Đái Cá Trừng Giới Khứ Liêu Trai

Đái Cá Trừng Giới Khứ Liêu Trai

Tên khác: Đái Cá Trừng Giới Khứ Liêu Trai
Thể loại: Linh Dị
Tác giả: Mộng Lý Kỷ Độ Hàn Thu
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 415 chương


Thông tin truyện Đái Cá Trừng Giới Khứ Liêu Trai

Bạn đang theo dõi truyện chữ hay full Đái Cá Trừng Giới Khứ Liêu Trai của tác giả Mộng Lý Kỷ Độ Hàn Thu rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Linh Dị này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Mang cái trừng trị đi liêu traiHồng tụ thiêm hương, đàm tác quỷ hồ thính.Tùy thân trừng trị, đoạt cái đầu người trước.Trừng giới: Skill Trừng phạt (Smite) trong LOL.

Danh sách chương Đái Cá Trừng Giới Khứ Liêu Trai

Chương 1 : Ta lại muốn chết ~ (30/10/2022)

Chương 2 : Tùy thân trừng trị ~ (30/10/2022)

Chương 3 : Tái rồi lão Vương ~ (03/11/2022)

Chương 4 : Có quỷ chui vào mộng ~ (03/11/2022)

Chương 5 : Quỷ môi bức thân ~ (03/11/2022)

Chương 6 : Đưa vào động phòng ~ (03/11/2022)

Chương 7 : Bị thiết lập lại mỗi 1 ngày ~ (03/11/2022)

Chương 8 : Không bằng ngủ phục ~ (03/11/2022)

Chương 9 : Ta nghĩ về liêu trai ~ (03/11/2022)

Chương 10 : Hồ ly tụ tập ~ (03/11/2022)

Chương 11 : Ta không phải bệnh tâm thần ~ (03/11/2022)

Chương 12 : Diện bích nửa phút ~ (03/11/2022)

Chương 13 : Trước khi chết cảnh cáo ~ (03/11/2022)

Chương 14 : Cây trâm cùng nữ nhi ~ (03/11/2022)

Chương 15 : Quỷ ở bên người ~ (03/11/2022)

Chương 16 : Hung hồ di thư ~ (03/11/2022)

Chương 17 : Hí như nhân sinh ~ (03/11/2022)

Chương 18 : Vô độc bất trượng phu ~ (03/11/2022)

Chương 19 : Lượng sức mà đi ~ (03/11/2022)

Chương 20 : Chính xác mở ra phương thức ~ (03/11/2022)

Chương 21 : Ta là chớ đến tình cảm trừng trị ~ (03/11/2022)

Chương 22 : Thích ở chỗ này tiến vào ~ (03/11/2022)

Chương 23 : Báo ứng sao? ~ (03/11/2022)

Chương 24 : 3 dài 2 ngắn ~ (03/11/2022)

Chương 25 : Sụp đổ cao nhân hình tượng ~ (03/11/2022)

Chương 26 : Long dương chi hảo ~ (03/11/2022)

Chương 27 : Nhục thân bố thí ~ (03/11/2022)

Chương 28 : Người sống cùng trành quỷ ~ (03/11/2022)

Chương 29 : Chỉ có thể sống ở trong căn hộ người ~ (03/11/2022)

Chương 30 : Đêm đã khuya đừng có chạy lung tung ~ (03/11/2022)

Chương 31 : Gợi cảm nữ ni, online... ~ (03/11/2022)

Chương 32 : Ăn người thật là khó ~ (03/11/2022)

Chương 33 : Hỏa vô thường thế, thủy vô thường hình ~ (03/11/2022)

Chương 34 : Đừng có lại nghĩ cũng đừng nghe ngóng ~ (03/11/2022)

Chương 35 : Lại đến 1 bát mì hoành thánh ~ (03/11/2022)

Chương 36 : Thư hương môn đệ ~ (03/11/2022)

Chương 37 : Giết người hiềm nghi ~ (03/11/2022)

Chương 38 : Ngươi là thế nào tiến vào ~ (03/11/2022)

Chương 39 : Bối cảnh cơ sở thiết lập ~ (03/11/2022)

Chương 40 : Phân thây họa Hòa gia ~ (03/11/2022)

Chương 41 : 16 tuổi thiếu phụ ~ (03/11/2022)

Chương 42 : Kinh khủng tâm tưởng sự thành! ~ (03/11/2022)

Chương 43 : Mua khảo đề ~ (03/11/2022)

Chương 44 : Tu hành độ điệp ~ (03/11/2022)

Chương 45 : Gặp sắc khởi ý ~ (03/11/2022)

Chương 46 : Quản ngươi gọi cha? Vẫn là ca ca ~ (03/11/2022)

