Hổ Đạo Nhân

Hổ Đạo Nhân

Tên khác: Hổ Đạo Nhân
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Đa Não Ngư
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 562 chương


Thông tin truyện Hổ Đạo Nhân

Bạn đang theo dõi trruyen Hổ Đạo Nhân của tác giả Đa Não Ngư rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Tu hành bước thứ nhất, nuôi một con hổ.Tiến vào Hổ Cứ quán, tu hành, nuôi hổ, giấu tài.Đi ra trong nhân thế, tu hành, kiếm tiền, danh dương thiên hạ.Cầu trường sinh, du lịch thế giới, bất tử bất diệt.Giới tu hành không hoàn toàn là chém chém giết giết, tay dựa nghệ ăn cơm cũng không mất mặt.---P/s: Vài chương đầu chữ quan = quán nhé.

Danh sách chương Hổ Đạo Nhân

Chương 1 : Xuyên qua ~ (05/12/2022)

Chương 2 : Hổ Cứ quan ~ (05/12/2022)

Chương 3 : Xích Triều ~ (05/12/2022)

Chương 4 : Ngọa hổ nuốt Kim khí ~ (05/12/2022)

Chương 5 : Đồng thiếc hợp kim ~ (05/12/2022)

Chương 6 : Sơ học pháp ~ (05/12/2022)

Chương 7 : Kiếm khí ~ (05/12/2022)

Chương 8 : Chế phù ~ (05/12/2022)

Chương 9 : Xích Triều lần thứ hai tiến hóa ~ (05/12/2022)

Chương 10 : Luyện Khí hai tầng cùng trốn đi ~ (05/12/2022)

Chương 11 : Tại Quốc Sư viện tu hành thời gian ~ (05/12/2022)

Chương 12 : Hái ánh bình minh này, dệt sợi tơ! ~ (05/12/2022)

Chương 13 : Người thành đạt làm thầy ~ (05/12/2022)

Chương 14 : Vân Hà thêu gấm ~ (05/12/2022)

Chương 15 : Vạn Quỷ vác núi ~ (05/12/2022)

Chương 16 : Quấy rối ~ (05/12/2022)

Chương 17 : Đánh lui ~ (05/12/2022)

Chương 18 : Luận kiếm ~ (05/12/2022)

Chương 19 : Trở về ~ (05/12/2022)

Chương 20 : Thanh Đồng chi khí cùng Tàng Thư các ~ (05/12/2022)

Chương 21 : Sơ học trận pháp ~ (05/12/2022)

Chương 22 : Học tập ~ (05/12/2022)

Chương 23 : U Minh quỷ tơ ~ (05/12/2022)

Chương 24 : Giới tu hành ân tình lui tới ~ (05/12/2022)

Chương 25 : Sư tỷ vui vẻ ~ (05/12/2022)

Chương 26 : Châu quang Cẩm Vân tráo ~ (05/12/2022)

Chương 27 : Ra ngoài ~ (05/12/2022)

Chương 28 : Xuất phát thảo nguyên ~ (05/12/2022)

Chương 29 : Cùng bộ lạc giao dịch ~ (05/12/2022)

Chương 30 : Thiên Mệnh băng hạch ~ (05/12/2022)

Chương 31 : Phi kiếm ~ (05/12/2022)

Chương 32 : Bắt lấy ~ (05/12/2022)

Chương 33 : Người đứng sinh, người quỳ chết ~ (05/12/2022)

Chương 34 : Việc nhỏ ~ (05/12/2022)

Chương 35 : Xuất phát ~ (05/12/2022)

Chương 36 : Người ngoài núi ~ (05/12/2022)

Chương 37 : Vào thành ~ (05/12/2022)

Chương 38 : Phật đàm luận ~ (05/12/2022)

Chương 39 : Trận đầu sơ nhanh ~ (05/12/2022)

Chương 40 : Vọng Khí thuật ~ (05/12/2022)

Chương 41 : Phiền phức ~ (05/12/2022)

Chương 42 : Miễn Kim ~ (05/12/2022)

Chương 43 : Đáng ghét trẻ con ~ (05/12/2022)

Chương 44 : Tửu khí ~ (05/12/2022)

