Hỗn Tích Giang Hồ Khai Khách Sạn

Hỗn Tích Giang Hồ Khai Khách Sạn

Tên khác: Hỗn Tích Giang Hồ Khai Khách Sạn
Thể loại: Kiếm Hiệp
Tác giả: Chu Bát Canh
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 385 chương


Thông tin truyện Hỗn Tích Giang Hồ Khai Khách Sạn

Bạn đang theo dõi truyện mới nhất Hỗn Tích Giang Hồ Khai Khách Sạn của tác giả Chu Bát Canh rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Kiếm Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Hỗn Tích Giang Hồ Khai Khách SạnBắt đầu một trương đồ, nội dung toàn bộ nhờ điểm.Tự Ngụy Võ Đế đăng cơ về sau, lấy hiệp dùng võ phạm cấm làm lý do, hạ chỉ thiên hạ cấm võ, phàm nội công tâm pháp, bí tịch võ công cho một mồi lửa, các đại phái cao thủ hoặc quy thuận triều đình, hoặc phế bỏ kinh mạch, hoặc quy ẩn sơn lâm, phân phát trong môn đệ tử, sử xưng đốt sách diệt hiệp.Nguyên Ngự các, thành lập đã lâu, ti chức giang hồ phân tranh sự tình, tự thiêu sách diệt hiệp về sau, tự lại không có đất dụng võ.Lưu Nguyên, tự Phong Lưu, hiệu Thiên Mệnh, Nguyên Ngự các một cái hạ đẳng tiểu tốt, không đảm đương nổi kém chỉ có thể về nhà kế thừa phụ thân khách sạn sản nghiệp.Nhưng mà nho nhỏ một cái khách sạn lại đưa tới võ lâm cao thủ, Thần Thâu môn người, giang hồ hào hiệp, yêu nữ, hiệp nữ, vào rừng làm cướp mã phỉ các loại đám nhân vật.Lưu Nguyên nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài: "Trời đánh, các ngươi hảo chết không chết đến ta chỗ này tới làm gì a!"

Danh sách chương Hỗn Tích Giang Hồ Khai Khách Sạn

Chương 1 : Liễu ám hoa minh ~ (25/10/2022)

Chương 2 : Nhiệm vụ ẩn ~ (25/10/2022)

Chương 3 : Nhiệm vụ ban thưởng ~ (25/10/2022)

Chương 4 : Khai trương ngày thứ 1 ~ (25/10/2022)

Chương 5 : Thật là thơm ~ (25/10/2022)

Chương 6 : Cùng hung cực ác ~ (25/10/2022)

Chương 7 : Người đến ~ (25/10/2022)

Chương 8 : Không hoảng hốt ~ (25/10/2022)

Chương 9 : Quật ngã ~ (25/10/2022)

Chương 10 : Bắt cóc ~ (25/10/2022)

Chương 11 : Không giống 1 như vậy ~ (25/10/2022)

Chương 12 : Mới giải tỏa ~ (25/10/2022)

Chương 13 : Thứ 2 vị hỏa kế ~ (25/10/2022)

Chương 14 : Lầu 3 bí mật ~ (25/10/2022)

Chương 15 : Ngô 2 ~ (25/10/2022)

Chương 16 : Đến mới khách ~ (25/10/2022)

Chương 17 : Thứ 10 vị khách nhân ~ (25/10/2022)

Chương 18 : Tinh Anh cấp nhiệm vụ ban thưởng ~ (25/10/2022)

Chương 19 : Lắc con mẹ nó ~ (25/10/2022)

Chương 20 : Ý nghĩ ~ (25/10/2022)

Chương 21 : Hậu viện ~ (25/10/2022)

Chương 22 : Quái sự ~ (25/10/2022)

Chương 23 : Dưa leo ~ (25/10/2022)

Chương 24 : Huynh muội 2 ~ (25/10/2022)

Chương 25 : Là người hay quỷ ~ (25/10/2022)

Chương 26 : Dấu chân hình dạng ~ (25/10/2022)

Chương 27 : Thương lan sòng bạc ~ (25/10/2022)

Chương 28 : Con ta ~ (25/10/2022)

Chương 29 : Mặt dây chuyền chấn động ~ (25/10/2022)

Chương 30 : Trong vòng 7 ngày ~ (25/10/2022)

Chương 31 : Vẫn chưa trở lại ~ (25/10/2022)

Chương 32 : Nhận biết ~ (25/10/2022)

Chương 33 : Trở về ~ (25/10/2022)

Chương 34 : Ai dám ~ (25/10/2022)

