy phiêu chấn âm Ngọc phủ tam yêu chung trợ đối song ma ~ (30/11/2022)

Chương 22 : Yêu ma đấu pháp hiển Thần thông, sát cơ cùng một chỗ huyết như hà ~ (30/11/2022)

Chương 23 : Bồng Lai thất chân Đoạt Thiên Cơ, tam quang Chí bảo hiện nhân gian ~ (30/11/2022)

Chương 24 : Trằn trọc xê dịch Ngưu đầu trấn, Thiện công đổi được Chân bảo vật ~ (30/11/2022)

Chương 25 : Cứu hơn người sinh tiêu cực khổ, nhân gian hạo kiếp tích khó trở lại ~ (30/11/2022)

Chương 26 : Luyện Ma đài dâng lễ Thiên tôn, lập được dài dưỡng Trường Sinh chí ~ (30/11/2022)

Chương 27 : Nhiều năm tu trì bất đắc lộ, một mai chân kinh toàn ngộ được! ~ (30/11/2022)

Chương 28 : Gông xiềng giam cầm hôm nay thoát, chúng ta đã ở Trường Sinh bên trong! ~ (30/11/2022)

Chương 29 : Tu pháp không quên tích lũy gia nghiệp, chợt nghe tin dữ đạo lại tiêu! ~ (30/11/2022)

Chương 30 : Nhanh nhẹn linh hoạt tính toán tường tận cầu phát triển, muốn báo sát thù thanh tà ma ~ (30/11/2022)

Chương 31 : Đông Lai hứa thệ quỷ thần kinh, lập chí chấn ma thiên địa chính ~ (30/11/2022)

Chương 32 : Thủy trung nguyệt nhi kính trung hoa, Thủy Tinh cung trong đổi Song câu ~ (30/11/2022)

Chương 33 : Truy nguyên nguồn gốc luyện huyễn thân, cửu nhị kiến long gặp quý nhân ~ (30/11/2022)

Chương 34 : Mẹ goá con côi nửa đời tận phiêu linh, khai chi tán diệp muốn sinh con trai ~ (30/11/2022)

Chương 35 : Vạn thi ngừng hồn Vãng Sinh điện, chu nhan bạch cốt tâm băng thanh ~ (30/11/2022)

Chương 36 : Tu hành vẫn còn Cửu Trọng Sơn, nhất trọng vượt qua nhất trọng quan! ~ (30/11/2022)

Chương 37 : Diên thiên bất lão tế quần sinh, thâm mưu tử toán sát Chân Ma ~ (30/11/2022)

Chương 38 : Chiến khởi huyết quang thông thiên thấu, kiếp loạn Vô Danh đấu tử sinh ~ (30/11/2022)

Chương 39 : Lấy thương đổi chết trừ ma tu, Bồng Lai Chân truyền phá huyết hà ~ (30/11/2022)

Chương 40 : Lực đấu Xích Thi Thần thông loạn, Bạch liên giải trận Tu La diệt ~ (30/11/2022)

Chương 41 : Tà Thần hàng thế gây thiên ghét, Xích Tiêu kiếp lôi hóa Anh nhi ~ (30/11/2022)

Chương 42 : Tự bạo pháp trận trốn ma đầu, khổ tìm thi thể cuối cùng cũng có thu hoạch ~ (30/11/2022)

Chương 43 : Thân tàn ý kiên đạo đồ thiếu, âm phong hóa tà anh nhi thành ~ (30/11/2022)

Chương 44 : Thái Tuế tâm tham dục thoát thân, độ nhân vô lượng sinh công đức ~ (30/11/2022)

Chương 45 : Quần ma lui bước ba ngàn dặm, ngọc lộ tranh công được đền bù ~ (30/11/2022)

Chương 46 : Băng Sương đại trận ngự ma đầu, tư ức bắc huyền niệm chư tu ~ (30/11/2022)

Chương 47 : Vãng sinh tán đi tử bi tế, muốn tu thủy độn gọi sư tôn ~ (30/11/2022)

