Đại Yêu Tôn Ngộ Không 2 Chi Thương Khung Thế Giới

Đại Yêu Tôn Ngộ Không 2 Chi Thương Khung Thế Giới

Tên khác: Đại Yêu Tôn Ngộ Không 2 Chi Thương Khung Thế Giới
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Bi Ca Đường Tam Tạng
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 393 chương


Thông tin truyện Đại Yêu Tôn Ngộ Không 2 Chi Thương Khung Thế Giới

Bạn đang theo dõi đọc truye Đại Yêu Tôn Ngộ Không 2 Chi Thương Khung Thế Giới của tác giả Bi Ca Đường Tam Tạng rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Kết thúc quyển 1, Tôn Ngộ Không đã đạt đến cảnh giới chí cao vô thượng trong vũ trụ 3000 thế giới.Phần 2 được tác giả viết tiếp sau 4 năm nối tiếp ngay sau kết thúc của phần 1.[ Đại yêu Tôn Ngộ Không 2 - Thương Khung thế giới ]Khi ta rốt cuộc bước lên đến tột đỉnh, ta mới phát hiện, mình trước giờ chỉ là một dạng nhỏ yếu con trùng mặc cho người ta dẫm đạp. Nhưng là, ta không cam lòng, ta không nhận thua, ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không.Nếu các ngươi dẫm đạp lên đầu lão Tôn, ta sẽ đem thế giới của các ngươi hủy diệt!

Danh sách chương Đại Yêu Tôn Ngộ Không 2 Chi Thương Khung Thế Giới

Chương 01: Tề Thiên trở về ~ (26/10/2022)

Chương 02: Mười hai yêu ~ (26/10/2022)

Chương 03: Khiêu chiến ~ (26/10/2022)

Chương 04: Tiếp dẫn ~ (26/10/2022)

Chương 05: Tiếp Dẫn Điện ~ (26/10/2022)

Chương 06: Tiến lên ~ (26/10/2022)

Chương 07: Luyện hóa ~ (26/10/2022)

Chương 08: Khí linh? ~ (26/10/2022)

Chương 09: Sâu kiến ~ (26/10/2022)

Chương 10: Côn trùng ~ (26/10/2022)

Chương 11: Nguyên hạch ~ (26/10/2022)

Chương 12: Gia tốc ~ (26/10/2022)

Chương 13: Mênh mông ~ (26/10/2022)

Chương 14: Nướng thịt ~ (26/10/2022)

Chương 15: Chuẩn bị ~ (26/10/2022)

Chương 16: Trợ giúp ~ (26/10/2022)

Chương 17: Bá Quyết ~ (26/10/2022)

Chương 18: Bát Giới ~ (26/10/2022)

Chương 19: Hèn mọn ~ (26/10/2022)

Chương 20: Lạc Trần ~ (26/10/2022)

Chương 21: Tê Chiếu ~ (26/10/2022)

Chương 22: Chiến thắng ~ (26/10/2022)

Chương 23: Trường Cung ~ (26/10/2022)

Chương 24: Ngự phong ~ (26/10/2022)

Chương 25: Đợi thỏ ~ (26/10/2022)

Chương 26: Lão giả ~ (26/10/2022)

Chương 27: Nhiệm vụ ~ (26/10/2022)

Chương 28: Nguyên hạch ~ (26/10/2022)

Chương 29: Lá cờ ~ (26/10/2022)

Chương 30: Cột cờ ~ (26/10/2022)

Chương 31: Cự tuyệt ~ (26/10/2022)

Chương 32: Thuộc về ~ (26/10/2022)

Chương 33: Học hào ~ (26/10/2022)

Chương 34: Xếp hạng ~ (26/10/2022)

Chương 35: Kiếm Hào ~ (26/10/2022)

Chương 36: Cung điện ~ (26/10/2022)

Chương 37: Đò ngang ~ (26/10/2022)

Chương 38: Đỉnh núi ~ (26/10/2022)

