Đại Yêu Tôn Ngộ Không

Đại Yêu Tôn Ngộ Không

Tên khác: Đại Yêu Tôn Ngộ Không
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Bi Ca Đường Tam Tạng
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 833 chương


Thông tin truyện Đại Yêu Tôn Ngộ Không

Bạn đang theo dõi truyen dich full Đại Yêu Tôn Ngộ Không của tác giả Bi Ca Đường Tam Tạng rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. 《 Tây Du Ký 》 vẻn vẹn nói lên về tây hành cố sự.Thế nhưng sự tình thực sự chỉ có đơn giản như vậy sao?Hiện tại, ta cho ngươi biết, Tây Du chỉ là bắt đầu, cố sự cũng không có kết thúc. Ẩn chứa sau đó huyền cơ cùng âm mưu to lớn về thân phận thật sự kinh người của yêu tộc Tôn Ngộ Không.Đường Tam Tàng, Tôn Ngộ Không, Trư Ngộ Năng, Sa Ngộ Tịnh, Tiểu Bạch Long. Năm người này đường, sẽ còn tiếp tục đi tiếp."Khi ta quỳ tại Phật trước, lấy đi kim cô sát na, ta rốt cục nhớ lại, ta rốt cuộc là ai."

Danh sách chương Đại Yêu Tôn Ngộ Không

Chương 1 : Chuyện xưa ~ (26/10/2022)

Chương 2 : Chuyện cũ ~ (26/10/2022)

Chương 3 : Chuẩn bị chiến tranh ~ (26/10/2022)

Chương 4 : Phát binh ~ (26/10/2022)

Chương 5 : Chuẩn bị ở sau ~ (26/10/2022)

Chương 6 : Bồ Đề ~ (26/10/2022)

Chương 7 : Bát Giới ~ (26/10/2022)

Chương 08 : Huynh đệ ~ (26/10/2022)

Chương 09 : Ngọn nguồn ~ (26/10/2022)

Chương 9 : 5 Thành thánh ~ (26/10/2022)

Chương 10 : Bày trận ~ (26/10/2022)

Chương 11 : Dương Tiễn ~ (26/10/2022)

Chương 12 : Chiến chiến! ~ (26/10/2022)

Chương 13 : Phàm Hinh ~ (26/10/2022)

Chương 14 : Tình vậy ~ (26/10/2022)

Chương 15 : Thiện ác ~ (26/10/2022)

Chương 16 : Trận chiến cuối cùng ~ (26/10/2022)

Chương 17 : Bại? ~ (26/10/2022)

Chương 18 : Tuy bại bất diệt ~ (26/10/2022)

Chương 19 : Nguyên do ~ (26/10/2022)

Chương 20 : Tiến hóa! ~ (26/10/2022)

Chương 21 : Hi vọng ~ (26/10/2022)

Chương 22 : Cây quế ~ (26/10/2022)

Chương 23 : Thất Thánh ~ (26/10/2022)

Chương 24 : Hồng Liên Hỏa Chi Thể thành! ~ (26/10/2022)

Chương 25 : Thánh nhân ~ (26/10/2022)

Chương 26 : Lữ trình ~ (26/10/2022)

Chương 27 : Hồng Liên Hỏa Thể ~ (26/10/2022)

Chương 28 : Cực Bắc Băng Nguyên ~ (26/10/2022)

Chương 29 : Thủy Tộc thủ lĩnh ~ (26/10/2022)

Chương 30 : Băng cực sinh hỏa ~ (26/10/2022)

Chương 31 : Lục Thần Bát Thức ~ (26/10/2022)

Chương 32 : Thương Lan chi hỏa ~ (26/10/2022)

Chương 33 : Người dẫn đạo ~ (26/10/2022)

Chương 34 : Băng Yêu Tháp ~ (26/10/2022)

Chương 35 : Hồng Hoang Tịnh Thể Quang ~ (26/10/2022)

Chương 36 : Thủy Tộc tộc trưởng ~ (26/10/2022)

Chương 37 : Thủy hệ Thần thạch ~ (26/10/2022)

Chương 38 : Dung hợp ~ (26/10/2022)

Chương 39 : Khí linh ~ (26/10/2022)

Chương 40 : Kim Cô Bổng chi uy ~ (26/10/2022)

Chương 41 : Vô biên thuỷ quyển ~ (26/10/2022)

Chương 42 : Phá! ~ (26/10/2022)

