Bách Luyện Phần Tiên

Bách Luyện Phần Tiên

Tên khác: Bách Luyện Phần Tiên
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Như Ý
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 642 chương


Thông tin truyện Bách Luyện Phần Tiên

Bạn đang theo dõi truyen full ngan Bách Luyện Phần Tiên của tác giả Như Ý rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Trời sinh vạn vật, tất cả không có cùng, trong đó thần bí hỏa, thần bí thủy, thần bí thổ, thần bí mộc cùng với thần bí kim, đồng đều thuộc về đại đạo hư vô cái kia một bộ phận, cũng không dùng thái độ bình thường tồn tại ở ở giữa thiên địa, muôn vàn khó khăn bị người Tu chân sĩ nhận thức cùng khống chế. Có quan hệ chúng nghe đồn, có thể nói là ít càng thêm ít!Một người bình thường ngoại môn đệ tử Lăng Tiêu, cơ duyên xảo hợp đã nhận được một loại dùng chim tước hình thái sinh tồn ở trong cơ thể, không có chút nào công kích năng lực thần bí hỏa diễm. Nên tước diễm chẳng những yêu thích mổ Thiên Địa linh vật, thậm chí còn có thể đem phế bảo phế đan thiêu trở lại như cũ vi nguyên thủy tài liệu. . .Dài đằng đẵng tiên đồ thần diễm làm bạn, dùng hỏa làm phụ kỳ ảo Vô Song!

Danh sách chương Bách Luyện Phần Tiên

Chương 1 : Chương trình ủng hộ Thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện ~ (29/11/2022)

Chương 1 : Thần bí hỏa diễm ~ (29/11/2022)

Chương 2 : Thanh diễm linh điểu ~ (29/11/2022)

Chương 3 : Độ thuần kinh người ~ (29/11/2022)

Chương 4 : Phục Linh tiên tử ~ (29/11/2022)

Chương 5 : Chất vấn ( cầu sưu tầm ) ~ (29/11/2022)

Chương 6 : Luyện đan ~ (29/11/2022)

Chương 7 : Đã thất bại ~ (29/11/2022)

Chương 8 : Thượng phẩm Bồi Nguyên Đan? ~ (29/11/2022)

Chương 9 : Tinh tiến ~ (29/11/2022)

Chương 10 : Luyện Khí hai tầng ~ (29/11/2022)

Chương 11 : Chu lĩnh ~ (29/11/2022)

Chương 12 : Mưu định sau động ~ (29/11/2022)

Chương 13 : Ngoài ý liệu ~ (29/11/2022)

Chương 14 : Ngân Nguyệt trảo ~ (29/11/2022)

Chương 15 : Lần nữa luyện đan! ~ (29/11/2022)

Chương 16 : Hạnh Phúc Đích Khổ Não ~ (29/11/2022)

Chương 17 : Ô Kim trảo ~ (29/11/2022)

Chương 18 : Xa xỉ tu luyện ~ (29/11/2022)

Chương 19 : Hàn động kỳ ngộ ~ (29/11/2022)

Chương 20 : Con rối khôi lỗi ~ (29/11/2022)

Chương 21 : Thôn Nhật tàng nguyệt ~ (29/11/2022)

Chương 22 : Vẽ mặt ~ (29/11/2022)

Chương 23 : Không đáng tiền thượng phẩm Bồi Nguyên Đan ~ (29/11/2022)

Chương 24 : Cần cù tu luyện hảo đồ đệ ~ (29/11/2022)

Chương 25 : Địa Hỏa chi căn ~ (29/11/2022)

Chương 26 : Địa Hỏa chi uy ~ (29/11/2022)

Chương 27 : Luyện Khí tầng ba ~ (29/11/2022)

Chương 28 : Dạ đàm ~ (29/11/2022)

Chương 29 : Khôi lỗi tài liệu ~ (29/11/2022)

Chương 30 : Giao dịch ~ (29/11/2022)

Chương 31 : Linh Chủng Kỳ Quyết ~ (29/11/2022)

Chương 32 : Ngân hồ thiếu nữ ~ (29/11/2022)

Chương 33 : Huyền Âm đan ~ (29/11/2022)

Chương 34 : Tạc lô ~ (29/11/2022)

Chương 35 : Bị buộc tay không bắt sói ~ (29/11/2022)

Chương 36 : Tất cả có hậu thủ ~ (29/11/2022)

Chương 37 : Lần nữa tiến bộ ~ (29/11/2022)

Chương 38 : Tỷ thí không công bình ~ (29/11/2022)

Chương 39 : Ai càng chậm ~ (29/11/2022)

Chương 40 : Biến đổi bất ngờ kết quả ~ (29/11/2022)

