Chư Thiên Chi Long Mạch Vu Sư

Chư Thiên Chi Long Mạch Vu Sư

Tên khác: Chư Thiên Chi Long Mạch Vu Sư
Thể loại: Khác
Tác giả: Phù Mộng Tam Tiện Khách
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 581 chương


Thông tin truyện Chư Thiên Chi Long Mạch Vu Sư

Nguyên tố triều tịch yên lặng mấy ngàn năm về sau, một cái kì lạ linh hồn vượt giới mà đến. Thân mang xuyên qua hệ thống cùng chip, xuyên qua vô tận thế giới, cướp đoạt vô tận thế giới tri thức cùng tài nguyên, thành tựu vĩnh hằng.

Danh sách chương Chư Thiên Chi Long Mạch Vu Sư

Chương 1 : Xuyên qua ~ (06/12/2022)

Chương 2 : Chip cùng hệ thống ~ (06/12/2022)

Chương 3 : Kỵ sĩ hô hấp pháp ~ (06/12/2022)

Chương 4 : Đi đường ~ (06/12/2022)

Chương 5 : Bị tập kích ~ (06/12/2022)

Chương 6 : Lục Độc Ếch ~ (06/12/2022)

Chương 7 : Bến cảng ~ (06/12/2022)

Chương 8 : Lựa chọn học viện ~ (06/12/2022)

Chương 9 : Ngũ Hoàn Tháp Cao ~ (06/12/2022)

Chương 10 : Xuất phát ~ (06/12/2022)

Chương 11 : Đến ~ (06/12/2022)

Chương 12 : Nhập học ~ (06/12/2022)

Chương 13 : Học viện ~ (06/12/2022)

Chương 14 : Minh Tưởng pháp ~ (06/12/2022)

Chương 15 : Hồng long huyết mạch tinh hoa ~ (06/12/2022)

Chương 16 : Nhiệm vụ ~ (06/12/2022)

Chương 17 : Sách báo nhân viên quản lý ~ (06/12/2022)

Chương 18 : Pháp thuật mô bản ~ (06/12/2022)

Chương 19 : Ưu hóa ~ (06/12/2022)

Chương 20 : Khảo thí ~ (06/12/2022)

Chương 21 : Dược tề học ~ (06/12/2022)

Chương 22 : Chiến đấu thi pháp ~ (06/12/2022)

Chương 23 : Giao dịch ~ (06/12/2022)

Chương 24 : Dung luyện ~ (06/12/2022)

Chương 25 : Hỏa diễm chiếc nhẫn (1) ~ (06/12/2022)

Chương 26 : Hỏa diễm chiếc nhẫn (2) ~ (06/12/2022)

Chương 27 : Đội tuần tra ~ (06/12/2022)

Chương 28 : Mokra tiểu thủ đoạn ~ (06/12/2022)

Chương 29 : Tuần tra tiểu đội ~ (06/12/2022)

Chương 30 : Moore cà phê cùng vườn cây ~ (06/12/2022)

Chương 31 : Ăn mục nát quạ đen ( Hủ Thực Ô Nha ) ~ (06/12/2022)

Chương 32 : Khát Máu Ong ~ (06/12/2022)

Chương 33 : Giành ~ (06/12/2022)

Chương 34 : Khát Máu Ong tổ ~ (06/12/2022)

Chương 35 : Phân phối ~ (06/12/2022)

Chương 36 : Vườn cây ~ (06/12/2022)

Chương 37 : Thí nghiệm ~ (06/12/2022)

Chương 38 : Mạn Đà La tiêu thí nghiệm (1) ~ (06/12/2022)

Chương 39 : Mạn Đà La tiêu thí nghiệm (2) ~ (06/12/2022)

Chương 40 : Phân chim thạch ~ (06/12/2022)

Chương 41 : Đại thụ ~ (06/12/2022)

Chương 42 : Alflin ~ (06/12/2022)

Chương 43 : Ma hóa hạt giống ~ (06/12/2022)

Chương 44 : Thịnh yến (1) ~ (06/12/2022)

