Hà Bá Chứng Đạo

Hà Bá Chứng Đạo

Tên khác: Hà Bá Chứng Đạo
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Giáp Vĩ Ba Đích Tiểu Miêu
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 423 chương


Thông tin truyện Hà Bá Chứng Đạo

Bạn đang theo dõi dđọc truyện online Hà Bá Chứng Đạo của tác giả Giáp Vĩ Ba Đích Tiểu Miêu rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Vô cớ gặp sét đánh, lại mở mắt, thế mà biến thành một đầu tro không trượt thu, không chút nào thu hút mập mạp cá chép?Làm một đầu thân ở chuỗi thức ăn đáy mập cá chép, Lý Mục Ngư thề với trời: Ta muốn thể diện còn sống!Đây là một cái không muốn bị bưng lên bàn ăn cá chép phấn đấu sử, đồng thời cũng là một vị nho nhỏ Hà Bá từng bước lên trời huyết lệ sử.

Danh sách chương Hà Bá Chứng Đạo

Chương 1 : Ta là cá ~ (31/10/2022)

Chương 2 : Ta là thịt cá ~ (31/10/2022)

Chương 3 : Cá sinh gian nan ~ (31/10/2022)

Chương 4 : Gặp lại tức là duyên ~ (31/10/2022)

Chương 5 : Hà Bá trong phủ có xà tinh ~ (31/10/2022)

Chương 6 : Quái mộng ~ (31/10/2022)

Chương 7 : Tiên cách ~ (31/10/2022)

Chương 8 : Thi vân bố vũ ~ (31/10/2022)

Chương 9 : Công đức ~ (31/10/2022)

Chương 10 : Thanh Xà đốn ngộ ~ (31/10/2022)

Chương 11 : Làm 1 cái yêu lập trường ~ (31/10/2022)

Chương 12 : Có địch từ Thục Sơn đến ~ (31/10/2022)

Chương 13 : 0 năm tu vi 1 trận không ~ (31/10/2022)

Chương 14 : Khai Khiếu kỳ đỉnh phong ~ (31/10/2022)

Chương 15 : 3 sinh nhập mộng ~ (31/10/2022)

Chương 16 : Mộng tỉnh ~ (31/10/2022)

Chương 17 : Biến hóa ~ (31/10/2022)

Chương 18 : Thiên hạ vô yêu ~ (31/10/2022)

Chương 19 : Lên đường ~ (31/10/2022)

Chương 20 : Tuyền Cơ đàn ~ (31/10/2022)

Chương 21 : Nửa yêu ~ (31/10/2022)

Chương 22 : Trên biển thành ~ (31/10/2022)

Chương 23 : Đồng loại ~ (31/10/2022)

Chương 24 : Hắn là đệ đệ ta ~ (31/10/2022)

Chương 25 : Giương buồm xuất phát ~ (31/10/2022)

Chương 26 : Nửa yêu số mệnh ~ (31/10/2022)

Chương 27 : Thần linh ~ (31/10/2022)

Chương 28 : Thần tứ thuật ~ (31/10/2022)

Chương 29 : Khí vận hiện hình ~ (31/10/2022)

Chương 30 : Độ Kiếp kình ~ (31/10/2022)

Chương 31 : Biển ~ (31/10/2022)

Chương 32 : Linh Châu ~ (31/10/2022)

Chương 33 : Đoạn Ngọc ~ (31/10/2022)

Chương 34 : Thủy Tinh Cung ~ (31/10/2022)

Chương 35 : Rừng san hô ~ (31/10/2022)

Chương 36 : Cầu mưa điện ~ (31/10/2022)

Chương 37 : Huyền Tẫn tháp ~ (31/10/2022)

Chương 38 : Thiên Đình ~ (31/10/2022)

Chương 39 : Thiên Đình chiêu an ~ (31/10/2022)

Chương 40 : Thanh Khâu ~ (31/10/2022)

Chương 41 : Giao long hành vũ ~ (31/10/2022)

Chương 42 : Yêu hồ huyễn ~ (31/10/2022)

Chương 43 : Vẻn vẹn vì chính mình ~ (31/10/2022)

Chương 44 : Khiêu chiến ~ (31/10/2022)

