Đại Đạo Tu Tiên

Đại Đạo Tu Tiên

Tên khác: Đại Đạo Tu Tiên
Thể loại: Tiên Hiệp , Sắc
Tác giả: Nhược Phong
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 449 chương


Thông tin truyện Đại Đạo Tu Tiên

Thế nhân tất cả cầu trường sanh , mà ta chỉ cầu ... chi phối trường sanh

Danh sách chương Đại Đạo Tu Tiên

Chương 1 : Tất Xuất ~ (17/11/2022)

Chương 2 : Quyết định ~ (17/11/2022)

Chương 3 : Ba năm ~ (17/11/2022)

Chương 4 : Báo thù ~ (17/11/2022)

Chương 5 : Phản ~ (17/11/2022)

Chương 6 : Song quyền khó địch bốn tay ~ (17/11/2022)

Chương 7 : Tu Tiên giả ~ (17/11/2022)

Chương 8 : Tụ Nguyên công ~ (17/11/2022)

Chương 9 : Vô Chúc Tính* linh căn ~ (17/11/2022)

Chương 10 : Kế hoạch ~ (17/11/2022)

Chương 11 : Bọ ngựa bắt ve ~ (17/11/2022)

Chương 12 : Chim sẻ ở đằng sau ~ (17/11/2022)

Chương 13 : Quỷ dị xích điểu ~ (17/11/2022)

Chương 14 : Tu tiên ~ (17/11/2022)

Chương 15 : Pháp bảo ~ (17/11/2022)

Chương 16 :  Chương 16 Vạn Kiếm Môn span ~ (17/11/2022)

Chương 17 :  Chương 17 Tinh anh đệ tử span ~ (17/11/2022)

Chương 18 :  Chương 18 Bới mócspan ~ (17/11/2022)

Chương 19 :  Chương 19 Bại lộ thân phậnspan ~ (17/11/2022)

Chương 20 :  Chương 20 Địa nhũ linh tuyềnspan ~ (17/11/2022)

Chương 21 :  Chương 21 Vạn Kiếm chi loạnspan ~ (17/11/2022)

Chương 22 :  Chương 22 Sơn môn họa ~ (17/11/2022)

Chương 23 :  Chương 23 Thi vệ ~ (17/11/2022)

Chương 24 :  Chương 24 Luyện pháp ~ (17/11/2022)

Chương 25 :  Chương 25 Trai cò tranh nhau ( thượng ) ~ (17/11/2022)

Chương 26 :  Chương 26 Trai cò tranh nhau ( trung ) ~ (17/11/2022)

Chương 27 :  Chương 27 Trai cò tranh nhau ( hạ ) ~ (17/11/2022)

Chương 28 :  Chương 28 Ngư ông đắc lợi ( thượng ) ~ (17/11/2022)

Chương 29 :  Chương 29 Ngư ông đắc lợi ( trung ) ~ (17/11/2022)

Chương 30 :  Chương 30 Ngư ông đắc lợi ( hạ ) ~ (17/11/2022)

Chương 31 : Hóa Chân Quyết ~ (17/11/2022)

Chương 32 : Âm mưu ~ (17/11/2022)

Chương 33 : Âm trầm cấm địa ~ (17/11/2022)

Chương 34 : Thi yêu ~ (17/11/2022)

Chương 35 : Khí lực va chạm ~ (17/11/2022)

Chương 36 : Huyễn Ma công ~ (17/11/2022)

Chương 37 : Tử chiến ~ (17/11/2022)

Chương 38 : Không địch lại ~ (17/11/2022)

Chương 39 : Đại chuyển cơ ~ (17/11/2022)

Chương 40 : Tam Giang huyện ~ (17/11/2022)

Chương 41 : Ma Đạo dã tâm ~ (17/11/2022)

Chương 42 : Biến mất Linh khí ~ (17/11/2022)

Chương 43 : Hỗn Nguyên Đỉnh ~ (17/11/2022)

Chương 44 : Tranh đấu ~ (17/11/2022)

Chương 45 : Tu Tiên Giới ~ (17/11/2022)

Chương 46 : Mua pháp khí ~ (17/11/2022)

Chương 47 : Kết Đan cao thủ ~ (17/11/2022)