Chương 45 : Thịnh yến (2) ~ (06/12/2022)

Chương 46 : Thịnh yến (3) ~ (06/12/2022)

Chương 47 : Bí cảnh ~ (06/12/2022)

Chương 48 : Chuẩn bị ~ (06/12/2022)

Chương 49 : Đóng giữ nhiệm vụ ~ (06/12/2022)

Chương 50 : Kháng ma thủy tinh ~ (06/12/2022)

Chương 51 : Kháng ma trang sức ~ (06/12/2022)

Chương 52 : Đánh lén ~ (06/12/2022)

Chương 53 : Kịch chiến (1) ~ (06/12/2022)

Chương 54 : Kịch chiến (2) ~ (06/12/2022)

Chương 55 : Tin tức ~ (06/12/2022)

Chương 56 : Chiến sự ~ (06/12/2022)

Chương 57 : Phục kích ~ (06/12/2022)

Chương 58 : Giằng co ~ (06/12/2022)

Chương 59 : Chiến trường ~ (06/12/2022)

Chương 60 : Đột phá ~ (06/12/2022)

Chương 61 : Hối đoái ~ (06/12/2022)

Chương 62 : Michelle ~ (06/12/2022)

Chương 63 : Sarah thành ~ (06/12/2022)

Chương 64 : 3 năm ~ (06/12/2022)

Chương 65 : Ma hóa thực vật thí nghiệm (1) ~ (06/12/2022)

Chương 66 : Ma hóa thực vật thí nghiệm (2) ~ (06/12/2022)

Chương 67 : Đường về ~ (06/12/2022)

Chương 68 : Xuyên qua ~ (06/12/2022)

Chương 69 : Thế giới mới ~ (06/12/2022)

Chương 70 : Tiến giai ~ (06/12/2022)

Chương 71 : Ác ma ~ (06/12/2022)

Chương 72 : Dực ma ~ (06/12/2022)

Chương 73 : Đánh lén chiến ~ (06/12/2022)

Chương 74 : Tử Vong kỵ sĩ ~ (06/12/2022)

Chương 75 : Máu tươi đất hoang ~ (06/12/2022)

Chương 76 : Tín ngưỡng Thần Hi tử vong kỵ sĩ ~ (06/12/2022)

Chương 77 : Vu Yêu ~ (06/12/2022)

Chương 78 : Debbies ~ (06/12/2022)

Chương 79 : Pháp thuật sở trường ~ (06/12/2022)

Chương 80 : Vu Yêu bán vị diện ~ (06/12/2022)

Chương 81 : Uganda huấn luyện (1) ~ (06/12/2022)

Chương 82 : Uganda huấn luyện (2) ~ (06/12/2022)

Chương 83 : Trưởng thành ~ (06/12/2022)

Chương 84 : Bandar tàng thư ~ (06/12/2022)

Chương 85 : Rời đi ~ (06/12/2022)

Chương 86 : Sắt thép cứ điểm ~ (06/12/2022)

Chương 87 : Trận chiến mở màn ~ (06/12/2022)

Chương 88 : Công thành tác chiến (1) ~ (06/12/2022)

Chương 89 : Công thành chiến (2) ~ (06/12/2022)

Chương 90 : Lôi Thần Chi Nộ ~ (06/12/2022)

Chương 91 : Kết thúc ~ (06/12/2022)

Chương 92 : Tử Linh pháp sư ~ (06/12/2022)

Chương 93 : Giải quyết ~ (06/12/2022)

Chương 94 : Dota thành ~ (06/12/2022)

Chương 95 : Thành chủ johnny ~ (06/12/2022)

Chương 96 : Vẫn Tinh hẻm núi ~ (06/12/2022)

Chương 97 : Ma Ngục nhện độc ~ (06/12/2022)

Chương 98 : Tế đàn ~ (06/12/2022)

Chương 99 : Đọa lạc giả ~ (06/12/2022)

Chương 100 : Ác Ma Lĩnh Chủ ~ (06/12/2022)  123456

Bình luận truyện Chư Thiên Chi Long Mạch Vu Sư