Cáp Mô Đại Yêu

Cáp Mô Đại Yêu

Tên khác: Cáp Mô Đại Yêu
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Ngã Tựu Thị Phản Phái
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 361 chương


Thông tin truyện Cáp Mô Đại Yêu

Bạn đang theo dõi truyenmoi Cáp Mô Đại Yêu của tác giả Ngã Tựu Thị Phản Phái rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Một con cóc tiểu yêu trưởng thành là đại yêu cố sự.Thiên không sinh ta Hỏa Thiềm Thừ, yêu đạo vạn cổ như đêm dài.Đánh giá truyện: yêu quái lưu, không hệ thống, không trùng sinh, logic tính ok, khá lý trí, lợi ích làm đầu, không có nhân loại tư tưởng/ tình cảm.

Danh sách chương Cáp Mô Đại Yêu

Chương 01: Trong hồ yêu ~ (25/10/2022)

Chương 02: Bạch Cốt yêu ~ (25/10/2022)

Chương 03: Nguy cơ đến ~ (25/10/2022)

Chương 04: Bầy yêu tụ ~ (25/10/2022)

Chương 05: Đấu Kiếm Môn ~ (25/10/2022)

Chương 06: Trong lồng yêu ~ (25/10/2022)

Chương 07: Dưới cây động ~ (25/10/2022)

Chương 08: Trên đỉnh kiếm ~ (25/10/2022)

Chương 09: Mài kiếm hoàn ~ (25/10/2022)

Chương 10: Lồng ngoài lồng ~ (25/10/2022)

Chương 11: Hàn Lưu đấu ~ (25/10/2022)

Chương 12: Mài kiếm bắt đầu ~ (25/10/2022)

Chương 13: Trảm cừu non ~ (25/10/2022)

Chương 14: Chiến luyện khí ~ (25/10/2022)

Chương 15: Đến Giả nhĩ ~ (25/10/2022)

Chương 16: Thuận Phong Nhĩ ~ (25/10/2022)

Chương 17: Trong động yêu ~ (25/10/2022)

Chương 18: Tử Ngư nguy ~ (25/10/2022)

Chương 19: Chủng Hồn thuật ~ (25/10/2022)

Chương 20: Bọ ngựa bí ~ (25/10/2022)

Chương 21: Yêu Vương bí ~ (25/10/2022)

Chương 22: Mộc Linh Nhi ~ (25/10/2022)

Chương 23: Đăng Thiên Lộ ~ (25/10/2022)

Chương 24: Thanh Hồn yêu ~ (25/10/2022)

Chương 25: Giả cố nhân ~ (25/10/2022)

Chương 26: Huyết đan bí ~ (25/10/2022)

Chương 27: Lên trời chiến ~ (25/10/2022)

Chương 28: Nghiệt thú xuất hiện ~ (25/10/2022)

Chương 29: Chiến Nguyên Hoa ~ (25/10/2022)

Chương 30: Cuối cùng ly biệt ~ (25/10/2022)

Chương 31: Trường Bạch Sinh ~ (25/10/2022)

Chương 32: Kiếm loạn lên ~ (25/10/2022)

Chương 33: Phản tông môn ~ (25/10/2022)

Chương 34: Trận trong trận ~ (25/10/2022)

Chương 35: Thanh Phong xuất hiện ~ (25/10/2022)

Chương 36: Kiếm Môn thương ~ (25/10/2022)

Chương 37: Gãy chỉ dị ~ (25/10/2022)

Chương 38: Vào phong nhãn ~ (25/10/2022)

Chương 39: Phạn văn bí ~ (25/10/2022)

Chương 40: Không biết ~ (25/10/2022)

Chương 41: Thiên yêu pháp ~ (25/10/2022)

Chương 42: Tử kim bát ~ (25/10/2022)

Chương 43: Huyết mạch ngưng ~ (25/10/2022)

Chương 44: Mây đen tụ ~ (25/10/2022)

