Công tử Lưu Tiên

Công tử Lưu Tiên

Tên khác: Công tử Lưu Tiên
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Phiếm Đông Lưu
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 424 chương


Thông tin truyện Công tử Lưu Tiên

Bạn đang theo dõi doc truyện hay Công tử Lưu Tiên của tác giả Phiếm Đông Lưu rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Thiên hạ đệ nhất công tử, cao điệu tu tiên!---Đại thời đại đã đến trước giờ,Tiên Nhân, Phật Đà, Ma Chủ. . . Tại thiên địa đại kiếp nạn hạ vẫn lạc, duy nhất điểm Chân Linh Bất Diệt, dấn thân vào hạ giới;Đại thời đại đỉnh phong hiện tại,Mỗi một ngày đều có mới động thiên phúc địa phát hiện, mỗi một ngày đều có mới pháp thuật thần thông sáng tạo, chính là trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, tốt nhất thời đại.Ở thời điểm này, trích tiên trên bảng nhiều ra một cái tênSở Lưu Tiên!Là là: công tử lưu tiên!

Danh sách chương Công tử Lưu Tiên

Chương 1 : há Lưu Tiên ~ (31/10/2022)

Chương 2 : Chuẩn bị trước ~ (31/10/2022)

Chương 3 : Vui mừng gặp gỡ ~ (31/10/2022)

Chương 4 : Lợi đồng tâm ~ (31/10/2022)

Chương 5 : Vong Xuyên chú ~ (31/10/2022)

Chương 6 : Khó khăn chia li ~ (31/10/2022)

Chương 7 : Cá hoá rồng ~ (31/10/2022)

Chương 8 : Đều qua rồi ~ (31/10/2022)

Chương 9 : Gió thu ~ (31/10/2022)

Chương 10 : Noãn Ngọc Hương ~ (31/10/2022)

Chương 11 : U Huyền Quang ~ (31/10/2022)

Chương 12 : Hiến pháp ~ (31/10/2022)

Chương 13 : Linh khí hoàn ~ (31/10/2022)

Chương 14 : Chân Linh cảnh ~ (31/10/2022)

Chương 15 : Cách thế nói chuyện ~ (31/10/2022)

Chương 16 : Phụ chi nguyện ~ (31/10/2022)

Chương 17 : Hoa không phải hoa ~ (31/10/2022)

Chương 18 : Cửu Diệu kính ~ (31/10/2022)

Chương 1 : Trời cao vân rộng rãi ~ (31/10/2022)

Chương 2 : Công tử giá lâm ~ (31/10/2022)

Chương 3 : Hoa hồng có gai ~ (31/10/2022)

Chương 4 : Chiều nhặt triêu hoa ~ (31/10/2022)

Chương 5 : Mặt mũi dấu trong áo ~ (31/10/2022)

Chương 6 : Cuồng cát thổi tận ~ (31/10/2022)

Chương 7 : Chúng nhân triều bái ~ (31/10/2022)

Chương 8 : Đàm tiếu khuất phục ~ (31/10/2022)

Chương 9 : Cương phong lạnh thấu xương ~ (31/10/2022)

Chương 10 : Rút cành phát lá ~ (31/10/2022)

Chương 11 : Ùn ùn kéo đến ~ (31/10/2022)

Chương 12 : Âm thần Vô Song ~ (31/10/2022)

Chương 13 : Chỉ trích khảo nghiệm ~ (31/10/2022)

Chương 14 : Kim diệp truyền pháp ~ (31/10/2022)

Chương 15 : Người chết đèn tắt ~ (31/10/2022)

Chương 16 : Kỳ Thiên Xích Địa ~ (31/10/2022)

Chương 17 : Nhập mộng ngọc môn ~ (31/10/2022)

Chương 18 : Tịch mịch như tuyết ~ (31/10/2022)

Chương 19 : Tố thủy băng điêu ~ (31/10/2022)

Chương 20 : Đương tồn kính sợ ~ (31/10/2022)

Chương 1 : Liệt diễm phần thủy ~ (31/10/2022)

Chương 2 : Thiên có hai ngày ~ (31/10/2022)

Chương 3 : Thiên Sơn tai nạn trên không ~ (31/10/2022)

Chương 4 : Tế Thủy Âm Khư (*phế tích âm) ~ (31/10/2022)

Chương 5 : Tà Phật đồng tử (thượng) ~ (31/10/2022)

Chương 6 : Tà Phật đồng tử (hạ) ~ (31/10/2022)

Chương 7 : Hỗn Độn Thất Tinh ~ (31/10/2022)

Chương 8 : Mê lâu ngọc uyển ~ (31/10/2022)

Chương 9 : Phân thủy hữu thứ ~ (31/10/2022)

