Du Hí Tứ Vạn Niên

Du Hí Tứ Vạn Niên

Tên khác: Du Hí Tứ Vạn Niên
Thể loại: Võng Du
Tác giả: Vũ Dân
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 797 chương


Thông tin truyện Du Hí Tứ Vạn Niên

Bốn vạn năm trước, trò chơi trở thành nghề chính của cái thế giới này.Bốn vạn năm sau, trò chơi lại sẽ phát triển thành như thế nào.Thời gian bốn vạn năm, một thế giới với cây khoa học cộng điểm chệch hướng, mọi người cùng nhau tới trò chơi đi.Đàn: Vũ Dân mặt trăng mặt ngoàiCác tác phẩm khác:- Chúng thần không gian- Võng du thẩm phán- BOSS đích tà ác chi lộ- Thiên đạo kế hoạch- Anh hùng chi luân- Thẩm phán chi dực- ....

Danh sách chương Du Hí Tứ Vạn Niên

Chương 1 : Đây không phải là trò chơi ~ (28/10/2022)

Chương 2 : Thế giới trò chơi ~ (28/10/2022)

Chương 3 : Đại Địa Đồ ~ (28/10/2022)

Chương 4 : Tìm kiếm Ngân Anh Quái ~ (28/10/2022)

Chương 5 : Đoàn đội 20 người vào chỗ ~ (28/10/2022)

Chương 6 : Nhiệm vụ hẳn phải chết ~ (28/10/2022)

Chương 7 : Sống lại cùng khen thưởng ~ (28/10/2022)

Chương 8 : Về thăm nhà một chút ~ (28/10/2022)

Chương 9 :  Giao dịch (sách mới cầu cất dấu) ~ (28/10/2022)

Chương 10 : Phó bản! Phó bản ~ (28/10/2022)

Chương 11 : Thê lương hải ngạn ~ (28/10/2022)

Chương 12 : Hai tay ôm đầu nằm xuống ~ (28/10/2022)

Chương 13 : Thu thập chỉnh lý ~ (28/10/2022)

Chương 14 : Ngư nhân thôn xóm ~ (28/10/2022)

Chương 15 : Ngư nhân BOSS ~ (28/10/2022)

Chương 16 : Chiến đấu suy xét cùng kiểm kê ~ (28/10/2022)

Chương 17 : Đi dưới nước ~ (28/10/2022)

Chương 18 : Bách Mục Cự Nhân Trân Châu vương ~ (28/10/2022)

Chương 19 : Sau cùng một đoạn đường ~ (28/10/2022)

Chương 20 : Một cái ý niệm trong đầu ~ (28/10/2022)

Chương 21 : Điều Chế Đại Chủ Giáo ~ (28/10/2022)

Chương 22 : Đại bạo ~ (28/10/2022)

Chương 23 :  Tam đầu xà Bikedlak ~ (28/10/2022)

Chương 24 : Ẩn dấu BOSS cùng nhiệm vụ xử lý ~ (28/10/2022)

Chương 25 : Sắp đặt trang bị ~ (28/10/2022)

Chương 26 : Tới từ Lv4 mời ~ (28/10/2022)

Chương 27 : Việc công và việc tư ~ (28/10/2022)

Chương 28 : Cho thuê không gian nỗ lực ~ (28/10/2022)

Chương 29 : Ba tháng nỗ lực thành quả ~ (28/10/2022)

Chương 30 : Lưu Thuần mời ~ (28/10/2022)

Chương 31 : Tiến nhập già đi bản đồ mới ~ (28/10/2022)

Chương 32 : Một đường phi hành ~ (28/10/2022)

Chương 33 : Nhiệm vụ hàng ngày ~ (28/10/2022)

Chương 34 : Đối thoại trước nhiệm vụ ~ (28/10/2022)

Chương 35 : Bí mật trong màn gió cát ~ (28/10/2022)

Chương 36 : Luyện tập cùng đối thoại ~ (28/10/2022)

Chương 37 : Bảy Kỵ Sĩ cố sự ~ (28/10/2022)

Chương 38 : Phát hiện ngoài ý muốn ~ (28/10/2022)

Chương 39 : Nhiệm vụ Tinh Anh ~ (28/10/2022)

Chương 40 : Tinh anh Dung Nham Trùng ~ (28/10/2022)

Chương 41 : Người tốt thì gặp chuyện tốt ~ (28/10/2022)

Chương 41.5 : Chức nghiệp đẳng cấp phân chia 1. 0 ~ (28/10/2022)

Chương 42 : Hai nhiệm vụ ~ (28/10/2022)

Chương 43 : Kỹ năng cùng nhiệm vụ ~ (28/10/2022)

