Bị Nữ Oa Ghét Bỏ, Ta Nhân Tổ Lật Tay Sáng Tạo Đại Đế

Bị Nữ Oa Ghét Bỏ, Ta Nhân Tổ Lật Tay Sáng Tạo Đại Đế

Tên khác: N/a
Thể loại: Huyền Huyễn
Tác giả: Cổ Nguyệt Đường
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 128 chương


Thông tin truyện Bị Nữ Oa Ghét Bỏ, Ta Nhân Tổ Lật Tay Sáng Tạo Đại Đế

Hồn xuyên Hồng Hoang một đời Nhân Tổ, bắt đầu bởi vì bộ lạc nhỏ yếu, Vô Pháp bày đồ cúng tế phẩm cho Nữ Oa nương nương. Chịu khổ Nữ Oa nương nương ghét bỏ. Cũng hạ lệnh: Cả đời không để cho Lục Du nơi thống trị bộ lạc lại đến thánh địa. Mà thân ở nguy hiểm trọng trọng Hồng Hoang đại lục, không có cường giả che chở, nhân tộc giống như con kiến hôi nhỏ yếu, bất cứ lúc nào cũng sẽ có diệt tộc chi hiểm. Thật may, Lục Du giác tỉnh thần cấp lựa chọn hệ thống. Vì có thể làm cho mình thống trị nhân tộc bộ lạc, vạn cổ trường tồn, vĩnh hằng bất diệt, không trở thành Tiên Thần chuồng nuôi hương hỏa công cụ. Lục Du cố gắng không dính nhân quả, không theo kết oán, lặng lẽ tu luyện, trong bóng tối phát dục, mọi việc tính trước làm sau, vững như lão cẩu, có thể cẩu liền cẩu, không thể cẩu liền muốn hết tất cả biện pháp tiêu diệt địch nhân, bảo đảm an toàn là số một. - - - Dự báo hậu sự thế nào, mời xem trong sách lời giải! Bởi vì nhân vật chính xuyên việt, hồ điệp phiến động, bộ phận Hồng Hoang nội dung cố sự phát sinh thay đổi, trong đó sẽ miêu tả Hỗn Độn thế giới cố sự.

Danh sách chương Bị Nữ Oa Ghét Bỏ, Ta Nhân Tổ Lật Tay Sáng Tạo Đại Đế

Chương 1: Muôn vàn đại đạo, vì cẩu đạo tối cường ~ (17/12/2022)

Chương 2: Chuẩn Thánh công pháp Huyền Hoàng Quyết ~ (17/12/2022)

Chương 3: Đạo Đức Kinh sáng tạo pháp ~ (17/12/2022)

Chương 4: Thế Giới Thụ hạt giống ~ (17/12/2022)

Chương 5: Truyền thụ nhân tộc tân pháp, thượng phẩm Hậu Thiên linh bảo Động Thiên châu ~ (17/12/2022)

Chương 6: Hoàng đế! Long tộc ~ (17/12/2022)

Chương 7: Ám cục ~ (17/12/2022)

Chương 8: Tam Thanh, tây phương nhị phật thành thánh Lục Thánh quy vị ~ (17/12/2022)

Chương 9: Kim Tiên cảnh cực phẩm Tiên Thiên linh bảo Thiên Cơ Tán Độc Hoang ~ (17/12/2022)

Chương 10: Lục phẩm linh hồn liên hoa đài ~ (17/12/2022)

Chương 11: Hệ thống đại sự kiện chức năng ~ (17/12/2022)

Chương 12: Yêu tộc đột kích ~ (17/12/2022)

Chương 13: Người trẻ tuổi, không cuồng vọng gọi thế nào làm người trẻ tuổi ~ (17/12/2022)

Chương 14: Ta là thích khách bóng đen cẩu lão lục ~ (17/12/2022)

Chương 15: Tiệt Giáo cùng Xiển Giáo đại loạn đấu ~ (17/12/2022)

