Dư Sở

Dư Sở

Tên khác: Dư Sở
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Bình Sinh Vị Tri Hàn
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 684 chương


Thông tin truyện Dư Sở

Cái này giang hồ, có áo trắng kiếm tiên một kiếm đoạn sinh tử.Có một lão hòa thượng cúi đầu là Bồ Tát, ngẩng đầu liền thành Phật.Càng có tóc trắng nam tử sa trường mùa thu điểm binh, đạp trên núi thây biển máu liếc xương!Về Diệp Như Hối, thế gian sở hữu sách sử làm cho ghi chép mở đầu đều chỉ có một câu: Thiếu niên này tại một ngày nào đó đi ra Lạc thành.Thế nhân nói Đại Sở đem diệt, Diệp Như Hối không đồng ý!Thế gian vạn vật đều có thể chết, duy ngã Đại Sở tồn tại thế gian!P/s: Về cơ bản truyện là lẩu thập cẩm, một cuốn tiểu thuyết nói về cuộc đời của người vừa trường kiếm giang hồ lại lo cả việc nước. Nếu bạn thích truyện phân tách rõ ràng thì truyện này không phải. bộ này, âm mưu quan trường không đặc sắc, quá trình tu luyện của main không khó khăn, gần như không có gì trắc trở đáng nói, miêu tả cảnh giới và đánh nhau thì qua loa... Tuy nhiên miêu tả nội tâm nhân vật rất tốt, các cảnh đối thoại trong truyện rất thú vị, đặc biệt lý giải của tác giả trong chuyện tình yêu và vợ chồng rất thú vị, rất... ngây thơ....

Danh sách chương Dư Sở

Chương 1 : Tiểu thành ~ (12/12/2022)

Chương 2 : Hắn nói, ta hiểu ~ (12/12/2022)

Chương 3 : Lâm thù quy ~ (12/12/2022)

Chương 4 : Muốn tìm một người ~ (12/12/2022)

Chương 5 : Xuân vĩ trên núi bên cạnh dòng suối nhỏ ~ (12/12/2022)

Chương 6 : Trong mưa có cái dù đến ~ (12/12/2022)

Chương 7 : Trang Tử không phải cá, làm sao có thể ở sông lớn ~ (12/12/2022)

Chương 8 : Ngọn núi kia trên ít người đi ~ (12/12/2022)

Chương 9 : Thiếu niên lâm hành ~ (12/12/2022)

Chương 10 : Những cái kia bông hoa mở tại trong núi ~ (12/12/2022)

Chương 11 : Con cọp không nói đạo lý ~ (12/12/2022)

Chương 12 : Trên sách ghi, bọn hắn muốn ~ (12/12/2022)

Chương 13 : Giang Nam Giang Bắc ~ (12/12/2022)

Chương 14 : Ai nói có nước mắt không dễ rơi ~ (12/12/2022)

Chương 15 : Trong cung ngoài cung ~ (12/12/2022)

Chương 16 : Trước lúc mưa tạnh ~ (12/12/2022)

Chương 17 : Sau khi mưa tạnh ~ (12/12/2022)

Chương 18 : 1 quyển sách dẫn phát chuyện xưa ~ (12/12/2022)

Chương 19 : Đi tới Lăng An ~ (12/12/2022)

Chương 20 : Những người kia, lão lính mà thôi ~ (12/12/2022)

Chương 21 : Là cái gì bệnh ~ (12/12/2022)

Chương 22 : Nội thành chúng sinh ~ (12/12/2022)

Chương 23 : Người nọ ~ (12/12/2022)

Chương 24 : Đau lòng người ~ (12/12/2022)

Chương 25 : Thanh lâu ~ (12/12/2022)

Chương 26 : Có thể viết giùm 1 phong thư ~ (12/12/2022)

Chương 27 : Thư viện những sự tình kia ~ (12/12/2022)

Chương 28 : Thư viện 1 phong thư, nói Khuất Lăng ~ (12/12/2022)

Chương 29 : Tiên sinh nói, nói tiên sinh ~ (12/12/2022)

Chương 30 : Dẫn ngươi đi gặp 1 người ~ (12/12/2022)

Chương 31 : lão sư lão sư ~ (12/12/2022)

Chương 32 : Trong mưa sự tình ~ (12/12/2022)

Chương 33 : Thánh Nhân vô danh ~ (12/12/2022)

Chương 34 : Sống yên tĩnh ~ (12/12/2022)

Chương 35 : Có kiếm phía trước ~ (12/12/2022)

Chương 36 : Hắn là cái truyền thuyết ~ (12/12/2022)

Chương 37 : Sử sách trên không thấy người này ~ (12/12/2022)

Chương 38 : Gặp cùng không thấy ~ (12/12/2022)

Chương 39 : có việc có người ~ (12/12/2022)

Chương 40 : Đợi không được ~ (12/12/2022)

Chương 41 : Đêm dài vắng người thời điểm ~ (12/12/2022)

