Hỏa Lực Pháp Tắc

Hỏa Lực Pháp Tắc

Tên khác: Hỏa Lực Pháp Tắc
Thể loại: Khoa Huyễn
Tác giả: Như Thủy Ý
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 131 chương


Thông tin truyện Hỏa Lực Pháp Tắc

Bạn đang theo dõi trruyen Hỏa Lực Pháp Tắc của tác giả Như Thủy Ý rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Khoa Huyễn này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Hai lần tai biến, phế thổ nhân gian.Tầm đạn lại không là chân lý, trọng súng lại không là chính nghĩa, ở nơi này mạnh được yếu thua bên trên phế thổ, dị năng giả cùng người máy chiến sĩ thành lập mới vũ lực hệ thống.Nhưng phế thổ đều không phải kết thúc, tầng thứ ba tai biến đến thời khắc, ai có thể cứu vớt nhân gian?Luôn có người có thể sử dụng văn minh tinh tinh chi hỏa chiếu sáng cánh đồng hoang vu.Mà ta chịu trách nhiệm định nghĩa hỏa lực pháp tắc.

Danh sách chương Hỏa Lực Pháp Tắc

Chương 1: Thức tỉnh ~ (24/10/2022)

Chương 2: Chỉ là một thiên tài ~ (24/10/2022)

Chương 3: Bài học cuối cùng ~ (24/10/2022)

Chương 4: Toàn cầu phá trần ~ (24/10/2022)

Chương 5: Lễ hạ tại người ~ (24/10/2022)

Chương 6: Giá trị ~ (24/10/2022)

Chương 7: Chân tướng phơi bày ~ (24/10/2022)

Chương 8: Lần thứ hai ~ (24/10/2022)

Chương 9: Vòng xoáy ~ (24/10/2022)

Chương 10: Ta thật đã thức tỉnh ~ (24/10/2022)

Chương 11: Không, ngươi không có ~ (24/10/2022)

Chương 12: Tốt súng ~ (24/10/2022)

Chương 13: Không kết thúc ~ (24/10/2022)

Chương 14: Vật kia ~ (24/10/2022)

Chương 15: Đó không phải là ảo giác ~ (24/10/2022)

Chương 16: Hoàn cảnh không thân thiện ~ (24/10/2022)

chương 17: Cuộc sống mới ~ (24/10/2022)

chương 18: Toàn bộ hiểu rồi ~ (24/10/2022)

chương 19: Không nói đạo nghĩa ~ (24/10/2022)

chương 20: Khẩu kính tức chính nghĩa ~ (24/10/2022)

chương 21: Đây chính là Hoang Nguyên ~ (24/10/2022)

chương 22: Mang ngọc có tội ~ (24/10/2022)

chương 23: Nam nhân Chòm sao bạch dương ~ (24/10/2022)

chương 24: Kế hoạch ~ (24/10/2022)

chương 25: Lâm thời sắp xếp ~ (24/10/2022)

chương 26: Quân sư quạt mo ~ (24/10/2022)

chương 27: Mừng thầm ~ (24/10/2022)

chương 28: Tầm bắn tức chân lý ~ (24/10/2022)

chương 29: Văn hóa trên độ cao nhìn xuống ~ (24/10/2022)

chương 30: Hoang ngôn ~ (24/10/2022)

chương 31: Tín nhiệm ~ (24/10/2022)

chương 32: Ông trời tác hợp cho ~ (24/10/2022)

chương 33: Hiểu lầm rồi ~ (24/10/2022)

chương 34: Không trung phòng làm việc ~ (24/10/2022)

chương 35: Có tiện nghi ~ (24/10/2022)

chương 36: Hoài nghi nhân sinh ~ (24/10/2022)

chương 37: Thợ săn tiền thưởng ~ (24/10/2022)

Chương 38: Lạch trời ~ (24/10/2022)

Chương 39: Mười ngàn năm quá lâu ~ (24/10/2022)

Chương 40: Trực giác ~ (24/10/2022)

