Bạch Lang Công Tôn

Bạch Lang Công Tôn

Tên khác: Bạch Lang Công Tôn
Thể loại: Lịch Sử
Tác giả: Nhất Ngữ Phá Xuân Phong
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 371 chương


Thông tin truyện Bạch Lang Công Tôn

Bạn đang theo dõi doctruyên Bạch Lang Công Tôn của tác giả Nhất Ngữ Phá Xuân Phong rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Lịch Sử này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Ngoài ý muốn hồn xuyên loạn thế, Công Tôn Chỉ giơ loan đao lên chạy vút trên thảo nguyên, áo choàng vung lên: "Ai ngăn cản người đó chết —— "Sói đi ngàn dặm ăn thịt, người đi ngàn dặm chỉ vì cầu sinh, tam quốc loạn thế, không phải ăn thịt người chính là bị ăn.

Danh sách chương Bạch Lang Công Tôn

Chương 1 : Mã tặc ~ (24/10/2022)

Chương 2 : Cùng người khác không giống nhau ~ (24/10/2022)

Chương 5 : Tế sói ~ (24/10/2022)

Chương 6 : Bá liệt ~ (24/10/2022)

Chương 7 : Sói tru ~ (24/10/2022)

Chương 8 : Loạn thế đao thứ nhất ~ (24/10/2022)

Chương 9 : Đối mặt ~ (24/10/2022)

Chương 10 : Hợp tác ~ (24/10/2022)

Chương 11 : Ý nghĩ ~ (24/10/2022)

Chương 12 : Sói cùng dê ~ (24/10/2022)

Chương 13 : Sói tàn nhẫn ~ (24/10/2022)

Chương 14 : Thiền Vu chết ~ (24/10/2022)

Chương 15 : Trời đông giá rét lòng người ~ (24/10/2022)

Chương 16 : Một thời đại khác tới ~ (24/10/2022)

Chương 17 : Muốn chết ~ (24/10/2022)

Chương 18 : Một đao ~ (24/10/2022)

Chương 19 : Mùa xuân ấm áp tiểu gia ~ (24/10/2022)

Chương 20 : Đem đạp tới vó sắt ~ (24/10/2022)

Chương 21 : Vào thành giết người ~ (24/10/2022)

Chương 22 : Lửa cháy máu tươi hỗn loạn ~ (24/10/2022)

Chương 23 : Long hổ lang ~ (24/10/2022)

Chương 24 : Ác lang ~ (24/10/2022)

Chương 25 : Hổ lang đấu ~ (24/10/2022)

Chương 26 : Lịch sử sóng lớn (1) ~ (24/10/2022)

Chương 27 : Lịch sử sóng lớn (2) ~ (24/10/2022)

Chương 28 : Lịch sử sóng lớn (3) ~ (24/10/2022)

Chương 28.5 : Tiểu nhà hát: Công Tôn Chỉ cùng Cao Thăng ~ (24/10/2022)

Chương 29 : Tinh quang dạ đồ ~ (24/10/2022)

Chương 30 : Mài đao ~ (24/10/2022)

Chương 31 : Lưỡi đao ~ (24/10/2022)

Chương 32 :  Ác hổ tương lai ~ (24/10/2022)

Chương 33 : Cung biến ~ (24/10/2022)

Chương 34 : Chờ chờ ~ (24/10/2022)

Chương 35 :  Ta muốn lập lang kỳ ~ (24/10/2022)

Chương 36 :  Lên đường ~ (24/10/2022)

Chương 37 : Hắc Sơn quân ~ (24/10/2022)

Chương 38 : Vây ở bên trong ngọn núi lớn trách nhiệm ~ (24/10/2022)

Chương 39 :  Duyên, tuyệt không thể tả ~ (24/10/2022)

Chương 40 : Nàng, ta muốn. ~ (24/10/2022)

Chương 41 : Bối rối Thái Diễm ~ (24/10/2022)

Chương 42 : Tâm tư ~ (24/10/2022)

Chương 43 : Không cẩn thận thay đổi lịch sử ~ (24/10/2022)

Chương 44 : Sắp sửa đến chiến tranh ~ (24/10/2022)

Chương 45 :  Nhân gian việc, nhiều khổ ách gian nan ~ (24/10/2022)

