Diệt Tận Trần Ai

Diệt Tận Trần Ai

Tên khác: Diệt Tận Trần Ai
Thể loại: Huyền Huyễn
Tác giả: Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 454 chương


Thông tin truyện Diệt Tận Trần Ai

Tánh mạng là một hạt bụi trần nhỏ bé, tùy thời sẽ bị đạn diệt hủy tẫn, chôn vùi phiêu linh. Mà cuộc đời con người nhưng là một hồi long trọng tu hành, tất sẽ chấp nhất hướng lên trên, không thôi phấn đấu.Đây là một thời đại anh hùng bội xuất, mà bọn họ cuối cùng sẽ bị chinh phục, hóa thành lịch sử tang thương.---Nhận xét cá nhân:Nếu một quyển sách người đọc là nam, thì chính quyển sách đó là một mỹ nữ.Nếu một quyển sách người đọc là nữ, thì chính quyển sách đó là một nam tử anh tuấn.Đối với ta, sách của Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo cũng như một mỹ nữ lãng mạn, thanh đạm cao nhã mới vừa uống rượu ngọt vào miệng, nàng đã say như lan, thở như ngọc.

Danh sách chương Diệt Tận Trần Ai

Chương 1 : Chương trình ủng hộ Thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện ~ (26/10/2022)

Chương 1 : Nhất Cá Hôn Lễ ~ (26/10/2022)

Chương 2 : Tha Thị Thượng Lâm Đích Thế Tử Dã Thị Lưu Phách Đích Vương Giả ~ (26/10/2022)

Chương 3 : Lão Tửu Sư ~ (26/10/2022)

Chương 4 : Tuyết Sơn Đại Ngâm Nhưỡng ~ (26/10/2022)

Chương 5 : Dự Cảm ~ (26/10/2022)

Chương 6 : Ngã Tâm Bắc Vọng Hoa Địa Vi Ngân (Thượng) ~ (26/10/2022)

Chương 7 : Ngã Tâm Bắc Vọng Hoa Địa Vi Ngân (Hạ) ~ (26/10/2022)

Chương 8 : Vương Đô Đích Táo Động ~ (26/10/2022)

Chương 9 : Chuyển Biến ~ (26/10/2022)

Chương 10 : Cức Đãi Phá Kiển ~ (26/10/2022)

Chương 11 : Thiên Thư ~ (26/10/2022)

Chương 12 : Đệ Tam Phẩm ~ (26/10/2022)

Chương 13 : Một Tiền ~ (26/10/2022)

Chương 14 : Quý Nhân Ước Kiến ~ (26/10/2022)

Chương 15 : Ninh Chiết Bất Loan ~ (26/10/2022)

Chương 16 : Diệt Tẫn Trần Ai ~ (26/10/2022)

Chương 17 : Linh Bảo Giới Trị ~ (26/10/2022)

Chương 18 : Nghịch Chuyển! ~ (26/10/2022)

Chương 19 : Cẩm Lý Hòa Kình Sa ~ (26/10/2022)

Chương 20 : Chiến (Thượng) ~ (26/10/2022)

Chương 21 : Chiến (Trung) ~ (26/10/2022)

Chương 23 : Chiến (Hạ) ~ (26/10/2022)

Chương 24 : Nhĩ Thị Nhất Cá Nhân ~ (26/10/2022)

Chương 25 : Dương Trạch ~ (26/10/2022)

Chương 26 : Cựu Vũ Lâu Đích Ẩn Giả ~ (26/10/2022)

Chương 27 : Thượng Lâm Chiêu Sinh Na Ta Sự ~ (26/10/2022)

Chương 28 : Bất Cai Thác Quá ~ (26/10/2022)

Chương 29 : Tam Phẩm Hoặc Giả Nhị Phẩm? ~ (26/10/2022)

Chương 30 : Kinh Đào Hoặc Giả Hải Lãng? (Thượng) ~ (26/10/2022)

Chương 31 : Kinh Đào Hoặc Giả Hải Lãng? (Hạ) ~ (26/10/2022)

Chương 32 : Phù Khoa ~ (26/10/2022)

Chương 33 : Linh Bảo Hổ Phù ~ (26/10/2022)

Chương 34 : Tặng Dư Nhĩ Bãi ~ (26/10/2022)

Chương 35 : Ngã Khán Bất Quán Nhĩ Tựu Bất Doãn Hứa Tồn Tại ~ (26/10/2022)

Chương 36 : Hy Vọng Tái Kiến ~ (26/10/2022)

Chương 37 : Khứ Liễu Na Lí ~ (26/10/2022)

Chương 38 : Nguyệt Mãn Thượng Lâm ~ (26/10/2022)

Chương 39 : Lạc Ngọc Tịnh Thạch ~ (26/10/2022)

Chương 40 : Quá Khách ~ (26/10/2022)

Chương 41 : Trọng Nhập ~ (26/10/2022)