Chương 41 : Thu hoạch ~ (29/11/2022)

Chương 42 : Cô nam quả nữ ~ (29/11/2022)

Chương 43 : Thiếu nữ Tô mạc ~ (29/11/2022)

Chương 44 : Sự tình có nhiều lần ~ (29/11/2022)

Chương 45 : Đại thu hoạch ~ (29/11/2022)

Chương 46 : Giết không tha! ~ (29/11/2022)

Chương 47 : Lăng Tiêu thực lực ~ (29/11/2022)

Chương 48 : Quỷ mị thủ đoạn ~ (29/11/2022)

Chương 49 : Ngàn năm truyền thừa ~ (29/11/2022)

Chương 50 : Quỷ mộ ~ (29/11/2022)

Chương 51 : Tam đại khủng bố ~ (29/11/2022)

Chương 52 : Bị nhốt ~ (29/11/2022)

Chương 53 : Ảo trận dấu vết ~ (29/11/2022)

Chương 54 : Nổi bật biến cố ~ (29/11/2022)

Chương 55 : Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được ~ (29/11/2022)

Chương 56 : Sắp chết phản kích ~ (29/11/2022)

Chương 57 : Giải quyết tốt hậu quả ~ (29/11/2022)

Chương 58 : Thoải mái phập phồng ~ (29/11/2022)

Chương 59 : Sử thượng nhất vớ vẩn kết quả ~ (29/11/2022)

Chương 60 : Chuẩn bị bế quan ~ (29/11/2022)

Chương 61 : Bách niên bí mật ~ (29/11/2022)

Chương 62 : Luyện Khí tầng bốn ~ (29/11/2022)

Chương 63 : Xích Diễm Sí ~ (29/11/2022)

Chương 64 : Kiếm tiền kế hoạch ~ (29/11/2022)

Chương 65 : Pháp thuật các ~ (29/11/2022)

Chương 66 : Điên cuồng tăng trưởng linh thạch ~ (29/11/2022)

Chương 67 : Luyện đan cuồng nhân ~ (29/11/2022)

Chương 68 : Băng Thụ Căn Quật ~ (29/11/2022)

Chương 69 : Dĩ bỉ chi đạo (*) ~ (29/11/2022)

Chương 70 : Không ngừng xâm nhập ~ (29/11/2022)

Chương 71 : Đan dược không phải như vậy ăn ~ (29/11/2022)

Chương 72 : Hàn Triều ~ (29/11/2022)

Chương 73 : Băng sát ~ (29/11/2022)

Chương 74 : Nghìn cân treo sợi tóc ~ (29/11/2022)

Chương 75 : Luyện Khí năm tầng ~ (29/11/2022)

Chương 76 : Kim Đan kỳ đại tu sĩ ~ (29/11/2022)

Chương 77 : Giao dịch đại hội ~ (29/11/2022)

Chương 78 : Yêu Thân Thế ~ (29/11/2022)

Chương 79 : Tử Ảnh u trảo ~ (29/11/2022)

Chương 80 : Công cường thủ nhược ~ (29/11/2022)

Chương 81 : Hoàn Dương Đan ~ (29/11/2022)

Chương 82 : Cực phẩm phù khí cuộc chiến! ~ (29/11/2022)

Chương 83 : Lực địch ~ (29/11/2022)

Chương 84 : Kim Đan kỳ đại tu sĩ nhân tình ~ (29/11/2022)

Chương 85 : Sư thúc Hoàn Dương Đan như thế nào luyện? ~ (29/11/2022)

Chương 86 : Thiêu! Thiêu! Thiêu! ~ (29/11/2022)

Chương 87 : Không có khả năng nhiệm vụ? ~ (29/11/2022)

Chương 88 : Tu vị tinh tiến ~ (29/11/2022)

Chương 89 : Tu Di giới tử Sa Lịch Thế Giới ~ (29/11/2022)

Chương 90 : Áo ngực cái yếm ~ (29/11/2022)

Chương 91 : Đi vào rừng ~ (29/11/2022)

Chương 92 : Chương trình ủng hộ Thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện ~ (29/11/2022)

Chương 92 : Nhặt được cái áo trắng mỹ nữ ~ (29/11/2022)

Chương 93 : Không an tĩnh ban đêm ~ (29/11/2022)

Chương 94 : Đả kích ngấm ngầm hay công khai phong ba ám sinh ~ (29/11/2022)

Chương 95 : Trong cốc giao dịch ~ (29/11/2022)

Chương 96 : Chân Linh lá bùa ~ (29/11/2022)

Chương 97 : Linh Long quả ~ (29/11/2022)

Chương 98 : Kinh Biến ~ (29/11/2022)  1234567

Bình luận truyện Bách Luyện Phần Tiên