Chức Nghiệp Thú Linh Nhân

Chức Nghiệp Thú Linh Nhân

Tên khác: Chức Nghiệp Thú Linh Nhân
Thể loại: Linh Dị
Tác giả: Vô Diệp Chi Hoa
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 778 chương


Thông tin truyện Chức Nghiệp Thú Linh Nhân

Cơ khổ thiếu niên sư phụ di vật trúng được thần khíDưới cơ duyên xảo hợp phát hiện bản thân người mang dị năngTừ đây đi đến thú linh người con đường...

Danh sách chương Chức Nghiệp Thú Linh Nhân

Chương 1 : Gặp quỷ nước hiểm mất mạng ~ (13/12/2022)

Chương 2 : Thú linh người Tiền Di Hân ~ (13/12/2022)

Chương 3 : Tam Giới Tiệm Tạp Hóa ~ (13/12/2022)

Chương 4 : Sáu Hiền Giả ~ (13/12/2022)

Chương 5 : Ngươi Là Ta Cộng Tác! ~ (13/12/2022)

Chương 6 : Tam Giới Liên Minh ~ (13/12/2022)

Chương 7 : Đi Kiếm Tiền Nha ~ (13/12/2022)

Chương 8 : Tai bay vạ gió ~ (13/12/2022)

Chương 9 : Kế hoạch nham hiểm ~ (13/12/2022)

Chương 10 : Dạ Tuần ~ (13/12/2022)

Chương 11 : Còn có quỷ? ~ (13/12/2022)

Chương 12 : Sinh ý tìm tới cửa ~ (13/12/2022)

Chương 13 : Mạc Sinh trúng tà ~ (13/12/2022)

Chương 14 : Thiểm đàm quá... ~ (13/12/2022)

Chương 15 : 1 sóng gió bình 1 sóng lại lên ~ (13/12/2022)

Chương 16 :  Đặc thù vụ án điều tra tiểu tổ ~ (13/12/2022)

Chương 17 : Hỏi thăm ~ (13/12/2022)

Chương 18 : Bám thân ~ (13/12/2022)

Chương 19 : Mệnh treo 1 tuyến ~ (13/12/2022)

Chương 20 : Lão Vương bà tử ~ (13/12/2022)

Chương 21 : Phượng Nhi hận ý ~ (13/12/2022)

Chương 22 : Ước định ~ (13/12/2022)

Chương 23 : Đinh Cát Lợi ~ (13/12/2022)

Chương 24 : 1 người sinh hoạt ~ (13/12/2022)

Chương 25 : Diễm ngộ ~ (13/12/2022)

Chương 26 : Cổ bảo tìm hồ ~ (13/12/2022)

Chương 27 : Chạy trốn ~ (13/12/2022)

Chương 28 : Xả thân cứu hồ ~ (13/12/2022)

Chương 29 : Sư phụ danh tự ~ (13/12/2022)

Chương 30 : Chức nghiệp hố đồng đội ~ (13/12/2022)

Chương 31 : Quần nhau ~ (13/12/2022)

Chương 32 : Khổ chiến ~ (13/12/2022)

Chương 33 : Đại chiến độc nhãn ~ (13/12/2022)

Chương 34 : Sư phụ bút tích? ~ (13/12/2022)

Chương 35 : Nội dung bức thư ~ (13/12/2022)

Chương 36 : Giường bệnh dạ đàm ~ (13/12/2022)

Chương 37 : Tiền tiêu kia rồi? ~ (13/12/2022)

Chương 38 : Huấn luyện xong xuôi ~ (13/12/2022)

Chương 39 : Thâm sơn săn thi quỷ ~ (13/12/2022)

Chương 40 : Sự kiện đi qua ~ (13/12/2022)

Chương 41 : Lý Phong gặp phải ~ (13/12/2022)

Chương 42 : Thanh Huy đạo trưởng ~ (13/12/2022)

Chương 43 : Mộ đạo ~ (13/12/2022)

Chương 44 : Xác thối ~ (13/12/2022)

