Đế Ngự Tiên Ma

Đế Ngự Tiên Ma

Tên khác: Đế Ngự Tiên Ma
Thể loại: Huyền Huyễn
Tác giả: Ngã Thị Bồng Hao Nhân
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 767 chương


Thông tin truyện Đế Ngự Tiên Ma

Đại Đường hoàng triều sắp đổ nát, Nho Thích Đạo ba môn muốn trục thiên hạ, đại quân dị tộc bốn phía xâm nhập biên cương.Tông thất con cháu sống lại Trường An, kiếp trước hắn là vong quốc chi quân, muốn làm trưởng an bố y không thể được, kiếp này hắn muốn nghịch thiên cải vận.Ta có đế kiếm quét lục hợp, ta bỉnh đế nói lập kỷ cương, ngự tiên dịch ma chứng đế nghiệp!

Danh sách chương Đế Ngự Tiên Ma

Chương 1 : Thế tử ~ (06/12/2022)

Chương 2 : Long khí ~ (06/12/2022)

Chương 3 : Đạo quán ~ (06/12/2022)

Chương 4 : Phá trận ~ (06/12/2022)

Chương 5 : Ra tay ~ (06/12/2022)

Chương 6 : Luyện khí ~ (06/12/2022)

Chương 7 : Số mệnh ~ (06/12/2022)

Chương 8 : Ngự hạ ~ (06/12/2022)

Chương 9 : Cản đường ~ (06/12/2022)

Chương 10 : Lập uy ~ (06/12/2022)

Chương 11 : Thân tín ~ (06/12/2022)

Chương 12 : Trừ gian ~ (06/12/2022)

Chương 13 : Hai tầng ~ (06/12/2022)

Chương 14 : Tập kích ~ (06/12/2022)

Chương 15 : Tâm cơ ~ (06/12/2022)

Chương 16 : Xông phủ ~ (06/12/2022)

Chương 17 : Mai phục ~ (06/12/2022)

Chương 18 : Sai lầm ~ (06/12/2022)

Chương 19 : Đại nhân ~ (06/12/2022)

Chương 20 : Quyết đấu ~ (06/12/2022)

Chương 21 : Phế công ~ (06/12/2022)

Chương 22 : Bằng hữu ~ (06/12/2022)

Chương 23 : Tình thế ~ (06/12/2022)

Chương 24 : Cưỡng bức ~ (06/12/2022)

Chương 25 : Thỏa hiệp ~ (06/12/2022)

Chương 26 : Lịch sử ~ (06/12/2022)

Chương 27 : Thuộc hạ ~ (06/12/2022)

Chương 28 : Tranh đấu ~ (06/12/2022)

Chương 29 : Tập tước ~ (06/12/2022)

Chương 30 : Minh chí ~ (06/12/2022)

Chương 31 : Bố cục ~ (06/12/2022)

Chương 32 : Đi thi ~ (06/12/2022)

Chương 33 : Chém giết ~ (06/12/2022)

Chương 34 : Ám đấu ~ (06/12/2022)

Chương 35 : Liễu ngả ~ (06/12/2022)

Chương 36 : Hoa minh (1) ~ (06/12/2022)

Chương 37 : Hoa minh (2) ~ (06/12/2022)

Chương 38 : Hoa minh (3) ~ (06/12/2022)

Chương 39 : Hoa minh (4) ~ (06/12/2022)

Chương 40 : Hoa minh (5) ~ (06/12/2022)

Chương 41 : Hoa minh (6) ~ (06/12/2022)

Chương 42 : Núi trùng ~ (06/12/2022)

Chương 43 : Nước phục ~ (06/12/2022)

Chương 44 : Không đường (1) ~ (06/12/2022)

Chương 45 : Không đường (2) ~ (06/12/2022)

Chương 46 : Không đường (3) ~ (06/12/2022)

Chương 47 : Giết phá (1) ~ (06/12/2022)

Chương 48 : Giết phá (2) ~ (06/12/2022)

Chương 49 : Giết phá (3) ~ (06/12/2022)

Chương 50 : Giết phá (4) ~ (06/12/2022)

Chương 51 : Đoạt vận ~ (06/12/2022)

Chương 52 : Sóng vai ~ (06/12/2022)

Chương 53 : Hàn tiêu ~ (06/12/2022)

Chương 54 : Mãng động ~ (06/12/2022)

Chương 55 : Thắng bại ~ (06/12/2022)

Chương 56 : Sinh tử ~ (06/12/2022)

Chương 57 : Trêu chọc ~ (06/12/2022)

Chương 58 : Một kiếm ~ (06/12/2022)

Chương 59 : Cường hãn ~ (06/12/2022)

Chương 60 : Kinh chập ~ (06/12/2022)

Chương 61 : Kết thúc ~ (06/12/2022)

Chương 62 : Phong vân (1) ~ (06/12/2022)

Chương 63 : Phong vân (2) ~ (06/12/2022)

Chương 64 : Phong vân (3) ~ (06/12/2022)

Chương 65 : Phong vân (4) ~ (06/12/2022)

Chương 66 : Ám sát (1) ~ (06/12/2022)

Chương 67 : Ám sát (2) ~ (06/12/2022)

Chương 68 : Ám sát (3) ~ (06/12/2022)

Chương 69 : Ngẫu nhiên ~ (06/12/2022)

Chương 70 : Tiền nhiệm (1) ~ (06/12/2022)

Chương 71 : Tiền nhiệm (2) ~ (06/12/2022)

Chương 72 : Tiền nhiệm (3) ~ (06/12/2022)

Chương 73 : Tiền nhiệm (4) ~ (06/12/2022)

Chương 74 : Tiền nhiệm (5) ~ (06/12/2022)

Chương 75 : Chưởng khống (1) ~ (06/12/2022)

Chương 76 : Chưởng khống (2) ~ (06/12/2022)

Chương 77 : Nhân tài ~ (06/12/2022)

Chương 77.5 : Tiểu sử Lý Chấn ~ (06/12/2022)

Chương 78 : Tranh đấu ~ (06/12/2022)

Chương 79 : Dị biến ~ (06/12/2022)

Chương 80 : Dự tiệc ~ (06/12/2022)

Chương 81 : Yến hội (1) ~ (06/12/2022)

Chương 82 : Yến hội (2) ~ (06/12/2022)

Chương 83 : Yến hội (3) ~ (06/12/2022)

Chương 84 : Yến hội (4) ~ (06/12/2022)

Chương 85 : Bố cục ~ (06/12/2022)

Chương 86 : Sát cơ ~ (06/12/2022)

Chương 87 : Thú vị ~ (06/12/2022)

Chương 88 : Nhập cục ~ (06/12/2022)

Chương 89 : Ác chiến ~ (06/12/2022)

Chương 90 : Có lễ ~ (06/12/2022)

Chương 91 : Cao thủ (1) ~ (06/12/2022)

Chương 92 : Cao thủ (2) ~ (06/12/2022)

Chương 93 : Cao thủ (3) ~ (06/12/2022)

Chương 94 : Cao thủ (4) ~ (06/12/2022)

Chương 95 : Cao thủ (5) ~ (06/12/2022)

Chương 96 : Cao thủ (6) ~ (06/12/2022)

Chương 97 : Thân phận ~ (06/12/2022)

Chương 98 : Hòa thượng ~ (06/12/2022)

Chương 99 : Bất ngờ ~ (06/12/2022)  12345678

Bình luận truyện Đế Ngự Tiên Ma