Chí Tôn Tiễn Thần

Chí Tôn Tiễn Thần

Tên khác: Chí Tôn Tiễn Thần
Thể loại: Huyền Huyễn
Tác giả: EK Chocolate
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 790 chương


Thông tin truyện Chí Tôn Tiễn Thần

Tinh Thần đại lục, không Ma pháp, không Đấu Khí!Võ giả hấp thu Tinh Thần chi lực, cường hóa đã thân, kinh sợ Thiên Địa, nghiền nát Tinh Không, đạp diệt Càn Khôn!Kiếm khí ngang dọc Cửu Tiêu, đao khí xé rách Thương Khung, bảo thương một đâm, Tinh Thần vỡ nát, thần tiễn vừa ra, cách giới mất hồn!Yêu Tinh giáng thế thiên hạ loạn, một đời chí tôn ngang trời ra.Không nên chọc giận thần tiễn, vô luận ngươi tránh dấu ở nơi nào, vô luận cách xa nhau bao nhiêu lần Tinh Không, nhiều ít hàng đơn vị mặt, thần tiễn xuất thủ, một mạng quy thiên.

Danh sách chương Chí Tôn Tiễn Thần

Chương 1 : Siêu não (Thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 2 : Siêu não (Hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 3 : Võ học (Thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 4 : Võ học (Hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 5 : Đột phá (Thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 6 : Đột phá (Hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 7 : Cung tiễn (Thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 8 : Cung tiễn (Hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 9 : Dược liệu (Thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 10 : Dược liệu (Hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 11 : Tiễn thuật (Thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 12 : Tiễn thuật (Hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 13 : Săn giết (Thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 14 : Săn giết (Hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 15 : Bạt tai (Thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 16 : Bạt tai (Hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 17 : Tộc hội (Thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 18 : Tộc hội (Hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 19 : Liên thắng (Thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 20 : Liên thắng (Hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 21 : Đoạt giải nhất (Thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 22 : Đoạt giải nhất (hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 23 : Hào hiệp (thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 24 : Hào hiệp (hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 25 : Khảo nghiệm (thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 26 : Khảo nghiệm (hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 27 : Vẽ mặt (thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 28 : Vẽ mặt (hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 29 : Tứ trọng (thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 30 : Tứ trọng (hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 31 : Lửa giận (thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 32 : Lửa giận (hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 33 : Võ Các (thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 34 : Võ Các (hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 35 : Xử phạt (thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 36 : Xử phạt (hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 37 : Quyết đấu (thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 38 : Quyết đấu (hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 39 : Kỳ tài (thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 40 : Kỳ tài (hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 41 : Tinh anh (thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 42 : Tinh anh (hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 43 : Tiễn đấu (thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 44 : Tiễn đấu (hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 45 : Phong hội (thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 46 : Phong hội (hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 47 : Bại lộ (thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 48 : Bại lộ (hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 49 : Dương danh (thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 50 : Dương danh (hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 51 : Săn bắn (thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 52 : Săn bắn (hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 53 : 5 trọng (thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 54 : 5 trọng (hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 55 : Đại sư (thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 56 : Đại sư (hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 57 : Sức gió (thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 58 : Sức gió (hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 59 : Huyết Đê (thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 60 : Huyết Đê (hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 61 : Đệ nhất (thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 62 : Đệ nhất (hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 63 : Khiêu chiến (thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 64 : Khiêu chiến (hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 65 : Hành hung (thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 66 : Hành hung (hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 67 : Thượng phẩm (thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 68 : Thượng phẩm (hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 69 : Chiêu sinh (thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 70 : Chiêu sinh (hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 71 : Tranh tài (thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 72 : Tranh tài (hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 73 : Song kiêu (thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 74 : Song kiêu (hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 75 : Cường thế (thượng) ~ (28/10/2022)

Chương 76 : Cường thế (hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 77 : Lưu danh ~ (28/10/2022)

Chương 78 : Sát tâm ~ (28/10/2022)

Chương 79 : Giục ngựa đi ~ (28/10/2022)

Chương 80 : Bắn Đại sư ~ (28/10/2022)

Chương 81 : Chiến thắng trở về về ~ (28/10/2022)

Chương 82 : Giúp đỡ ~ (28/10/2022)

Chương 83 : Xuyên qua yết hầu ~ (28/10/2022)

Chương 84 : Xuyên qua yết hầu (hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 85 : Ước chiến ~ (28/10/2022)

Chương 86 : Ước chiến (hạ) ~ (28/10/2022)

Chương 87 : Đánh đố ~ (28/10/2022)

Chương 88 : Xuyên tim ~ (28/10/2022)

Chương 89 : Làm nhục ~ (28/10/2022)

Chương 90 : Tinh tướng ~ (28/10/2022)

Chương 91 : Hùng Kỳ Thánh ~ (28/10/2022)

Chương 92 : Bức bách ~ (28/10/2022)

Chương 93 : Cửu tinh ~ (28/10/2022)

Chương 94 : Phát cuồng ~ (28/10/2022)

Chương 95 : Ngộ sát ~ (28/10/2022)

Chương 96 : Lục trọng ~ (28/10/2022)

Chương 97 : Vũ Thánh Thiên mệnh ~ (28/10/2022)

Chương 98 : Tiến triển ~ (28/10/2022)

Chương 99 : Một cái tát ~ (28/10/2022)

Chương 100 : Quá chậm ~ (28/10/2022)  12345678

Bình luận truyện Chí Tôn Tiễn Thần