Chương 39: Cạm bẫy ~ (26/10/2022)

Chương 40: Sinh Bảng ~ (26/10/2022)

Chương 41: Bị vây ~ (26/10/2022)

Chương 42: Gặp địch ~ (26/10/2022)

Chương 43: Bị nhốt ~ (26/10/2022)

Chương 44: Luống cuống ~ (26/10/2022)

Chương 45: Trọng bảo ~ (26/10/2022)

Chương 46: Quỷ Tiêu ~ (26/10/2022)

Chương 47: Công pháp ~ (26/10/2022)

Chương 48: Vô hình ~ (26/10/2022)

Chương 49: Kiếm trận ~ (26/10/2022)

Chương 50: Kiếm gãy ~ (26/10/2022)

Chương 51: Thiên sứ ~ (26/10/2022)

Chương 52: Săn giết ~ (26/10/2022)

Chương 53: Đánh lén ~ (26/10/2022)

Chương 54: Hợp tác ~ (26/10/2022)

Chương 55: Thần Vương ~ (26/10/2022)

Chương 56: Đuổi giết ~ (26/10/2022)

Chương 57: Đối kiếm ~ (26/10/2022)

Chương 58: Đột phá ~ (26/10/2022)

Chương 59: Tà ma ~ (26/10/2022)

Chương 60: Bò nướng ~ (26/10/2022)

Chương 61: Kế hoạch ~ (26/10/2022)

Chương 62: Cạm bẫy ~ (26/10/2022)

Chương 63: Phá phong ~ (26/10/2022)

Chương 64: Nhận thua ~ (26/10/2022)

Chương 65: Xuất thế ~ (26/10/2022)

Chương 66: Phản đồ ~ (26/10/2022)

Chương 67: Hai bại ~ (26/10/2022)

Chương 68: Đuổi giết ~ (26/10/2022)

Chương 69: Thân phận ~ (26/10/2022)

Chương 70: Vây giết ~ (26/10/2022)

Chương 71: Nội đấu ~ (26/10/2022)

Chương 72: Sứ đồ ~ (26/10/2022)

Chương 73: Tăng lên ~ (26/10/2022)

Chương 74: Bị vây ~ (26/10/2022)

Chương 75: Hiện thân ~ (26/10/2022)

Chương 76: Kỳ Lân ~ (26/10/2022)

Chương 77: Hỏi thăm ~ (26/10/2022)

Chương 78: Hắc ám ~ (26/10/2022)

Chương 79: Sắp chết ~ (26/10/2022)

Chương 80: Kích hoạt ~ (26/10/2022)

Chương 81: Thực lực ~ (26/10/2022)

Chương 82: Đào vong ~ (26/10/2022)

Chương 83: Kim quang ~ (26/10/2022)

Chương 84: Nhỏ máu ~ (26/10/2022)

Chương 85: Điển Sát ~ (26/10/2022)

Chương 86: Rút đi ~ (26/10/2022)

Chương 87: Trị liệu ~ (26/10/2022)

Chương 88: Linh Thử ~ (26/10/2022)

Chương 89: Thứ Dương ~ (26/10/2022)

Chương 90: Mục đích ~ (26/10/2022)

Chương 91: Kỳ Lân ~ (26/10/2022)

Chương 92: Bá Quyết ~ (26/10/2022)

Chương 93: Tà Vương ~ (26/10/2022)

Chương 94: Phản bội ~ (26/10/2022)

Chương 95: Giọt nước ~ (26/10/2022)

Chương 96: Lưu người ~ (26/10/2022)

Chương 97: Mãnh sĩ ~ (26/10/2022)

Chương 98: Sinh cơ ~ (26/10/2022)

Chương 99: Tay cụt ~ (26/10/2022)

Chương 100: Kết minh ~ (26/10/2022)  1234

Bình luận truyện Đại Yêu Tôn Ngộ Không 2 Chi Thương Khung Thế Giới