Chư Thiên Lãnh Chúa Không Gian

Chư Thiên Lãnh Chúa Không Gian

Tên khác: Chư Thiên Lãnh Chúa Không Gian
Thể loại: Khoa Huyễn
Tác giả: Khê Thành. QD
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 383 chương


Thông tin truyện Chư Thiên Lãnh Chúa Không Gian

Bạn đang theo dõi truyện mới cập nhật Chư Thiên Lãnh Chúa Không Gian của tác giả Khê Thành. QD rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Khoa Huyễn này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Thế giới gặp phải kịch biến, lãnh chúa không gian bên trái là, bên phải là, Hạ Dược thật xoắn xuýt.

Danh sách chương Chư Thiên Lãnh Chúa Không Gian

Chương 1 : Chư Hạ thôn ~ (25/10/2022)

Chương 2 : Thế giới chứng nhận ~ (25/10/2022)

Chương 3 : Nhân sinh như kịch ~ (25/10/2022)

Chương 4 : Bạch phiến ~ (25/10/2022)

Chương 5 : Thanh Mộc đường biến đổi (thượng) ~ (25/10/2022)

Chương 6 : Thanh Mộc đường biến đổi (hạ) ~ (25/10/2022)

Chương 7 : Vui vẻ sung sướng ~ (25/10/2022)

Chương 8 : Hệ thống ngón tay vàng ~ (25/10/2022)

Chương 9 : Mộc Vương Phủ người tới ~ (25/10/2022)

Chương 10 : Lưỡi biện quần hùng ~ (25/10/2022)

Chương 11 : Mưu đồ Hạ Dược ~ (25/10/2022)

Chương 12 : Phòng ngừa chu đáo ~ (25/10/2022)

Chương 13 : Ngón tay vàng không phải bắp đùi vàng ~ (25/10/2022)

Chương 14 : Tan rã trong không vui ~ (25/10/2022)

Chương 15 : 3 đường không đoàn kết ~ (25/10/2022)

Chương 16 : Tình thế hỗn loạn ~ (25/10/2022)

Chương 17 : Đại thế đã thành ~ (25/10/2022)

Chương 18 : Hạ bạch phiến đến rồi ~ (25/10/2022)

Chương 19 : Chọc thủng ~ (25/10/2022)

Chương 20 : Lộn xộn đến xa ngút ngàn dặm đến ~ (25/10/2022)

Chương 21 : Tự nhiên chui tới cửa ~ (25/10/2022)

Chương 22 : Đêm lấy kinh thư ~ (25/10/2022)

Chương 23 : Tiến đánh Thần Long đảo ~ (25/10/2022)

Chương 24 : Ra biển ~ (25/10/2022)

Chương 25 : 0 giống như tính toán cuối cùng thành không ~ (25/10/2022)

Chương 26 : Thần Long giáo hủy diệt ~ (25/10/2022)

Chương 27 : Chỉ tranh sớm chiều ~ (25/10/2022)

Chương 28 : Xuôi nam lập kế hoạch ~ (25/10/2022)

Chương 29 : Ác khách tới cửa ~ (25/10/2022)

Chương 30 : Quyết liệt ~ (25/10/2022)

Chương 31 : Cuối cùng 1 bộ kinh thư ~ (25/10/2022)

Chương 32 : Cừu nhân gặp mặt ~ (25/10/2022)

Chương 33 : Giá lâm 3 thánh am ~ (25/10/2022)

Chương 34 : Trong lúc nói cười cột buồm tan thành mây khói ~ (25/10/2022)

Chương 35 : Như bẻ cành khô ~ (25/10/2022)

Chương 36 : Cùng định thiên hạ ~ (25/10/2022)

Chương 37 : Nhiệm vụ ban thưởng ~ (25/10/2022)

Chương 38 : Trở về hiện thực ~ (25/10/2022)

Chương 39 : Trung tâm y tế nhỏ ~ (25/10/2022)

Chương 40 : Toàn năng hạt giống tuyển thủ ~ (25/10/2022)

Chương 1 : Hạ Gia trại ~ (25/10/2022)

Chương 2 : Danh chính ngôn thuận ~ (25/10/2022)

Chương 3 : Phòng Châu nâng nghĩa ~ (25/10/2022)

Chương 4 : Thắng lợi dễ dàng ~ (25/10/2022)

Chương 5 : Lãnh Tín ~ (25/10/2022)

Chương 6 : Tăng cường quân bị ~ (25/10/2022)

Chương 7 : Dân tâm sở hướng ~ (25/10/2022)

