Đạp Thiên Vô Ngân

Đạp Thiên Vô Ngân

Tên khác: Đạp Thiên Vô Ngân
Thể loại: Huyền Huyễn
Tác giả: Cảnh Tục
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 471 chương


Thông tin truyện Đạp Thiên Vô Ngân

Bạn đang theo dõi truyen mới Đạp Thiên Vô Ngân của tác giả Cảnh Tục rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Huyền Huyễn này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Đại Yên đế quốc ba mươi sáu vương hầu chi tộc Diêu thị tông tử Diêu Hưng phạm phải tội lớn, tu vị bị phế, trí nhớ lau đi, lưu đày tới biên thuỳ đầu nhập vào cậu, theo thiên chi kiêu tử như mặt trời ban trưa đám mây ngã xuống, biến thành nhị lưu tông môn Thái Vi tông cấp thấp nhất đạo binh đệ tử, tại một lần ngoài ý muốn trong ngã xuống vách núi mà chết.

Danh sách chương Đạp Thiên Vô Ngân

Chương 1 : Trần Hải cùng Tô Thiến ~ (16/11/2022)

Chương 2 : Long đỉnh ~ (16/11/2022)

Chương 3 : Cảnh sát cơ sở ngầm ~ (16/11/2022)

Chương 4 : Tàn toái trí nhớ ~ (16/11/2022)

Chương 5 : Mê đồng dạng thiếu nữ ~ (16/11/2022)

Chương 6 : Long Đế Thương Vũ ~ (16/11/2022)

Chương 7 : Xà Trạc ~ (16/11/2022)

Chương 8 : Xua đuổi xuống núi ~ (16/11/2022)

Chương 9 : Khí mạch ~ (16/11/2022)

Chương 10 : Võ đạo bí hình ~ (16/11/2022)

Chương 11 : Sơ đến Thiết Lưu lĩnh ~ (16/11/2022)

Chương 12 : Độc viện tu hành ~ (16/11/2022)

Chương 13 : Yêu man ~ (16/11/2022)

Chương 14 : Hàn môn đệ tử ~ (16/11/2022)

Chương 15 : Dị thế cũng có đồ cổ ~ (16/11/2022)

Chương 16 : Thiếu nữ Chu Khinh Vân ~ (16/11/2022)

Chương 17 : Dược điền ~ (16/11/2022)

Chương 18 : Dược sư vườn ~ (16/11/2022)

Chương 19 : Thiếu niên Khổng Đồng ~ (16/11/2022)

Chương 20 : Kích thứ hai ~ (16/11/2022)

Chương 21 : Giám viện Triệu Như Hối ~ (16/11/2022)

Chương 22 : Vũ Uy Thần Hầu ~ (16/11/2022)

Chương 23 : Hàn môn quẫn bách ~ (16/11/2022)

Chương 24 : Tỳ nữ tư dòm ~ (16/11/2022)

Chương 25 : Hổ Cứ ~ (16/11/2022)

Chương 26 : Đất hoang dị biến ~ (16/11/2022)

Chương 27 : Huyết luân ma nhãn ~ (16/11/2022)

Chương 28 : Gầy thoát hình ~ (16/11/2022)

Chương 29 : Truyền thụ ~ (16/11/2022)

Chương 30 : Dược Sư viên Binh Giáp cửa hàng ~ (16/11/2022)

Chương 31 : Khắc dưới đao ~ (16/11/2022)

Chương 32 : Ta có chuyện muốn nói ~ (16/11/2022)

Chương 33 : Ôn chuyện ~ (16/11/2022)

Chương 34 : Trần Liệt ~ (16/11/2022)

Chương 35 : Thiếu chủ Trần Chương ~ (16/11/2022)

Chương 36 : Giết chóc thành ma ~ (16/11/2022)

Chương 37 : Ngoài ý muốn xuất chinh ~ (16/11/2022)

Chương 38 : Lo nghĩ ~ (16/11/2022)

Chương 39 : Âm mưu ~ (16/11/2022)

Chương 40 : Công trại ~ (16/11/2022)

Chương 41 : Trại đá phục binh ~ (16/11/2022)

Chương 42 : Nghịch Linh tán ~ (16/11/2022)

Chương 43 : Ổn định trận cước ~ (16/11/2022)

Chương 44 : Kim Châu khương dân ~ (16/11/2022)

