Đạo Nhân Phú

Đạo Nhân Phú

Tên khác: Đạo Nhân Phú
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Mạc Tàng Chuyết
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 547 chương


Thông tin truyện Đạo Nhân Phú

Nhìn mây cuốn mây bay chỗ, bồng hương biệt tự cách ca. Tiên quan trằn trọc đạo khúc chiết. Bản tâm cuối cùng cũng chưa đổi, chống đỡ người nhậm chức đầu tiên phí thời gian.Mà nay nguyện tác Phù Sinh khúc, thán được trần thế nam kha. Say nhặt nhất chỉ cười bướm đèn. Chỉ vì tâm nguyện ngươi, bay hỏa lại như thế nào?Đây là nhất bộ "Truyền thống" tiên hiệp tiểu thuyết.

Danh sách chương Đạo Nhân Phú

Chương 1 : Nhàn Vân quan trong nhàn tản nhân ~ (29/10/2022)

Chương 2 : Nhàn nhân một lát không rảnh rỗi ~ (29/10/2022)

Chương 3 : Chưa phát giác đã có xuất trần ý ~ (29/10/2022)

Chương 4 : Đạo gia nay tối muốn ăn thịt ~ (29/10/2022)

Chương 5 : Thâm sơn dạ hàn ác khách lâm ~ (29/10/2022)

Chương 6 : Ta tự tu ta đạo ~ (29/10/2022)

Chương 7 : Chém không đứt phàm trần ~ (29/10/2022)

Chương 8 : Trung bộc nghĩa chủ ~ (29/10/2022)

Chương 9 : Huyết nguyệt giữa trời tất xuất yêu nghiệt ~ (29/10/2022)

Chương 10 : Bành Cừu là toàn tài ~ (29/10/2022)

Chương 11 : Nhàn Vân quan trong thêm người mới ~ (29/10/2022)

Chương 12 : Mở rộng Đạo quán ~ (29/10/2022)

Chương 13 : Nông thôn chơi đùa nhị tam tử ~ (29/10/2022)

Chương 14 : Nghiêng người dựa vào Thanh Phong tham Minh Nguyệt ~ (29/10/2022)

Chương 15 : Thời gian dịch trôi qua ~ (29/10/2022)

Chương 16 : Quán trong có cô gái mới lớn ~ (29/10/2022)

Chương 17 : Sư đồ hai người song phá quan ~ (29/10/2022)

Chương 18 : Cùng đi ~ (29/10/2022)

Chương 19 : Nhàn vân môn đồ sơ hạ sơn ~ (29/10/2022)

Chương 20 : Vong Ưu tiên tử thi diệu thủ ~ (29/10/2022)

Chương 21 : Chậm đợi cửu cửu Trọng Dương Nhật ~ (29/10/2022)

Chương 22 : Di Đà tự trong lời nói năm đó ~ (29/10/2022)

Chương 23 : Sơn ngoại thanh sơn ~ (29/10/2022)

Chương 24 : Tiên gia diệu pháp ~ (29/10/2022)

Chương 25 : Sơ đến ~ (29/10/2022)

Chương 26 : Trùng Dương sắp tới ~ (29/10/2022)

Chương 27 : Đại chiến sắp nổi ~ (29/10/2022)

Chương 28 : Thế gian lại không Hắc Vân thành (nhất) ~ (29/10/2022)

Chương 29 : Thế gian lại không Hắc Vân thành (hai) ~ (29/10/2022)

Chương 30 : Thế gian lại không Hắc Vân thành (tam) ~ (29/10/2022)

Chương 31 : Thế gian lại không Hắc Vân thành (tứ) ~ (29/10/2022)

Chương 32 : Vọng Nguyệt sơn trên si vọng tiên ~ (29/10/2022)

Chương 33 : Quán chủ tiện nghi có thể chiếm hay không? ~ (29/10/2022)

Chương 34 : Quán chủ tiện nghi chiếm không được ~ (29/10/2022)

Chương 35 : Gia kinh khó niệm ~ (29/10/2022)

Chương 36 : Tàng Thư Lâu trong biết ngọn nguồn ~ (29/10/2022)

Chương 37 : Hắc hộ khó nhập Trung châu ~ (29/10/2022)

Chương 38 : Trên cây rớt xuống cái tiểu Tửu Quỷ ~ (29/10/2022)

Chương 39 : Muốn vào tông môn ~ (29/10/2022)

Chương 40 : Thái Thượng trưởng lão mới mẻ xuất hiện ~ (29/10/2022)

Chương 41 : Diễn võ tranh tài ~ (29/10/2022)

Chương 42 : Trần Cảnh Vân gảy ngón tay chấn Thương Sơn ~ (29/10/2022)

Chương 43 : Đột nhiên ra sân ~ (29/10/2022)

Chương 44 : Trực tiếp động thủ không càng sảng khoái hơn? ~ (29/10/2022)

Chương 45 : Đánh nhau thật tình ~ (29/10/2022)