Chương 8 : Quân kỷ huấn lệnh ~ (25/10/2022)

Chương 9 : Đám ô hợp ~ (25/10/2022)

Chương 10 : Cẩn tắc vô ưu ~ (25/10/2022)

Chương 11 : Tây Bắc Đô nguyên soái ~ (25/10/2022)

Chương 12 : Càn quét 2 tỉnh ~ (25/10/2022)

Chương 13 : Nhữ Dương Vương ~ (25/10/2022)

Chương 14 : Sát Hãn tây chinh ~ (25/10/2022)

Chương 15 : Công báo tư thù ~ (25/10/2022)

Chương 16 : Tiếp chiến Vương Bảo Bảo ~ (25/10/2022)

Chương 17 : Triệu Mẫn chờ lệnh ~ (25/10/2022)

Chương 18 : Đột kích ~ (25/10/2022)

Chương 19 : Cô gái tốt không ăn thiệt thòi trước mắt ~ (25/10/2022)

Chương 20 : Đổi quân ~ (25/10/2022)

Chương 21 : Núi không phải là ta, ta là núi ~ (25/10/2022)

Chương 22 : 6 đại phái ~ (25/10/2022)

Chương 23 : 6 phái hợp ý kiến ~ (25/10/2022)

Chương 24 : Viên Chân giải thích nghi hoặc ~ (25/10/2022)

Chương 25 : Cho đi ~ (25/10/2022)

Chương 26 : Chu Vũ liên hoàn trang ~ (25/10/2022)

Chương 27 : 9 dương ~ (25/10/2022)

Chương 28 : Dương Tiêu muốn thả bay bản thân ~ (25/10/2022)

Chương 29 : Đại chiến bắt đầu ~ (25/10/2022)

Chương 30 : Trương Vô Kỵ lên sàn ~ (25/10/2022)

Chương 31 : Kim Hoa bà bà (vì đà chủ '1 lá nhu tình' chúc + một) ~ (25/10/2022)

Chương 32 : Tới chậm? (vì đà chủ '1 lá nhu tình' chúc + hai) ~ (25/10/2022)

Chương 33 : Chính là bản soái ~ (25/10/2022)

Chương 34 : Phế bỏ diệt tuyệt ~ (25/10/2022)

Chương 35 : Lấy thế đè người ~ (25/10/2022)

Chương 36 : Chân tướng rõ ràng ~ (25/10/2022)

Chương 37 : Xong chuyện (vì đà chủ 'Nghiêu 壵壵' chúc + một) ~ (25/10/2022)

Chương 38 : Di mệnh (vì đà chủ 'Nghiêu 壵壵' chúc + hai) ~ (25/10/2022)

Chương 39 : Giáo chủ ai thuộc ~ (25/10/2022)

Chương 40 : Ngoài ta còn ai ~ (25/10/2022)

Chương 41 : Đậy nắp quan tài mới tranh luận ~ (25/10/2022)

Chương 42 : Dọa không chết ngươi ~ (25/10/2022)

Chương 43 : Triệu Mẫn lại tới ~ (25/10/2022)

Chương 44 : Hạ lễ ~ (25/10/2022)

Chương 45 : Thập Hương Nhuyễn Cân Tán ~ (25/10/2022)

Chương 46 : Triệu Mẫn thất thố ~ (25/10/2022)

Chương 47 : Đông chinh nam tiến ~ (25/10/2022)

Chương 48 : 2 hỏi 2 đáp định Giang Nam ~ (25/10/2022)

Chương 49 : Bắt giặc nếu bình thường ~ (25/10/2022)

Chương 50 : Tạ Tốn quá cao ngạo ~ (25/10/2022)

Chương 51 : Lật thuyền trong mương ~ (25/10/2022)

Chương 52 : Tổng giáo người tới ~ (25/10/2022)

Chương 53 : Đục nước béo cò ~ (25/10/2022)

Chương 54 : Nổi giận Hạ Dược ~ (25/10/2022)

Chương 55 : Thiếu Lâm cuồng vọng ~ (25/10/2022)

Chương 56 : Đủ đi Thiếu Lâm ~ (25/10/2022)

Chương 57 : Oan gia ngõ hẹp ~ (25/10/2022)

Chương 58 : Minh giáo bái sơn ~ (25/10/2022)

Chương 59 : Thành Côn đền tội ~ (25/10/2022)

Chương 60 : Ỷ Thiên chương cuối ~ (25/10/2022)  1234

Bình luận truyện Chư Thiên Lãnh Chúa Không Gian