Giang Hồ Xử Xử Khai Bảo Tương

Giang Hồ Xử Xử Khai Bảo Tương

Tên khác: Giang Hồ Xử Xử Khai Bảo Tương
Thể loại: Kiếm Hiệp
Tác giả: Sài Dư
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 454 chương


Thông tin truyện Giang Hồ Xử Xử Khai Bảo Tương

Nơi này có Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Côn Luân, Không Động, Hoa Sơn lục đại phái, cũng có Thái Sơn, Hoa Sơn, Tung Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn Ngũ Nhạc kiếm phái. Có Minh Giáo, Nhật Nguyệt thần giáo hai đại Ma giáo cùng tồn tại, cũng có Thần Thủy Cung, Di Hoa Cung hai cung cùng tồn tại. Toàn Chân giáo danh xưng thiên hạ đệ nhất giáo, Thiết Huyết Đại Kỳ môn nhân tụng thiên hạ đệ nhất môn!Ngũ tuyệt Hoa Sơn Luận Kiếm, Tam công tử Tiêu Dao giang hồ, tứ đại danh bộ uy chấn thiên hạ, thất kiếm hạ thiên sơn! Có một tên nhàm chán thư sinh gọi Bách Hiểu Sanh, biên soạn một bộ không trọn vẹn binh khí phổ. Có một tên mù mắt nhạc công đã luyện thành Thiên Long Bát Âm, danh xưng Lục Chỉ Cầm Ma!Nhân vật chính là rơi vào giang hồ một cục đá, không nổi lên được sóng to gió lớn, lại có thể tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng.

Danh sách chương Giang Hồ Xử Xử Khai Bảo Tương

Chương 1 : Thật to giang hồ ~ (29/10/2022)

Chương 02 : Mở bảo rương ~ (29/10/2022)

Chương 03 : Mở nha mở nha mở bảo rương ~ (29/10/2022)

Chương 04 : Mở ra bí tịch ~ (29/10/2022)

Chương 05 : Mất trộm ~ (29/10/2022)

Chương 06 : Bắt người cầm bẩn ~ (29/10/2022)

Chương 07 : Ưng Trảo thủ đại thành ~ (29/10/2022)

Chương 08 : Ưng trảo đối ưng trảo ~ (29/10/2022)

Chương 09 : Nát giáp ~ (29/10/2022)

Chương 10 : Mễ tiêu đầu ~ (29/10/2022)

Chương 11 : Luyện kiếm ~ (29/10/2022)

Chương 12 : **** ~ (29/10/2022)

Chương 13 : Thủ sát ~ (29/10/2022)

Chương 14 : Nói chuyện với nhau ~ (29/10/2022)

Chương 15 : Đỉnh cấp võ học ~ (29/10/2022)

Chương 16 : Tịch Tà Kiếm Phổ ~ (29/10/2022)

Chương 17 : Bức bách ~ (29/10/2022)

Chương 18 : Ban thưởng bảo rương ~ (29/10/2022)

Chương 19 : Uy Vũ tiêu cục ~ (29/10/2022)

Chương 20 : Đánh cược ~ (29/10/2022)

Chương 21 : Khoái đao Hoa Bình ~ (29/10/2022)

Chương 22 : Chém người cùng uống rượu ~ (29/10/2022)

Chương 23 : Kim Đao Vương gia ~ (29/10/2022)

Chương 24 : Phó chức mở ra ~ (29/10/2022)

Chương 25 : Vương gia nhân ~ (29/10/2022)

Chương 26 : Dương Xuân Bạch Tuyết ~ (29/10/2022)

Chương 27 : Bụi trúc nhã khách ~ (29/10/2022)

Chương 3 : 3 cảnh 32 vòng quanh núi ~ (29/10/2022)

Chương 29 : Thanh Tâm Phổ Thiện Chú ~ (29/10/2022)

Chương 30 : Thiệp mời ~ (29/10/2022)

Chương 31 : Trúc Lâm Thất Hiền ~ (29/10/2022)

Chương 32 : Lưu Thương khúc thủy ~ (29/10/2022)

Chương 2 : 2 chỉ đối thiết chưởng ~ (29/10/2022)

Chương 34 : Đỗ Khang linh tửu ~ (29/10/2022)

Chương 35 : Mượn đàn kinh tứ tòa ~ (29/10/2022)

Chương 36 : Thu hoạch được chìa khoá ~ (29/10/2022)

Chương 37 : Thanh danh truyền Lạc Dương ~ (29/10/2022)

Chương 38 : Hoàng Hà tứ quỷ ~ (29/10/2022)

Chương 39 : Hiệp đạo vô song chiến thiên hạ ~ (29/10/2022)

Chương 40 : Tiểu nhân đắc chí ~ (29/10/2022)