Chương 42 : Tảng đá, cái kéo ~ (12/12/2022)

Chương 43 : Đêm dài chỗ, có người ~ (12/12/2022)

Chương 44 : Như Hối tối không rõ ~ (12/12/2022)

Chương 45 : Mây mù phía trên là thanh thiên ~ (12/12/2022)

Chương 46 : Lão thụ phiêu diêu thiên hộ tân nha ~ (12/12/2022)

Chương 47 : Quảng đời còn lại chỉ có một mình ~ (12/12/2022)

Chương 48 : Hữu phong khởi ~ (12/12/2022)

Chương 49 : Người nọ muốn phó ước ~ (12/12/2022)

Chương 50 : Liền không kém gì người ~ (12/12/2022)

Chương 51 : Hắn gọi Cao lão đầu ~ (12/12/2022)

Chương 52 : Tuyết ngừng ~ (12/12/2022)

Chương 53 : Thiên hạ sau cùng đạo lý lớn ~ (12/12/2022)

Chương 54 : Thành nam chuyện xưa ~ (12/12/2022)

Chương 55 : Phó quốc sự ~ (12/12/2022)

Chương 56 : Đi tại trong núi nam tử ~ (12/12/2022)

Chương 57 : Trong chùa lão tăng, nàng nói sẽ không ~ (12/12/2022)

Chương 58 : Đi gặp thiên hạ kia tôn quý nhất nam nhân ~ (12/12/2022)

Chương 59 : Không rõ ràng cho lắm cũng không phải là ~ (12/12/2022)

Chương 60 : Sau bàn Đế Vương, trên núi con đường nhỏ ~ (12/12/2022)

Chương 61 : Lăng An chi môn gặp tóc trắng ~ (12/12/2022)

Chương 62 : Từ nay về sau Lăng An ~ (12/12/2022)

Chương 63 : Chuyến này đáng đợi thành hồi ức ~ (12/12/2022)

Chương 64 : Cái gọi là mây trôi nước chảy ~ (12/12/2022)

Chương 65 : sương mù tan người hiện rõ ~ (12/12/2022)

Chương 66 : Đao này hỏi ngươi có sợ không ~ (12/12/2022)

Chương 67 : Mời ngươi đừng giết, tảng đá ~ (12/12/2022)

Chương 68 : Hắn đã đến ~ (12/12/2022)

Chương 69 : Không có đạo lý thì một đao có thể giải quyết ~ (12/12/2022)

Chương 70 : Hắn rời đi ~ (12/12/2022)

Chương 71 : Ngươi là thiên tài ~ (12/12/2022)

Chương 72 : Đi gặp Phật Đà ~ (12/12/2022)

Chương 73 : Tốt 1 cái mưa gió nổi lên ~ (12/12/2022)

Chương 74 : Chưa bao giờ nói láo ~ (12/12/2022)

Chương 75 : 1 tòa thành ~ (12/12/2022)

Chương 76 : Chuyện này là đúng ~ (12/12/2022)

Chương 77 : ta là Diệp Như Hối ~ (12/12/2022)

Chương 78 : Xuân vũ nhuận vật bất đắc nhàn ~ (12/12/2022)

Chương 79 : Cô nương bức họa này, thực xấu ~ (12/12/2022)

Chương 80 : Kiếm Khí tung hoành 3 vạn dặm ~ (12/12/2022)

Chương 81 : Nhất kiếm sương hàn thập cửu châu ~ (12/12/2022)

Chương 82 : Thế gian khó khăn nhất là tương tư ~ (12/12/2022)

Chương 83 : 1 bát trà, 1 cái mạng ~ (12/12/2022)

Chương 84 : Ra mắt trong sách người ~ (12/12/2022)

Chương 85 : Tư Trần Bất Tư Trần ~ (12/12/2022)

Chương 86 : Áo trắng gặp tóc trắng ~ (12/12/2022)

Chương 87 : trên sách chưa từng nói ~ (12/12/2022)

Chương 88 : Tể Phụ thoái vị, áo trắng lâm thành ~ (12/12/2022)

Chương 89 : Vào thành khó, ra khỏi thành càng khó ~ (12/12/2022)

Chương 90 : ta nói tiên sinh ~ (12/12/2022)

Chương 91 : tung hoành phong lưu ~ (12/12/2022)

Chương 92 : ta có 1 ấm rượu cũ ~ (12/12/2022)

Chương 93 : ngươi là của bổn cô nương ~ (12/12/2022)

Chương 94 : Nương? ~ (12/12/2022)

Chương 95 : Di mẫu (Dì) ~ (12/12/2022)

Chương 96 : quân tử bất vi ~ (12/12/2022)

Chương 97 : không biết như thế nào liền như thế nào ~ (12/12/2022)

Chương 98 : chung quy nên hắn sai ~ (12/12/2022)

Chương 99 : Tống đại nhân ~ (12/12/2022)

Chương 100 : Lục Ấm ~ (12/12/2022)  1234567

Bình luận truyện Dư Sở