Dị Giới chi Tiêu Dao Tu Thần

Dị Giới chi Tiêu Dao Tu Thần

Tên khác: Dị Giới chi Tiêu Dao Tu Thần
Thể loại: Dị Giới , Tiên Hiệp
Tác giả: Tuý Lộng Nguyệt
Trạng thái: Hoàn thành
Độ dài: 716 chương


Thông tin truyện Dị Giới chi Tiêu Dao Tu Thần

Bạn đang theo dõi đọc truyên full Dị Giới chi Tiêu Dao Tu Thần của tác giả Tuý Lộng Nguyệt rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp, Dị Giới này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Sư từ Thiên Tôn, tay diễn Càn Khôn;Dị thế ngang dọc, không gì không làm được.Quyền đánh Tiên Nhân, chân đá Thánh Nhân;Tiêu Dao "Liệp Diễm", vũ trụ xưng tôn.Diệp Thánh Thiên quét ngang Dị Giới xưng vương xưng bá cố sự.Thần Mã? Chỉ có Dị Giới. Ngươi out rồi!Nhân Giới, Tiên Giới, Thần Giới, Thánh Giới đều có Ca dấu chân, Ca mạnh mẽ đến mức kẻ địch hết thảy đánh đổ, mỹ nữ toàn bộ đẩy ngã. Đẹp đẽ không dễ nhìn, chỉ có xem qua mới biết được !

Danh sách chương Dị Giới chi Tiêu Dao Tu Thần

Chương 1 : Đang đi trên đường cái bổng nhiên bị sét đánh ! (trời đánh) ~ (14/12/2022)

Chương 2 : Hắc Bạch Vô Thường ~ (14/12/2022)

Chương 3 : Đột biến phát sinh ~ (14/12/2022)

Chương 4 : Phân chia cấp độ tu luyện ~ (14/12/2022)

Chương 5 : Bái sư Thiên Tôn ~ (14/12/2022)

Chương 6 : Thiên Tôn truyền công pháp ~ (14/12/2022)

Chương 7 : Thần Ma Đại lục ~ (14/12/2022)

Chương 8 : Thần Ma Đại lục (2) ~ (14/12/2022)

Chương 9 : Đại lục tổ chức ~ (14/12/2022)

Chương 10 : Tử Long Diệp gia ~ (14/12/2022)

Chương 11 : Sắp sinh ~ (14/12/2022)

Chương 12 : Hắc Giáp quân ~ (14/12/2022)

Chương 13 : Đột phá ~ (14/12/2022)

Chương 14 : Thật lớn ! hảo nhuyễn ~ (14/12/2022)

Chương 15 : Diệp Chiến Thiên ~ (14/12/2022)

Chương 16 : Đột phá Pháp Thánh ~ (14/12/2022)

Chương 17 : Đột phá Pháp Thánh (2) ~ (14/12/2022)

Chương 18 : Đột phá Pháp Thánh (3) ~ (14/12/2022)

Chương 19 : Thiên Tâm Đạo Thể ~ (14/12/2022)

Chương 20 : Đặt tên ~ (14/12/2022)

Chương 21 : Tên gọi Diệp Thánh Thiên ~ (14/12/2022)

Chương 22 : Xử lý gian tế ~ (14/12/2022)

Chương 23 : Vũ Văn Hạo Nhiên ~ (14/12/2022)

Chương 24 : Quý tộc phân chia ~ (14/12/2022)

Chương 25 : Nam Cung người đến ~ (14/12/2022)

Chương 26 : Ma thú trứng ~ (14/12/2022)

Chương 27 : Nam Cung lấy lòng ~ (14/12/2022)

Chương 28 : Cầu thân nguyên do ~ (14/12/2022)

Chương 29 : Nữ trí giả Nam Cung phu nhân ~ (14/12/2022)

Chương 30 : Tây Môn Hạc ~ (14/12/2022)

Chương 31 : Phiền muộn Tây Môn Hạc ~ (14/12/2022)

Chương 32 : Hoàng Đế Long Nhân ~ (14/12/2022)

Chương 33 : Càn Khôn giới ~ (14/12/2022)

Chương 34 : Càn Khôn Không Gian ~ (14/12/2022)

Chương 35 : Khí linh Diệp Linh Nhi ~ (14/12/2022)

Chương 36 : Chịu đả kích ~ (14/12/2022)

Chương 37 : Tử Hoàng Điện ~ (14/12/2022)

Chương 38 : Sắp đột phá ~ (14/12/2022)

Chương 39 : Rốt cục đột phá ~ (14/12/2022)

Chương 40 : Sắp đi ra ngoài ~ (14/12/2022)

Chương 41 : Thiên Đạo tông ~ (14/12/2022)

Chương 42 : Khai phái tổ sư Chu Hạo ~ (14/12/2022)

Chương 43 : Chu Hạo chuyện cũ ~ (14/12/2022)