Chương 46 : Kiếm Hoàng sơn trên tiêu dao tiên ~ (29/10/2022)

Chương 47 : Uy danh lan xa ~ (29/10/2022)

Chương 48 : Quần hùng tề tụ Thanh Lương sơn ~ (29/10/2022)

Chương 49 : Thân sơ xa gần ~ (29/10/2022)

Chương 50 : Trở về nhà ~ (29/10/2022)

Chương 51 : Bố võ thiên hạ được hay không? ~ (29/10/2022)

Chương 52 : Bành đại tiên sinh xuân thiên ~ (29/10/2022)

Chương 53 : Không đánh mà hàng ~ (29/10/2022)

Chương 54 : Quán chủ hồi sơn ~ (29/10/2022)

Chương 1 : Nhàn Vân chuyện lý thú ~ (29/10/2022)

Chương 2 : Tâm ý đã quyết ~ (29/10/2022)

Chương 3 : Không tập võ liền muốn bị phạt ~ (29/10/2022)

Chương 4 : Cùng chung mối thù Ngưu gia thôn ~ (29/10/2022)

Chương 5 : Sơ gặp Yêu tu ~ (29/10/2022)

Chương 6 : Vương triều hưng suy ~ (29/10/2022)

Chương 7 : Thất hoàng tử cải trang ~ (29/10/2022)

Chương 8 : Bái sơn (nhất) ~ (29/10/2022)

Chương 9 : Bái sơn (hai) ~ (29/10/2022)

Chương 10 : Bái sơn (tam) ~ (29/10/2022)

Chương 11 : Thiên hạ võ lâm giám sát Tổng thống lĩnh ~ (29/10/2022)

Chương 12 : Võ Lâm đại hội (nhất) ~ (29/10/2022)

Chương 13 : Võ Lâm đại hội (hai) ~ (29/10/2022)

Chương 14 : Võ Lâm đại hội (tam) ~ (29/10/2022)

Chương 15 : Võ Lâm đại hội (tứ) ~ (29/10/2022)

Chương 16 : Võ Lâm đại hội (năm) ~ (29/10/2022)

Chương 17 : Mưu tính sâu xa Quán chủ ~ (29/10/2022)

Chương 18 : Gió thu quá kỳ tổng lưu tiếng ~ (29/10/2022)

Chương 19 : Công thành ~ (29/10/2022)

Chương 20 : Sơn khê miểu miểu tịnh liên y ~ (29/10/2022)

Chương 21 : Muốn đi Tây cực dò xét Ma tu ~ (29/10/2022)

Chương 22 : Vênh váo tự đắc Linh Thông thú ~ (29/10/2022)

Chương 23 : Tu hành không đường bằng phẳng ~ (29/10/2022)

Chương 24 : Ma vật Độ Kiếp ~ (29/10/2022)

Chương 25 : Độ được thiên kiếp cũng uổng công ~ (29/10/2022)

Chương 26 : Chiến Ma tu ~ (29/10/2022)

Chương 27 : Chiến Ma tu (hai) ~ (29/10/2022)

Chương 28 : Mọi thứ đều sợ nhất cái so chữ ~ (29/10/2022)

Chương 29 : Dường như cố nhân đến ~ (29/10/2022)

Chương 30 : Dục vi Bá Nhạc ~ (29/10/2022)

Chương 31 : Ở nhà cần đoạn hồ đồ án ~ (29/10/2022)

Chương 32 : Thưởng tuyết tiệc đoàn viên ~ (29/10/2022)

Chương 33 : Ban thưởng đạo hiệu, mở Ngoại môn ~ (29/10/2022)

Chương 34 : Ngoại môn hình thức ban đầu sơ hiển hiện ~ (29/10/2022)

Chương 35 : Tương hướng hồng trần đi một lần ~ (29/10/2022)

Chương 36 : Thiển bộ giang hồ ~ (29/10/2022)

Chương 37 : Thư sinh tập võ ~ (29/10/2022)

Chương 38 : Nửa ngày chi sư ~ (29/10/2022)

Chương 39 : Đạo tâm nảy sinh bắt đầu ~ (29/10/2022)

Chương 40 : Nhập thế xuất trần phẩm đạo chân (nhất) ~ (29/10/2022)

Chương 41 : Nhập thế xuất trần phẩm đạo chân (hai) ~ (29/10/2022)

Chương 42 : Nhập thế xuất trần phẩm đạo chân (tam) ~ (29/10/2022)

Chương 43 : Nhập thế xuất trần phẩm đạo chân (tứ) ~ (29/10/2022)

Chương 44 : Ngũ Hành tự tại Thiên tâm lòng ta ~ (29/10/2022)

Chương 45 : Cơ Hoàn trở về kinh (nhất) ~ (29/10/2022)

Chương 46 : Cơ Hoàn trở về kinh (hai) ~ (29/10/2022)  123456

Bình luận truyện Đạo Nhân Phú