Hoành Thôi Tòng Bạt Đao Khai Thủy

Hoành Thôi Tòng Bạt Đao Khai Thủy

Tên khác: Hoành Thôi Tòng Bạt Đao Khai Thủy
Thể loại: Huyền Huyễn
Tác giả: Hứa Nhĩ Phong Hoa Tuyệt Đại
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 778 chương


Thông tin truyện Hoành Thôi Tòng Bạt Đao Khai Thủy

Bạn đang theo dõi truyện full mới nhất Hoành Thôi Tòng Bạt Đao Khai Thủy của tác giả Hứa Nhĩ Phong Hoa Tuyệt Đại rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Huyền Huyễn này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Tên khác: Quét ngang từ rút đao bắt đầuTa! Khắc kim cuồng ma, không phục đến chiến!Đoạt vô tận huyết khí, đúc vô địch chi thân, một đường quét ngang, ném lăn thế giới!

Danh sách chương Hoành Thôi Tòng Bạt Đao Khai Thủy

Chương 1 : Thức tỉnh ~ (12/12/2022)

Chương 2 : Thuộc tính ~ (12/12/2022)

Chương 3 : Có thể nạp tiền ~ (12/12/2022)

Chương 4 : Thu hoạch năng lực ~ (12/12/2022)

Chương 5 : Cướp đoạt HP ~ (12/12/2022)

Chương 6 : Bạo Phong võ quán ~ (12/12/2022)

Chương 7 : Đao pháp, thăng cấp! ~ (12/12/2022)

Chương 8 : Đến nhiều tiền con đường ~ (12/12/2022)

Chương 9 : Trời giáng tiền của phi nghĩa ~ (12/12/2022)

Chương 10 : Chặn đường ~ (12/12/2022)

Chương 11 : Đao pháp thăng cấp (1) ~ (12/12/2022)

Chương 12 : Lần nữa đốt tiền (2) ~ (12/12/2022)

Chương 13 : Thu hoạch được sát pháp (1) ~ (12/12/2022)

Chương 14 : Võ đạo học đồ (2) ~ (12/12/2022)

Chương 15 : Bán bảo dược ~ (12/12/2022)

Chương 16 : Tiểu kim khố + 1 ~ (12/12/2022)

Chương 17 : Tao ngộ ma tu ~ (12/12/2022)

Chương 18 : Lần đầu chém võ giả ~ (12/12/2022)

Chương 19 : Thăm dò ~ (12/12/2022)

Chương 20 : Võ quán người tới ~ (12/12/2022)

Chương 21 : Ma tu di vật ~ (12/12/2022)

Chương 22 : Chém giết ~ (12/12/2022)

Chương 23 : Nghiền ép ~ (12/12/2022)

Chương 24 : Chiến lợi phẩm ~ (12/12/2022)

Chương 25 : Võ giả bí mật ~ (12/12/2022)

Chương 26 : Tiếp việc tư ~ (12/12/2022)

Chương 27 : Ngang tàng ~ (12/12/2022)

Chương 28 : Nhưng bằng phân phó ~ (12/12/2022)

Chương 29 : Hắn trở lại rồi ~ (12/12/2022)

Chương 30 : Ân nhân cứu mạng ~ (12/12/2022)

Chương 31 : Xuất đao ~ (12/12/2022)

Chương 32 : Kim gia ~ (12/12/2022)

Chương 33 : Kim gia người tới ~ (12/12/2022)

Chương 34 : Võ giả đột kích! ~ (12/12/2022)

Chương 35 : Chạy! ~ (12/12/2022)

Chương 36 : Chiến! ~ (12/12/2022)

Chương 37 : Giết không tha ~ (12/12/2022)

Chương 38 : Không cần tình yêu ~ (12/12/2022)

Chương 39 : Không thích yếu đuối nữ nhân ~ (12/12/2022)

Chương 40 : Không hiểu phong tình ~ (12/12/2022)

Chương 41 : Tấn thăng võ giả! ~ (12/12/2022)

Chương 42 : Chú ngữ " ~ (12/12/2022)

Chương 43 : Hôn sự này, ta không đồng ý! ~ (12/12/2022)

Chương 44 : Hồng y nữ hiện thân! ~ (12/12/2022)

Chương 45 : Chân truyền ~ (12/12/2022)

Chương 46 : Sát pháp thăng cấp ~ (12/12/2022)