Chương 41: Ba kích liên tục ~ (24/10/2022)

chương 42: Khống chế ~ (24/10/2022)

chương 43: Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc ~ (24/10/2022)

chương 44: Kết thúc ~ (24/10/2022)

chương 45: Học sinh khối văn chọc người nào ~ (24/10/2022)

Chương 46: Cố nhân ~ (24/10/2022)

Chương 47: Ngươi có vấn đề gì ~ (24/10/2022)

Chương 48: Không có bí mật ~ (31/12/2022)

Chương 49: Tam cự đầu ~ (31/12/2022)

Chương 50: Mất súng ~ (31/12/2022)

Chương 51: Địa vị ~ (31/12/2022)

Chương 52: Lão Ngưu ~ (31/12/2022)

Chương 53: Gia đình địa lôi ~ (31/12/2022)

chương 54: Thành viên tổ chức ~ (31/12/2022)

chương 55: Dạ tập ~ (31/12/2022)

chương 56: Khảo nghiệm ~ (31/12/2022)

chương 57: Tốt cục ~ (31/12/2022)

Chương 58: Số hiệu 001 ~ (31/12/2022)

Chương 59: Ám ảnh thợ săn ~ (31/12/2022)

Chương 60: Ba lần ~ (31/12/2022)

Chương 61: Chính nghĩa sứ giả ~ (31/12/2022)

Chương 62: Cái thứ 3 tinh thần hệ ~ (31/12/2022)

Chương 63: Đặc biệt nhiệm vụ ~ (31/12/2022)

Chương 64: Ngô Hoàng vẫn còn không kiềm chế được gió ~ (31/12/2022)

Chương 65: Thật rất khá ~ (31/12/2022)

Chương 66: Vụ thành ~ (31/12/2022)

Chương 67: Đến cũng đến rồi ~ (31/12/2022)

Chương 68: Mỹ thực ~ (31/12/2022)

Chương 69: Chính sự ~ (31/12/2022)

Chương 70: Kinh khủng nhiệm vụ ~ (31/12/2022)

Chương 71: Hắn đến rồi ~ (31/12/2022)

chương 72: Quá non nớt ~ (31/12/2022)

chương 73: Lật xe hiện trường ~ (31/12/2022)

chương 74: Thâm tàng bất lộ ~ (31/12/2022)

chương 75: Thêm tiền ~ (31/12/2022)

chương 76: Thời đại sai biệt ~ (31/12/2022)

chương 77: Đơn giản thô bạo ~ (31/12/2022)

chương 78: Ngươi có vấn đề gì ~ (31/12/2022)

chương 79: Ngươi có ý kiến gì không? ~ (31/12/2022)

chương 80: Trở mặt ~ (31/12/2022)

chương 81: Không chỗ để tâm ~ (31/12/2022)

chương 82: Cực hàn lãnh chúa ~ (31/12/2022)

chương 83: Không gõ cửa ~ (31/12/2022)

chương 84: Vấn đề ~ (31/12/2022)

chương 85: Không hợp sáo lộ ~ (31/12/2022)

chương 86: Thánh Thú ~ (31/12/2022)

chương 87: Hiểu lầm ~ (31/12/2022)

chương 88: Đường ~ (31/12/2022)

chương 89: Manga ~ (31/12/2022)

chương 90: Giai đoạn thứ hai ~ (31/12/2022)

chương 91: Mới quen ~ (31/12/2022)

chương 92: Mở ra bình phong ~ (31/12/2022)

chương 93: Cảnh báo ~ (31/12/2022)

chương 94: Khoa học kỹ thuật cùng dị năng quyết đấu ~ (31/12/2022)

chương 95: Thảm kịch ~ (31/12/2022)

chương 96: Thức tỉnh ~ (31/12/2022)

chương 97: Loại hình mới ~ (31/12/2022)

chương 98: Ta ở ~ (31/12/2022)

chương 99: Tin tức ~ (31/12/2022)

chương 100: Lấy khoa học tên ~ (31/12/2022)  12

Bình luận truyện Hỏa Lực Pháp Tắc