Cái Thế Thiên Tôn

Cái Thế Thiên Tôn

Tên khác: Cái Thế Thiên Tôn
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Quan Kỳ
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 574 chương


Thông tin truyện Cái Thế Thiên Tôn

Bạn đang theo dõi truyện dịch full Cái Thế Thiên Tôn của tác giả Quan Kỳ rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Trăm nước tranh bá, cùng Thiên Địa tranh vận. Trăm nhà đua tiếng, cùng Thiên Địa tranh đạo. Kẻ lập quốc, quét ngang Bát Hoang Lục Hợp, Duy Ngã Độc Tôn. Người lập giáo, tam giới lục đạo, Duy Ngã Độc Tôn. Muôn dân trăm họ như con sâu cái kiến, thánh hiền như rơm rác, giáo không lập, lưu tinh sáng chói, người lập giáo, cùng Thiên ngang hàng!

Danh sách chương Cái Thế Thiên Tôn

Chương 1 : Đại Nhật Kim Chung Tráo ~ (05/12/2022)

Chương 2 : Miệng ngậm Tiên Thiên ~ (05/12/2022)

Chương 3 : Nghiệt chủng ~ (05/12/2022)

Chương 4 : Mua Ưng ~ (05/12/2022)

Chương 5 : Đại Nhật Nguyên Thần ~ (05/12/2022)

Chương 6 : Muỗi thân ~ (05/12/2022)

Chương 7 : Tứ Tượng kết giới ~ (05/12/2022)

Chương 8 : Vô Địch gấu hài tử ~ (05/12/2022)

Chương 09 : Vạn yêu bầy trung ~ (05/12/2022)

Chương 10 : Làm cho quỳ ~ (05/12/2022)

Chương 11 : Yêu Độc Chân Kinh ~ (05/12/2022)

Chương 12 : Luyện yêu ~ (05/12/2022)

Chương 13 : Binh gia học phủ ~ (05/12/2022)

Chương 16 : Đại nhật dung luyện ~ (05/12/2022)

Chương 17 : Ba đầu sáu tay đánh chuột đồng ~ (05/12/2022)

Chương 18 : Da dày ~ (05/12/2022)

Chương 19 : Nữ ma đầu ~ (05/12/2022)

Chương 20 : Một đám gấu hài tử ~ (05/12/2022)

Chương 21 : Lỗ Phạn Dũng chế tưởng ~ (05/12/2022)

Chương 22 : Lỗ Phạn Dũng mời khách ~ (05/12/2022)

Chương 23 : Tề tụ Lỗ gia ~ (05/12/2022)

Chương 24 : Lỗ Phạn Dũng tính sai ~ (05/12/2022)

Chương 25 : Lẫn nhau kể tâm sự ~ (05/12/2022)

Chương 26 : Tuyệt vọng Lỗ Phạn Dũng ~ (05/12/2022)

Chương 27 : Một bữa cơm thù ~ (05/12/2022)

Chương 28 : Tông miếu quảng trường ~ (05/12/2022)

Chương 29 : Cả nước tế tự Thiên Địa ~ (05/12/2022)

Chương 30 : Khương Thái đích ngoan chiêu ~ (05/12/2022)

Chương 31 : Gieo vạ a! ~ (05/12/2022)

Chương 32 : Hừng hực một cây đuốc ~ (05/12/2022)

Chương 34 : Tai họa ra khỏi thành ~ (05/12/2022)

Chương 35 : Thái Thiên Long ~ (05/12/2022)

Chương 36 : Ám hiệu ~ (05/12/2022)

Chương 37 : Chui đầu vô lưới ~ (05/12/2022)

Chương 39 : Ăn sạch ~ (05/12/2022)

Chương 39 : Ăn hết sạch rồi ~ (05/12/2022)

Chương 40 : Sơn cùng thủy tận Thái Quốc người ~ (05/12/2022)

Chương 41 : Thần y Biển Thước ~ (05/12/2022)

Chương 42 : Khởi tử hồi sinh Đan ~ (05/12/2022)

Chương 43 : Công Tôn Khởi ~ (05/12/2022)

Chương 44 : Đan Kiếp ~ (05/12/2022)

Chương 45 : Triệu Chính ~ (05/12/2022)

Chương 46 : Y có thể cứu người cũng có thể giết người ~ (05/12/2022)

Chương 47 : Biển Thước thần lực ~ (05/12/2022)

Chương 48 : Cầu kiến Biển Thước ~ (05/12/2022)

Chương 49 : Biển Thước lý tưởng ~ (05/12/2022)

Chương 50 : Ôn dịch (Canh 1! ) ~ (05/12/2022)

Chương 51 : Phong Lôi trấn (Canh 2! ) ~ (05/12/2022)

Chương 52 : Ôn thần (Canh 3! ) ~ (05/12/2022)

