Đan Tu Chi Đạo

Đan Tu Chi Đạo

Tên khác: Đan Tu Chi Đạo
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Đoạn Kiếm Trầm Tâm
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 363 chương


Thông tin truyện Đan Tu Chi Đạo

Bạn đang theo dõi đọc truyện chữ Đan Tu Chi Đạo của tác giả Đoạn Kiếm Trầm Tâm rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Đan tu, khí tu, thể tu, kiếm tu... Đây là một cái hệ thống tu luyện phong phú Tu Chân Đại Thế Giới.

Danh sách chương Đan Tu Chi Đạo

Chương 1 : Thuần xuyên qua còn là vô hạn lưu ~ (14/10/2021)

Chương 2 : Tình huống này ta hiểu ~ (14/10/2021)

Chương 3 : Hoàng Sa huyện ~ (14/10/2021)

Chương 4 : Phường thị cùng chỗ ở ~ (14/10/2021)

Chương 5 : Lần thứ nhất trồng trọt ~ (14/10/2021)

Chương 6 : Tuần hoàn cùng tu luyện ~ (14/10/2021)

Chương 7 : Trương Xuân Mị ~ (14/10/2021)

Chương 8 : Tiểu Tiên nam ~ (14/10/2021)

Chương 9 : Pháp thuật ~ (14/10/2021)

Chương 10 : Thế lực quan hệ trong đó ~ (14/10/2021)

Chương 11 : Nguyên niên ~ (14/10/2021)

Chương 12 : Bội thu ~ (14/10/2021)

Chương 13 : Nhập trướng ~ (14/10/2021)

Chương 14 : Màu bạc linh nồi ~ (14/10/2021)

Chương 15 : Linh mễ hiệu quả ~ (14/10/2021)

Chương 16 : Đột phá ~ (14/10/2021)

Chương 17 : Hạt giống tốt Lưu Minh ~ (14/10/2021)

Chương 18 : Hoàng gia ~ (14/10/2021)

Chương 19 : Công tác cùng thù lao ~ (14/10/2021)

Chương 20 : Linh điền thăng cấp ~ (14/10/2021)

Chương 21 : Một chút suy đoán ~ (14/10/2021)

Chương 22 : Tỷ đệ ~ (14/10/2021)

Chương 23 : Cò kè mặc cả ~ (14/10/2021)

Chương 24 : Luyện đan cơ sở cùng pháp khí ~ (14/10/2021)

Chương 25 : Cuối thu săn bắn ~ (14/10/2021)

Chương 26 : Linh thực ~ (14/10/2021)

Chương 27 : Điều chỉnh sinh trưởng tốc độ ~ (14/10/2021)

Chương 28 : Viên mãn khó ~ (14/10/2021)

Chương 29 : Tài nguyên đổi thành thực lực ~ (14/10/2021)

Chương 30 : Bù tri thức ~ (14/10/2021)

Chương 31 : Nhất phẩm linh đan ~ (14/10/2021)

Chương 32 : Luyện khí tầng ba cùng kiến tạo ~ (14/10/2021)

Chương 33 : Cỡ nhỏ linh tuyền ~ (14/10/2021)

Chương 34 : Hoàng gia tam nữ ~ (14/10/2021)

Chương 35 : Chuyện tương lai ai lại rõ ràng đây ~ (14/10/2021)

Chương 36 : Yếu nhất một vị ~ (14/10/2021)

Chương 37 : Trong đại viện ~ (14/10/2021)

Chương 38 : Tỷ thí ~ (14/10/2021)

Chương 39 : Hoành Đoạn Sơn ~ (14/10/2021)

Chương 40 : Tam sắc hươu ~ (14/10/2021)

Chương 41 : Viên mãn cảnh ~ (14/10/2021)

Chương 42 : Lần nữa phân phối ~ (14/10/2021)

Chương 43 : Đàn sói ~ (14/10/2021)

Chương 44 : Đoàn diệt ~ (14/10/2021)

Chương 45 : Xếp hạng ~ (14/10/2021)