Chương 48 : Tán điểm chiến đấu luận bền bỉ, Thủy độn tu được tinh huyễn pháp ~ (30/11/2022)

Chương 49 : Truy nguyên nguồn gốc ngộ chân pháp, ngũ độc đầy đủ ải đông qua ~ (30/11/2022)

Chương 50 : Đồng tử kiêu ngạo gây họa tới thân, thảo cổ chết thay không dám nói ~ (30/11/2022)

Chương 51 : Ma đầu bày cục sinh tử đấu, giáo chủ Hóa thân truyền pháp khí ~ (30/11/2022)

Chương 52 : Kiếp số khó thoát quỷ thần mê, binh dùng quỷ đạo kỳ chế thắng ~ (30/11/2022)

Chương 53 : Song thi diệu pháp trừ ma tu, phản gián độc kế tính Bồng Lai ~ (30/11/2022)

Chương 54 : Tiên đạo truyền thừa đều điển cố, phỉ tu làm loạn muốn cướp thuyền ~ (30/11/2022)

Chương 55 : Chiến trận vây công kỳ phá cục, bạch cốt song lưu đạo khác biệt ~ (30/11/2022)

Chương 56 : Hồng Trần Ma Đạo tơ tình nhiễu, Từ Bi Ma đao chặt đầu cười ~ (30/11/2022)

Chương 57 : Kim Quang đại chú hộ thể toàn, năm trí môn nhân quỷ đao lợi ~ (30/11/2022)

Chương 58 : Thập Hương Phấn Hồng đều bề ngoài, bị ma quỷ ám ảnh tử kiếp đến ~ (30/11/2022)

Chương 59 : Ngũ Quỷ Thiên Vương được mật lệnh, Không Hải Lão mẫu thân trợ uy ~ (30/11/2022)

Chương 60 : Kiếp tị tử hiểu Âm Dương, chân kinh giả dịch lập ý cao ~ (30/11/2022)

Chương 61 : Nguyêt hạ trảm ảnh thân lập chết, đoạt tụy đi tủy cốt ma khóc ~ (30/11/2022)

Chương 62 : Điều hương chế dược liệu hồn phách, Tỉnh Thủy Đạo Đức ngưng Sát khí ~ (30/11/2022)

Chương 63 : Ma Vân che trời tề khiêu chiến, đấu tướng phá trận hiển thần uy ~ (30/11/2022)

Chương 64 : Pháp Thiên Tương Địa thân Như ý, Ngũ Độc vào trận băng túc sát ~ (30/11/2022)

Chương 65 : Thân hóa bốn ngàn tám trăm tỷ, Thiên Tiên đại đạo Trường Sinh Quả ~ (30/11/2022)

Chương 66 : Ma đầu tập doanh cứu Vô Danh, tam hí khích tướng phất tay áo đi ~ (30/11/2022)

Chương 67 : Vô tâm vô đức điên thành ma, bát loạn phản chính Quy Nguyên Khí ~ (30/11/2022)

Chương 68 : Xuẩn trùng đục thụ chuyên cần thu hoạch, châm củi liệt hỏa sinh tử sợ ~ (30/11/2022)

Chương 69 : Ngũ Độc ứng kiếp cổ tiên nộ, thiên địa vỡ vụn nghiệt nghiệp nhiều ~ (30/11/2022)

Chương 70 : Địa mạch vỡ tan sóng biển cự, Ô Tang giáo đồ đạo đức tồn ~ (30/11/2022)

Chương 71 : Đông Nam chiến tuyến mọi việc bế, người người như rồng thường tráng kiện ~ (30/11/2022)

Chương 72 : Chiến tất trở về nhà tâm tự tiễn, tương giao quên đi nhạt như nước ~ (30/11/2022)

Chương 73 : Đi lúc mau mau về lúc chậm, đồng dạng con đường lưỡng chủng tình ~ (30/11/2022)

