Chấp Chưởng Thiên Kiếp

Chấp Chưởng Thiên Kiếp

Tên khác: Chấp Chưởng Thiên Kiếp
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 225 chương


Thông tin truyện Chấp Chưởng Thiên Kiếp

Bạn đang theo dõi doc truyen full online Chấp Chưởng Thiên Kiếp của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Thiên kiếp về ta quản, không muốn chết chớ chọc ta!

Danh sách chương Chấp Chưởng Thiên Kiếp

Chương 001 : Cửu Thiên Lôi Đức ~ (08/12/2022)

Chương 002 : Tam Tinh Đan ~ (08/12/2022)

Chương 003 : Lôi Đức Thiên Thư ~ (08/12/2022)

Chương 004 : Trước kia mộng toái kiếp vô giá ~ (08/12/2022)

Chương 005 : Vậy mà trả tiền ~ (08/12/2022)

Chương 006 : Lưu Quang Phi Nguyệt Phù ~ (08/12/2022)

Chương 007 : Nam Cung Vấn Tinh ~ (08/12/2022)

Chương 008 : Độc Tiên Thái Địa ~ (08/12/2022)

Chương 009 : Kim Tiên quốc độ ~ (08/12/2022)

Chương 10 : Vạn Ngọc Thiên Long Đan ~ (08/12/2022)

Chương 11 : Tiên linh căn xuất thế ~ (08/12/2022)

Chương 12 : Lôi Đức xin chỉ thị ~ (08/12/2022)

Chương 13 : Một cây gậy ~ (08/12/2022)

Chương 14 : Thất Tinh Đan ~ (08/12/2022)

Chương 15 : Độc Tiên quy phụ ~ (08/12/2022)

Chương 16 : Đào quáng ~ (08/12/2022)

Chương 17 : Muộn côn ~ (08/12/2022)

Chương 18 : Anh Ảnh Độc ~ (08/12/2022)

Chương 19 : Linh mạch ~ (08/12/2022)

Chương 20 : Tiên Thiên thần linh ~ (08/12/2022)

Chương 21 : Thù mới hận cũ ~ (08/12/2022)

Chương 22 : Thần thông hạt giống ~ (08/12/2022)

Chương 23 : Bán tòa cầu đá ~ (08/12/2022)

Chương 24 : Tiên Nhân hàng lâm ~ (08/12/2022)

Chương 25 : Trấn thành đại ấn ~ (08/12/2022)

Chương 26 : Thái Ất Càn Long Cung ~ (08/12/2022)

Chương 27 : Biến cố ~ (08/12/2022)

Chương 28 : Của ta hòm quan tài chôn cất lấy thiên thi ~ (08/12/2022)

Chương 29 : Thi Sầu ~ (08/12/2022)

Chương 30 : Tâm tư ~ (08/12/2022)

Chương 31 : Kiếp đồ ~ (08/12/2022)

Chương 32 : Thi ảnh biến hóa ~ (08/12/2022)

Chương 33 : Thiên kiếp điên rồi? ~ (08/12/2022)

Chương 34 : Đệ nhị kiếp đồ ~ (08/12/2022)

Chương 35 : Kết thúc ~ (08/12/2022)

Chương 36 : Tranh chấp ~ (08/12/2022)

Chương 37 : Đục nước béo cò ~ (08/12/2022)

Chương 38 : Vọng Nguyệt tứ tài tử ~ (08/12/2022)

Chương 39 : Ta mời khách ~ (08/12/2022)

Chương 40 : Âm hiểm ~ (08/12/2022)

Chương 41 : Quần là áo lượt cùng thiếu niên hư hỏng ~ (08/12/2022)

Chương 42 : Nát ~ (08/12/2022)

Chương 43 : Mục đích ~ (08/12/2022)

Chương 44 : Làm khó dễ ~ (08/12/2022)

Chương 45 : Ác độc ~ (08/12/2022)

Chương 46 : Tiến hành lúc ~ (08/12/2022)

Chương 47 : Bảo khố ~ (08/12/2022)