Chương 53 : Muỗi thân hút độc (Canh 1! ) ~ (05/12/2022)

Chương 54 : Gặp lại Hạn Bạt (Canh 2! ) ~ (05/12/2022)

Chương 55 : Đạo cơ (Canh 3! ) ~ (05/12/2022)

Chương 56 : Họ Khương cùng thế là địch (Canh 1 ~ (05/12/2022)

Chương 56 : Họ Khương cùng thế là địch ~ (05/12/2022)

Chương 57 : Ký danh đệ tử (Canh 2! ) ~ (05/12/2022)

Chương 61 : Cầu bội ngọc (Canh 3! ) ~ (05/12/2022)

Chương 62 : Phật gia (Canh 1! ) ~ (05/12/2022)

Chương 63 : Thái vương đại yến (Canh 2! ) ~ (05/12/2022)

Chương 64 : Quân có tật tại thấu lí không trừng trị đem sợ ~ (05/12/2022)

Chương 65 : Tìm tai vạ Thái quốc người ~ (05/12/2022)

Chương 66 : Vô cùng thê thảm Thái quốc tan tác ~ (05/12/2022)

Chương 67 : Khương Thái kế hoạch ~ (05/12/2022)

Chương 68 : Tiên đan viện ~ (05/12/2022)

Chương 69 : Sôi trào Thượng Thái ~ (05/12/2022)

Chương 70 : Thần thoại tiên đan ~ (05/12/2022)

Chương 71 : Sứ đoàn nước ngoài ~ (05/12/2022)

Chương 72 : Hứa Tư ~ (05/12/2022)

Chương 73 : Dùng giả đánh tráo ~ (05/12/2022)

Chương 74 : Tám họ thiên đạo ~ (05/12/2022)

Chương 75 : Hai nước tranh chấp ~ (05/12/2022)

Chương 76 : Quân vương có bệnh tại cơ thịt không trị sẽ nặng thêm ~ (05/12/2022)

Chương 77 : Giẫm chận tại chỗ phế tích ngàn dặm ~ (05/12/2022)

Chương 78 : Phiền muộn vô cùng Thái quốc tông miếu trưởng lão ~ (05/12/2022)

Chương 79 : Sở Chiêu Hầu ~ (05/12/2022)

Chương 80 : Thái Lư giương tài năng trẻ ~ (05/12/2022)

Chương 81 : Thiên hạ tứ đại mỹ nữ Tức phu nhân ~ (05/12/2022)

Chương 82 : Chiêu Hầu phần thưởng đan (Canh 2! ) ~ (05/12/2022)

Chương 83 : Tiên đan điện bên trong dậy xung đột (Canh 3) ~ (05/12/2022)

Chương 84 : Hạc đính hồng nhật (Canh 1! ) ~ (05/12/2022)

Chương 85 : Tiệc rượu vô lễ (Canh 2! ) ~ (05/12/2022)

Chương 86 : Thượng Thái lớn hỗn loạn (Canh 3! ) ~ (05/12/2022)

Chương 87 : Bi kịch Sở Chiêu Hầu (Canh 4! ) ~ (05/12/2022)

Chương 88 : Đát Kỷ (Canh 5! ) ~ (05/12/2022)

Chương 89 : Cứu Tức phu nhân (Canh 1! ) ~ (05/12/2022)

Chương 90 : Quân vương chi bệnh tại dạ dày không trị càng thêm nặng (Canh 2! ) ~ (05/12/2022)

Chương 91 : Diễn giải trước giờ (Canh 3! ) ~ (05/12/2022)

Chương 92 : Vào sân (Canh 1! ) ~ (05/12/2022)

Chương 93 : Thái vương vào bàn (Canh 2! ) ~ (05/12/2022)

Chương 94 : Khương Thái kéo trường (Canh 3! ) ~ (05/12/2022)

Chương 95 : Diễn giải (Canh 1! ) ~ (05/12/2022)

Chương 96 : Diêu hào (Canh 2! ) ~ (05/12/2022)

Chương 97 : Đại náo hội trường (Canh 3! ~ (05/12/2022)

Chương 98 : Tàng (Canh 1! ) ~ (05/12/2022)

Chương 99 : Tiễn đưa ôn hòa Ôn thần (Canh 2! ~ (05/12/2022)

Chương 100 : Đầu sỏ gây nên Khương Thái (Canh 3! ) ~ (05/12/2022)

Chương 1 : Bại nước đồ chơi (Canh 1! ) ~ (05/12/2022)

Chương 2 : Tân Thái (Canh 2! ) ~ (05/12/2022)

Chương 3 : Nhen nhóm thần hỏa (Canh 3! ) ~ (05/12/2022)

Chương 4 : Lại về Uyển Khâu ~ (05/12/2022)

Chương 5 : Tông miếu sát thủ ~ (05/12/2022)  123456

Bình luận truyện Cái Thế Thiên Tôn