Chương 41 : Xuất Lạc Dương ~ (29/10/2022)

Chương 42 : Tráng tráng hành sắc ~ (29/10/2022)

Chương 43 : Sinh Sinh Tạo Hóa đan ~ (29/10/2022)

Chương 44 : Lực có thể khiêng đỉnh ~ (29/10/2022)

Chương 45 : Hái hoa đạo tặc ~ (29/10/2022)

Chương 46 : Nhanh mà không chính xác ~ (29/10/2022)

Chương 47 : Ai có thể không bị chém ~ (29/10/2022)

Chương 48 : Hèn hạ ác độc ~ (29/10/2022)

Chương 49 : Ven đường quán trà ~ (29/10/2022)

Chương 50 : Con rối sơn trang ~ (29/10/2022)

Chương 51 : Cao thủ tuyệt thế ~ (29/10/2022)

Chương 52 : Quy tắc cùng nhân tính ~ (29/10/2022)

Chương 53 : Ẩn tàng bên trong bảo rương ~ (29/10/2022)

Chương 54 : Thiết Bố Sam ~ (29/10/2022)

Chương 55 : Xúi giục Lôi Vũ ~ (29/10/2022)

Chương 56 : Kim bảo rương nha kim bảo rương ~ (29/10/2022)

Chương 57 : Hoa ngôn xảo ngữ ~ (29/10/2022)

Chương 1 : 1 chén rượu lực đạo ~ (29/10/2022)

Chương 59 : Tìm tới cửa ~ (29/10/2022)

Chương 60 : Giao dịch ~ (29/10/2022)

Chương 61 : Âm dương ngự kiếm thuật ~ (29/10/2022)

Chương 62 : Đặc thù bảo rương ~ (29/10/2022)

Chương 63 : Tuyên bố nhiệm vụ khí ~ (29/10/2022)

Chương 64 : Đến từ Đào Hoa đảo ~ (29/10/2022)

Chương 65 : Kị sinh lãnh không được đụng nước lạnh ~ (29/10/2022)

Chương 66 : Kỳ quái cường đạo ~ (29/10/2022)

Chương 67 : Lên núi cứu người ~ (29/10/2022)

Chương 68 : Tiềm nhập sơn trại ~ (29/10/2022)

Chương 69 : Màu đỏ đại xà ~ (29/10/2022)

Chương 70 : Hậu viện lửa cháy ~ (29/10/2022)

Chương 71 : Xối ngươi 1 thân ~ (29/10/2022)

Chương 72 : Lấy thân báo đáp ~ (29/10/2022)

Chương 4 : 4 cục phân thắng thua ~ (29/10/2022)

Chương 74 : Thứ tự ~ (29/10/2022)

Chương 75 : Ngốc ~ bức đấu pháp ~ (29/10/2022)

Chương 76 : Lưu manh đấu pháp ~ (29/10/2022)

Chương 71 : Hoảng hốt chạy bừa (tu) ~ (29/10/2022)

Chương 72 : Hang rắn ~ (29/10/2022)

Chương 73 : Sơn động chỗ sâu ~ (29/10/2022)

Chương 74 : Tàng bảo đồ ~ (29/10/2022)

Chương 75 : Đấu cự mãng ~ (29/10/2022)

Chương 76 : Dưới nước ngang qua ~ (29/10/2022)

Chương 77 : Nhật xuất đông phương ~ (29/10/2022)

Chương 78 : Cao cao phía trước ~ (29/10/2022)

Chương 79 : Đệ nhất thứ đỡ đẻ ~ (29/10/2022)

Chương 80 : Vì mạng nhỏ ~ (29/10/2022)

Chương 81 : Xin chỉ giáo ~ (29/10/2022)

Chương 82 : Say mèm hoang đường ~ (29/10/2022)

Chương 83 : Gom góp 1 bộ ~ (29/10/2022)

Chương 84 : Vương phủ chiêu hiền ~ (29/10/2022)

Chương 85 : Luận võ chọn rể ~ (29/10/2022)

Chương 86 : Chơi hỏng ~ (29/10/2022)

Chương 87 : Đạo Thánh truyền nhân ~ (29/10/2022)

Chương 88 : Yến không tốt yến ~ (29/10/2022)

Chương 89 : Đấu rắn ~ (29/10/2022)

Chương 90 : Đột biến ~ (29/10/2022)

Chương 91 : Cửu Long Bôi bị trộm ~ (29/10/2022)

Chương 92 : Ai là trộm bảo tặc ~ (29/10/2022)

Chương 93 : Hầm đất bóng đen ~ (29/10/2022)

Chương 94 : Đáp án công bố ~ (29/10/2022)  12345

Bình luận truyện Giang Hồ Xử Xử Khai Bảo Tương