Hí Quỷ Thần

Hí Quỷ Thần

Tên khác: Hí Quỷ Thần
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Dạ Vũ Phiêu Đăng
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 328 chương


Thông tin truyện Hí Quỷ Thần

Một đoạn kỳ quái lạ lùng, thần bí khó lường hành trình.Một đám nhân gian người giữ cửa cố sự.

Danh sách chương Hí Quỷ Thần

Chương 1 : Tô gia chuyện xưa ~ (10/10/2021)

Chương 2 : Nhà cũ kỳ ngộ ~ (10/10/2021)

Chương 3 : Thần bí khó lường ~ (10/10/2021)

Chương 4 : Bó chân lão thái ~ (10/10/2021)

Chương 5 : Buồng xe biến cố ~ (10/10/2021)

Chương 6 : Hái sinh cắt gãy ~ (10/10/2021)

Chương 7 : Mèo cùng chuột ~ (10/10/2021)

Chương 8 : Đường hầm mặt quỷ ~ (10/10/2021)

Chương 9 : Mang Sơn đường hầm ~ (10/10/2021)

Chương 10 : Ác tướng tất lộ ~ (10/10/2021)

Chương 11 : Cùng hung cực ác ~ (10/10/2021)

Chương 12 : Đại hung không rõ ~ (10/10/2021)

Chương 13 : Hoàng Hà cầu lớn ~ (10/10/2021)

Chương 14 : Hữu kinh vô hiểm ~ (10/10/2021)

Chương 15 : Tái ngộ mập mạp ~ (10/10/2021)

Chương 16 : Ngõ hẹp gặp nhau ~ (10/10/2021)

Chương 17 : Tặc công tặc bà ~ (10/10/2021)

Chương 18 : Biến cố lan tràn ~ (10/10/2021)

Chương 19 : Lông đỏ hồ ly ~ (10/10/2021)

Chương 20 : Một tràng mộng ảo ~ (10/10/2021)

Chương 21 : Trong nhà chuyện vặt ~ (10/10/2021)

Chương 22 : Một cái quái mộng ~ (10/10/2021)

Chương 23 : Ôm đao nhập mộng ~ (10/10/2021)

Chương 24 : Trong mộng yêu tà ~ (10/10/2021)

Chương 25 : Mang Sơn một chuyến ~ (10/10/2021)

Chương 26 : Tà Thần tín đồ ~ (10/10/2021)

Chương 27 : Gặp mặt đồng loại ~ (10/10/2021)

Chương 28 : Bệnh viện tâm thần ~ (10/10/2021)

Chương 29 : Thiếu nữ Man Man ~ (10/10/2021)

Chương 30 : Tuyết đường quỷ sự ~ (10/10/2021)

Chương 31 : Cản đường xin phong ~ (10/10/2021)

Chương 32 : Phong tuyết một đêm ~ (10/10/2021)

Chương 33 : Hoàng Liên Thánh Mẫu ~ (10/10/2021)

Chương 34 : Trong sông Long Vương ~ (10/10/2021)

Chương 35 : Mây đen gió lớn ~ (10/10/2021)

Chương 36 : Thần công hộ thể ~ (10/10/2021)

Chương 37 : Thiện ác có báo ~ (10/10/2021)

Chương 38 : Thông Phúc khách sạn ~ (10/10/2021)

Chương 39 : Vòng quanh sơn lĩnh ~ (10/10/2021)

Chương 40 : Một đỉnh cỗ kiệu ~ (10/10/2021)

Chương 41 : Lông đỏ cự ngao ~ (10/10/2021)

Chương 42 : Sát khí cuồng lộ ~ (10/10/2021)

Chương 43 : Một trận ác mộng ~ (10/10/2021)

Chương 44 : Kinh thấy cẩu bảo ~ (10/10/2021)

Chương 45 : Hoàng Liên giáo chúng ~ (10/10/2021)

Chương 46 : Cọng rơm cứng ngoan thủ ~ (10/10/2021)

Chương 47 : Diệt cỏ tận gốc ~ (10/10/2021)

Chương 48 : Ngẫu nhiên được lợi khí ~ (10/10/2021)

