Hắc Long Pháp Điển

Hắc Long Pháp Điển

Tên khác: Hắc Long Pháp Điển
Thể loại: Khác
Tác giả: Hoan Thanh
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 523 chương


Thông tin truyện Hắc Long Pháp Điển

Bạn đang theo dõi truyện online full Hắc Long Pháp Điển của tác giả Hoan Thanh rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Khác này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Khi ngươi nhìn chăm chú Thâm Uyên thời điểm, Thâm Uyên cũng tại nhìn chăm chú ngươi.Khi ngươi giơ lên pháp trượng hướng Thâm Uyên thi triển cấm chú, Thâm Uyên biểu thị thật cao hứng, cũng trở tay cho ngươi một cái phản vật chất năng lượng Yên Diệt Pháo.——Một đầu ma pháp vô năng Hắc Long tại dị thế giới khuấy gió nổi mưa cố sự.PS: Cùng DND tương quan chỉ có rồng.

Danh sách chương Hắc Long Pháp Điển

Chương 01 : Mới sinh ~ (27/10/2022)

Chương 02 : Bắt đầu ~ (27/10/2022)

Chương 3 : Phiền não ~ (27/10/2022)

Chương 4 : Đi săn ~ (27/10/2022)

Chương 5 : Hắc mộng ~ (27/10/2022)

Chương 6 : Lục Long ~ (27/10/2022)

Chương 7 : Chạy trốn ~ (27/10/2022)

Chương 8 : Bến nước ~ (27/10/2022)

Chương 9 : Dã ngoại ~ (27/10/2022)

Chương 10 : Lãnh địa ~ (27/10/2022)

Chương 11 : Chiến hậu ~ (27/10/2022)

Chương 12 : Bảy năm ~ (27/10/2022)

Chương 13 : Chuẩn bị ~ (27/10/2022)

Chương 14 : Thú nhân ~ (27/10/2022)

Chương 15 : Đàm phán ~ (27/10/2022)

Chương 16 : Phân biệt ~ (27/10/2022)

Chương 17 : Thổ tức ~ (27/10/2022)

Chương 18 : Thăm dò ~ (27/10/2022)

Chương 19 : Luna ~ (27/10/2022)

Chương 20 : Lũng hạ ~ (27/10/2022)

Chương 21 : Dự định ~ (27/10/2022)

Chương 22 : Phát hiện ~ (27/10/2022)

Chương 23 : Thương đội ~ (27/10/2022)

Chương 24 : Ngủ say ~ (27/10/2022)

Chương 25 : Dã tâm ~ (27/10/2022)

Chương 26 : Trị liệu ~ (27/10/2022)

Chương 27 : Quẫn cảnh ~ (27/10/2022)

Chương 28 : Gore ~ (27/10/2022)

Chương 29 : Sinh ý ~ (27/10/2022)

Chương 30 : Kế hoạch (một) ~ (27/10/2022)

Chương 31 : Kế hoạch (hai) ~ (27/10/2022)

Chương 32 : Kế hoạch (ba) ~ (27/10/2022)

Chương 33 : Kế hoạch (bốn) ~ (27/10/2022)

Chương 34 : Kế hoạch (năm) ~ (27/10/2022)

Chương 35 : Kế hoạch (sáu) ~ (27/10/2022)

Chương 36 : Kế hoạch (bảy) ~ (27/10/2022)

Chương 37 : Cải biến ~ (27/10/2022)

Chương 38 : Tin tức ~ (27/10/2022)

Chương 39 : Modala ~ (27/10/2022)

Chương 40 : Gợn sóng ~ (27/10/2022)

Chương 41 : Phản ứng ~ (27/10/2022)

Chương 42 : Sơ đốt ~ (27/10/2022)

Chương 43 : Phỏng đoán ~ (27/10/2022)

Chương 44 : Bố trí ~ (27/10/2022)

Chương 45 : Tập kích ~ (27/10/2022)

Chương 46 : Giao phong ~ (27/10/2022)