Chương 48 : Mục tiêu ~ (17/11/2022)

Chương 49 : Huyễn cảnh Tâm Ma ~ (17/11/2022)

Chương 50 : Phá trận ~ (17/11/2022)

Chương 51 : Động phủ (đệ nhất càng) ~ (17/11/2022)

Chương 52 : Đoạt xá (Canh [2]) ~ (17/11/2022)

Chương 53 : Tâm cơ (Canh [3]) ~ (17/11/2022)

Chương 54 : Nhạc Dương Môn ~ (17/11/2022)

Chương 55 : Ngưng Thủy Kim Tinh Thú ~ (17/11/2022)

Chương 56 : Thiên Sơn huyền bí ~ (17/11/2022)

Chương 57 : Quản giết mặc kệ vùi ~ (17/11/2022)

Chương 58 : Bất phàm tu sĩ đọ sức ~ (17/11/2022)

Chương 59 : Pháp bảo ra hết ~ (17/11/2022)

Chương 60 : Thiên Hà Thanh Viêm ~ (17/11/2022)

Chương 61 : Chính ma giao phong ~ (17/11/2022)

Chương 62 : Thu Hàn ~ (17/11/2022)

Chương 63 : Thủy Ly ~ (17/11/2022)

Chương 64 : Ly độc ~ (17/11/2022)

Chương 65 : Lôi kiếp ~ (17/11/2022)

Chương 66 : Lôi kiếp chi uy ~ (17/11/2022)

Chương 67 : Tiến về trước Thiên Sơn ~ (17/11/2022)

Chương 68 : Chặn đánh cùng phản chặn đánh ~ (17/11/2022)

Chương 69 : Hoàn mỹ cuộc chiến ~ (17/11/2022)

Chương 70 : Ma Đạo cao thủ ~ (17/11/2022)

Chương 71 : Sát cơ ~ (17/11/2022)

Chương 72 : Phản giết chi tâm ~ (17/11/2022)

Chương 73 : Nguyên Anh cao thủ ~ (17/11/2022)

Chương 74 : Giải thích nghi hoặc ~ (17/11/2022)

Chương 75 : Thiên Sơn mở ra ~ (17/11/2022)

Chương 76 : Huyễn Mộc Lâm ~ (17/11/2022)

Chương 77 : Di Mộc Huyễn Hình Đại Trận ~ (17/11/2022)

Chương 78 : Bồi Nguyên Mộc ~ (17/11/2022)

Chương 79 : Khinh Linh Quyết ~ (17/11/2022)

Chương 80 : Huyễn Mộc Lĩnh ~ (17/11/2022)

Chương 81 : Dùng phong phá phong ~ (17/11/2022)

Chương 82 : Mặt người yêu nhện ~ (17/11/2022)

Chương 83 : Cuồng bạo Độc Quả Phụ ~ (17/11/2022)

Chương 84 : Liệt Hỏa Huyễn Hóa Thú ~ (17/11/2022)

Chương 85 : Chém tận giết tuyệt ~ (17/11/2022)

Chương 86 : Phù bảo chi uy ~ (17/11/2022)

Chương 87 : Bằng Phi Động Phủ ~ (17/11/2022)

Chương 88 : Xếp đặt thiết kế ~ (17/11/2022)

Chương 89 : Động phủ chi biến ~ (17/11/2022)

Chương 90 : Động phủ chi tranh (Canh [3]) ~ (17/11/2022)

Chương 91 : Động phủ hành trình ~ (17/11/2022)

Chương 92 : Hắc Vân Báo ~ (17/11/2022)

Chương 93 : Đầu cơ hợp ý ~ (17/11/2022)

Chương 94 : Nhất Nguyên Hóa Chân chi phá phong ~ (17/11/2022)

Chương 95 : Cường giả ~ (17/11/2022)

Chương 96 : Kim Chân Công ~ (17/11/2022)

Chương 97 : Bỏ chạy ~ (17/11/2022)

Chương 98 : Đoạt bảo ~ (17/11/2022)

Chương 99 : Thiên Huyễn Linh Thú ~ (17/11/2022)

Chương 100 : Linh thú chi uy ( thượng) ~ (17/11/2022)  12345

Bình luận truyện Đại Đạo Tu Tiên