Chương 35 : Sau cùng lầu 3 ~ (25/10/2022)

Chương 36 : Nơi hẻo lánh ~ (25/10/2022)

Chương 37 : Xuất hiện lần nữa ~ (25/10/2022)

Chương 38 : Món ăn mới ~ (25/10/2022)

Chương 39 : Cách cục vị biến ~ (25/10/2022)

Chương 40 : Hồng Tụ lâu ~ (25/10/2022)

Chương 41 : Lại xảy ra chuyện ~ (25/10/2022)

Chương 42 : Không người đến ~ (25/10/2022)

Chương 43 : Dừng bước ~ (25/10/2022)

Chương 44 : Nhờ vào ngươi ~ (25/10/2022)

Chương 45 : Tố lưu quang ~ (25/10/2022)

Chương 46 : Tin tức ~ (25/10/2022)

Chương 47 : Cái gì người a ~ (25/10/2022)

Chương 48 : Đỉnh đầu 2 tầng ~ (25/10/2022)

Chương 49 : Thê thảm đau đớn ~ (25/10/2022)

Chương 50 : Không hợp với lẽ thường ~ (25/10/2022)

Chương 51 : Không biết xấu hổ ~ (25/10/2022)

Chương 52 : Có bệnh, chứng cứ ~ (25/10/2022)

Chương 53 : Lại tra ~ (25/10/2022)

Chương 54 : 1 không làm 2 không ngớt ~ (25/10/2022)

Chương 55 : Nhớ lại ~ (25/10/2022)

Chương 56 : Ngươi chạy trước ~ (25/10/2022)

Chương 57 : Đao ~ (25/10/2022)

Chương 58 : Hồng Phúc Lai ~ (25/10/2022)

Chương 59 : Phối hợp ~ (25/10/2022)

Chương 60 : Làm ~ (25/10/2022)

Chương 61 : Chạy ~ (25/10/2022)

Chương 62 : Không có phản ứng ~ (25/10/2022)

Chương 63 : Chết ~ (25/10/2022)

Chương 64 : 6 đuôi chim cắt ~ (25/10/2022)

Chương 65 : Thủy nhưỡng ~ (25/10/2022)

Chương 66 : Hơn 4000 ~ (25/10/2022)

Chương 67 : Thời khắc cuối cùng ~ (25/10/2022)

Chương 68 : Động tĩnh ~ (25/10/2022)

Chương 69 : Để cho ta nói ~ (25/10/2022)

Chương 70 : Mục đích ~ (25/10/2022)

Chương 71 : Phân mà chiến chi ~ (25/10/2022)

Chương 72 : Trong khoảnh khắc ~ (25/10/2022)

Chương 73 : 1 tuyến ~ (25/10/2022)

Chương 74 : Nền móng ~ (25/10/2022)

Chương 75 : Hiệp ~ (25/10/2022)

Chương 76 : 1 sóng 3 gãy ~ (25/10/2022)

Chương 77 : Phích lịch ~ (25/10/2022)

Chương 78 : Độc ~ (25/10/2022)

Chương 79 : Tay trái ~ (25/10/2022)

Chương 80 : Vật gì ~ (25/10/2022)

Chương 81 : Tìm tới cửa ~ (25/10/2022)

Chương 82 : Như thế nào ~ (25/10/2022)

Chương 83 : Đưa tang ~ (25/10/2022)

Chương 84 : Ứng nghiệm ~ (25/10/2022)

Chương 85 : Âm tàn ~ (25/10/2022)

Chương 86 : Hết sức vui mừng ~ (25/10/2022)

Chương 87 : Dấu chân là ai ~ (25/10/2022)

Chương 88 : Nho nhỏ Huyện lệnh ~ (25/10/2022)

Chương 89 : Ngậm miệng đi ~ (25/10/2022)

Chương 90 : Nguyên ~ (25/10/2022)

Chương 91 : Đánh ta ~ (25/10/2022)

Chương 92 : Gần hoàng hôn ~ (25/10/2022)

Chương 93 : Sớm đã nhìn ra ~ (25/10/2022)

Chương 94 : 1 tầng lầu ~ (25/10/2022)

Chương 95 : Mộc ~ (25/10/2022)

Chương 96 : Che thêm kéo ~ (25/10/2022)

Chương 97 : Thiên tử hành cung ~ (25/10/2022)

Chương 98 : Không có trở về ~ (25/10/2022)

Chương 99 : Tới tới tới ~ (25/10/2022)

Chương 100 : Phát triển không ngừng ~ (25/10/2022)  1234

Bình luận truyện Hỗn Tích Giang Hồ Khai Khách Sạn