Chương 46 : Loạn chiến ~ (24/10/2022)

Chương 47 : Đưa tới cửa ~ (24/10/2022)

Chương 48 :  Vô đề ~ (24/10/2022)

Chương 49 :  Tuyết lớn đông mai ~ (24/10/2022)

Chương 50 : Ba anh chiến Lã Bố (1) ~ (24/10/2022)

Chương 51 :  Ba anh chiến Lã Bố (2) ~ (24/10/2022)

Chương 52 : Ba anh chiến Lã Bố (3) ~ (24/10/2022)

Chương 53 : Lã Bố thất lợi ~ (24/10/2022)

Chương 54 :  Chiến sự nhanh quay ngược trở lại ~ (24/10/2022)

Chương 55 : Xuân hàn ~ (24/10/2022)

Chương 56 : Buồn rầu ~ (24/10/2022)

Chương 57 : Đánh lén ~ (24/10/2022)

Chương 58 : Uy hiếp ~ (24/10/2022)

Chương 59 : Chó mất chủ ~ (24/10/2022)

Chương 60 :  Trung hồn thệ ~ (24/10/2022)

Chương 61 :  Bắc quy ~ (24/10/2022)

Chương 62 :  Chán nản quái lạ kỵ binh ~ (24/10/2022)

Chương 63 : Không cam lòng Bộ Độ Căn ~ (24/10/2022)

Chương 64 :  Lửa rừng ~ (24/10/2022)

Chương 65 : Sóng vai ~ (24/10/2022)

Chương 66 :  Lưỡi đao xoay chuyển ~ (24/10/2022)

Chương 67 : Nanh sói ~ (24/10/2022)

Chương 68 : Xé rách ~ (24/10/2022)

Chương 69 :  Lang tai ~ (24/10/2022)

Chương 70 : Gấp mười lần ~ (24/10/2022)

Chương 71 : Tâm ngân ~ (24/10/2022)

Chương 72 : Phiền lòng ~ (24/10/2022)

Chương 73 : Sóng ngầm ăn mòn ~ (24/10/2022)

Chương 74 : Cái kia một đao xuống nhân quả ~ (24/10/2022)

Chương 75 : Sóng ngầm trước ấm áp ~ (24/10/2022)

Chương 76 : Trọng kỵ ~ (24/10/2022)

Chương 77 : Sau cơn mưa, gót sắt như sấm ~ (24/10/2022)

Chương 78 : Dời đi ~ (24/10/2022)

Chương 79 : Hỗn loạn ~ (24/10/2022)

Chương 80 : Thoát khỏi truy tập ~ (24/10/2022)

Chương 81 : Đường lui ~ (24/10/2022)

Chương 82 : Ngày hè hàn ý ~ (24/10/2022)

Chương 83 : Cao Thăng một tiếng mắng ~ (24/10/2022)

Chương 84 : Triệu Vân ~ (24/10/2022)

Chương 85 : Hạ tinh lôi minh ~ (24/10/2022)

Chương 86 : Sói vào núi rừng ~ (24/10/2022)

Chương 87 : Triều cường bao phủ ~ (24/10/2022)

Chương 88 : Đặt chân, ngày càng rắc rối ~ (24/10/2022)

Chương 89 : Mới đến ~ (24/10/2022)

Chương 90 : Không mời mà tới ~ (24/10/2022)

Chương 91 : Chiếm vị ~ (24/10/2022)

Chương 92 : Tổ hợp quyền ~ (24/10/2022)

Chương 93 : Khải dạ ~ (24/10/2022)

Chương 94 : Thiên quang tự hải ~ (24/10/2022)

Chương 95 : Dưới mõm sói người không may ~ (24/10/2022)

Chương 96 : Tặc phong (1) ~ (24/10/2022)

Chương 97 : Tặc phong (2) ~ (24/10/2022)

Chương 98 : Phụ nhân tâm ~ (24/10/2022)

Chương 99 : Không hẹn mà gặp ~ (24/10/2022)

Chương 100 : Tự làm bậy ~ (24/10/2022)

Chương 101 : Lưỡi đao ám mang ~ (24/10/2022)  1234

Bình luận truyện Bạch Lang Công Tôn