Chương 44 : Đỉnh cấp Thánh Khí Vân Quang Kiếm ~ (14/12/2022)

Chương 45 : Đi ra ~ (14/12/2022)

Chương 46 : Diệp Vân cùng Diệp Hương ~ (14/12/2022)

Chương 47 : Phượng Hoàng tộc Lão Tổ tông Phượng Ly ~ (14/12/2022)

Chương 48 : Phượng Ly chuyện cũ ~ (14/12/2022)

Chương 49 : Hai nữ kinh ngạc ~ (14/12/2022)

Chương 50 : Hai nữ tu luyện ~ (14/12/2022)

Chương 51 : Thời gian tỉ lệ ~ (14/12/2022)

Chương 52 : Xem xong mẹ ~ (14/12/2022)

Chương 53 : Kiểm tra thiên phú ~ (14/12/2022)

Chương 54 : Thiên tài Diệp Thánh Thiên ~ (14/12/2022)

Chương 55 : Lạp Tạp Tư Viện trưởng ~ (14/12/2022)

Chương 56 : Lý Tiên Âm ~ (14/12/2022)

Chương 57 : Lý Tiên Âm chuyện cũ ~ (14/12/2022)

Chương 58 : Sau chín năm ~ (14/12/2022)

Chương 59 : Diễm phúc (đê tiện) ~ (14/12/2022)

Chương 60 : Vô sỉ Diệp Thánh Thiên ~ (14/12/2022)

Chương 61 : Sau chín năm Diệp Linh Nhi ~ (14/12/2022)

Chương 62 : Vấn an ~ (14/12/2022)

Chương 63 : Mẹ kinh ngạc ~ (14/12/2022)

Chương 64 : Diệp Cừu ~ (14/12/2022)

Chương 65 : Đi dạo phố ~ (14/12/2022)

Chương 66 : Phiền phức ~ (14/12/2022)

Chương 67 : Long Ưng ~ (14/12/2022)

Chương 68 : Ác độc Tây Môn Cầm ~ (14/12/2022)

Chương 69 : Kiêu ngạo Diệp Thánh Thiên ~ (14/12/2022)

Chương 70 : Đắc ý Tây Môn Cầm ~ (14/12/2022)

Chương 71 : Người qua đường trò chuyện ~ (14/12/2022)

Chương 72 : Giáo dục Diệp Nhị ~ (14/12/2022)

Chương 73 : Long Ưng cầu tình ~ (14/12/2022)

Chương 74 : Doạ sợ Tây Môn Cầm ~ (14/12/2022)

Chương 75 : Lục Công Công ~ (14/12/2022)

Chương 76 : Ngu ngốc Long Ưng ~ (14/12/2022)

Chương 77 : Hắc Vũ ra tay ~ (14/12/2022)

Chương 78 : Tranh đấu kết thúc ~ (14/12/2022)

Chương 79 : Lục Công Công suy đoán ~ (14/12/2022)

Chương 80 : Diệp Thánh Thiên tính toán nhỏ nhặt ~ (14/12/2022)

Chương 81 : Tây Môn Hạc phản ứng ~ (14/12/2022)

Chương 82 : Sát thủ Tổ chức Ngân Nguyệt ~ (14/12/2022)

Chương 83 : Tây Môn Tấn ~ (14/12/2022)

Chương 84 : Kế tục đi dạo nhai ~ (14/12/2022)

Chương 85 : Cách Mộc Lỗ đại sư (1) ~ (14/12/2022)

Chương 86 : Cách Mộc Lỗ đại sư (2) ~ (14/12/2022)

Chương 87 : Cách Mộc Lỗ đại sư (3) ~ (14/12/2022)

Chương 88 : Giảo hoạt Diệp Thánh Thiên ~ (14/12/2022)

Chương 89 : Kết thúc đi dạo phố ~ (14/12/2022)

Chương 90 : Không thích Diệp Chiến Thiên ~ (14/12/2022)

Chương 91 : Cường hãn Diệp Kiếm Thiên ~ (14/12/2022)

Chương 92 : Mới tới phòng đấu giá ~ (14/12/2022)

Chương 93 : Ừm còn muốn thiệp mời! ~ (14/12/2022)

Chương 94 : Lưu Quản Gia ~ (14/12/2022)

Chương 95 : Nam Cung Tuyết ~ (14/12/2022)

Chương 96 : Buổi đấu giá (1) ~ (14/12/2022)

Chương 97 : Buổi đấu giá (2) ~ (14/12/2022)

Chương 98 : Buổi đấu giá (3) ~ (14/12/2022)

Chương 99 : Buổi đấu giá (4) ~ (14/12/2022)

Chương 100 : Bán đấu giá kết thúc ~ (14/12/2022)  12345678

Bình luận truyện Dị Giới chi Tiêu Dao Tu Thần