Chương 47 : Kim Thân lễ Phật ~ (03/11/2022)

Chương 48 : Gần phật như yêu ~ (03/11/2022)

Chương 49 : 2 sinh tử khế ~ (03/11/2022)

Chương 50 : Chờ đợi thời cơ ~ (03/11/2022)

Chương 51 : Bạch Giáp có quỷ? ~ (03/11/2022)

Chương 52 : Người sành sỏi ~ (03/11/2022)

Chương 53 : Ăn ngon không qua sủi cảo, chơi vui... ~ (03/11/2022)

Chương 54 : Lòng có tro tàn, phương vứt bỏ cuối cùng ai ~ (03/11/2022)

Chương 55 : Ta là của ngươi ~ (03/11/2022)

Chương 56 : Ta Trác mỗ người không ngủ sàn nhà ~ (03/11/2022)

Chương 57 : Biển thủ ~ (03/11/2022)

Chương 58 : Hồ nữ ~ (03/11/2022)

Chương 59 : Phòng trúc ~ (03/11/2022)

Chương 60 : Trong suối nước nóng tiểu hồ ly ~ (03/11/2022)

Chương 61 : Quân tử 1 nặc ~ (03/11/2022)

Chương 62 : Mưu quan vì nhặt đầu người ~ (03/11/2022)

Chương 63 : Thổ tế đàn ~ (03/11/2022)

Chương 64 : Thạch nhân tham gia ~ (03/11/2022)

Chương 65 : Già mà không chết thành tặc ~ (03/11/2022)

Chương 66 : Họa phong đột biến ~ (03/11/2022)

Chương 67 : Độc nhất không gì bằng lòng người ~ (03/11/2022)

Chương 68 : Ngoài cửa sổ bóng đen ~ (03/11/2022)

Chương 69 : Mưu thi qua mùa đông ~ (03/11/2022)

Chương 70 : Báo quỷ quái ân ~ (03/11/2022)

Chương 71 : Bị động thổ ngôi mộ mới ~ (03/11/2022)

Chương 72 : Cùng loại với sẽ không làm món ăn bạn gái ~ (03/11/2022)

Chương 73 : Tin hết sách không bằng không sách ~ (03/11/2022)

Chương 74 : 2 mặt ~ (03/11/2022)

Chương 75 : Hồ ly cùng người ~ (03/11/2022)

Chương 76 : Bạc là cái thứ tốt ~ (03/11/2022)

Chương 77 : Lợi ích huân tâm ~ (03/11/2022)

Chương 78 : Tao trắng trợn ~ (03/11/2022)

Chương 79 : Sắt thép thẳng nam Ninh nhi ~ (03/11/2022)

Chương 80 : Cái này chết tiệt liêu trai họa phong ~ (03/11/2022)

Chương 81 : Tâm cảnh lui chuyển ~ (03/11/2022)

Chương 82 : Không hỏi thương sinh hỏi quỷ thần ~ (03/11/2022)

Chương 83 : Văn nghệ điểm gọi Tâm Ma Kiếp ~ (03/11/2022)

Chương 84 : Ta thật không phải ngươi nghĩ loại người này ~ (03/11/2022)

Chương 85 : Ta gặp Như Lai ~ (03/11/2022)

Chương 86 : Quỷ thiền lâm cùng nữ nhân ~ (03/11/2022)

Chương 87 : Như Lai gặp ta ~ (03/11/2022)

Chương 88 : Thanh Châu bẩn thỉu ~ (03/11/2022)

Chương 89 : Thiên Địa Vô Cực, Càn Khôn Kiếm pháp ~ (03/11/2022)

Chương 90 : Nữ hài tử đều quỷ tinh quỷ tinh ~ (03/11/2022)

Chương 91 : Ngoài ý muốn án mạng, ngoài ý muốn người ~ (03/11/2022)

Chương 92 : Đây không phải con đường của ta ~ (03/11/2022)

Chương 93 : Như là ta nghe ~ (03/11/2022)

Chương 94 : Họa bích thế giới ~ (03/11/2022)

Chương 95 : Lọt vào liêu trai ~ (03/11/2022)

Chương 96 : Người đều có tư tâm ~ (03/11/2022)

Chương 97 : Trở mặt không quen biết ~ (03/11/2022)

Chương 98 : Vò mẻ đương phá suất ~ (03/11/2022)

Chương 99 : Chỉ hươu bảo ngựa ~ (03/11/2022)

Chương 100 : Túi da phía dưới nhân quỷ không phân ~ (03/11/2022)  12345

Bình luận truyện Đái Cá Trừng Giới Khứ Liêu Trai