Cửu Châu Đạo Chủ

Cửu Châu Đạo Chủ

Tên khác: Cửu Châu Đạo Chủ
Thể loại: Kiếm Hiệp
Tác giả: Loạn Huyết Đích Mặc
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 443 chương


Thông tin truyện Cửu Châu Đạo Chủ

Bạn đang theo dõi truyen moi ra Cửu Châu Đạo Chủ của tác giả Loạn Huyết Đích Mặc rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Kiếm Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Một trận tai hoạ, nhượng Dương Trạch đến một thế giới khác, cái này Cửu Châu đại địa, cũng không thái bình, tứ bề báo hiệu bất ổn, tứ hải đại loạn.Võ đạo thức tỉnh, tai hoạ ngầm bên dưới, Thiên Vũ vương triều nhân tâm tan rã, võ lâm thế gia tông môn san sát, quần hùng cùng nổi lên, dị vật hàng thế, trời xanh sắp sụp, tràn ngập nguy hiểm.Nơi này loạn thế, các thế lực lớn chăm chú nắm chặt tu luyện một đường, giang hồ khó cầu nhất trân quý võ học công pháp.Nhưng Dương Trạch không sợ, hắc thạch nơi tay, cho ta hoàn mỹ phục khắc thiên hạ võ học, ta muốn quét ngang Bát Hoang, bình định Cửu Châu!

Danh sách chương Cửu Châu Đạo Chủ

Chương 1 : Nhị công tử ~ (05/11/2022)

Chương 2 : Thần bí không gian ~ (05/11/2022)

Chương 3 : Dương Đức Nhất ~ (23/11/2022)

Chương 4 : Hắc Hổ đao pháp (thượng) ~ (23/11/2022)

Chương 5 : Hắc Hổ đao pháp (hạ) ~ (23/11/2022)

Chương 6 : Ra khỏi thành (thượng) ~ (23/11/2022)

Chương 7 : Ra khỏi thành (hạ) ~ (23/11/2022)

Chương 8 : Một trận tập kích ~ (23/11/2022)

Chương 9 : Điều tra ~ (23/11/2022)

Chương 10 : Đến từ hai bang bức hiếp ~ (23/11/2022)

Chương 11 : Ăn miếng trả miếng ~ (23/11/2022)

Chương 12 : Hổ sát ~ (23/11/2022)

Chương 13 : Hai tháng ~ (23/11/2022)

Chương 14 : So tài ~ (23/11/2022)

Chương 15 : Thành Bắc ~ (23/11/2022)

Chương 16 : Ra oai phủ đầu ~ (23/11/2022)

Chương 17 : Lập uy ~ (23/11/2022)

Chương 18 : Kiến thức ~ (23/11/2022)

Chương 19 : Hắc Hổ đao pháp cảnh giới tối cao ~ (23/11/2022)

Chương 20 : Cùng một chỗ bưng ~ (23/11/2022)

Chương 21 : Tường Vân nhai loạn ~ (23/11/2022)

Chương 22 : Phùng gia Phạm gia ~ (23/11/2022)

Chương 23 : Viên bổ đầu ~ (23/11/2022)

Chương 24 : Thanh danh dần lên ~ (23/11/2022)

Chương 25 : Thư tới ~ (23/11/2022)

Chương 26 : Hạ lạc ~ (23/11/2022)

Chương 27 : Đà Phong Lĩnh ~ (23/11/2022)

Chương 28 : Thiên Vân Vạn Hoa Thủ ~ (23/11/2022)

Chương 29 : Mai phục ~ (23/11/2022)

Chương 30 : Khoái kiếm Bạch Phi ~ (23/11/2022)

Chương 31 : Mời ~ (23/11/2022)

Chương 32 : Danh ngạch cùng hợp tác ~ (23/11/2022)

Chương 33 : Dung hợp ~ (23/11/2022)

Chương 34 : Dẫn khí cao giai ~ (23/11/2022)

Chương 35 : Tường Vân nhai thế cục ~ (23/11/2022)

Chương 36 : Vu oan (thượng) ~ (23/11/2022)

Chương 37 : Vu oan (hạ) ~ (23/11/2022)

Chương 38 : Hắc Hổ ~ (23/11/2022)

Chương 39 : Thiết Kỳ ~ (23/11/2022)

Chương 40 : Độc Sinh ~ (23/11/2022)

