Chàng Quỷ Hậu Ngã Năng Hồi Đương

Chàng Quỷ Hậu Ngã Năng Hồi Đương

Tên khác: Chàng Quỷ Hậu Ngã Năng Hồi Đương
Thể loại: Linh Dị
Tác giả: Dạ Hành Cẩu
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 501 chương


Thông tin truyện Chàng Quỷ Hậu Ngã Năng Hồi Đương

Trùng sinh thế giới song song, nơi này lại khắp nơi lộ ra quỷ dị...Nửa đêm sau mười hai giờ không cho tiến vào phòng vệ sinh.Rạng sáng hai giờ đúng giờ vang lên tiếng đập cửa.Một cái tóc tai bù xù, gầy như que củi nữ nhân luôn luôn đưa lưng về phía chính mình.Đụng quỷ! May mà ta có thể load lại.Lần thứ nhất trở về, lần này nhất định không thể cùng nàng nhìn nhau. Lần thứ hai trở về, khi nàng hỏi ta họ gì thời điểm, tuyệt bức cần hồi đáp ta hạnh phúc. Lần thứ ba...Đây là một cái người trùng sinh tại linh dị xâm lấn hiện thực thế giới bên trong, thận trọng từng bước, dùng kỳ hoa tư thế đối kháng linh dị cố sự.

Danh sách chương Chàng Quỷ Hậu Ngã Năng Hồi Đương

Chương 1 : Thế giới này khắp nơi lộ ra quái dị ~ (29/11/2022)

Chương 2 : Ta có thể trở về! ~ (29/11/2022)

Chương 3 : Chu Đại Lực ~ (29/11/2022)

Chương 4 : Gội đầu (1) ~ (29/11/2022)

Chương 5 : Gội đầu (2) ~ (29/11/2022)

Chương 6 : Gội đầu (3) ~ (29/11/2022)

Chương 7 : Gội đầu (4) ~ (29/11/2022)

Chương 8 : Hạnh phúc tới quá đột nhiên! ~ (29/11/2022)

Chương 9 : Hắc nhãn đồng, bạch nhãn đồng ~ (29/11/2022)

Chương 10 : cùng Trương Điềm Điềm chung sống 1 thất (1) ~ (29/11/2022)

Chương 11 : Cùng Trương Điềm Điềm chung sống 1 thất (2) ~ (29/11/2022)

Chương 12 : Cùng Trương Điềm Điềm chung sống 1 thất (3) ~ (29/11/2022)

Chương 13 : Chương 13 cùng Trương Điềm Điềm chung sống 1 thất (4) ~ (29/11/2022)

Chương 14 : Cùng Trương Điềm Điềm chung sống 1 thất (5) ~ (29/11/2022)

Chương 15 : Cùng Trương Điềm Điềm chung sống 1 thất (6) ~ (29/11/2022)

Chương 16 : Linh dị video ~ (29/11/2022)

Chương 17 : Mở ra nhiệm vụ cảm giác ~ (29/11/2022)

Chương 18 : Mao cốt tủng nhiên ~ (29/11/2022)

Chương 19 : 1 tinh trừ linh nhân ~ (29/11/2022)

Chương 20 : Nửa đêm gõ cửa lão ẩu (1) ~ (29/11/2022)

Chương 21 : Nửa đêm gõ cửa lão ẩu (2) ~ (29/11/2022)

Chương 22 : Nửa đêm gõ cửa lão ẩu (3) ~ (29/11/2022)

Chương 23 : Nửa đêm gõ cửa lão ẩu (4) ~ (29/11/2022)

Chương 24 : Nửa đêm gõ cửa lão ẩu (5) ~ (29/11/2022)

Chương 25 : Biên tập video ~ (29/11/2022)

Chương 26 : Độ thiện cảm tăng lên ~ (29/11/2022)

Chương 27 : Nàng tại tầng 2 góc rẽ ~ (29/11/2022)

Chương 28 : Chúng ta không sợ quỷ ~ (29/11/2022)

Chương 29 : Nhậm bà bà ~ (29/11/2022)

Chương 30 : Giao tình ~ (29/11/2022)

Chương 31 : Hốc tường bên trong thăm dò (một) ~ (29/11/2022)

Chương 32 : Hốc tường bên trong thăm dò (hai) ~ (29/11/2022)

Chương 33 : Hốc tường bên trong thăm dò (ba) ~ (29/11/2022)

Chương 34 : Hốc tường bên trong thăm dò (bốn) ~ (29/11/2022)

Chương 35 : Hốc tường bên trong thăm dò (năm) ~ (29/11/2022)

Chương 36 : Hốc tường bên trong thăm dò (6) ~ (29/11/2022)

Chương 37 : Hốc tường bên trong thăm dò (7) ~ (29/11/2022)

Chương 38 : Hốc tường bên trong thăm dò (8) ~ (29/11/2022)

Chương 39 : Hốc tường bên trong thăm dò (9) ~ (29/11/2022)

