Hỗn Thiên Đại Thánh

Hỗn Thiên Đại Thánh

Tên khác: Hỗn Thiên Đại Thánh
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Phong Thất Nguyệt
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 397 chương


Thông tin truyện Hỗn Thiên Đại Thánh

Bạn đang theo dõi được truyện Hỗn Thiên Đại Thánh của tác giả Phong Thất Nguyệt rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Yêu tộc bên trong chí cao vô thượng tồn tại được xưng là Đại Thánh!Tông môn thế gia, yêu ma dị tộc, vạn năm trước thượng cổ đại kiếp tuyệt địa trời thông, tu hành giới trật tự sụp đổ.Có nhân tộc tiểu quốc cung phụng yêu ma, sung làm Ngụy Thần.Có tu hành tông môn thúc đẩy yêu ma làm loạn, chỉ vì hương hỏa cung phụng.Hắc Sơn Lão Yêu đạp âm phong, Cửu Vĩ Yêu Hồ dám ép Long.Bắc Minh Yêu Vương tụng Phạn âm, Yêu Thánh Phúc Hải đổi âm dương.Lý Huyền Tông tay cầm có thể thăng cấp công pháp Huyền Pháp Giới hai độ xuyên qua, từ tung hoành giang hồ một đời Tà Vương trở thành phụ thuộc yêu ma đau khổ cầu sinh tầng dưới chót tu sĩ.Trong loạn thế, Lý Huyền Tông vì cầu siêu thoát bước vào đỉnh phong, lấy nhân thân trở thành cái kia khuấy động thiên hạ phong vân Hỗn Thiên Đại Thánh!Cảnh giới: Luyện Khí, Quy Nguyên, Kim Đan, Linh Đài, Thần Tàng, Thiên Nhân, Phản Hư Hợp Đạo, Độ Kiếp.

Danh sách chương Hỗn Thiên Đại Thánh

Chương 1 : Nhị độ xuyên không ~ (11/10/2021)

Chương 2 : Trư yêu ~ (11/10/2021)

Chương 3 : Phúc Hải ~ (11/10/2021)

Chương 4 : Hắc Sơn Lão Yêu ~ (11/10/2021)

Chương 5 : Nghịch chuyển ~ (11/10/2021)

Chương 6 : Công pháp ~ (11/10/2021)

Chương 7 : Con đường tu hành ~ (11/10/2021)

Chương 8 : Phiền phức ~ (11/10/2021)

Chương 9 : Tính toán cùng tàn nhẫn ~ (11/10/2021)

Chương 10 : Mượn đao giết người ~ (11/10/2021)

Chương 11 : Cửu Long Sơn chi chiến ~ (11/10/2021)

Chương 12 : Tiến thoái lưỡng nan ~ (11/10/2021)

Chương 13 : Lang tộc ~ (11/10/2021)

Chương 14 : Cưu Mị Nương ~ (11/10/2021)

Chương 15 : Đảo Mã Độc Thung ~ (11/10/2021)

Chương 16 : Tập sát ~ (11/10/2021)

Chương 17 : Bái tiên sinh ~ (11/10/2021)

Chương 18 : Công lao ~ (11/10/2021)

Chương 19 : Khuê Sơn Quân ~ (11/10/2021)

Chương 20 : Thế giới không phải là dạng này ~ (11/10/2021)

Chương 21 : Đan hải Quy Nguyên ~ (11/10/2021)

Chương 22 : Bạch Hạc Chân Nhân ~ (11/10/2021)

Chương 23 : Lấy đấu tranh cầu hoà bình thì hòa bình tồn ~ (11/10/2021)

Chương 24 : Đưa huynh đệ các ngươi lên đường! ~ (11/10/2021)

Chương 25 : Du thuyết ~ (11/10/2021)

Chương 26 : Nâng giết ~ (11/10/2021)

Chương 27 : Chụp mũ ~ (11/10/2021)

Chương 28 : Bỏ đá xuống giếng ~ (11/10/2021)

Chương 29 : Quy Nguyên ~ (11/10/2021)

Chương 30 : Mưu tính ~ (11/10/2021)

Chương 31 : Tử thù ~ (11/10/2021)

Chương 32 : Ngôn ngữ lưỡi dao, âm thầm đả thương người ~ (11/10/2021)

Chương 33 : Châm ngòi ~ (11/10/2021)

Chương 34 : Huyễn hóa ~ (11/10/2021)

Chương 35 : Phản gián ~ (11/10/2021)

Chương 36 : Lắc lư ~ (11/10/2021)

Chương 37 : Đan độc cùng trận pháp ~ (11/10/2021)

Chương 38 : Phản bội chạy trốn ~ (11/10/2021)

Chương 39 : Ta còn có điểm mấu chốt? ~ (11/10/2021)