Chương 45 : Cương thi ~ (13/12/2022)

Chương 46 : Họa vô đơn chí ~ (13/12/2022)

Chương 47 : Kéo dài ~ (13/12/2022)

Chương 48 : Mở hội nghị ~ (13/12/2022)

Chương 49 : Mộng Cảnh ~ (13/12/2022)

Chương 50 : Lệ Hàn gia nhập ~ (13/12/2022)

Chương 51 : Thụ thương ~ (13/12/2022)

Chương 52 : Thực Thi Tàm ~ (13/12/2022)

Chương 53 : Bị nhốt ~ (13/12/2022)

Chương 54 : Chạy ra thi động ~ (13/12/2022)

Chương 55 : Thực Thi Điệp ~ (13/12/2022)

Chương 56 : Vết thương đạn bắn? ~ (13/12/2022)

Chương 57 : Lựa chọn ~ (13/12/2022)

Chương 58 : Phương Hưng ~ (13/12/2022)

Chương 59 : Trường sinh ~ (13/12/2022)

Chương 60 : Tiền Di Hân thụ thương ~ (13/12/2022)

Chương 61 : Phương Hoa ~ (13/12/2022)

Chương 62 : Tự sát tiểu ~ (13/12/2022)

Chương 63 : Tham chiến ~ (13/12/2022)

Chương 64 : Dị biến ~ (13/12/2022)

Chương 65 : Về nhà ~ (13/12/2022)

Chương 66 : Di động nhà kho ~ (13/12/2022)

Chương 67 : Tiểu Bách Hợp ~ (13/12/2022)

Chương 68 : Tin dữ ~ (13/12/2022)

Chương 69 : Đồng học ~ (13/12/2022)

Chương 70 : Khoái đệ ~ (13/12/2022)

Chương 71 : Hồi nhỏ ký ức ~ (13/12/2022)

Chương 72 : Song nhận kiếm ~ (13/12/2022)

Chương 73 : Theo dõi ~ (13/12/2022)

Chương 74 : Địa Ngục chi hỏa ~ (13/12/2022)

Chương 75 : Không 1 dạng thế giới ~ (13/12/2022)

Chương 76 : Ai mộng? ~ (13/12/2022)

Chương 77 : Ác mộng ~ (13/12/2022)

Chương 78 : Phổ cập khoa học ~ (13/12/2022)

Chương 79 : Thanh Nhãn Hồ đột kích! ~ (13/12/2022)

Chương 80 : Thích? Chán ghét? ~ (13/12/2022)

Chương 81 : Đều là yêu quái ~ (13/12/2022)

Chương 82 : Đại điện ~ (13/12/2022)

Chương 83 : Bạch Manh Manh ~ (13/12/2022)

Chương 84 : Tồn tại ý nghĩa ~ (13/12/2022)

Chương 85 : Vì cái gì đều là áo đỏ quỷ? ~ (13/12/2022)

Chương 86 : Ước định ~ (13/12/2022)

Chương 87 : Nhớ tới ~ (13/12/2022)

Chương 88 : Lại là ngươi! ~ (13/12/2022)

Chương 89 : Kết giới cùng thuẫn ~ (13/12/2022)

Chương 90 : Viện quân ~ (13/12/2022)

Chương 91 : Thân thích ~ (13/12/2022)

Chương 92 : Ngươi còn nhớ rõ sao ~ (13/12/2022)

Chương 93 : Giải thoát ~ (13/12/2022)

Chương 94 : Trường học ~ (13/12/2022)

Chương 95 : Ma ~ (13/12/2022)

Chương 96 : Vì cái gì? ~ (13/12/2022)

Chương 97 : Chuyện ngoài ý muốn ~ (13/12/2022)

Chương 98 : Thanh âm ~ (13/12/2022)

Chương 99 : Từ Kha ~ (13/12/2022)

Chương 100 : Đảo ngược ~ (13/12/2022)  12345678

Bình luận truyện Chức Nghiệp Thú Linh Nhân