Chương 41 : Tường Vân nhai chấn động ~ (23/11/2022)

Chương 42 : Chiến Độc Sinh ~ (23/11/2022)

Chương 43 : Kiến Độc Môn diệt ~ (23/11/2022)

Chương 44 : Khảm Sài Bang tính toán ~ (23/11/2022)

Chương 45 : Nhất thống Tường Vân nhai ~ (23/11/2022)

Chương 46 : Thu hoạch ~ (23/11/2022)

Chương 47 : Phân phối ~ (23/11/2022)

Chương 48 : Dương Trạch phải chết ~ (23/11/2022)

Chương 49 : Ngoài dự liệu ~ (23/11/2022)

Chương 50 : Bái phỏng Viên Hằng ~ (23/11/2022)

Chương 51 : Âu Dương Tín ~ (23/11/2022)

Chương 52 : Giết cái thứ nhất ~ (23/11/2022)

Chương 53 : Ngươi chết mới là trọng yếu nhất ~ (23/11/2022)

Chương 54 : Quét ngang (thượng) ~ (23/11/2022)

Chương 55 : Quét ngang (hạ) ~ (23/11/2022)

Chương 56 : Tới tay ~ (23/11/2022)

Chương 57 : Thấy Tín ~ (23/11/2022)

Chương 58 : Điềm báo ~ (23/11/2022)

Chương 59 : Lấy đao phong ba ~ (23/11/2022)

Chương 60 : Người áo đen ~ (23/11/2022)

Chương 61 : Âu Dương Tín xuất thủ ~ (23/11/2022)

Chương 62 : Mộc gia trang ~ (23/11/2022)

Chương 63 : Kịch chiến ~ (23/11/2022)

Chương 64 : Mộc Đấu chết ~ (23/11/2022)

Chương 65 : Ai là chim sẻ ~ (23/11/2022)

Chương 66 : Chiến Dương Nguyên Chấn ~ (23/11/2022)

Chương 67 : Nhiều năm trước bí mật ~ (23/11/2022)

Chương 68 : Thân thế ~ (23/11/2022)

Chương 69 : Hồi Dương gia ~ (23/11/2022)

Chương 70 : Thoát ly Dương gia ~ (23/11/2022)

Chương 71 : Bị ngăn cản ~ (23/11/2022)

Chương 72 : Nhập tràng ~ (23/11/2022)

Chương 73 : Khảo hạch bắt đầu ~ (23/11/2022)

Chương 74 : Vòng hai ~ (23/11/2022)

Chương 75 : Mã trưởng lão ~ (23/11/2022)

Chương 76 : Phẩm cấp võ giả ~ (23/11/2022)

Chương 77 : Ngô Dũng ~ (23/11/2022)

Chương 78 : Thông qua ~ (23/11/2022)

Chương 79 : Trước khi rời đi ~ (23/11/2022)

Chương 80 : Trong thành bí sự ~ (23/11/2022)

Chương 81 : Giáo huấn ~ (23/11/2022)

Chương 82 : Ly khai ~ (23/11/2022)

Chương 83 : Thượng sư? ~ (23/11/2022)

Chương 84 : Tần An ~ (23/11/2022)

Chương 85 : Tần gia lĩnh ~ (23/11/2022)

Chương 86 : Phạm Vĩnh Niên ~ (23/11/2022)

Chương 87 : Dị đoan ~ (23/11/2022)

Chương 88 : Cửu Châu công địch ~ (23/11/2022)

Chương 89 : Thùy Ngư Giang ~ (23/11/2022)

Chương 90 : Tuyệt Thần Giáo ~ (23/11/2022)

Chương 91 : Dương Hải chết ~ (23/11/2022)

Chương 92 : Râu dê lão đầu ~ (23/11/2022)

Chương 93 : Phiêu Miểu võ viện ~ (23/11/2022)

Chương 94 : Cửu phẩm võ đạo đường ~ (23/11/2022)

Chương 95 : Ninh Đằng cường đại ~ (23/11/2022)

Chương 96 : Phiêu Miểu thương hội ~ (23/11/2022)

Chương 97 : Huyết Sát ~ (23/11/2022)

Chương 98 : Thanh Châu ~ (23/11/2022)

Chương 99 : Nhập môn ~ (23/11/2022)

Chương 100 : Ký danh đệ tử ~ (23/11/2022)  12345

Bình luận truyện Cửu Châu Đạo Chủ