Chương 74 : Tinh Sa Phường thị bái Long Hoa, ép mua ép bán tự hổ lang ~ (30/11/2022)

Chương 75 : Hồi đảo tương kiến tâm tương liên, Linh mạch thăng cấp cần súc thế ~ (30/11/2022)

Chương 76 : Cưỡng đoạt lộng quyền thuật, chắp vá lung tung chuyển nhượng cửa hiệu cửa hàng ~ (30/11/2022)

Chương 77 : Mặt dày mặt đen vay mượn tức, chuyển hạng hỏi khoản lý đầu cơ ~ (30/11/2022)

Chương 78 : Xảo thiết khảo nghiệm thông phương pháp, niệm thân ôn chuyện bái Đổng Trinh ~ (30/11/2022)

Chương 79 : Nhất là nhân gian lưu không được, hồng nhan từ kính hoa từ thụ. ~ (30/11/2022)

Chương 80 : Sinh tử không còn hai tướng gặp, trong số mệnh nửa điểm không do người. ~ (30/11/2022)

Chương 81 : Phong mang tất lộ cần vỏ tàng, trung dung nắm đạo cẩu đức toàn ~ (30/11/2022)

Chương 82 : Vu đồng hỏi chỉ Bồng Lai, ánh nến cháy hết chiếu người tới ~ (30/11/2022)

Chương 83 : Sư đồ muốn gặp truyền y bát, tự sáng tạo câu pháp hiệu nữ hiệp ~ (30/11/2022)

Chương 84 : Phân thân thiếu phương pháp tục sự nhiều, tỉ mỉ dạy đệ tử Luyện đan quyết ~ (30/11/2022)

Chương 85 : Cố chấp tâm chướng xảo hóa giải, tông môn gia tộc hai tướng trì ~ (30/11/2022)

Chương 86 : Bắc Huyền Thương hành sơ thành hình, thầm nghĩ tính toán dò xét giá hàng ~ (30/11/2022)

Chương 87 : Bách Hoa tiên tử truyền pháp chỉ, cầu trời tương phúc đảo phổ tế ~ (30/11/2022)

Chương 88 : Mua bán khó làm mắt chó thấp, bán nhan sắc vì sứ phương ~ (30/11/2022)

Chương 89 : Bạng nữ phong tình dao vạn loại, hải vận ngừng cấm tra Ma tu ~ (30/11/2022)

Chương 90 : Triều Tịch Tiểu trúc cơ hội buôn bán nhiều, mọi việc đều cỗ đợi khai trương ~ (30/11/2022)

Chương 91 : Bát phương tới chúc mừng khai trương, Linh thạch đấu tiến tài nguyên cổn ~ (30/11/2022)

Chương 92 : Tài như nước chảy cuồn cuộn đến, luận công hành thưởng định lòng người ~ (30/11/2022)

Chương 93 : Mọi chuyện đều tỉ mỉ không lộ chút sơ hở, Linh mạch thăng cấp hàm long vĩ ~ (30/11/2022)

Chương 94 : Đúc kiếm định long trấn bảo địa, Cổ Thần di tích Ngũ Hành đủ ~ (30/11/2022)

Chương 95 : Đi thuyền vượt qua Hoang Vu hải, tà ma đột ngột lập hải ương ~ (30/11/2022)

Chương 96 : Ngũ phương Ngũ Hành sát nhện yêu, sinh thế thần thoại dò xét địa cung ~ (30/11/2022)

Chương 97 : Thần linh mộng cảnh gặp chiến sự, hoạt khanh tử tế Huyết Ngọc đao ~ (30/11/2022)

Chương 98 : Cửu tầng địa cung thần minh tô, đạo hóa thiên địa tâm cô quạnh ~ (30/11/2022)

Chương 99 : Thủy Lục Pháp hội tế oan hồn, bỏ bao công sức chung chính quả ~ (30/11/2022)  123456

Bình luận truyện Bắc Huyền Môn