Chương 46 : Quy hoạch linh điền ~ (14/10/2021)

Chương 47 : Thực tu ~ (14/10/2021)

Chương 48 : Khuyên can ~ (14/10/2021)

Chương 49 : Đơn giản phương pháp ~ (14/10/2021)

Chương 50 : Lần thứ nhất luyện đan ~ (14/10/2021)

Chương 51 : Thành đan ~ (14/10/2021)

Chương 52 : Bán đan ~ (14/10/2021)

Chương 53 : Trúc cơ trăm tu ~ (14/10/2021)

Chương 54 : Con đường phương hướng ~ (14/10/2021)

Chương 55 : Năm thứ hai ~ (14/10/2021)

Chương 56 : Năm loại linh dược ~ (14/10/2021)

Chương 57 : Dược hiệu ~ (14/10/2021)

Chương 58 : Ba mươi lăm phần ~ (14/10/2021)

Chương 59 : Càng luyện càng trở về? ~ (14/10/2021)

Chương 60 : Luyện khí trung kỳ ~ (14/10/2021)

Chương 61 : Nhất giai trung phẩm ~ (14/10/2021)

Chương 62 : Mãn Chu thành ~ (14/10/2021)

Chương 63 : Bách Hỏa Quyết ~ (14/10/2021)

Chương 64 : Trung phẩm pháp khí ~ (14/10/2021)

Chương 65 : Công pháp chênh lệch ~ (14/10/2021)

Chương 66 : Cáo tri ~ (14/10/2021)

Chương 67 : Giằng co ~ (14/10/2021)

Chương 68 : Cuối cùng nhập môn ~ (14/10/2021)

Chương 69 : Gấp đôi ~ (14/10/2021)

Chương 70 : Tà tu ~ (14/10/2021)

Chương 71 : Bảo đảm nhất phương pháp ~ (14/10/2021)

Chương 72 : Giấy trắng ~ (14/10/2021)

Chương 73 : Một cái cơ hội ~ (14/10/2021)

Chương 74 : Quan hệ ~ (14/10/2021)

Chương 75 : Bây giờ thực lực ~ (14/10/2021)

Chương 76 : Giao dịch hội ~ (14/10/2021)

Chương 77 : Ba cái quy củ ~ (14/10/2021)

Chương 78 : Độn thuật ~ (14/10/2021)

Chương 79 : Kết thúc ~ (14/10/2021)

Chương 80 : Hồng quang chợt lóe ~ (14/10/2021)

Chương 81 : Thuật thành ~ (14/10/2021)

Chương 82 : Hai mẫu ruộng ~ (14/10/2021)

Chương 83 : Xung đột ~ (14/10/2021)

Chương 84 : Ngoài ý muốn người ~ (14/10/2021)

Chương 85 : Đánh cược ~ (14/10/2021)

Chương 86 : Năm tầng đỉnh phong ~ (14/10/2021)

Chương 87 : Áp chế ~ (14/10/2021)

Chương 88 : Nhẹ nhõm thắng lợi ~ (14/10/2021)

Chương 89 : Ban thưởng cùng an bài ~ (14/10/2021)

Chương 90 : Nhị phẩm linh đan ~ (14/10/2021)

Chương 91 : Thành quả ~ (14/10/2021)

Chương 92 : Bị phát hiện ~ (14/10/2021)

Chương 93 : Lục Cửu xuất thủ ~ (14/10/2021)

Chương 94 : Lưu Minh chửi bậy ~ (14/10/2021)

Chương 95 : Bí thuật tầng thứ hai ~ (14/10/2021)

Chương 96 : Cáo biệt ~ (14/10/2021)

Chương 97 : Bạch Phượng Vũ ~ (14/10/2021)

Chương 98 : Thương Hải tông ~ (14/10/2021)

Chương 99 : Nội môn sư huynh ~ (14/10/2021)

Chương 100 : Thư các cùng đệ tử phường thị ~ (14/10/2021)  1234

Bình luận truyện Đan Tu Chi Đạo