Cực Vũ Thiên Ma

Cực Vũ Thiên Ma

Tên khác: Cực Vũ Thiên Ma
Thể loại: Kiếm Hiệp
Tác giả: Phó Mộng
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 353 chương


Thông tin truyện Cực Vũ Thiên Ma

Bạn đang theo dõi truyện đọc Cực Vũ Thiên Ma của tác giả Phó Mộng rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Kiếm Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Chỉ có cường giả, mới có thể xưng ma.... ... ...Bài này nhân vật chính không Thánh Mẫu, sát phạt quả đoán, sửa lại ba lần giới thiệu vắn tắt. . . Vẫn là cảm giác hảo cặn bã.

Danh sách chương Cực Vũ Thiên Ma

Chương 01 : Xuyên qua ~ (12/10/2021)

Chương 02 : Chip ~ (12/10/2021)

Chương 03 : Nội công ~ (12/10/2021)

Chương 04 : Tồi Tâm Chưởng ~ (12/10/2021)

Chương 05 : 10 năm ~ (12/10/2021)

Chương 06 : Đêm gặp ~ (12/10/2021)

Chương 07 : Ám Bộ ~ (12/10/2021)

Chương 08 : Nhiệm vụ ~ (12/10/2021)

Chương 09 : Vực ngoại ~ (12/10/2021)

Chương 10 : Nhiếp hồn ~ (12/10/2021)

Chương 11 : Ngâm Nguyệt Các ~ (12/10/2021)

Chương 12 : Hoàng Chân ~ (12/10/2021)

Chương 13 : Cứ điểm ~ (12/10/2021)

Chương 14 : Nhiệm vụ ~ (12/10/2021)

Chương 15 : Quy Nguyên Công ~ (12/10/2021)

Chương 16 : Ảnh hưởng ~ (12/10/2021)

Chương 17 : Thần Thủy Thôn ~ (12/10/2021)

Chương 18 : Đạt được ~ (12/10/2021)

Chương 19 : Xuất phát ~ (12/10/2021)

Chương 20 : Rác rưởi ~ (12/10/2021)

Chương 21 : Đồ ăn ~ (12/10/2021)

Chương 22 : Hút ~ (12/10/2021)

Chương 23 : Thi quỷ ~ (12/10/2021)

Chương 24 : Phát tiết ~ (12/10/2021)

Chương 25 : Xích Kim công ~ (12/10/2021)

Chương 26 : Liễu Châu ~ (12/10/2021)

Chương 27 : Thanh Long hội ~ (12/10/2021)

Chương 28 : Phù Vân Hiên ~ (12/10/2021)

Chương 29 : Tiểu hòa thượng ~ (12/10/2021)

Chương 30 : Hoàng Chân ~ (12/10/2021)

Chương 31 : Xích Huyết Giáo ~ (12/10/2021)

Chương 32 : Thẩm tra ~ (12/10/2021)

Chương 33 : Thời cơ ~ (12/10/2021)

Chương 34 : Lệ Hải ~ (12/10/2021)

Chương 35 : Dẫn chiến ~ (12/10/2021)

Chương 36 : Bắt đi ~ (12/10/2021)

Chương 37 : Cấm đi lại ban đêm ~ (12/10/2021)

Chương 38 : Điều tra ~ (12/10/2021)

Chương 39 : Sát ý ~ (12/10/2021)

Chương 40 : Đồ sát ~ (12/10/2021)

Chương 41 : Trương Thanh ~ (12/10/2021)

Chương 42 : Kịch chiến ~ (12/10/2021)

Chương 43 : Hứa hẹn ~ (12/10/2021)

Chương 44 : Ly biệt ~ (12/10/2021)

Chương 45 : Lòng say ~ (12/10/2021)

Chương 46 : Đêm tối thăm dò ~ (12/10/2021)

Chương 47 : Đêm tối thăm dò (hạ) ~ (12/10/2021)

Chương 48 : Bí văn (thượng) ~ (12/10/2021)

Chương 49 : Bí văn (hạ) ~ (12/10/2021)

Chương 50 : Nếm thử (thượng) ~ (12/10/2021)

Chương 51 : Nếm thử (hạ) ~ (12/10/2021)

Chương 52 : Quan sát ~ (12/10/2021)

Chương 53 : Quan sát(2) ~ (12/10/2021)

Chương 54 : Huân hương bên trên ~ (12/10/2021)

Chương 55 : Huân Hương hạ ~ (12/10/2021)

Chương 56 : Đánh giết thượng ~ (12/10/2021)

Chương 57 : Đánh giết hạ ~ (12/10/2021)

Chương 58 : Kiến thức ~ (12/10/2021)

Chương 59 : Kiến thức hạ ~ (12/10/2021)

Chương 60 : Về nhà ~ (12/10/2021)

Chương 61 : Về nhà hạ ~ (12/10/2021)

Chương 63 : Miếu hoang ~ (12/10/2021)

Chương 64 : Miếu hoang 1 ~ (12/10/2021)

Chương 65 : Miếu hoang 2 ~ (12/10/2021)

Chương 66 : Miếu hoang 3 ~ (12/10/2021)

Chương 67 : Miếu hoang 4 ~ (12/10/2021)

Chương 68 : Dị bảo ~ (12/10/2021)

Chương 69 : Dị bảo 2 ~ (12/10/2021)

Chương 70 : Dị bảo 3 ~ (12/10/2021)

Chương 71 : Dị bảo 4 ~ (12/10/2021)

Chương 72 : Yêu tà ~ (12/10/2021)

Chương 73 : Yêu tà 2 ~ (12/10/2021)

Chương 74 : Yêu tà 3 ~ (12/10/2021)

Chương 75 : Yêu tà 4 ~ (12/10/2021)

Chương 76 : Xuất phát ~ (12/10/2021)

Chương 77 : Xuất phát hạ ~ (12/10/2021)

Chương 78 : Hải Châu ~ (12/10/2021)

Chương 79 : Độc công ~ (12/10/2021)

Chương 80 : Hủ độc ~ (12/10/2021)

Chương 81 : Hồ gia trang ~ (12/10/2021)

Chương 83 : Yêu khí ~ (12/10/2021)

Chương 84 : Lương yêu ~ (12/10/2021)

Chương 85 : Nói chuyện với nhau ~ (12/10/2021)

Chương 86 : Nói chuyện với nhau hạ ~ (12/10/2021)

Chương 87 : Nhiệm vụ mới ~ (12/10/2021)

Chương 88 : Ôn dịch ~ (12/10/2021)

Chương 89 : Yêu thi ~ (12/10/2021)

Chương 90 : Nồng vụ ~ (12/10/2021)

Chương 91 : Chùa miếu ~ (12/10/2021)

Chương 92 : Không Tâm ~ (12/10/2021)

Chương 93 : Động tĩnh ~ (12/10/2021)

Chương 94 : Ma biến ~ (12/10/2021)

Chương 95 : Bạch cốt ~ (12/10/2021)

Chương 96 : Tra hỏi ~ (12/10/2021)

Chương 97 : Bàn giao ~ (12/10/2021)

Chương 98 : Nhiệm vụ ~ (12/10/2021)

Chương 99 : Mê thất ~ (12/10/2021)

Chương 100 : Xông phá ~ (12/10/2021)

Chương 101 : Âm khí ~ (12/10/2021)

Chương 102 : Tiêu hóa ~ (12/10/2021)  1234

Bình luận truyện Cực Vũ Thiên Ma