Chương 45 : Da hổ ~ (05/12/2022)

Chương 46 : Mưu đồ ~ (05/12/2022)

Chương 47 : Lập kế hoạch ~ (05/12/2022)

Chương 48 : Quyết chiến ~ (05/12/2022)

Chương 49 : Lên đường ~ (05/12/2022)

Chương 50 : Bạch Vân sơn ~ (05/12/2022)

Chương 51 : Người bày hàng ~ (05/12/2022)

Chương 52 : Mời ~ (05/12/2022)

Chương 53 : Club giao dịch ~ (05/12/2022)

Chương 54 : Đấu giá ~ (05/12/2022)

Chương 55 : Một cái người cố gắng ~ (05/12/2022)

Chương 56 : Giết tiền ~ (05/12/2022)

Chương 57 : Linh quỷ Thất Bí phù ~ (05/12/2022)

Chương 58 : Tu hành ~ (05/12/2022)

Chương 59 : Luyện đan ~ (05/12/2022)

Chương 60 : Nhị chuyển Nguyên Khí đan ~ (05/12/2022)

Chương 61 : Đại Ô long ~ (05/12/2022)

Chương 62 : Đến tiếp sau xử lý ~ (05/12/2022)

Chương 63 : Quỷ đến rồi! ~ (05/12/2022)

Chương 64 : Giết quỷ ~ (05/12/2022)

Chương 65 : Võ trang đầy đủ hổ ~ (05/12/2022)

Chương 66 : Đối kháng quỷ tướng ~ (05/12/2022)

Chương 67 : Thất bại ~ (05/12/2022)

Chương 68 : Đất hoang hoang miếu ~ (05/12/2022)

Chương 69 : Sói già hiến vật quý ~ (05/12/2022)

Chương 70 : Hiến vật quý ~ (05/12/2022)

Chương 71 : Minh Thanh kiếm phái ~ (05/12/2022)

Chương 72 : Lệ Kiếm đan ~ (05/12/2022)

Chương 73 : Đan thành ~ (05/12/2022)

Chương 74 : Cổ đan phương ~ (05/12/2022)

Chương 75 : Liếm chó? Tình yêu? ~ (05/12/2022)

Chương 76 : Thất bại Tả Quan Nghiễn ~ (05/12/2022)

Chương 77 : Độc sơn người tới ~ (05/12/2022)

Chương 78 : Độc sơn ~ (05/12/2022)

Chương 79 : Bạch Vân sơn quỷ chuyện ~ (05/12/2022)

Chương 80 : Thiên Trúc tự cố nhân ~ (05/12/2022)

Chương 81 : Thanh danh lên cao Trương đại sư ~ (05/12/2022)

Chương 82 : Bạch Vân sơn công lược ~ (05/12/2022)

Chương 83 : Bạch Vân sơn công lược (hai) ~ (05/12/2022)

Chương 84 : Bạch Vân sơn công lược (ba) ~ (05/12/2022)

Chương 85 : Thành trì nhỏ ~ (05/12/2022)

Chương 86 : Phá thành ~ (05/12/2022)

Chương 87 : Thu hoạch ~ (05/12/2022)

Chương 88 : Vây công đại thành trì ~ (05/12/2022)

Chương 89 : Xích Diễm vân kích trận ~ (05/12/2022)

Chương 90 : Tài nguyên tới tay ~ (05/12/2022)

Chương 91 : Gặp lại cố nhân ~ (05/12/2022)

Chương 92 : Rời đi ~ (05/12/2022)

Chương 93 : Trở về quán ~ (05/12/2022)

Chương 94 : Nhỏ đàm luận ~ (05/12/2022)

Chương 95 : Khúc Cực các đệ tử ~ (05/12/2022)

Chương 96 : Tử Đàn quốc quy hoạch ~ (05/12/2022)

Chương 97 : Tử Đàn quốc thay đổi ~ (05/12/2022)

Chương 98 : Giao dịch ~ (05/12/2022)

Chương 99 : Thông Linh đan ~ (05/12/2022)

Chương 100 : Tịch Dục gặp phải ~ (05/12/2022)  123456

Bình luận truyện Hổ Đạo Nhân