Cô Dâu Thứ Bảy

Cô Dâu Thứ Bảy

Tên khác: N/a
Thể loại: Linh Dị , Ngôn Tình
Tác giả: cungthienyet
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 101 chương


Thông tin truyện Cô Dâu Thứ Bảy

Một câu chuyện tình yêu giữa người và ma. Khi cô thay chị mình gả cho hắn, chỉ vì hắn đã là người chết.

Ngày 15/7 âm lịch......

Cô bước chân lên xe hoa về nhà chồng, nhà chồng cô chưa một lần biết mặt, chưa một lần nhìn thấy

Gia đình hắn giàu có, hắn ăn chơi trác tán, hắn chết trong một lần đua xe tại trường đua, hưởng dương 21 tuổi, ba mẹ hắn thương con còn trẻ mà đoản mệnh, dựa vào thân thế đồ sộ và danh tiếng tìm cho hắn một người vợ.

Tìm thầy bói tìm xem ai hợp tuổi rồi đến nhà cưới hỏi đàng hoàng, linh đình

Nhưng nhiều lần cưới vợ cho hắn tất cả các cô dâu qua đêm động phòng đều phát điên, đã 6 lần như thế, và bây giờ cô là người thứ 7.

Danh sách chương Cô Dâu Thứ Bảy

Chương 1 ~ (23/12/2022)

Chương 2 ~ (23/12/2022)

Chương 3 ~ (23/12/2022)

Chương 4 ~ (23/12/2022)

Chương 5 ~ (23/12/2022)

Chương 6 ~ (23/12/2022)

Chương 7 ~ (23/12/2022)

Chương 8 ~ (23/12/2022)

Chương 9 ~ (23/12/2022)

Chương 10 ~ (23/12/2022)

Chương 11 ~ (23/12/2022)

Chương 12 ~ (23/12/2022)

Chương 13 ~ (23/12/2022)

Chương 14 ~ (23/12/2022)

Chương 15 ~ (23/12/2022)

Chương 16 ~ (23/12/2022)

Chương 17 ~ (23/12/2022)

Chương 18 ~ (23/12/2022)

Chương 19 ~ (23/12/2022)

Chương 20 ~ (23/12/2022)

Chương 21 ~ (23/12/2022)

Chương 22 ~ (23/12/2022)

Chương 23 ~ (23/12/2022)

Chương 24 ~ (23/12/2022)

Chương 25 ~ (23/12/2022)

Chương 26 ~ (23/12/2022)

Chương 27 ~ (23/12/2022)

Chương 28 ~ (23/12/2022)

Chương 29 ~ (23/12/2022)

Chương 30 ~ (23/12/2022)

Chương 31 ~ (23/12/2022)

Chương 32 ~ (23/12/2022)

Chương 33 ~ (23/12/2022)

Chương 34 ~ (23/12/2022)

Chương 35 ~ (23/12/2022)

Chương 36 ~ (23/12/2022)

Chương 37 ~ (23/12/2022)

Chương 38 ~ (23/12/2022)

Chương 39 ~ (23/12/2022)

Chương 40 ~ (23/12/2022)

Chương 41 ~ (23/12/2022)

Chương 42 ~ (23/12/2022)

Chương 43 ~ (23/12/2022)

Chương 44 ~ (23/12/2022)

Chương 45 ~ (23/12/2022)

Chương 46 ~ (23/12/2022)

Chương 47 ~ (23/12/2022)

Chương 48 ~ (23/12/2022)

Chương 49 ~ (23/12/2022)

Chương 50 ~ (23/12/2022)

Chương 51 ~ (23/12/2022)

Chương 52 ~ (23/12/2022)

Chương 53 ~ (23/12/2022)

Chương 54 ~ (23/12/2022)

Chương 55 ~ (23/12/2022)

Chương 56 ~ (23/12/2022)

Chương 57 ~ (23/12/2022)

Chương 58 ~ (23/12/2022)

Chương 59 ~ (23/12/2022)

Chương 60 ~ (23/12/2022)

Chương 61 ~ (23/12/2022)

Chương 62 ~ (23/12/2022)

Chương 63 ~ (23/12/2022)

Chương 64 ~ (23/12/2022)

Chương 65 ~ (23/12/2022)

Chương 66 ~ (23/12/2022)

Chương 67 ~ (23/12/2022)

Chương 68 ~ (23/12/2022)

Chương 69 ~ (23/12/2022)

Chương 70 ~ (23/12/2022)

Chương 71 ~ (23/12/2022)

Chương 72 ~ (23/12/2022)

Chương 73 ~ (23/12/2022)

Chương 74 ~ (23/12/2022)

Chương 75 ~ (23/12/2022)

Chương 76 ~ (23/12/2022)

Chương 77 ~ (23/12/2022)

Chương 78 ~ (23/12/2022)

Chương 79 ~ (23/12/2022)

Chương 80 ~ (23/12/2022)

Chương 81 ~ (23/12/2022)

Chương 82 ~ (23/12/2022)

Chương 83 ~ (23/12/2022)

Chương 84 ~ (23/12/2022)

Chương 85 ~ (23/12/2022)

Chương 86 ~ (23/12/2022)

Chương 87 ~ (23/12/2022)

Chương 88 ~ (23/12/2022)

Chương 89 ~ (23/12/2022)

Chương 90 ~ (23/12/2022)

Chương 91 ~ (23/12/2022)

Chương 92 ~ (23/12/2022)

Chương 93 ~ (23/12/2022)

Chương 94 ~ (23/12/2022)

Chương 95 ~ (23/12/2022)

Chương 96 ~ (23/12/2022)

Chương 97 ~ (23/12/2022)

Chương 98 ~ (23/12/2022)

Chương 99 ~ (23/12/2022)

Chương 100 ~ (23/12/2022)  12

Bình luận truyện Cô Dâu Thứ Bảy