Cuộc Sống Sâu Gạo Của Mọt Sách Ở Thanh Triều

Cuộc Sống Sâu Gạo Của Mọt Sách Ở Thanh Triều

Tên khác: N/a
Thể loại: Điền Văn , Ngôn Tình , Võng Du , Xuyên Không
Tác giả: Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 106 chương


Thông tin truyện Cuộc Sống Sâu Gạo Của Mọt Sách Ở Thanh Triều

Nữ chính:

Đọc sách uyên bác, không đủ chiều sâu.

Tiềm năng vô cùng, tính trơ mạnh mẽ.

Thanh thuỷ văn, một nửa là hư cấu, cho nên nữ chính không phải là nhân vật có thật trong lịch sử, chỉ là tưởng tượng. Tứ Tứ vẫn là Tứ Tứ kia, sẽ không chuyên sủng một nữ nhân. Nữ chính vẫn là nữ chính, yêu nhất bản thân, sẽ không để một người nam nhân ngăn trở bầu trời của chính mình.

~♥~

Danh sách chương Cuộc Sống Sâu Gạo Của Mọt Sách Ở Thanh Triều

Chương 1: Lại thấy xuyên không ~ (23/12/2022)

Chương 2: Phúc tấn hiện thân ~ (23/12/2022)

Chương 3: Tiểu cường tái sinh(*) ~ (23/12/2022)

Chương 4: Nhổ lông vịt đi ~ (23/12/2022)

Chương 5: Nữ giới tân giải(*) ~ (23/12/2022)

Chương 6: Núi băng cổ đại ~ (23/12/2022)

Chương 7: Tiểu thuý bị thương ~ (23/12/2022)

Chương 8: Câu chuyện tiếp sau ~ (23/12/2022)

Chương 9: Hoa cúc xui xẻo ~ (23/12/2022)

Chương 10: Mở rộng nguồn sách ~ (23/12/2022)

Chương 11: Cuộc sống tốt đẹp ~ (23/12/2022)

Chương 12: Thu hút thần sách ~ (23/12/2022)

Chương 13: Định luật xui xẻo ~ (23/12/2022)

Chương 14: Đã phải trải qua ~ (23/12/2022)

Chương 15: Trêu chọc thập lục ~ (23/12/2022)

Chương 16: Bị ghét bỏ ~ (23/12/2022)

Chương 17: Marco polo ~ (23/12/2022)

Chương 18: Cung thân vương gia ~ (23/12/2022)

Chương 19: A ca đến thăm ~ (23/12/2022)

Chương 20: Lấy ăn đổi vật ~ (23/12/2022)

Chương 21: Thư phòng mới ~ (23/12/2022)

Chương 22: Phát tán nhiệt thừa ~ (23/12/2022)

Chương 23: Vấn đề con nối dõi ~ (23/12/2022)

Chương 24: Trận đấu thứ nhất ~ (23/12/2022)

Chương 25: Phúc tấn mang thai ~ (23/12/2022)

Chương 26: Tiểu thư ngồi sân khấu ~ (23/12/2022)

Chương 27: Khủng hoảng tài chính ~ (23/12/2022)

Chương 28: Cá không mắc câu ~ (23/12/2022)

Chương 29: A ca ra đời ~ (23/12/2022)

Chương 30: Vật tận kỳ dụng ~ (23/12/2022)

Chương 31: Tu hú chiếm tổ chim khách ~ (23/12/2022)

Chương 32: Tấc đất tất tranh ~ (23/12/2022)

Chương 33: Vấn đề thủy lợi (p1) ~ (23/12/2022)

Chương 34: Vấn đề thủy lợi (p2) ~ (23/12/2022)

Chương 35: Thập tam chịu trận ~ (23/12/2022)

Chương 36: Phụ đạo tâm lý ~ (23/12/2022)

Chương 37: Vấn đề đại số ~ (23/12/2022)

Chương 38: Con người sắt đá nhu tình ~ (23/12/2022)

Chương 39: Quà tặng đêm thất tịch (p1) ~ (23/12/2022)

Chương 40: Quà tặng đêm thất tịch (p2) ~ (23/12/2022)

Chương 41: Lễ tỉ võ ~ (23/12/2022)

Chương 42: Cải trang thành thị đồng ~ (23/12/2022)

Chương 43: Kiếm sĩ phương tây ~ (23/12/2022)