Chương 16: Tam Thanh tách ra lên thiên đình trộm cắp ~ (17/12/2022)

Chương 17: Thắng lợi trở về ~ (17/12/2022)

Chương 18: Bế quan vạn năm Đại La Kim Tiên Âm Dương hóa thân thuật toàn bộ nhân tộc lão lục ý nghĩ ~ (17/12/2022)

Chương 19: Tiểu Âm Dương Phân Thân Thuật tọa lạc Hoa Quả sơn ~ (17/12/2022)

Chương 20: Cực phẩm Tiên Thiên chí bảo Minh Giới chi môn Độc Hoang toàn gia ~ (17/12/2022)

Chương 21: 10 ngày huyết tẩy Hồng Hoang ~ (17/12/2022)

Chương 22: Tên ta Minh chủ, tụng ta tên thật người, trong luân hồi được vĩnh sinh ~ (17/12/2022)

Chương 23: Nhân Tổ Lục Du! Mời Yêu Hoàng Đế Tuấn nhất chiến ~ (17/12/2022)

Chương 24: Thối rữa hảo tâm Tổ Vu Đế Giang ~ (17/12/2022)

Chương 25: Vu Yêu chi chiến kết thúc truyền đạo Tôn Ngộ Không, thu đồ đệ Lục Nhĩ Mỹ Hầu ~ (17/12/2022)

Chương 26: Chuẩn Đề, ngươi cái lão thất phu ~ (17/12/2022)

Chương 27: Bái phỏng Lão Tử thiên hạ rộn ràng đều là lợi, Nữ Oa nương nương tha thứ ~ (17/12/2022)

Chương 28: Ngưng tụ 9 Kim Ô linh thân, dương thân cùng âm thân, Phục Hy ~ (17/12/2022)

Chương 29: Giao dịch Hậu Thổ nương nương mưu đồ Địa Phủ ~ (17/12/2022)

Chương 30: Phục Hy đầu thai, Hồng Quân lão tổ bị giam cầm, Chưởng Thiên Thần Tôn ~ (17/12/2022)

Chương 31: Thoát đi Hồng Hoang đại lục, đại đạo Tiểu Thiên thế giới ~ (17/12/2022)

Chương 32: Hỗn Độn hung thú ~ (17/12/2022)

Chương 33: Thiên giới vững chắc ~ (17/12/2022)

Chương 34: Đại đạo lực chi pháp tắc, Hỗn Độn quyền, chiến đấu mô phỏng không gian ~ (17/12/2022)

Chương 35: Thiên giới nhân khẩu vấn đề Hỗn Độn chiến thuyền ~ (17/12/2022)

Chương 36: Bàn đào thịnh yến, Dao Thủy ~ (17/12/2022)

Chương 37: Đã tìm tới cửa ~ (17/12/2022)

Chương 38: Nữ Oa nương nương tính kế ~ (17/12/2022)

Chương 39: Đại La Kim Tiên hậu kỳ mưu đồ Thiên Đình khí vận tổn thương chi kiếm ~ (17/12/2022)

Chương 40: Lão lục sinh hoạt hàng ngày Phục Hy phản bội ~ (17/12/2022)

Chương 41: Ngươi phải thu ta làm đồ đệ? ~ (17/12/2022)

Chương 42: Hồng Hoang sống Lôi Phong, có thể cùng Thánh Nhân nhất chiến ~ (17/12/2022)

Chương 43: Một kiếm chém chết Thánh Nhân ~ (17/12/2022)

Chương 44: Đông Hoàng Thái Nhất phục sinh ~ (17/12/2022)

Chương 45: Minh Hà lão tổ, Côn Bằng Yêu Sư, La Hầu phục sinh ~ (17/12/2022)

Chương 46: Lần lượt thành thánh ~ (17/12/2022)

Chương 47: Ta sẽ chết? Đại Đạo cấp Chưởng Thiên chi thuật ~ (17/12/2022)

Chương 48: Liễu Thần ~ (17/12/2022)