Chương 47 : Biến kế ~ (27/10/2022)

Chương 48 : Chuyển công ~ (27/10/2022)

Chương 49 : Nghiêng ~ (27/10/2022)

Chương 50 : Tái chiến (một) ~ (27/10/2022)

Chương 51 : Tái chiến (hai) ~ (27/10/2022)

Chương 52 : Tái chiến (ba) ~ (27/10/2022)

Chương 53 : Về sau (một) ~ (27/10/2022)

Chương 54 : Về sau (hai) ~ (27/10/2022)

Chương 55 : Về sau (ba) ~ (27/10/2022)

Chương 56 : Về sau (bốn) ~ (27/10/2022)

Chương 57 : Đầu nhập vào người ~ (27/10/2022)

Chương 58 : Hoge ~ (27/10/2022)

Chương 59 : Tù binh ~ (27/10/2022)

Chương 60 : Chuyển di ~ (27/10/2022)

Chương 61 : Mai phục ~ (27/10/2022)

Chương 62 : Ánh lửa ~ (27/10/2022)

Chương 63 : Sài lang ~ (27/10/2022)

Chương 64 : Lục Long ~ (27/10/2022)

Chương 65 : Ngỗ nghịch ~ (27/10/2022)

Chương 66 : Băng lãnh ~ (27/10/2022)

Chương 67 : Quân đoàn ~ (27/10/2022)

Chương 68 : Chuyển di ~ (27/10/2022)

Chương 69 : Bỏ chạy ~ (27/10/2022)

Chương 70 : Khen thưởng (một) ~ (27/10/2022)

Chương 71 : Khen thưởng (hai) ~ (27/10/2022)

Chương 72 : Vị trí ~ (27/10/2022)

Chương 73 : Thành khư ~ (27/10/2022)

Chương 74 : Thông đạo ~ (27/10/2022)

Chương 75 : U ám địa vực ~ (27/10/2022)

Chương 76 : Quyết sách ~ (27/10/2022)

Chương 77 : Bắt đầu ~ (27/10/2022)

Chương 78 : Quá độ ~ (27/10/2022)

Chương 79 : Troglodyte cùng Grey Centaur (một) ~ (27/10/2022)

Chương 80 : Troglodyte cùng Grey Centaur (hai) ~ (27/10/2022)

Chương 81 : Nghi hoặc ~ (27/10/2022)

Chương 82 : Điều chỉnh ~ (27/10/2022)

Chương 83 : Nhất thiên lục bách nhị thập bát(1628) ~ (27/10/2022)

Chương 84 : Chỉnh hợp (1) ~ (27/10/2022)

Chương 85 : Nam bắc chiến tranh (1) ~ (27/10/2022)

Chương 86 : Nam bắc chiến tranh (2) ~ (27/10/2022)

Chương 87 : Nam bắc chiến tranh (3) ~ (27/10/2022)

Chương 88 : Nam bắc chiến tranh (4) ~ (27/10/2022)

Chương 89 : Nam bắc chiến tranh (5) ~ (27/10/2022)

Chương 90 : Nam bắc chiến tranh (6) ~ (27/10/2022)

Chương 91 : Nam bắc chiến tranh (7) ~ (27/10/2022)

Chương 92 : Nam bắc chiến tranh (8) ~ (27/10/2022)

Chương 93 : Nam bắc chiến tranh (9) ~ (27/10/2022)

Chương 94 : Nam bắc chiến tranh (10) ~ (27/10/2022)

Chương 95 : Kết thúc (1) ~ (27/10/2022)

Chương 96 : Kết thúc (2) ~ (27/10/2022)

Chương 97 : Việc nhỏ đằng sau (1) ~ (27/10/2022)

Chương 98 : Việc nhỏ đằng sau (2) ~ (27/10/2022)

Chương 99 : Việc nhỏ đằng sau (3) ~ (27/10/2022)

Chương 100 : Việc nhỏ đằng sau (4) ~ (27/10/2022)  123456

Bình luận truyện Hắc Long Pháp Điển