Chương 44: Xạ thủ đại thanh ~ (23/12/2022)

Chương 45: Thích khách nhật bản ~ (23/12/2022)

Chương 46: Đều mang tâm tư ~ (23/12/2022)

Chương 47: Sứ đoàn triều tiên ~ (23/12/2022)

Chương 48: Không hiểu lãng mạn ~ (23/12/2022)

Chương 49: Công chúa làm khó dễ ~ (23/12/2022)

Chương 50: Tự bộc lộ sở đoản ~ (23/12/2022)

Chương 51: Nổi tiếng làm người không vui ~ (23/12/2022)

Chương 52: Cầm nghệ, kỳ nghệ ~ (23/12/2022)

Chương 53: Thi họa tương thông ~ (23/12/2022)

Chương 54: Bom nổ mạnh ~ (23/12/2022)

Chương 55: Nhân vật trung tâm ~ (23/12/2022)

Chương 56: Ngược đãi tinh thần ~ (23/12/2022)

Chương 57: Bổ quá mức ~ (23/12/2022)

Chương 58: Yếu không chịu nổi bổ ~ (23/12/2022)

Chương 59: Viết bùa hộ mệnh ~ (23/12/2022)

Chương 60: Phế thái tử lần thứ nhất ~ (23/12/2022)

Chương 61: Phiếu đổi tiền ~ (23/12/2022)

Chương 62: Chỉ do trùng hợp ~ (23/12/2022)

Chương 63: Thiết kế hoa đăng ~ (23/12/2022)

Chương 64: Lễ nguyên tiêu ~ (23/12/2022)

Chương 65: Thư phòng bị hủy ~ (23/12/2022)

Chương 66: Sư tử hà đông gầm ~ (23/12/2022)

Chương 67: Là thưởng, là phạt ~ (23/12/2022)

Chương 68: Gặp phải giặc cướp ~ (23/12/2022)

Chương 69: Binh bất yếm trá ~ (23/12/2022)

Chương 70: An toàn không lo ~ (23/12/2022)

Chương 71: Lần đầu nếm thử thất bại ~ (23/12/2022)

Chương 72: Đua ngựa ở bình nguyên ~ (23/12/2022)

Chương 73: Tai bay vạ gió ~ (23/12/2022)

Chương 74: Hung khâm rộng lớn ~ (23/12/2022)

Chương 75: Du hồ Thừa đức ~ (23/12/2022)

Chương 76: Nhấm nháp bánh mật ~ (23/12/2022)

Chương 77: Cá của tứ gia ~ (23/12/2022)

Chương 78: Hồng lâu tân nguyên ~ (23/12/2022)

Chương 79: Đẳng cấp soái ca ~ (23/12/2022)

Chương 80: Lễ nghi hôn tay ~ (23/12/2022)

Chương 81: Ai là gian thương ~ (23/12/2022)

Chương 82: Mối nguy tín nhiệm ~ (23/12/2022)

Chương 83: Thản thản đãng đãng ~ (23/12/2022)

Chương 84: Bánh mật lên men ~ (23/12/2022)

Chương 85: Sự kiện trèo cửa sổ ~ (23/12/2022)

Chương 86: Hạnh thôn tinh thế ~ (23/12/2022)

Chương 87: Họa là từ miệng mà ra ~ (23/12/2022)

Chương 88: Họa là từ miệng mà ra ~ (23/12/2022)

Chương 89: Thích nhất cây nho ~ (23/12/2022)

Chương 90: Mỗi người mỗi phúc ~ (23/12/2022)

Chương 91: Cách cách dự định ~ (23/12/2022)

Chương 92: Tam tòng tứ đức ~ (23/12/2022)

Chương 93: Giải quyết vấn đề ~ (23/12/2022)

Chương 94: Chấn hưng gia pháp ~ (23/12/2022)

Chương 95: Tùy người mà khác ~ (23/12/2022)

Chương 96: Thịnh cực tất suy ~ (23/12/2022)

Chương 97: Gỡ bỏ hải cấm ~ (23/12/2022)

Chương 98: Chuẩn bị tiệc chúc thọ ~ (23/12/2022)

Chương 99: Lôi ti hoa biên ~ (23/12/2022)

Chương 100: Dựa vào quần áo ướt ~ (23/12/2022)  12

Bình luận truyện Cuộc Sống Sâu Gạo Của Mọt Sách Ở Thanh Triều