Chương 49 : Lại vào Thiên Tân ~ (10/10/2021)

Chương 50 : Đêm xông thần miếu ~ (10/10/2021)

Chương 51 : Trong điện ác hồn ~ (10/10/2021)

Chương 52 : Lại giết một người ~ (10/10/2021)

Chương 53 : Hãi hùng khiếp vía ~ (10/10/2021)

Chương 54 : Trong giếng yêu vật ~ (10/10/2021)

Chương 55 : Dưới đao vô sinh ~ (10/10/2021)

Chương 56 : Toàn thành xôn xao ~ (10/10/2021)

Chương 57 : Nha môn việc làm ~ (10/10/2021)

Chương 58 : Nhân gian Diêm Vương ~ (10/10/2021)

Chương 59 : Đêm mưa kinh tâm ~ (10/10/2021)

Chương 60 : Quá khứ sự tình ~ (10/10/2021)

Chương 60.5 : Cường địch giằng co ~ (10/10/2021)

Chương 61 : Đêm mưa kịch chiến ~ (10/10/2021)

Chương 62 : Quỷ thần đều địch ~ (10/10/2021)

Chương 63 : Nhị tỷ thất nghiệp ~ (10/10/2021)

Chương 64 : Cơ duyên xảo hợp ~ (10/10/2021)

Chương 65 : Thăm dò quyền hạn ~ (10/10/2021)

Chương 66 : Đại đao Vương Ngũ ~ (10/10/2021)

Chương 67 : Chính chủ tìm tới ~ (10/10/2021)

Chương 68 : Cuối cùng thấy núi cao ~ (10/10/2021)

Chương 69 : Thiên Tân duyệt binh ~ (10/10/2021)

Chương 70 : Tráng Phi tiên sinh ~ (10/10/2021)

Chương 71 : Kinh thành đại biến ~ (10/10/2021)

Chương 72 : Hình bộ nhà ngục ~ (10/10/2021)

Chương 73 : Trời xui đất khiến ~ (10/10/2021)

Chương 74 : Lẫm liệt chịu chết ~ (10/10/2021)

Chương 75 : Đao trảm lục quân ~ (10/10/2021)

Chương 76 : Bộc lộ tài năng ~ (10/10/2021)

Chương 77 : Cừu gia tìm tới ~ (10/10/2021)

Chương 78 : Phong vân sắp nổi ~ (10/10/2021)

Chương 79 : Vương Ngũ thụ thương ~ (10/10/2021)

Chương 80 : Trong mưa địch đến ~ (10/10/2021)

Chương 81 : Song đao cạo xương ~ (10/10/2021)

Chương 82 : Thái Cực Thính Kình ~ (10/10/2021)

Chương 83 : Rời kinh tránh né ~ (10/10/2021)

Chương 84 : Sơ thí thỉnh thần ~ (10/10/2021)

Chương 85 : Sinh tử đánh lôi đài ~ (10/10/2021)

Chương 86 : Đối chọi gay gắt ~ (10/10/2021)

Chương 87 : Nhất chiến thành danh ~ (10/10/2021)

Chương 88 : Trong viện quý khách ~ (10/10/2021)

Chương 89 : Tâm ý, hổ hình ~ (10/10/2021)

Chương 90 : Nhân gian tuyết lớn ~ (10/10/2021)

Chương 91 : Đêm tuyết ám sát ~ (10/10/2021)

Chương 92 : Đêm tối thăm dò hoàng cung ~ (10/10/2021)

Chương 93 : Cuối cùng thấy Từ Hi ~ (10/10/2021)

Chương 94 : Kinh tâm động phách ~ (10/10/2021)

Chương 95 : Biến đổi bất ngờ ~ (10/10/2021)

Chương 96 : Đại Thanh long mạch ~ (10/10/2021)

Chương 97 : Ngộ nhập long đàm ~ (10/10/2021)

Chương 98 : Ác thú xuất hiện ~ (10/10/2021)

Chương 99 : Long tranh hổ đấu ~ (10/10/2021)  1234

Bình luận truyện Hí Quỷ Thần