Chương 48 : Bảo vật (Thượng) ~ (08/12/2022)

Chương 49 : Bảo vật ( Hạ ) ~ (08/12/2022)

Chương 50 : Trời xanh Hắn có mắt sao? ~ (08/12/2022)

Chương 51 : Hồi sinh chi kiếp ~ (08/12/2022)

Chương 52 : Nghiệp lực trút vạ ~ (08/12/2022)

Chương 53 : Tán Tiên ~ (08/12/2022)

Chương 54 : Bọ ngựa ~ (08/12/2022)

Chương 55 : Sinh linh huyết tế ~ (08/12/2022)

Chương 56 : Giết người cướp của ~ (08/12/2022)

Chương 57 : Đại hoạch phong phú ~ (08/12/2022)

Chương 58 : Nghiệp Hỏa Hồng Liên ~ (08/12/2022)

Chương 59 : Công Đức Bảo Thụ ~ (08/12/2022)

Chương 60 : Thiên Cơ Linh Đan ~ (08/12/2022)

Chương 61 : Thế thân khôi phù ~ (08/12/2022)

Chương 62 : Thật có thể sinh ~ (08/12/2022)

Chương 63 : Trời sinh hư mạch ~ (08/12/2022)

Chương 64 : Ta làm của ta quần là áo lượt ~ (08/12/2022)

Chương 65 : Nhổ tận gốc ~ (08/12/2022)

Chương 66 : Nhổ cọc ngầm ~ (08/12/2022)

Chương 67 : Không chết không ngớt ~ (08/12/2022)

Chương 68 : Lục Dục Tiên Giáp ~ (08/12/2022)

Chương 69 : Thất tình lục dục ~ (08/12/2022)

Chương 70 : Ảnh Tử phát uy ~ (08/12/2022)

Chương 71 : Thiên Đô di hài ~ (08/12/2022)

Chương 72 : Nội đấu ~ (08/12/2022)

Chương 73 : Một hòn đá ném hai chim ~ (08/12/2022)

Chương 74 : Vưu Nguyệt ~ (08/12/2022)

Chương 75 : Dưỡng không thạo lang ~ (08/12/2022)

Chương 76 : Hướng ai mượn đao ~ (08/12/2022)

Chương 77 : Đao đã đến ~ (08/12/2022)

Chương 78 : Giết ~ (08/12/2022)

Chương 79 : Mẫu ấn ~ (08/12/2022)

Chương 80 : Thiết Bút Tán Tiên ~ (08/12/2022)

Chương 81 : Lâu Vũ ~ (08/12/2022)

Chương 82 : Đó là một bóng cao su ~ (08/12/2022)

Chương 83 : Quen biết cũ ~ (08/12/2022)

Chương 84 : Làm người không tệ ~ (08/12/2022)

Chương 85 : Mặc kệ ngươi tin hay không, chúng ta dù sao đúng là tin ~ (08/12/2022)

Chương 86 : Ông trời quả nhiên không có mắt ~ (08/12/2022)

Chương 87 : Công đức ~ (08/12/2022)

Chương 88 : Lại đã trở về ~ (08/12/2022)

Chương 89 : Thiên Toàn Kiếm Tông ~ (08/12/2022)

Chương 90 : Hữu nghị ~ (08/12/2022)

Chương 91 : Giội nước bẩn ~ (08/12/2022)

Chương 92 : Hạn chế ~ (08/12/2022)

Chương 93 : Cầu hôn ~ (08/12/2022)

Chương 94 : Mở tiệc chiêu đãi ~ (08/12/2022)

Chương 95 : Thanh Hàn Nhưỡng ~ (08/12/2022)

Chương 96 : Ám sát ~ (08/12/2022)

Chương 97 : Yêu Nguyệt Hùng Vương ~ (08/12/2022)

Chương 98 : Hùng vương đại di chuyển ~ (08/12/2022)

Chương 99 : Dương Mưu ~ (08/12/2022)

Chương 100 : Thần Giáp Phù ~ (08/12/2022)  123

Bình luận truyện Chấp Chưởng Thiên Kiếp