Chương 40 : Liều mạng chém giết, vòng vòng đan xen ~ (11/10/2021)

Chương 41 : Thu hoạch ~ (11/10/2021)

Chương 42 : Hoài nghi ~ (11/10/2021)

Chương 43 : Hết thảy đều kết thúc ~ (11/10/2021)

Chương 44 : Tự tin nhân sinh 200 năm, sẽ làm nước kích 3000 dặm ~ (11/10/2021)

Chương 45 : Bát Cực Tru Tiên Kiếm Trận ~ (11/10/2021)

Chương 46 : An bài rõ ràng ~ (11/10/2021)

Chương 47 : Lưu Vân Chân Nhân phiền não ~ (11/10/2021)

Chương 48 : Bên ngoài thế giới ~ (11/10/2021)

Chương 49 : Hương hỏa cung phụng ~ (11/10/2021)

Chương 50 : Đạo lý không như đao kiếm ~ (11/10/2021)

Chương 51 : Tiếp lấy lắc lư ~ (11/10/2021)

Chương 52 : Hảo cảm ~ (11/10/2021)

Chương 53 : Hỏa Cực Tru Tiên Kiếm ~ (11/10/2021)

Chương 54 : Sinh ý ~ (11/10/2021)

Chương 55 : Nội ứng bản thân tu dưỡng ~ (11/10/2021)

Chương 56 : Hiện đại hoá kinh doanh ~ (11/10/2021)

Chương 57 : Cải biến ~ (11/10/2021)

Chương 58 : Giết người, lập uy ~ (11/10/2021)

Chương 59 : Nếu muốn người kính, trước muốn người sợ ~ (11/10/2021)

Chương 60 : Đỏ mắt ~ (11/10/2021)

Chương 61 : Tên điên ~ (11/10/2021)

Chương 62 : Phá giáp ~ (11/10/2021)

Chương 63 : Nhận tội" ~ (11/10/2021)

Chương 64 : Vết rách ~ (11/10/2021)

Chương 65 : Trừng trị ~ (11/10/2021)

Chương 66 : Lấy hạ khắc thượng ~ (11/10/2021)

Chương 67 : Bố cục ~ (11/10/2021)

Chương 68 : Di hoa tiếp mộc ~ (11/10/2021)

Chương 69 : Lục Khiếu Lung Linh Tâm ~ (11/10/2021)

Chương 70 : Sát tăng ~ (11/10/2021)

Chương 71 : Không bình thường Lý Huyền Tông ~ (11/10/2021)

Chương 72 : Phật không độ ta, ta tự thành ma ~ (11/10/2021)

Chương 73 : Hố yêu ~ (11/10/2021)

Chương 74 : Mưa gió sắp đến ~ (11/10/2021)

Chương 75 : Kiếm thành ~ (11/10/2021)

Chương 76 : Mượn đao ~ (11/10/2021)

Chương 77 : Hôm nay sở hữu tiêu phí Tô công tử trả tiền ~ (11/10/2021)

Chương 78 : Đột ngột ~ (11/10/2021)

Chương 79 : Nổi giận Áp Long Đại Tiên ~ (11/10/2021)

Chương 80 : Vận sức chờ phát động ~ (11/10/2021)

Chương 81 : Biệt khuất Hắc Sơn Lão Yêu ~ (11/10/2021)

Chương 82 : Qua cầu rút ván ~ (11/10/2021)

Chương 83 : Đứng đội ~ (11/10/2021)

Chương 84 : Phá trận ~ (11/10/2021)

Chương 85 : Đoạt Nguyên Âm Phong ~ (11/10/2021)

Chương 86 : Nỏ mạnh hết đà ~ (11/10/2021)

Chương 87 : Thật xin lỗi, ta là nội ứng ~ (11/10/2021)

Chương 88 : Thảm liệt chém giết ~ (11/10/2021)

Chương 89 : Kiếm đến ~ (11/10/2021)

Chương 90 : Hắc sơn đổi chủ ~ (11/10/2021)

Chương 91 : Âm cực Thần thạch ~ (11/10/2021)

Chương 92 : Giải quyết tốt hậu quả ~ (11/10/2021)

Chương 93 : Thu hoạch ~ (11/10/2021)

Chương 94 : Dung hợp ~ (11/10/2021)

Chương 95 : Đại địch trước mặt ~ (11/10/2021)

Chương 96 : Công pháp gói quà lớn ~ (11/10/2021)

Chương 97 : Nhất xúc tức phát ~ (11/10/2021)

Chương 98 : Bắt đầu liền ném át chủ bài ~ (11/10/2021)

Chương 99 : Thanh Khâu huyễn cảnh ~ (11/10/2021)

Chương 100 : Đặt chân ~ (11/10/2021)  1234

Bình luận truyện Hỗn Thiên Đại Thánh