Chương 44 : Vong linh hóa ~ (28/10/2022)

Chương 45 : Bảy Kỵ Sĩ đời IV ~ (28/10/2022)

Chương 46 : Trên đường ~ (28/10/2022)

Chương 47 : Công bằng ~ (28/10/2022)

Chương 48 : Đi qua biển cát ~ (28/10/2022)

Chương 49 : Đến phòng thí nghiệm ~ (28/10/2022)

Chương 50 : Lam Quỷ cùng Thanh Đằng tuyển chọn ~ (28/10/2022)

Chương 51 : Thu hoạch cùng phân phối ~ (28/10/2022)

Chương 52 :  Liễu Tông thu hoạch ~ (28/10/2022)

Chương 53 : Gần trước trở về ~ (28/10/2022)

Chương 54 : Phòng phân phối năng lượng ~ (28/10/2022)

Chương 55 : Đi ra ngoài đi một chút ~ (28/10/2022)

Chương 56 : Chu Diễm? ~ (28/10/2022)

Chương 57 : Đoạn phim ~ (28/10/2022)

Chu Chích nguyên mẫu (đời đầu) ~ (28/10/2022)

Chương 59 : Diễn đàn ~ (28/10/2022)

Chương 60 : Giao dịch cùng giao dịch ~ (28/10/2022)

Chương 61 : Lưu Thuần muốn chuyển chức ~ (28/10/2022)

Chương 62 : Xuất phát, Minh Ngục Thâm Uyên ~ (28/10/2022)

Chương 63 : Điểm truyền tống cùng an toàn khu ~ (28/10/2022)

Chương 64 : Tạm thời nhiệm vụ ~ (28/10/2022)

Chương 65 : Mục tiêu của Lưu Thuần ~ (28/10/2022)

Chương 66 : Chuyển chức chuyển hóa ~ (28/10/2022)

Chương 67 : Trường học tranh đoạt chiến tư liệu ~ (28/10/2022)

Chương 68 : Trước trận chiến động viên ~ (28/10/2022)

Chương 69 : Thành Dương Thành Trung Học số Ba trước trận chiến an bài ~ (28/10/2022)

Chương 70 : Ngoài ý muốn phát hiện cùng không sai thu hoạch ~ (28/10/2022)

Chương 71 : Lén trao đổi ~ (28/10/2022)

Chương 72 : Tiến nhập chiến trường ~ (28/10/2022)

Chương 73 : Chiếm tiểu mộ địa ~ (28/10/2022)

Chương 74 : Hạch tâm đại mộ địa ~ (28/10/2022)

Chương 75 : Mở cửa kế hoạch ~ (28/10/2022)

Chương 76 : Cửa truyền tống mở ra ~ (28/10/2022)

Chương 77 : Các loại nhiệm vụ ~ (28/10/2022)

Chương 78 : Vô tình gặp được ~ (28/10/2022)

Chương 79 : Nhiệm vụ ( hổ phách quang ) ~ (28/10/2022)

Chương 80 : Đại Mộ Chủ trưởng thành ~ (28/10/2022)

Chương 81 : Tiểu mồi đến lớn mồi ~ (28/10/2022)

Chương 82 : Chiến đấu kết thúc ~ (28/10/2022)

Chương 83 : Tửu điếm kể chuyện cổ ~ (28/10/2022)

Chương 84 : Tuyển chọn ~ (28/10/2022)

Chương 85 : Tới từ Quỷ Vương tông thiên tài học đồ ~ (28/10/2022)

Chương 86 : Học Sinh Tự Trị ủy viên hội đời thứ hai ~ (28/10/2022)

Chương 87 : Reina cùng Lữ Thượng ~ (28/10/2022)

Chương 88 : Tụ tập ~ (28/10/2022)

Chương 89 : Đội viên gian giao lưu ~ (28/10/2022)

Chương 90 : Mọi người đối Liễu Tông cảm thấy biến hóa ~ (28/10/2022)

Chương 91 : Ngoài ý muốn kẻ địch ~ (28/10/2022)

Chương 92 : Chi tiết mới là then chốt ~ (28/10/2022)

Chương 93 : Mọi người kiếm củi đốt diễm cao ~ (28/10/2022)

Chương 94 : Kurast người lùn ~ (28/10/2022)

Chương 95 : Phát hiện ~ (28/10/2022)

Chương 96 : Vãng Sinh Thảo ~ (28/10/2022)

Chương 97 : Chi tiết ~ (28/10/2022)

Chương 98 : Bí vũ kỹ ~ (28/10/2022)

Chương 99 : Gặp quỷ, ta không phải nghiện chân ~ (28/10/2022)  12345678

Bình luận truyện Du Hí Tứ Vạn Niên