Chương 43 : Khổ chiến ~ (26/10/2022)

Chương 44 : Tình thầy trò ~ (26/10/2022)

Chương 45 : Sắp chết ~ (26/10/2022)

Chương 46 : Chôn cất ~ (26/10/2022)

Chương 47 : Gặp lại Phàm Hinh ~ (26/10/2022)

Chương 48 : Một mình tiến lên ~ (26/10/2022)

Chương 49 : Tiếp xúc ~ (26/10/2022)

Chương 50 : Cửa thứ nhất qua! ~ (26/10/2022)

Chương 51 : Phá phòng ~ (26/10/2022)

Chương 52 : Tiếp tục đi tới ~ (26/10/2022)

Chương 53 : Huyễn Yêu Tộc thiên tài đạo thuật sư ~ (26/10/2022)

Chương 54 : Chấn nhiếp ~ (26/10/2022)

Chương 55 : Cũng thật cũng ảo ~ (26/10/2022)

Chương 56 : Chân thực? Huyễn thuật? ~ (26/10/2022)

Chương 57 : Trời sinh chiến đấu giả ~ (26/10/2022)

Chương 58 : Biến thành áo giáp ~ (26/10/2022)

Chương 59 : Thắng? Bại? ~ (26/10/2022)

Chương 60 : Lục Nhĩ Mi Hầu ~ (26/10/2022)

Chương 61 : Không chịu nổi một kích ~ (26/10/2022)

Chương 62 : Bái sư ~ (26/10/2022)

Chương 63 : Bái sư (2) ~ (26/10/2022)

Chương 63 : 5 Mê hoặc ~ (26/10/2022)

Chương 64 : Mê hoặc (2) ~ (26/10/2022)

Chương 65 : Mê hoặc (4) ~ (26/10/2022)

Chương 66 : Thật giả Mỹ Hầu Vương ~ (26/10/2022)

Chương 67 : Biến hóa ~ (26/10/2022)

Chương 68 : Cục trong cục ~ (26/10/2022)

Chương 69 : Cục trong cục (2) ~ (26/10/2022)

Chương 70 : Cục phá ~ (26/10/2022)

Chương 71 : Hồng hài nhi là Ngũ Thải Thần Thạch? ~ (26/10/2022)

Chương 73 : Linh Mộc tộc (2) ~ (26/10/2022)

Chương 74 : Người mặt quỷ ~ (26/10/2022)

Chương 75 : Lại một cái hỏa linh thể? ~ (26/10/2022)

Chương 76 : Đánh giết ~ (26/10/2022)

Chương 77 : Thôn phệ Kim Ô ~ (26/10/2022)

Chương 78 : Trư Bát Giới tiến hóa ~ (26/10/2022)

Chương 72 : Linh Mộc tộc ~ (26/10/2022)

Chương 79 : Gặp lại Hằng Nga ~ (26/10/2022)

Chương 80 : Thiên đạo cân bằng ~ (26/10/2022)

Chương 81 : Ta chính là thiên đạo ~ (26/10/2022)

Chương 82 : Hi sinh ~ (26/10/2022)

Chương 83 : Hồng hài nhi cố sự ~ (26/10/2022)

Chương 84 : Thực lực tăng lên ~ (26/10/2022)

Chương 87 : Liều mạng 1 chiến ~ (26/10/2022)

Chương 88 : Phong vân tế hội ~ (26/10/2022)

Chương 89 : Đại chiến bắt đầu! ~ (26/10/2022)

Chương 90 : Đánh đi! ~ (26/10/2022)

Chương 91 : 12 Tổ Vu ~ (26/10/2022)

Chương 92 : Tuyệt cảnh ~ (26/10/2022)

Chương 93 : 12 Tổ Vu chi uy ~ (26/10/2022)

Chương 94 : Thông thiên kế sách ~ (26/10/2022)

Chương 95 : 5 màu Thần thạch cùng thiên đạo ~ (26/10/2022)

Chương 96 : Có vẻ như độ kiếp? ~ (26/10/2022)

Chương 97 : Sinh mệnh đổi lấy lực lượng! ~ (26/10/2022)

Chương 98 : Diệt thế ~ (26/10/2022)

Chương 99 : Chỗ dựa ~ (26/10/2022)

Chương 100 : Nghiêng tộc chi chiến ~ (26/10/2022)  12345678 9

Bình luận truyện Đại Yêu Tôn Ngộ Không