Chương 45 : Hành 1 trận hoang mạc mưa ~ (31/10/2022)

Chương 46 : Mạc Thượng Hải ~ (31/10/2022)

Chương 47 : Nước khắp hoang mạc ~ (31/10/2022)

Chương 48 : Trời sinh thần linh ~ (31/10/2022)

Chương 49 : Giải quyết xong ~ (31/10/2022)

Chương 50 : Ta bản tâm ~ (31/10/2022)

Chương 51 : Nhược Thủy ~ (31/10/2022)

Chương 52 : Gặp lại làm gì từng quen biết ~ (31/10/2022)

Chương 53 : Thiên Đình vạn tượng ~ (31/10/2022)

Chương 54 : Vân Tiêu bảo điện ~ (31/10/2022)

Chương 55 : Thần tịch ~ (31/10/2022)

Chương 56 : Bạch hạc chở ta đi Tử Dương ~ (31/10/2022)

Chương 57 : Khí Vực ~ (31/10/2022)

Chương 58 : Thuỷ vực ~ (31/10/2022)

Chương 59 : 1 nửa hoang mạc 1 nửa ốc đảo ~ (31/10/2022)

Chương 60 : Linh khí trả lại ~ (31/10/2022)

Chương 61 : Dĩ thân tái đạo ~ (31/10/2022)

Chương 62 : Bản mệnh chi hà ~ (31/10/2022)

Chương 63 : Bạo cho ta ~ (31/10/2022)

Chương 64 : Nhược Thủy Hà Bá ~ (31/10/2022)

Chương 65 : Tân Thủ thôn ~ (31/10/2022)

Chương 66 : Trồng 1 khỏa mặt trăng ~ (31/10/2022)

Chương 67 : Xà sơn ~ (31/10/2022)

Chương 68 : Lâu Lan ảo thị ~ (31/10/2022)

Chương 69 : Bí mật ~ (31/10/2022)

Chương 70 : Đến từ Thiên Đình hạc giấy ~ (31/10/2022)

Chương 71 : Mới gặp ~ (31/10/2022)

Chương 72 : 0 Hoa tiên tử ~ (31/10/2022)

Chương 73 : Khảo nghiệm ~ (31/10/2022)

Chương 74 : La Sát quỷ ~ (31/10/2022)

Chương 75 : Nghiền ép ~ (31/10/2022)

Chương 76 : Tâm chuyển chi thuật ~ (31/10/2022)

Chương 77 : Nàng là nửa yêu ~ (31/10/2022)

Chương 78 : Của hắn Thần Đạo ~ (31/10/2022)

Chương 79 : Biển sâu ~ (31/10/2022)

Chương 80 : Minh giới đường ~ (31/10/2022)

Chương 81 : 0 Hoa tiên tử công đức ~ (31/10/2022)

Chương 82 : Thần quyền hành ~ (31/10/2022)

Chương 83 : 5 vực chi lực ~ (31/10/2022)

Chương 84 : Khảo hạch ~ (31/10/2022)

Chương 85 : Nham tương chi đất ~ (31/10/2022)

Chương 86 : Của hắn thần tứ thuật ~ (31/10/2022)

Chương 87 : Minh Nguyệt ~ (31/10/2022)

Chương 88 : Sông vong xuyên ~ (31/10/2022)

Chương 89 : Về nhà ~ (31/10/2022)

Chương 90 : Hàn Lý huyết mạch ~ (31/10/2022)

Chương 91 : Đột phá ~ (31/10/2022)

Chương 92 : Mới thần thông ~ (31/10/2022)

Chương 93 : Lâu Lan mở ra ~ (31/10/2022)

Chương 94 : 5 châu ~ (31/10/2022)

Chương 95 : Thanh Châu Phật tông ~ (31/10/2022)

Chương 96 : Thần linh ~ (31/10/2022)

Chương 97 : Lâu Lan gió ~ (31/10/2022)

Chương 98 : Phong mạch ~ (31/10/2022)

Chương 99 : Lưu Hỏa ~ (31/10/2022)

Chương 100 : Hỗn Thiên Lăng ~ (31/10/2022)  12345

Bình luận truyện Hà Bá Chứng Đạo