Chứng Hồn Đạo

Chứng Hồn Đạo

Tên khác: Chứng Hồn Đạo
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Điển Huyền
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 558 chương


Thông tin truyện Chứng Hồn Đạo

Bạn đang theo dõi truyen chu full Chứng Hồn Đạo của tác giả Điển Huyền rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Tam hồn thất phách, hợp thành thập phương chi niệm, quét ngang bát phương lục hợp, Vũ Trụ Hồng Hoang, thành tựu chân chính đại đạo!Người khác chứng Tiên đạo, Ma đạo, Phật đạo, độc ta chứng hồn đạo! Đại đạo ở chỗ hồn, đại đạo ở chỗ ta!

Danh sách chương Chứng Hồn Đạo

Chương 1 : Tiếp dẫn ~ (10/10/2021)

Chương 2 : Nghị luận ~ (10/10/2021)

Chương 3 : Trước kia ~ (10/10/2021)

Chương 4 : Lệnh Hồ ~ (10/10/2021)

Chương 5 : Thần niệm ~ (10/10/2021)

Chương 6 : Thiên tài ~ (10/10/2021)

Chương 7 : Rời núi ~ (10/10/2021)

Chương 8 : Thiên Mạc ~ (10/10/2021)

Chương 9 : Dẫn kiến ~ (10/10/2021)

Chương 10 : Giải thích ~ (10/10/2021)

Chương 11 : Ngưng Anh ~ (10/10/2021)

Chương 12 : Phật duyên ~ (10/10/2021)

Chương 13 : Thương thế ~ (10/10/2021)

Chương 14 : Giao đấu ~ (10/10/2021)

Chương 15 : Võ Tu ~ (10/10/2021)

Chương 16 : Lại thắng ~ (10/10/2021)

Chương 17 : Ly biệt ~ (10/10/2021)

Chương 18 : Ô Tư ~ (10/10/2021)

Chương 19 : Săn hổ ~ (10/10/2021)

Chương 20 : Phong ba ~ (10/10/2021)

Chương 21 : Trả thù ~ (10/10/2021)

Chương 22 : Linh vật ~ (10/10/2021)

Chương 23 : Diệt sát ~ (10/10/2021)

Chương 24 : Tế điện ~ (10/10/2021)

Chương 25 : Hậu hoạn ~ (10/10/2021)

Chương 26 : Hỏa tuyệt ~ (10/10/2021)

Chương 27 : Cổ bảo ~ (10/10/2021)

Chương 28 : Tung hiện ~ (10/10/2021)

Chương 29 : Độ Hư ~ (10/10/2021)

Chương 30 : Thanh Thành ~ (10/10/2021)

Chương 31 : Bát Quái ~ (10/10/2021)

Chương 32 : Tạo hóa ~ (10/10/2021)

Chương 33 : Phân Thần ~ (10/10/2021)

Chương 34 : Nạp Lan ~ (10/10/2021)

Chương 35 : Sát vai ~ (10/10/2021)

Chương 36 : Linh túy ~ (10/10/2021)

Chương 37 : Yêu đan ~ (10/10/2021)

Chương 38 : Hứa hẹn ~ (10/10/2021)

Chương 39 : Xung đột ~ (10/10/2021)

Chương 40 : Tỏ tình ~ (10/10/2021)

Chương 41 : Luận đạo ~ (10/10/2021)

Chương 42 : Xem thường ~ (10/10/2021)

Chương 43 : Rút kiếm ~ (10/10/2021)

Chương 44 : Khai mạc ~ (10/10/2021)

Chương 45 : Uẩn thần ~ (10/10/2021)

Chương 46 : Thanh Hồ ~ (10/10/2021)

Chương 47 : Tế luyện ~ (10/10/2021)

Chương 48 : Thức hải ~ (10/10/2021)

Chương 49 : Tâm hợp ~ (10/10/2021)

Chương 50 : Định tình ~ (10/10/2021)

Chương 51 : Tranh chấp ~ (10/10/2021)

Chương 52 : Pháp chiến ~ (10/10/2021)

Chương 53 : Rút kiếm ~ (10/10/2021)

Chương 54 : Chúng tu ~ (10/10/2021)

Chương 55 : Thần uy ~ (10/10/2021)

Chương 56 : Uy năng ~ (10/10/2021)

Chương 57 : Ước đoán ~ (10/10/2021)

Chương 58 : Do dự ~ (10/10/2021)

Chương 59 : Kỳ thạch ~ (10/10/2021)

Chương 60 : Tửu tiên ~ (10/10/2021)

Chương 61 : Bức tranh ~ (10/10/2021)

Chương 62 : Trận Đồ ~ (10/10/2021)

Chương 63 : Thú mưu ~ (10/10/2021)

Chương 64 : Quỷ kế ~ (10/10/2021)

Chương 65 : Bị tiêu diệt ~ (10/10/2021)

Chương 66 : Kinh biến ~ (10/10/2021)

Chương 67 : Bàn Phúc ~ (10/10/2021)

Chương 68 : Truy tung ~ (10/10/2021)

Chương 69 : Tai ách ~ (10/10/2021)

Chương 70 : Cơ duyên ~ (10/10/2021)

Chương 71 : Thiên kiếp ~ (10/10/2021)

Chương 72 : Thần châu ~ (10/10/2021)

Chương 73 : Lui bước ~ (10/10/2021)

Chương 74 : Quả đắng ~ (10/10/2021)

Chương 75 : Đông Hành ~ (10/10/2021)

Chương 76 : Bái phỏng ~ (10/10/2021)

Chương 77 : Luyện khí ~ (10/10/2021)

Chương 78 : Sơ kiếp ~ (10/10/2021)

Chương 79 : Xảo ngộ ~ (10/10/2021)

Chương 80 : Luận rượu ~ (10/10/2021)

Chương 81 : Ba động ~ (10/10/2021)

Chương 82 : Cầm bảo ~ (10/10/2021)

Chương 83 : Ân Thần ~ (10/10/2021)

Chương 84 : Tâm kiếp ~ (10/10/2021)

Chương 85 : Túc sát ~ (10/10/2021)

Chương 86 : Chiến sự ~ (10/10/2021)

Chương 87 : Thiên Phách ~ (10/10/2021)

Chương 88 : Chấn nhiếp ~ (10/10/2021)

Chương 89 : Dọa khỉ ~ (10/10/2021)

Chương 90 : Chất vấn ~ (10/10/2021)

Chương 91 : Phong mang ~ (10/10/2021)

Chương 92 : Hồn uy ~ (10/10/2021)

Chương 93 : Thanh Y ~ (10/10/2021)

Chương 94 : Loạn Lai ~ (10/10/2021)

Chương 95 : Phật sĩ ~ (10/10/2021)

Chương 96 : Bốn đan ~ (10/10/2021)

Chương 97 : Thi sĩ ~ (10/10/2021)

Chương 98 : Nghi trượng ~ (10/10/2021)

Chương 99 : Uy danh ~ (10/10/2021)

Chương 100 : Gặp nhau ~ (10/10/2021)  123456

Bình luận truyện Chứng Hồn Đạo