Đại Anh Công Vụ Viên

Đại Anh Công Vụ Viên

Tên khác: Đại Anh Công Vụ Viên
Thể loại: Lịch Sử
Tác giả: Thanh Sơn Thiết Sam
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 724 chương


Thông tin truyện Đại Anh Công Vụ Viên

Bạn đang theo dõi truyện Đại Anh Công Vụ Viên của tác giả Thanh Sơn Thiết Sam rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Lịch Sử này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Trải khắp toàn bộ thế giới thế chiến 2 đã tiến vào hồi cuối, đế quốc Anh suy sụp lại vừa mới bắt đầu, Mỹ Xô ước mơ tương lai năm tháng vàng son, biết lụi bại quý tộc đã không phải là bản thân ngăn trở."Ta tuyệt không đồng ý ý nghĩ của bọn họ, nhưng trước hủy đi Ấn Độ thuộc Anh cũng không hoàn toàn là chuyện xấu."

Danh sách chương Đại Anh Công Vụ Viên

Chương 1 : Dạ, tổng đốc! ~ (16/12/2022)

Chương 2 : Hyderabad chuyên viên ~ (16/12/2022)

Chương 3 : Thế giới nhà giàu nhất ~ (16/12/2022)

Chương 4 : Thật là lớn quan uy ~ (16/12/2022)

Chương 5 : Ấn Độ thường ngày đánh nhau có vũ khí ~ (16/12/2022)

Chương 6 : Hyderabad quân chủ ~ (16/12/2022)

Chương 7 : Bang lập trường ~ (16/12/2022)

Chương 8 : Có ý tưởng quân chủ ~ (16/12/2022)

Chương 9 : Đích thân tới duyệt binh thức ~ (16/12/2022)

Chương 10 : Tìm 1 điều đường lui ~ (16/12/2022)

Chương 11 : Junagadh bang ~ (16/12/2022)

Chương 12 : New Delhi hội nghị ~ (16/12/2022)

Chương 13 : Xử lý như thế nào ấn gian ~ (16/12/2022)

Chương 14 : Chuyên viên giữa chuyện ~ (16/12/2022)

Chương 15 : Mountbatten ~ (16/12/2022)

Chương 16 : Ngươi đang dạy ta làm việc? ~ (16/12/2022)

Chương 17 : Thực lực quyết định hết thảy ~ (16/12/2022)

Chương 18 : Cái mông quyết định đầu ~ (16/12/2022)

Chương 19 : Người Bồ Đào Nha ~ (16/12/2022)

Chương 20 : Quân thực dân hữu nghị ~ (16/12/2022)

Chương 21 : Bồ thuộc Goa ~ (16/12/2022)

Chương 22 : Cấp bốn chiến thuật ~ (16/12/2022)

Chương 23 : Quần đảo Andaman ~ (16/12/2022)

Chương 24 : Triệu hồi tổng đốc phủ ~ (16/12/2022)

Chương 25 : Còn phải tìm Mountbatten ~ (16/12/2022)

Chương 26 : Điều ly ~ (16/12/2022)

Chương 27 : Mumbai ~ (16/12/2022)

Chương 28 : Thắng lợi ánh rạng đông ~ (16/12/2022)

Chương 29 : Ấn Độ là chỗ tốt ~ (16/12/2022)

Chương 30 : Mi-6 ~ (16/12/2022)

Chương 31 : An bài công việc ~ (16/12/2022)

Chương 32 : Vô trung sinh hữu ~ (16/12/2022)

Chương 33 : Cái thứ hai ~ (16/12/2022)

Chương 34 : Phi vụ Osavagen ~ (16/12/2022)

Chương 35 : Trần ai lạc định ~ (16/12/2022)

Chương 36 : Hôm nay nhục pháp ~ (16/12/2022)

Chương 37 : Anh Pháp hữu nghị ~ (16/12/2022)

Chương 38 : Saar khu vấn đề ~ (16/12/2022)

Chương 39 : Nước Pháp nữ nhân ~ (16/12/2022)

Chương 40 : Liền nhục pháp thế nào ~ (16/12/2022)

Chương 41 : Đi trước Berlin ~ (16/12/2022)

Chương 42 : Công vụ viên tượng trưng ~ (16/12/2022)

Chương 43 : Balkans người cứu độ ~ (16/12/2022)

Chương 44 : Nước Đức đầu hàng ~ (16/12/2022)