Chương 42 : Hồ Ly Hòa Tiểu Vương Tử ~ (26/10/2022)

Chương 43 : Tha Đích Danh Tự ~ (26/10/2022)

Chương 44 : Cơ Đốc Sơn Bá Tước Đích Cố Sự ~ (26/10/2022)

Chương 45 : Công Lao ~ (26/10/2022)

Chương 46 : Tàng Tuyết nhu kình ~ (26/10/2022)

Chương 47 : Thập giai nhi thượng ~ (26/10/2022)

Chương 48 : Lên lầu đạp người! ~ (26/10/2022)

Chương 49 : Cùng ta về nhà ~ (26/10/2022)

Chương 50 : Chương trình ủng hộ Thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện ~ (26/10/2022)

Chương 48 : Đăng Lâu Đặng Nhân ~ (26/10/2022)

Chương 49 : Cân Ngã Hồi Gia ~ (26/10/2022)

Chương 50 : Trạm Lập ~ (26/10/2022)

Chương 51 : Đối Thủ ~ (26/10/2022)

Chương 52 : Danh Dương Thượng Lâm ~ (26/10/2022)

Chương 53 : Đạt Thành ~ (26/10/2022)

Chương 54 : Soa Cự ~ (26/10/2022)

Chương 55 : Sinh Dữ Tử ~ (26/10/2022)

Chương 56 : Hoàn Hội Tái Kiến ~ (26/10/2022)

Chương 57 : Tây Đà Thánh Nữ ~ (26/10/2022)

Chương 58 : Linh Mạch Giả ~ (26/10/2022)

Chương 59 : Cao Thủ Phong Phạm ~ (26/10/2022)

Chương 60 : Thần Điện Tây Đà ~ (26/10/2022)

Chương 61 : Đại Khảo ~ (26/10/2022)

Chương 62 : Đạo Khiểm ~ (26/10/2022)

Chương 63 : Đại Khảo Đệ Nhất ~ (26/10/2022)

Chương 64 : Hảo Hảo Đoạt Trước ~ (26/10/2022)

Chương 65 : Ám Sát ~ (26/10/2022)

Chương 66 : Địa Ngục Dữ Thiên Đường Na Ta Trần Ai ~ (26/10/2022)

Chương 67 : Ngã Môn Yếu Bảo Nhĩ ~ (26/10/2022)

Chương 68 : Lòng tin ~ (26/10/2022)

Chương 69 : Việc quan trọng hơn ~ (26/10/2022)

Chương 70 : Thẩm phán ~ (26/10/2022)

Chương 68 : Tín Tâm ~ (26/10/2022)

Chương 69 : Canh Trọng Yếu Đích Sự ~ (26/10/2022)

Chương 1 : Thiện Đạo ~ (26/10/2022)

Chương 2 : Hắc Thủy Thần Đạo ~ (26/10/2022)

Chương 3 : Thoát Ly ~ (26/10/2022)

Chương 4 : Tiên Hữu Quang Diệc Hoặc Giả Hi Vọng ~ (26/10/2022)

Chương 5 : Sơ Chiến ~ (26/10/2022)

Chương 6 : Quyền Đầu Thuyết Thoại ~ (26/10/2022)

Chương 7 : Cổ Vân Thôn ~ (26/10/2022)

Chương 8 : Nguy Cơ ~ (26/10/2022)

Chương 10 : Gia Viên ~ (26/10/2022)

Chương 11 : Hồi Thiên ~ (26/10/2022)

Chương 12 : Cuồng Bôn Đích Thiếu Niên ~ (26/10/2022)

Chương 13 : Cổ Trạc ~ (26/10/2022)

Chương 14 : Thủy Mạch Tu Phục (Thượng) ~ (26/10/2022)

Chương 15 : Thủy Mạch Tu Phục (Trung1) ~ (26/10/2022)

Chương 16 : Thủy Mạch Tu Phục (Trung2) ~ (26/10/2022)

Chương 17 :  Chương 17A Thủy Mạch Tu Phục (hạ) ~ (26/10/2022)

Chương 18 :  Chương 17B Thủy Mạch Tu Phục (hạ) ~ (26/10/2022)

Chương 19 :  Chương 17C Thủy Mạch Tu Phục (hạ) ~ (26/10/2022)

Chương 18 : Thương Dạ Tuyết Lang ( Thượng + Hạ chương ) ~ (26/10/2022)

Chương 19 : Ta là thanh hùng thú ~ (26/10/2022)

Chương 20 : Vòng qua vòng lại ~ (26/10/2022)

Chương 21 : Thoát đi ~ (26/10/2022)

Chương 22 : Linh mạch tiểu thành ~ (26/10/2022)

Chương 23 : Nghịch long tập ~ (26/10/2022)

Chương 24 : Phúc diệt ~ (26/10/2022)  12345

Bình luận truyện Diệt Tận Trần Ai