Chương 47 : Đừng trừng ta, không phải. . . ~ (12/12/2022)

Chương 48 : Hiện thân ~ (12/12/2022)

Chương 49 : Võ giả trận đầu! ~ (12/12/2022)

Chương 50 : Có địch ý! ~ (12/12/2022)

Chương 51 : Ngươi trang! Ngươi giả bộ! ~ (12/12/2022)

Chương 52 : Khảo hạch mở ra! ~ (12/12/2022)

Chương 53 : Trụ cột nhất đao pháp? ~ (12/12/2022)

Chương 54 : Ngươi có sư phụ sao ~ (12/12/2022)

Chương 55 : Thứ 1 tên! ~ (12/12/2022)

Chương 56 : Cục quản lý đặc biệt cướp người! ~ (12/12/2022)

Chương 57 : Đã muộn ~ (12/12/2022)

Chương 58 : Còn có ý kiến? ~ (12/12/2022)

Chương 59 : Ngọc Lâu sơn ~ (12/12/2022)

Chương 60 : Phi thường quy 2 người tổ ~ (12/12/2022)

Chương 61 : Bình thường không có gì lạ Lâm Thự Quang ~ (12/12/2022)

Chương 62 : Trảm Yêu Long! ~ (12/12/2022)

Chương 63 : Tuyên án ngươi tội chết! ~ (12/12/2022)

Chương 64 : Sau khi chuyện thành công 500 vạn ~ (12/12/2022)

Chương 65 : Ta cảm thấy không thế nào! ~ (12/12/2022)

Chương 66 : Lại trảm võ giả ~ (12/12/2022)

Chương 67 : Ta quản ngươi là ai ~ (12/12/2022)

Chương 68 : Ta mặc kệ, ta thì có lý! ~ (12/12/2022)

Chương 69 : Ngươi cũng xứng? ~ (12/12/2022)

Chương 70 : Luận bàn? ~ (12/12/2022)

Chương 71 : Khiêu chiến ~ (12/12/2022)

Chương 72 : Thu hoạch lớn ~ (12/12/2022)

Chương 73 : Đột phát nhiệm vụ ~ (12/12/2022)

Chương 74 : Thăng cấp, chiến! ~ (12/12/2022)

Chương 75 : Thần pháp ~ (12/12/2022)

Chương 76 : Giết ~ (12/12/2022)

Chương 77 : Giáng lâm ~ (12/12/2022)

Chương 78 : Quỷ quyệt ~ (12/12/2022)

Chương 79 : Ngăn cản người giết không tha ~ (12/12/2022)

Chương 80 : Giằng co ~ (12/12/2022)

Chương 81 : Rơi đài ~ (12/12/2022)

Chương 82 : Cướp ngục? ~ (12/12/2022)

Chương 83 : Bụi bặm lắng xuống ~ (12/12/2022)

Chương 84 : Nhiệm vụ mới ~ (12/12/2022)

Chương 85 : Truy nã quy án ~ (12/12/2022)

Chương 86 : Lòng dạ hiểm độc thị dân Lâm tiên sinh ~ (12/12/2022)

Chương 87 : Thực lực tăng vọt ~ (12/12/2022)

Chương 88 : Người gặp việc vui tinh thần thoải mái ~ (12/12/2022)

Chương 89 : Võ gia đến nhà ~ (12/12/2022)

Chương 90 : Ai không phục, đứng ra ~ (12/12/2022)

Chương 91 : Không có đánh qua, không rõ ràng ~ (12/12/2022)

Chương 92 : Dùng thực lực nói chuyện ~ (12/12/2022)

Chương 93 : Tranh đoạt trước 3 ~ (12/12/2022)

Chương 94 : Không có ý tứ gì khác, kết giao bằng hữu ~ (12/12/2022)

Chương 95 : Thứ tự công bố ~ (12/12/2022)

Chương 96 : Lôi lệ phong hành ~ (12/12/2022)

Chương 97 : Lập uy ~ (12/12/2022)

Chương 98 : Vơ vét! Thăng cấp! Dung hợp! ~ (12/12/2022)

Chương 99 : Bán Thối Cốt đan ~ (12/12/2022)

Chương 100 : Võ kỹ công nhân bốc vác Lâm Thự Quang ~ (12/12/2022)  12345678

Bình luận truyện Hoành Thôi Tòng Bạt Đao Khai Thủy