Đại Đường: Từ Loại Thổ Đậu Bắt Đầu

Đại Đường: Từ Loại Thổ Đậu Bắt Đầu

Tên khác: Đại Đường: Từ Loại Thổ Đậu Bắt Đầu
Thể loại: Hệ Thống , Lịch Sử , Xuyên Không
Tác giả: Thập Tứ Kiều
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 305 chương


Thông tin truyện Đại Đường: Từ Loại Thổ Đậu Bắt Đầu

Đại Đường: Tòng Chủng Thổ Đậu Khai ThủyNhìn tên truyện đã đoán ra nội dung phải không các bạn, NVC xuyên về thời Đường trồng trọt ,có hệ thống , gái ??? , quyền ??? .... khẳng định hố rất to mời ae nhào vô.

Danh sách chương Đại Đường: Từ Loại Thổ Đậu Bắt Đầu

Chương 1 : Khoai tây ~ (10/10/2021)

Chương 2 : Đánh cuộc ~ (10/10/2021)

Chương 3 : Nồi lẩu ~ (10/10/2021)

Chương 4 : Hướng lên trời tiêu tranh giá ~ (10/10/2021)

Chương 5 : Tìm tòi công năng ~ (10/10/2021)

Chương 6 : Đưa sính lễ ~ (10/10/2021)

Chương 7 : Nhạc mẫu đại nhân ~ (10/10/2021)

Chương 8 : Này vẫn là người sao ~ (10/10/2021)

Chương 9 : Đưa hết cho thu phục ~ (10/10/2021)

Chương 10 : Nồi lẩu tụ hội ~ (10/10/2021)

Chương 11 : Trộm gà không xong còn mất ~ (10/10/2021)

Chương 12 : Quỵt cơm ~ (10/10/2021)

Chương 13 : Đây mới là thật đàn ông ~ (10/10/2021)

Chương 14 : Ép 1 Bồi 2 ~ (10/10/2021)

Chương 15 : Hợp tác vui vẻ ~ (10/10/2021)

Chương 16 : Chuyển nhà Trường An ~ (10/10/2021)

Chương 17 : Sau đó đừng làm cho ta gặp lại ngựa này niệu ~ (10/10/2021)

Chương 18 : Khoai tây chứa đựng phương pháp ~ (10/10/2021)

Chương 19 : Khoai tây làm ~ (10/10/2021)

Chương 20 : Biển chữ vàng ~ (10/10/2021)

Chương 21 : Tứ hôn thì có giữ tươi phương pháp ~ (10/10/2021)

Chương 22 : Phò mã lâu ~ (10/10/2021)

Chương 23 : Trù Thần chuyển thế ~ (10/10/2021)

Chương 24 : Thi thánh hội ~ (10/10/2021)

Chương 25 : Ta muốn tham gia thi thánh hội ~ (10/10/2021)

Chương 26 : Tranh tài ~ (10/10/2021)

Chương 27 : Muốn làm trọng tài liền muốn gánh chịu hậu quả ~ (10/10/2021)

Chương 28 : Viết biên nhận vì là cư ~ (10/10/2021)

Chương 29 : Cấm ăn khoai tây ~ (10/10/2021)

Chương 30 : Khác nhau một trời một vực ~ (10/10/2021)

Chương 31 : Mềm không được cứng không xong ~ (10/10/2021)

Chương 32 : Không thể mãi nhổ lông một con dê ~ (10/10/2021)

Chương 33 : Tất thắng chi cục ~ (10/10/2021)

Chương 34 : Nội dung vở kịch xoay ngược lại ~ (10/10/2021)

Chương 35 : Thần lai chi bút (tác phẩm của thần) ~ (10/10/2021)

Chương 36 : Sái lưu manh ~ (10/10/2021)

Chương 37 : Mạnh mẽ lấy cướp đoạt ~ (10/10/2021)

Chương 38 : Lật lọng ~ (10/10/2021)

Chương 39 : Đắc tội rồi Hoạt Diêm Vương ~ (10/10/2021)

Chương 40 : Hàng lũng đoạn ~ (10/10/2021)

Chương 41 : Khanh ai cũng sẽ không khanh ngươi ~ (10/10/2021)

Chương 42 : Gừng càng già càng cay ~ (10/10/2021)

Chương 43 : Tự làm tự chịu ~ (10/10/2021)

Chương 44 : Xử trí như thế nào ~ (10/10/2021)