Chương 40 : Hốc tường bên trong thăm dò (10) ~ (29/11/2022)

Chương 41 : Hốc tường bên trong thăm dò (cuối cùng) ~ (29/11/2022)

Chương 42 : Ác linh cố khóa ~ (29/11/2022)

Chương 43 : Bối thân nữ ~ (29/11/2022)

Chương 44 : Nàng theo tới! ~ (29/11/2022)

Chương 45 : Điểm tình chi bút ~ (29/11/2022)

Chương 46 : Không cách nào xóa đi thống khổ ~ (29/11/2022)

Chương 47 : Lôi cuốn video ~ (29/11/2022)

Chương 48 : Mắt to muội ~ (29/11/2022)

Chương 49 : Tửu hồng sắc giày cao gót (1) ~ (29/11/2022)

Chương 50 : Tửu hồng sắc giày cao gót (2) ~ (29/11/2022)

Chương 51 : Tửu hồng sắc giày cao gót (3) ~ (29/11/2022)

Chương 52 : Tửu hồng sắc giày cao gót (4) ~ (29/11/2022)

Chương 53 : Tửu hồng sắc giày cao gót (5) ~ (29/11/2022)

Chương 54 : Kịch bản thần đảo ngược ~ (29/11/2022)

Chương 55 : Chỗ nguy hiểm nhất mới an toàn nhất ~ (29/11/2022)

Chương 56 : 2 người? ~ (29/11/2022)

Chương 57 : Tố Linh cấp ~ (29/11/2022)

Chương 58 : Lấy mạng ~ (29/11/2022)

Chương 59 : Chuyên nghiệp cấp hợp tác ~ (29/11/2022)

Chương 60 : Bà ngươi đã không phải bà ngươi ~ (29/11/2022)

Chương 61 : Tăng thân bà ~ (29/11/2022)

Chương 62 : Ăn quỷ (1) ~ (29/11/2022)

Chương 63 : Ăn quỷ (2) ~ (29/11/2022)

Chương 64 : Ăn quỷ (3) ~ (29/11/2022)

Chương 65 : Ăn quỷ (4) ~ (29/11/2022)

Chương 66 : Ăn quỷ (5) ~ (29/11/2022)

Chương 67 : Ăn quỷ (6) ~ (29/11/2022)

Chương 68 : Ăn quỷ (7) ~ (29/11/2022)

Chương 69 : Ăn quỷ (8) ~ (29/11/2022)

Chương 70 : Đếm ngược ~ (29/11/2022)

Chương 71 : Trương Tiểu Mạt ~ (29/11/2022)

Chương 72 : Phong ấn ~ (29/11/2022)

Chương 73 : Nửa bản linh dị tri thức sổ tay ~ (29/11/2022)

Chương 74 : Gan mập liều lĩnh hoa văn nhiều ~ (29/11/2022)

Chương 75 : Ngày thứ 1 ~ (29/11/2022)

Chương 76 : Ngày thứ 2 ~ (29/11/2022)

Chương 77 : 2 cái nhiệm vụ ~ (29/11/2022)

Chương 78 : Ngày thứ 3 ~ (29/11/2022)

Chương 79 : Ngày thứ 4 ~ (29/11/2022)

Chương 80 : Ngày thứ 5 ~ (29/11/2022)

Chương 81 : Ngày thứ 6 ~ (29/11/2022)

Chương 82 : Ngày thứ 7 ~ (29/11/2022)

Chương 83 : Treo ngược nữ nhân (1) ~ (29/11/2022)

Chương 84 : Treo ngược nữ nhân (2) ~ (29/11/2022)

Chương 85 : Treo ngược nữ nhân (3) ~ (29/11/2022)

Chương 86 : Treo ngược nữ nhân (4) ~ (29/11/2022)

Chương 87 : Treo ngược nữ nhân (5) ~ (29/11/2022)

Chương 88 : Chính là trùng hợp như vậy! ~ (29/11/2022)

Chương 89 : Ai nói biến trọc mới có thể mạnh lên? ~ (29/11/2022)

Chương 90 : Đâu thủ quyên (1) ~ (29/11/2022)

Chương 91 : Đâu thủ quyên (2) ~ (29/11/2022)

Chương 92 : Đâu thủ quyên (3) ~ (29/11/2022)

Chương 93 : Đâu thủ quyên (4) ~ (29/11/2022)

Chương 94 : Đâu thủ quyên (5) ~ (29/11/2022)

Chương 95 : Lưỡi dài Trân Trân ~ (29/11/2022)

Chương 96 : Pho tượng ~ (29/11/2022)

Chương 97 : Khách không mời mà đến ~ (29/11/2022)

Chương 98 : Phân linh ~ (29/11/2022)

Chương 99 : 3 quỷ tương trợ ~ (29/11/2022)

Chương 100 : Không thể trốn đi đâu được ~ (29/11/2022)  123456

Bình luận truyện Chàng Quỷ Hậu Ngã Năng Hồi Đương