Chương 10 : Thiên Sơn Dạ Ngữ ~ (31/10/2022)

Chương 11 : Hiểm tại sông núi ~ (31/10/2022)

Chương 12 : Di hoa tiếp mộc ~ (31/10/2022)

Chương 13 : Vạn niên cô tịch ~ (31/10/2022)

Chương 14 : Thính đạo giảng pháp (thượng) ~ (31/10/2022)

Chương 15 : Thính đạo giảng pháp ( trung ) ~ (31/10/2022)

Chương 16 : Thính đạo giảng pháp (hạ) ~ (31/10/2022)

Chương 17 : Thông Thiên luận đạo (thượng) ~ (31/10/2022)

Chương 18 : Thông Thiên luận đạo ( trung ) ~ (31/10/2022)

Chương 19 : Thông Thiên luận đạo (hạ) ~ (31/10/2022)

Chương 20 : Yên Hoa Dịch Lãnh ~ (31/10/2022)

Chương 21 : Hậu cố vô ưu ~ (31/10/2022)

Chương 22 : Tráng ngữ hào tình ~ (31/10/2022)

Chương 23 : Nhất khí nguyên từ ~ (31/10/2022)

Chương 24 : Thứ hai cánh cửa ~ (31/10/2022)

Chương 1 : Khai đàn giảng pháp (1) biết trước mộng ~ (31/10/2022)

Chương 2 : Khai đàn giảng pháp ( 2 ) Phá Không Thiểm ~ (31/10/2022)

Chương 3 : Khai đàn giảng pháp ( 3) duy nhất pháp ~ (31/10/2022)

Chương 4 : Khai đàn giảng pháp ( 4 ) Đả Thần Tiên ~ (31/10/2022)

Chương 5 : Khai đàn giảng pháp (5) mỹ nhân yêu ~ (31/10/2022)

Chương 6 : Khai đàn giảng pháp (6) đăng thiên phẩm ~ (31/10/2022)

Chương 7 : Chân Linh hoá sinh ~ (31/10/2022)

Chương 8 : Thiên tu bán sư ~ (31/10/2022)

Chương 9 : Mãnh chí cố thường tại ~ (31/10/2022)

Chương 10 : Vô tưởng không niệm (thượng) ~ (31/10/2022)

Chương 11 : Vô tưởng không niệm (hạ) ~ (31/10/2022)

Chương 12 : Xuất khiếu ~ (31/10/2022)

Chương 13 : Nửa đêm không người nói nhỏ lúc ~ (31/10/2022)

Chương 14 : Ngọc Đái bờ sông âm thần đến ~ (31/10/2022)

Chương 15 : Thần Phương tôn giả ~ (31/10/2022)

Chương 16 : Cửu Thiên ngự lôi chân pháp ~ (31/10/2022)

Chương 17 : Hoa trong nước (thượng) ~ (31/10/2022)

Chương 18 : Hoa trong nước (hạ) ~ (31/10/2022)

Chương 19 : Thuỷ long bi ngâm Ngũ Phương tồn một ~ (31/10/2022)

Chương 20 : Bảo vật nhân tình ~ (31/10/2022)

Chương 21 : Thần khóc Long bi (thượng) ~ (31/10/2022)

Chương 22 : Thần khóc Long bi (hạ) ~ (31/10/2022)

Chương 1 : Công tử diệp ~ (31/10/2022)

Chương 2 : Sở Vương hội ~ (31/10/2022)

Chương 3 : Lưu Tiên phía dưới há có công tử? ! ~ (31/10/2022)

Chương 4 : Luận quân cờ luận người bỗng nhiên nửa năm ~ (31/10/2022)

Chương 5 : Long Lân ngọc ~ (31/10/2022)

Chương 6 : Yêu thuật vơ vét tài sản ~ (31/10/2022)

Chương 7 : Lưu Tiên ~ (31/10/2022)

Chương 8 : Tụ Tiên Chung (thượng) ~ (31/10/2022)

Chương 9 : Tụ Tiên Chung ( trung ) ~ (31/10/2022)

Chương 10 : Tụ Tiên Chung (hạ) ~ (31/10/2022)

Chương 11 : Vạn Lý Động Hư Thần Quang Kính ~ (31/10/2022)

Chương 12 : Ngọc Ma Nữ ~ (31/10/2022)

Chương 13 : Nhiều ra hai trăm năm ~ (31/10/2022)

Chương 14 : Thời gian lưu lam ~ (31/10/2022)

Chương 15 : Quất trung bí (thượng) ~ (31/10/2022)

Chương 16 : Quất trung bí (hạ) ~ (31/10/2022)  12345

Bình luận truyện Công tử Lưu Tiên