Đại Giới Quả

Đại Giới Quả

Tên khác: Đại Giới Quả
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Lam Bạch Các
Trạng thái: Hoàn thành
Độ dài: 358 chương


Thông tin truyện Đại Giới Quả

Bạn đang theo dõi truyen hot full Đại Giới Quả của tác giả Lam Bạch Các rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Mấy vạn năm trước, một hồi đại tai kiếp, triệt để cải biến quấy rầy hết thảy pháp tắc. Tại cái này tu hành chỉ có thể dựa vào các loại linh thực thế giới bên trong, từ nghèo khó chiến loạn trong thôn đi ra thiếu niên Trần Mặc, bởi vì cơ duyên gây nên, vào tiên đồ, càng có mang theo thần bí trồng trọt không gian Thiên Chú Chi Bảo. . .Một quyển mang theo thành ý phàm nhân lưu làm ruộng văn.

Danh sách chương Đại Giới Quả

Chương 1 : ly hương ~ (13/10/2021)

Chương 2 : tiên trưởng ~ (13/10/2021)

Chương 3 : Không Tang Tiên Môn ~ (13/10/2021)

Chương 4 : nhà trúc tiểu ruộng ~ (13/10/2021)

Chương 5 : nhập cuối năm ~ (13/10/2021)

Chương 6 : đột phá ~ (13/10/2021)

Chương 7 : hoang vu thạch địa ~ (13/10/2021)

Chương 8 : thần bí linh ruộng ~ (13/10/2021)

Chương 9 : trở về ~ (13/10/2021)

Chương 10 : Thiên Chú Chi Bảo ~ (13/10/2021)

Chương 11 : Không Tang ngọn núi chính ~ (13/10/2021)

Chương 12 : tế linh tiết ~ (13/10/2021)

Chương 13 : dán thông báo ~ (13/10/2021)

Chương 14 : kinh nghi ~ (13/10/2021)

Chương 15 : Lý Nghiêm ~ (13/10/2021)

Chương 16 : lại vào đất hoang ~ (13/10/2021)

Chương 17 : trở về ~ (13/10/2021)

Chương 18 : Vân Phong phố chợ ~ (13/10/2021)

Chương 19 : Mộng Yểm U Bạch ~ (13/10/2021)

Chương 20 : bị tập kích ~ (13/10/2021)

Chương 21 : mất mạng ~ (13/10/2021)

Chương 22 : thu hoạch ~ (13/10/2021)

Chương 23 : tàng linh các ~ (13/10/2021)

Chương 24 : kim tuyến ~ (13/10/2021)

Chương 25 : hơi có đạt được ~ (13/10/2021)

Chương 26 : niệm thuật ~ (13/10/2021)

Chương 27 : Viêm Hỏa Chân Lục ~ (13/10/2021)

Chương 28 : hỏa linh thuật ~ (13/10/2021)

Chương 29 : tông môn nhiệm vụ ~ (13/10/2021)

Chương 30 : Ninh trấn ~ (13/10/2021)

Chương 31 : giác ngộ ~ (13/10/2021)

Chương 32 : hỏa quật động ~ (13/10/2021)

Chương 33 : bị chế ngự ~ (13/10/2021)

Chương 34 : Lam Diễm quả ~ (13/10/2021)

Chương 35 : huyết đấu ~ (13/10/2021)

Chương 36 : dị biến ~ (13/10/2021)

Chương 37 : niềm vui bất ngờ ~ (13/10/2021)

Chương 38 : hỏa triều bạo phát ~ (13/10/2021)

Chương 39 : không cho quay đầu lại ~ (13/10/2021)

Chương 40 : Chu Khinh Hoàn ~ (13/10/2021)

Chương 41 : khách không mời mà đến ~ (13/10/2021)

Chương 42 : độc dịch phát tác ~ (13/10/2021)

Chương 43 : chịu chết ~ (13/10/2021)

Chương 44 : khủng bố biển lửa ~ (13/10/2021)

Chương 45 : nhân thảo ~ (13/10/2021)

Chương 46 : tu luyện ~ (13/10/2021)

Chương 47 : đương nhiên là ta ~ (13/10/2021)