Chương 49: Đại La Kim Tiên viên mãn trạch nữ Liễu Thần, Nho giả thế giới ~ (17/12/2022)

Chương 50: Hỗn Độn tuần tra khiến cho dung hợp Nho giả thế giới Long tộc đến ném ~ (17/12/2022)

Chương 51: Cửu Lê bộ lạc La Hầu tương trợ ~ (17/12/2022)

Chương 52: Hồng Quân Ác Thi ~ (17/12/2022)

Chương 53: Thánh Nhân chi vị thật lớn hố sâu a ~ (17/12/2022)

Chương 54: Hỗn Độn Kinh Đông Hoàng Thái Nhất uy hiếp ~ (17/12/2022)

Chương 55: Lục Thánh khủng hoảng, Tây Thiên đình lập Ngọc Đế phẫn nộ ~ (17/12/2022)

Chương 56: Nhộn nhịp thiết lập đạo thống, Trấn Nguyên Tử lo âu ~ (17/12/2022)

Chương 57: Trấn Nguyên Tử vào nhân tộc, văn minh thánh sư, Hạn Bạt giáng thế ~ (17/12/2022)

Chương 58: Hồng Hoang đại lục đệ nhất ác nữ Dao Trì Nữ Đế, La Hầu tính kế ~ (17/12/2022)

Chương 59: Kiếm đạo thế giới lại thu một tên Thánh Nhân đồng tử ~ (17/12/2022)

Chương 60: Kiếm ý bản nguyên, 5 cân Hỗn Độn vật chất ~ (17/12/2022)

Chương 61: Chúng sinh chán ghét, Hồng Quân Ác Thi tính kế, từ bi nhân hoàng ~ (17/12/2022)

Chương 62: Tính kế Hồng Quân lão tổ cùng Chưởng Thiên Thần Tôn ~ (17/12/2022)

Chương 63: Song song cảnh giới rơi xuống thiên đạo Thánh Nhân, tạo hóa Ngọc Điệp khủng bố ~ (17/12/2022)

Chương 64: Vô Lượng kiếp khó kết thúc, Hồng Quân lão tổ mượn đao giết người ~ (17/12/2022)

Chương 65: Thánh Nhân con kiến hôi cũng ~ (17/12/2022)

Chương 66: Chúng sinh khí vận có 10 phân, ta nhân tộc chiếm năm phần, Chưởng Thiên Thần Ấn, văn minh chi đạo ~ (17/12/2022)

Chương 67: Địa Tàng Vương Bồ Tát, Địa Phủ hỗn loạn, Cửu Thánh mưu Địa Phủ ~ (17/12/2022)

Chương 68: Hỗn Độn pháp tắc, Hỗn Độn đạn pháo, chuẩn Thánh trung kỳ, hai vị đại lão oán hận ~ (17/12/2022)

Chương 69: Thực lực sánh vai cùng, Hậu Thổ thăm hỏi, luân hồi bản nguyên, Luân Hồi Điện ~ (17/12/2022)

Chương 70: Hơi triển lộ một điểm Nhân tộc thực lực, Hậu Thổ nương nương chấn kinh ~ (17/12/2022)

Chương 71: Vạn yêu lệnh, hạ phẩm Hỗn Độn linh bảo Minh Giới chi môn, Tạo Hóa Thanh Liên kiếm thuật, luân hồi thú ~ (17/12/2022)

Chương 72: Lần nữa đối chiến Chưởng Thiên Thần Tôn, Minh Giới chi môn cùng Tạo Hóa Thanh Liên kiếm thuật uy lực ~ (17/12/2022)

Chương 73: Thiên giới chúng nhân tộc thiên kiêu ý nghĩ, người ta tổ không qua loa rồi ~ (17/12/2022)

Chương 74: Chúng thánh chấn kinh ~ (17/12/2022)

Chương 75: Cung tiễn chư thánh thăng thiên! Hai vị đại lão kịp thời chạy tới ~ (17/12/2022)

Chương 76: Các hiển thần thông, lấy một chọi hai ~ (17/12/2022)

