Bàn Sơn

Bàn Sơn

Tên khác: Bàn Sơn
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Đậu Tử Nhạ Đích Họa
Trạng thái: Hoàn thành
Độ dài: 90 chương


Thông tin truyện Bàn Sơn

Tội hộ: Tổ tiên phạm tội, họa lụy hậu nhân, danh viết “tội hộ”. Tội hộ, nam làm nô, nữ làm tì, suốt đời cơ cực. Không được ăn thịt, không được ra đường, không có tương lai!Lương Tân, xuất thân tội hộ, cha vì lao động khổ sai, lao lực mà chết, nương hàng ngày quần quật, không được rảnh tay.Quỷ phó của Lương gia lòng nặng ân tình, đã qua ba trăm năm nhưng chưa hề nản chí, tìm tới Lương Tân, mong báo ân hoàn nghĩa.Tổ tiên của Lương Tân đến tột cùng phạm phải tội gì mà họa lụy toàn gia?Ngọc thạch song sát, ngọc thạch câu phần, Lương Tân lại được đến lợi ích gì?Thâm sơn có thiên viên, biết nói tiếng người, cũng chịu Lương gia ân nghĩa, lại đền đáp ra sao?Xin mời đọc Bàn Sơn để tìm giải đáp.

Danh sách chương Bàn Sơn

Chương 1: Hương vị thịt bò ~ (22/11/2022)

Chương 2: Cửu Long Thanh Y ~ (22/11/2022)

Chương 3: Khai sơn phá sát ~ (22/11/2022)

Chương 4: Hạng Thiềm man tộc ~ (22/11/2022)

Chương 5: Đại Hồng hỏa lôi ~ (22/11/2022)

Chương 6: Mưu nghịch tội lớn ~ (22/11/2022)

Chương 7: Ngọc thạch song sát ~ (22/11/2022)

Chương 8: Tự giải quyết cho tốt ~ (22/11/2022)

Chương 9: Đồng quy vu tận ~ (22/11/2022)

Chương 10: Trẻ con thì nên cởi truồng ~ (22/11/2022)

Chương 11: Được ăn thịt là hạnh phúc ~ (22/11/2022)

Chương 12: Bàn Sơn thanh y ~ (22/11/2022)

Chương 13: Lợi khí quả phụ ~ (22/11/2022)

Chương 14: Thảo hài một hào (Giầy Rơm không số) ~ (22/11/2022)

Chương 15: Ma đao hoắc hoắc – Không là tiều phu thì cũng là đồ tể ~ (22/11/2022)

Chương 16: Kỳ lợi đoạn kim ~ (22/11/2022)

Chương 17: Tiền nhân hậu quả ~ (22/11/2022)

Chương 18: Hỏa vĩ thiên vượn ~ (22/11/2022)

Chương 19: Thượng Hồ Hạ Lô! ~ (22/11/2022)

Chương 20: Ngọc hạp huyền cơ ~ (22/11/2022)

Chương 21: Huynh muội liên tâm ~ (22/11/2022)

Chương 22: Đoạn diệt phàm tình ~ (22/11/2022)

Chương 23: Tu tiên như vậy ta không tu nữa! ~ (22/11/2022)

Chương 24: Nhất tiễn kinh tiên ~ (22/11/2022)

Chương 25: Khổ Nãi Sơn náo nhiệt ~ (22/11/2022)

Chương 26: Thích khách Hồng Bào ~ (22/11/2022)

Chương 27: Thất bộ đăng thiên (bảy bước lên trời) ~ (22/11/2022)

Chương 28: Ngũ đạo tam thô ~ (22/11/2022)

Chương 29: Rời núi ~ (22/11/2022)

Chương 30: Thiên Sách quân trận ~ (22/11/2022)

Chương 31: Thiên viên không đuôi ~ (22/11/2022)

Chương 32: Xin mời ra tay ~ (22/11/2022)

Chương 33: Ngươi chết ta sống ~ (22/11/2022)

Chương 34: Bắt đầu cuộc sống mới ~ (22/11/2022)

Chương 35: Khai trương đại cát ~ (22/11/2022)