Chương 45: Hoá hình yêu ~ (25/10/2022)

Chương 46: Hắc Phong Lĩnh ~ (25/10/2022)

Chương 47: Lục Vân phường ~ (25/10/2022)

Chương 48: Phương hướng mê ~ (25/10/2022)

Chương 49: Quán trà chúng ~ (25/10/2022)

Chương 50: Cá chép đỏ ~ (25/10/2022)

Chương 51: Ninh Tắc khổ ~ (25/10/2022)

Chương 52: Lao sơn nói ~ (25/10/2022)

Chương 53: Trần gia thôn ~ (25/10/2022)

Chương 54: Trong thôn yêu ~ (25/10/2022)

Chương 55: Tiểu Toàn Phong ~ (25/10/2022)

Chương 56: Sư đồ tình ~ (25/10/2022)

Chương 57: Chúng niệm kinh ~ (25/10/2022)

Chương 58: Quần tu đến ~ (25/10/2022)

Chương 59: Hậu Thổ binh ~ (25/10/2022)

Chương 60: Gió lốc hung ~ (25/10/2022)

Chương 61: Đến phường thị ~ (25/10/2022)

Chương 62: Trường Sinh phường ~ (25/10/2022)

Chương 63: Quy cùng cự ~ (25/10/2022)

Chương 64: Tiên âm diệu ~ (25/10/2022)

Chương 65: Ngụy cùng thà ~ (25/10/2022)

Chương 66: Trên phố bảo ~ (25/10/2022)

Chương 67: Đến cửa hàng ~ (25/10/2022)

Chương 68: Đến thần thông ~ (25/10/2022)

Chương 69: Đem ra ngoài ~ (25/10/2022)

Chương 70: Thiết Thiên Mục ~ (25/10/2022)

Chương 71: Huyền Âm quỷ ~ (25/10/2022)

Chương 72: Quỷ chuyện xuất hiện ~ (25/10/2022)

Chương 73: Khúc Sương đến ~ (25/10/2022)

Chương 74: Thường Hạo quỷ ~ (25/10/2022)

Chương 75: Chúng tà đến ~ (25/10/2022)

Chương 76: Lạnh mãng xuất hiện ~ (25/10/2022)

Chương 77: Ngoài ý muốn nhiều lần ~ (25/10/2022)

Chương 78: Từ bi ngọn lửa ~ (25/10/2022)

Chương 79: Ngân thi dị ~ (25/10/2022)

Chương 80: Trong cửa đá ~ (25/10/2022)

Chương 81: Chung đối địch ~ (25/10/2022)

Chương 82: Khúc Sương xuất hiện ~ (25/10/2022)

Chương 83: Đại ngoan nhân ~ (25/10/2022)

Chương 84: Ngân thi xuất hiện ~ (25/10/2022)

Chương 85: Tự cứu pháp ~ (25/10/2022)

Chương 86: Thanh Ngưu khổ ~ (25/10/2022)

Chương 87: Thất bên trong động ~ (25/10/2022)

Chương 88: Hồng Lâu quỷ ~ (25/10/2022)

Chương 89: Trong động dị ~ (25/10/2022)

Chương 90: Tứ Tà xuất hiện ~ (25/10/2022)

Chương 91: Phụ nhân tâm ~ (25/10/2022)

Chương 92: Phệ hồn phiên ~ (25/10/2022)

Chương 93: Nguyền rủa xuất hiện ~ (25/10/2022)

Chương 94: Huyền Âm đến ~ (25/10/2022)

Chương 95: Đào vong đường ~ (25/10/2022)

Chương 96: Trong kiệu luận ~ (25/10/2022)

Chương 97: Cóc kế ~ (25/10/2022)

Chương 98: Đại cơ duyên ~ (25/10/2022)

Chương 99: Một cái tai ~ (25/10/2022)

Chương 100: Diêm Trạch Hào ~ (25/10/2022)  1234

Bình luận truyện Cáp Mô Đại Yêu