Chương 45 : Thất vọng Patton ~ (16/12/2022)

Chương 46 : Allen báo cáo ~ (16/12/2022)

Chương 47 : Xuôi nam Vienna ~ (16/12/2022)

Chương 48 : Gián điệp chi đô ~ (16/12/2022)

Chương 49 : Ôn hòa quan ngoại giao ~ (16/12/2022)

Chương 50 : Cung Epstein ~ (16/12/2022)

Chương 51 : Giương đông kích tây ~ (16/12/2022)

Chương 52 : Bí mật gặp mặt ~ (16/12/2022)

Chương 53 : Chỉ một con đường sáng ~ (16/12/2022)

Chương 54 : Đem nước khuấy đục ~ (16/12/2022)

Chương 55 : Đây là Liên Xô vấn đề ~ (16/12/2022)

Chương 56 : Có một khoản tang khoản ~ (16/12/2022)

Chương 57 : Cao hiệu ta đại Anh ~ (16/12/2022)

Chương 58 : Bạn của Nam Tư ~ (16/12/2022)

Chương 59 : Thượng đế thuộc về thượng đế ~ (16/12/2022)

Chương 60 : Bình tĩnh lại sóng ngầm ~ (16/12/2022)

Chương 61 : Sự liễu phất y khứ ~ (16/12/2022)

Chương 62 : Trở lại Berlin ~ (16/12/2022)

Chương 63 : Muốn một người giúp việc ~ (16/12/2022)

Chương 64 : Đáng chết người Liên Xô ~ (16/12/2022)

Chương 65 : Quân Anh ở Berlin ~ (16/12/2022)

Chương 66 : Thắng lợi huân chương ~ (16/12/2022)

Chương 67 : Để cho người Ấn Độ chết trước ~ (16/12/2022)

Chương 68 : Ấn Độ vựa lương ~ (16/12/2022)

Chương 69 : Là, đại thần! ~ (16/12/2022)

Chương 70 : Hamburg ~ (16/12/2022)

Chương 71 : Dẫn đầu tác dụng ~ (16/12/2022)

Chương 72 : Tàu ngầm dây chuyền sản xuất ~ (16/12/2022)

Chương 73 : Một mục tiêu nhỏ ~ (16/12/2022)

Chương 74 : Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều ~ (16/12/2022)

Chương 75 : Vấn đề mấu chốt ~ (16/12/2022)

Chương 76 : Ngày cuối cùng ~ (16/12/2022)

Chương 77 : Nữ nhân hài tử ở phía trước ~ (16/12/2022)

Chương 78 : Liên hiệp đại duyệt binh ~ (16/12/2022)

Chương 79 : Sự kiện bất ngờ ~ (16/12/2022)

Chương 80 : Chân nam nhân Patton ~ (16/12/2022)

Chương 81 : Đây là người nào vấn đề ~ (16/12/2022)

Chương 82 : Cách chức lệnh ~ (16/12/2022)

Chương 83 : Nội các thư ký lo âu ~ (16/12/2022)

Chương 84 : Vâng, thủ tướng! ~ (16/12/2022)

Chương 85 : Potsdam hội nghị ~ (16/12/2022)

Chương 86 : Nước Mỹ yêu cầu ~ (16/12/2022)

Chương 87 : Đại Anh tự có quốc tình ở chỗ này ~ (16/12/2022)

Chương 88 : Lại bán Ba Lan một lần ~ (16/12/2022)

Chương 89 : Lần này bán ai? ~ (16/12/2022)

Chương 90 : Ngầm thao tác ~ (16/12/2022)

Chương 91 : Vừa đấm vừa xoa ~ (16/12/2022)

Chương 92 : Đại sát khí ~ (16/12/2022)

Chương 93 : Chói lọi thời đại trở lại rồi ~ (16/12/2022)

Chương 94 : Điều thứ nhất nhận thức chung ~ (16/12/2022)

Chương 95 : Chúng ta người ~ (16/12/2022)

Chương 96 : Việc tốt ~ (16/12/2022)

Chương 97 : Tổng tuyển cử ~ (16/12/2022)

Chương 98 : Trước thủ tướng Churchill ~ (16/12/2022)

Chương 99 : Hoan nghênh mới thủ tướng ~ (16/12/2022)

Chương 100 : Chính khách cùng công vụ viên ~ (16/12/2022)  12345678

Bình luận truyện Đại Anh Công Vụ Viên