Chương 36: An bài kế sách ~ (22/11/2022)

Chương 37: Vãng tử lý phách (đi vào đập phá.) ~ (22/11/2022)

Chương 38: Linh phù hóa thành tro bụi ~ (22/11/2022)

Chương 39: Dưỡng quỷ vi hoạn ~ (22/11/2022)

Chương 40: Hung thủ giết người ~ (22/11/2022)

Chương 41: Tiên họa ~ (22/11/2022)

Chương 42: Nhân gian tư vị ~ (22/11/2022)

Chương 43: Càn Sơn chi nan (1) ~ (22/11/2022)

Chương 44: Đoản điều khanh thương ~ (22/11/2022)

Chương 45: Suy bụng ta ra bụng người ~ (22/11/2022)

Chương 46: Đại nạn lâm đầu ~ (22/11/2022)

Chương 47: Không bằng chó lợn ~ (22/11/2022)

Chương 48: Tính toán thiếu sót ~ (22/11/2022)

Chương 49: Hôi bào thiết diện ~ (22/11/2022)

Chương 50: Cửu Long Bàn Sơn ~ (22/11/2022)

Chương 51: Ăn nhịp với nhau ~ (22/11/2022)

Chương 52: Thanh Y du kỵ ~ (22/11/2022)

Chương 53: Duy mệnh thị tòng ~ (22/11/2022)

Chương 54: Sự việc ngoài ý muốn ~ (22/11/2022)

Chương 55: Nữ nhi tình trường ~ (22/11/2022)

Chương 56: Thất trùng thất tinh ~ (22/11/2022)

Chương 57: Bắc Hoang Vu thuật ~ (22/11/2022)

Chương 58: Hoàng kim trướng bồng ~ (22/11/2022)

Chương 59: Thổ Chi Lực ~ (22/11/2022)

Chương 60: Thất Cổ tinh hồn ~ (22/11/2022)

Chương 61: Đế Tinh Tử Vi ~ (22/11/2022)

Chương 62: Chân giả Du Kỵ ~ (22/11/2022)

Chương 63: Nghe phong thanh ~ (22/11/2022)

Chương 64: Đệ tử thân truyền ~ (22/11/2022)

Chương 65: Cáng tre ngự phong ~ (22/11/2022)

Chương 66: Hòa thượng vũ mị (hòa thượng quyến rũ) ~ (22/11/2022)

Chương 67: Mắt mù tai điếc ~ (22/11/2022)

Chương 68: Chiến cục thê thảm ~ (22/11/2022)

Chương 69: Bốn loại pháp bảo ~ (22/11/2022)

Chương 70: Nói dễ hơn làm ~ (22/11/2022)

Chương 71: Thanh y quy củ ~ (22/11/2022)

Chương 72: Tiến về Trấn sơn ~ (22/11/2022)

Chương 73: Vọng phong nhi đào ~ (22/11/2022)

Chương 74: Thiên hạ nhân gian ~ (22/11/2022)

Chương 75: Đại từ bi điều ~ (22/11/2022)

Chương 76: Nha tước tương tranh ~ (22/11/2022)

Chương 77: Tả thủ Nhai Tí ~ (22/11/2022)

Chương 78: Giải Linh tiểu trấn ~ (22/11/2022)

Chương 79: Ma tước lão hào ~ (22/11/2022)

Chương 80: Thạch phá kinh thiên ~ (22/11/2022)

Chương 81: Cử hỏa thiêu thiên ~ (22/11/2022)

Chương 82: Thảo mộc giai binh ~ (22/11/2022)

Chương 83: Du mộc đại não ~ (22/11/2022)

Chương 84: Ám đạo huyền cơ ~ (22/11/2022)

Chương 85: Chiếu minh hoàn cảnh ~ (22/11/2022)

Chương 86: Chân thân pháp trận ~ (22/11/2022)

Chương 87: Thất điều liên tử ~ (22/11/2022)

Chương 88: Phúc bối thụ địch ~ (22/11/2022)

Chương 89: Triệu gia tổ phần ~ (22/11/2022)

Chương 90: Phong thủy cách cục ~ (22/11/2022)Bình luận truyện Bàn Sơn