Chương 45 : Bộ khúc gia tướng ~ (16/11/2022)

Chương 46 : Giết ra Ngọc Long Sơn ~ (16/11/2022)

Chương 47 : Cảnh giới Thông Huyền ~ (16/11/2022)

Chương 48 : Đạo chi chân ý ~ (16/11/2022)

Chương 49 : Chiến công thưởng phạt ~ (16/11/2022)

Chương 50 : Phong vân tế hội đúng lúc ~ (16/11/2022)

Chương 51 : Thay tên sửa họ ~ (16/11/2022)

Chương 52 : Hộ Đạo Giả Ngô Mông ~ (16/11/2022)

Chương 53 : Phòng bị mới kế ~ (16/11/2022)

Chương 54 : Chân ý sơ thành ~ (16/11/2022)

Chương 55 : Linh địa kiếm chỉ (cầu nguyệt phiếu) ~ (16/11/2022)

Chương 56 : Chém giết yêu mãng ~ (16/11/2022)

Chương 57 : Cố ý hiểu lầm ~ (16/11/2022)

Chương 58 : Huyết luyện thượng vị giả ~ (16/11/2022)

Chương 59 : Dược Sư viên ý nghĩa ~ (16/11/2022)

Chương 60 : Xà huyệt di bảo ~ (16/11/2022)

Chương 61 : Trùng kiến Dược Sư viên ~ (16/11/2022)

Chương 62 : Núi bắc luận chiến ~ (16/11/2022)

Chương 63 : Hầu phủ gia thần ~ (16/11/2022)

Chương 65 : Đánh cược ~ (16/11/2022)

Chương 66 : Một trận chiến năm bại ~ (16/11/2022)

Chương 67 : Dạ yến ~ (16/11/2022)

Chương 68 : Binh Giáp cửa hàng liên doanh ~ (16/11/2022)

Chương 69 : Xà Lân thư ~ (16/11/2022)

Chương 70 : Lại vào tông môn ~ (16/11/2022)

Chương 71 : Thu đồ đệ không thành ~ (16/11/2022)

Chương 72 : Thí luyện tháp ~ (16/11/2022)

Chương 73 : Xem kiếm ~ (16/11/2022)

Chương 74 : Đệ tử pháp bảo ~ (16/11/2022)

Chương 75 : Tàng kinh các ~ (16/11/2022)

Chương 76 : Sư tỷ luận đạo ~ (16/11/2022)

Chương 77 : Không cược không thử kiếm ~ (16/11/2022)

Chương 78 : Thiếu nợ phải trả ~ (16/11/2022)

Chương 79 : Đình hầu đất phong ~ (16/11/2022)

Chương 80 : Lại về Dược Sư viên ~ (16/11/2022)

Chương 81 : Khuất phục ~ (16/11/2022)

Chương 82 : La Sát Huyết nô ~ (16/11/2022)

Chương 83 : Thượng phẩm huyền bích ~ (16/11/2022)

Chương 84 : Tuyển binh ~ (16/11/2022)

Chương 85 : Khấu nô binh (một) ~ (16/11/2022)

Chương 86 : Khấu nô binh (hai) ~ (16/11/2022)

Chương 87 : Thao luyện ~ (16/11/2022)

Chương 88 : Kiếm mở Thiết Bích sơn ~ (16/11/2022)

Chương 89 : Tự tiện hành động ~ (16/11/2022)

Chương 90 : Linh hộc đưa tin ~ (16/11/2022)

Chương 91 : Kỳ mưu ~ (16/11/2022)

Chương 92 : Ương ngạnh vào thành ~ (16/11/2022)

Chương 93 : Giam ~ (16/11/2022)

Chương 94 : Huyện úy Đinh Sảng ~ (16/11/2022)

Chương 95 : Quy thuận ~ (16/11/2022)

Chương 96 : Kỳ sách ~ (16/11/2022)

Chương 97 : Chỉ hươu bảo ngựa ~ (16/11/2022)

Chương 98 : Duy trì hoang ngôn ~ (16/11/2022)

Chương 99 : Viện binh trì đến ~ (16/11/2022)

Chương 100 : Đổng hầu ~ (16/11/2022)

Chương 101 : Chuyện xưa ~ (16/11/2022)  12345

Bình luận truyện Đạp Thiên Vô Ngân