Chương 48 : linh thực giải thi đấu ~ (13/10/2021)

Chương 49 : sư huynh uy vũ ~ (13/10/2021)

Chương 50 : sư phụ chi nguyện ~ (13/10/2021)

Chương 51 : đường trước mắt ~ (13/10/2021)

Chương 52 : bí mật thế giới (thượng) ~ (13/10/2021)

Chương 53 : bí mật thế giới (hạ) ~ (13/10/2021)

Chương 54 : kế hoạch tu luyện ~ (13/10/2021)

Chương 55 : linh hỏa ~ (13/10/2021)

Chương 56 : con đường kiếm linh thạch ~ (13/10/2021)

Chương 57 : tiền tài ngoài ý muốn ~ (13/10/2021)

Chương 58 : chuẩn bị ổn thỏa (thượng) ~ (13/10/2021)

Chương 59 : chuẩn bị ổn thỏa (trung) ~ (13/10/2021)

Chương 60 : chuẩn bị ổn thỏa (hạ) ~ (13/10/2021)

Chương 61 : Thạch Nam Đằng (thượng) ~ (13/10/2021)

Chương 62 : Thạch Nam Đằng (trung) ~ (13/10/2021)

Chương 63 : Thạch Nam Đằng (hạ) ~ (13/10/2021)

Chương 64 :  2 tiên trưởng ~ (13/10/2021)

Chương 65 :  3 Không Tang Tiên Môn ~ (13/10/2021)

Chương 66 :  4 nhà trúc tiểu ruộng ~ (13/10/2021)

Chương 67 :  5 nhập cuối năm ~ (13/10/2021)

Chương 68 :  6 đột phá ~ (13/10/2021)

Chương 69 :  7 hoang vu thạch địa ~ (13/10/2021)

Chương 70 :  8 thần bí linh ruộng ~ (13/10/2021)

Chương 71 :  9 trở về ~ (13/10/2021)

Chương 72 :  10 Thiên Chú Chi Bảo ~ (13/10/2021)

Chương 73 :  11 Không Tang ngọn núi chính ~ (13/10/2021)

Chương 74 :  12 tế linh tiết ~ (13/10/2021)

Chương 75 :  13 dán thông báo ~ (13/10/2021)

Chương 76 :  14 kinh nghi ~ (13/10/2021)

Chương 77 :  15 Lý Nghiêm ~ (13/10/2021)

Chương 78 :  16 lại vào đất hoang ~ (13/10/2021)

Chương 79 :  17 trở về ~ (13/10/2021)

Chương 80 :  18 Vân Phong phố chợ ~ (13/10/2021)

Chương 81 :  19 Mộng Yểm U Bạch ~ (13/10/2021)

Chương 82 :  20 bị tập kích ~ (13/10/2021)

Chương 83 :  21 mất mạng ~ (13/10/2021)

Chương 84 :  22 thu hoạch ~ (13/10/2021)

Chương 85 :  23 tàng linh các ~ (13/10/2021)

Chương 86 :  24 kim tuyến ~ (13/10/2021)

Chương 87 :  25 hơi có đạt được ~ (13/10/2021)

Chương 88 :  26 niệm thuật ~ (13/10/2021)

Chương 89 :  27 Viêm Hỏa Chân Lục ~ (13/10/2021)

Chương 90 :  28 hỏa linh thuật ~ (13/10/2021)

Chương 91 :  29 tông môn nhiệm vụ ~ (13/10/2021)

Chương 92 :  30 Ninh trấn ~ (13/10/2021)

Chương 93 :  31 giác ngộ ~ (13/10/2021)

Chương 94 :  32 hỏa quật động ~ (13/10/2021)

Chương 95 :  33 bị chế ngự ~ (13/10/2021)

Chương 96 :  34 Lam Diễm quả ~ (13/10/2021)

Chương 97 :  35 huyết đấu ~ (13/10/2021)

Chương 98 :  36 dị biến ~ (13/10/2021)

Chương 99 :  37 niềm vui bất ngờ ~ (13/10/2021)

Chương 100 :  38 hỏa triều bạo phát ~ (13/10/2021)  1234

Bình luận truyện Đại Giới Quả