Chương 45 : Của đi thay người ~ (10/10/2021)

Chương 46 : Nhân cơ hội doạ dẫm ~ (10/10/2021)

Chương 47 : Muốn ăn không tốt ~ (10/10/2021)

Chương 48 : Kết tội ~ (10/10/2021)

Chương 49 : Lấy ra đòn sát thủ ~ (10/10/2021)

Chương 50 : Không theo : đè động tác võ thuật ra bài ~ (10/10/2021)

Chương 51 : Mắt thấy là thật ~ (10/10/2021)

Chương 52 : Vì nước phân ưu ~ (10/10/2021)

Chương 53 : Cáo lão về quê ~ (10/10/2021)

Chương 54 : Khóc than ~ (10/10/2021)

Chương 55 : Lấy thương chế thương ~ (10/10/2021)

Chương 56 : Bình khang tửu phường ~ (10/10/2021)

Chương 57 : Tây Hồ long tỉnh ~ (10/10/2021)

Chương 58 : Ăn cứt ~ (10/10/2021)

Chương 59 : Vào cỗ ~ (10/10/2021)

Chương 60 : Kỹ cao 1 Trù ~ (10/10/2021)

Chương 61 : Giở lại trò cũ ~ (10/10/2021)

Chương 62 : Đánh nhau ~ (10/10/2021)

Chương 63 : Cây bông hạt giống ~ (10/10/2021)

Chương 64 : Hầm ~ (10/10/2021)

Chương 65 : Có phải là ngốc ~ (10/10/2021)

Chương 66 : Kẹo mạch nha ~ (10/10/2021)

Chương 67 : Cực kỳ cao cấp ~ (10/10/2021)

Chương 68 : Hội viên chế ~ (10/10/2021)

Chương 69 : Phá gia chi tử ~ (10/10/2021)

Chương 70 : Trù bị vật tư ~ (10/10/2021)

Chương 71 : Mua tòa nhà ~ (10/10/2021)

Chương 72 : Vào triều nghị sự ~ (10/10/2021)

Chương 73 : Kết tội ~ (10/10/2021)

Chương 74 : Coi rẻ hoàng quyền ~ (10/10/2021)

Chương 75 : Thủ hoạt quả ~ (10/10/2021)

Chương 76 : Lại đánh cược ~ (10/10/2021)

Chương 77 : Nắm giữ không được quyền chủ động ~ (10/10/2021)

Chương 78 : Đến nhà xin lỗi ~ (10/10/2021)

Chương 79 : Muốn kết tội, trước tiên đánh đánh cược ~ (10/10/2021)

Chương 80 : Liền không nói cho ngươi ~ (10/10/2021)

Chương 81 : Đạt thành thỏa thuận ~ (10/10/2021)

Chương 82 : Trinh Quán dấu ngắt câu ~ (10/10/2021)

Chương 83 : Luận võ giải thi đấu ~ (10/10/2021)

Chương 84 : Đánh thành đầu heo ~ (10/10/2021)

Chương 85 : Ác ý cạnh tranh ~ (10/10/2021)

Chương 86 : Khiêu chiến thư ~ (10/10/2021)

Chương 87 : Rực rỡ phẩm tiệc rượu ~ (10/10/2021)

Chương 88 : Một đám nhà quê ~ (10/10/2021)

Chương 89 : Mang mặt nóng đi gặp lạnh cái môn ~ (10/10/2021)

Chương 90 : Tiếp tục khanh ~ (10/10/2021)

Chương 91 : Con ruồi lại tiểu cũng là thịt ~ (10/10/2021)

Chương 92 : Cố ý thiên vị ~ (10/10/2021)

Chương 93 : Nhã nhặn bại hoại ~ (10/10/2021)

Chương 94 : Kinh thế tác phẩm ~ (10/10/2021)

Chương 95 : Trên vết thương xát muối ~ (10/10/2021)

Chương 96 : Công khai yết giá ~ (10/10/2021)

Chương 97 : Không tiền khoáng cổ câu hay ~ (10/10/2021)

Chương 98 : Kính sợ tránh xa ~ (10/10/2021)

Chương 99 : Chuyện làm ăn nóng nảy ~ (10/10/2021)

Chương 100 : Con rùa đen rút đầu ~ (10/10/2021)  1234

Bình luận truyện Đại Đường: Từ Loại Thổ Đậu Bắt Đầu