Chương 77: Kết thúc, chúng sinh ý nguyện, Bàn Cổ muốn phục sinh? Vô lượng Thần Kiếp ~ (17/12/2022)

Chương 78: Không cách nào tránh khỏi vô lượng Thần Kiếp, Hồng Quân lão tổ tính kế, làm chuẩn bị ~ (17/12/2022)

Chương 79: An bài sắp xếp xong, nhân tộc khí vận nhân vật chính Vương Đằng, Lý Đại Đảm ~ (17/12/2022)

Chương 80: Thu đồ đệ Vương Đằng, Lý Đại Đảm, Khổng Tuyên, Nhân Tổ ta Thân Công Báo cũng muốn bái ngươi làm sư ~ (17/12/2022)

Chương 81: Vương bài gián điệp Thân Công Báo, Thông Thiên giáo chủ khiêu chiến Lục Kiếm ~ (17/12/2022)

Chương 82: Giá lâm Kim Ngao đảo, Lục Kiếm cường hãn kiếm đạo tư chất ~ (17/12/2022)

Chương 83: Lắc lư Thông Thiên, Hồng Quân lão tổ phiền muộn ~ (17/12/2022)

Chương 84: Bàn Cổ lão đại ca muốn tay kéo Hỗn Độn thần linh, lưỡng Thánh tạm thời hợp tác ~ (17/12/2022)

Chương 85: Hồng Hoang đại lục đại hàng hải thời đại, Nhiên Đăng phản bội ~ (17/12/2022)

Chương 86: Khôi phục Thiên Đạo Chí Tôn cảnh giới hai vị đại lão, đại đạo bản nguyên thạch ~ (17/12/2022)

Chương 87: Vì trở thành thánh độ tình duyên, nhi tử Lục Phàm, Bàn Cổ tính kế Lục Du cùng Hậu Thổ nương nương ~ (17/12/2022)

Chương 88: Bàn Cổ sợ hãi, đột phá Thánh Nhân, thần bí không gian hỗn độn, vĩnh hằng chi môn ~ (17/12/2022)

Chương 89: Hủy Diệt Chi Chủ, rốt cuộc là có phải hay không tính kế? Hệ thống thăng cấp, Hỗn Độn Thể, bất hủ chi môn ~ (17/12/2022)

Chương 90: Khiêu chiến Thiên Đạo Chí Tôn sơ kỳ Chưởng Thiên Thần Tôn, Thiên Đạo Chí Tôn cảnh giới cường đại ~ (17/12/2022)

Chương 91: Bị ám hại Chưởng Thiên Thần Tôn Bàn Cổ thiết quyền ~ (17/12/2022)

Chương 92: Chia chiến lợi phẩm, Chưởng Thiên Thần Tôn cùng Hồng Quân hoài nghi ~ (17/12/2022)

Chương 93: Tìm đạo Hàn Khả Nhi ~ (17/12/2022)

Chương 94: Hoàn mỹ nhân sinh (một) kết hôn ~ (17/12/2022)

Chương 95: Hoàn mỹ nhân sinh (hai) nữ nhi Lục Thanh nhi ~ (17/12/2022)

Chương 96: Hoàn mỹ nhân sinh ( cuối cùng ) đại đạo hữu tình ~ (17/12/2022)

Chương 97: Rời khỏi, hoa thiền Thánh Nhân ~ (17/12/2022)

Chương 98: Giết người phóng hỏa đai vàng trở về thiên giới ~ (17/12/2022)

Chương 99: Đại Vũ trị thủy, Hạ Triều thiết lập, Thiên Đình lo âu, lão lục Bàn Cổ ~ (17/12/2022)

Chương 100: Hỗn Độn bí cảnh, Tà Thần, không rõ ràng Ma Hồ ~ (17/12/2022)  12

Bình luận truyện Bị Nữ Oa Ghét Bỏ, Ta Nhân Tổ Lật Tay Sáng Tạo Đại Đế