Hồng Hoang Chi Nghịch Thiên Yêu Đế

Hồng Hoang Chi Nghịch Thiên Yêu Đế

Tên khác: Hồng Hoang Chi Nghịch Thiên Yêu Đế
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Thần Tiên Ái Phàm Trần
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 425 chương


Thông tin truyện Hồng Hoang Chi Nghịch Thiên Yêu Đế

Bạn đang theo dõi đọc truyện ol Hồng Hoang Chi Nghịch Thiên Yêu Đế của tác giả Thần Tiên Ái Phàm Trần rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Kiếp trước làm người, đương thời là yêu, không biết làm sao!Trùng sinh Đế Tuấn, ta không có lựa chọn, nhưng trời nếu muốn vong ta, kia nghịch thiên lại như thế nào!Thiên Đạo đại thế, Vu Yêu suy mà người hưng, đế không phục thì lại lấy lực kháng trời, trời làm gì được ta!Ngày khác công thành lúc, giẫm trời lấy chứng vô thượng đại đạo, đế uy danh tuyên cổ bất diệt!

Danh sách chương Hồng Hoang Chi Nghịch Thiên Yêu Đế

Chương 1 : Trùng sinh Đế Tuấn ~ (02/11/2022)

Chương 2 : Tiên Thiên truyền thừa ~ (02/11/2022)

Chương 3 : Bắt đầu lại từ đầu ~ (02/11/2022)

Chương 4 : Luyện hóa Linh bảo ~ (02/11/2022)

Chương 5 : Hóa hình ra thế ~ (02/11/2022)

Chương 6 : Phù Tang cửu diệu ~ (02/11/2022)

Chương 7 : Lĩnh hội trận pháp ~ (02/11/2022)

Chương 8 : Ngoài ý muốn phát hiện ~ (02/11/2022)

Chương 9 : Tử Vi Đế Tinh ~ (02/11/2022)

Chương 10 : Tinh Thần lão tổ ~ (02/11/2022)

Chương 11 : Dã tâm, tính toán ~ (02/11/2022)

Chương 12 : Tử Vi Đế Tỳ ~ (02/11/2022)

Chương 13 : Đại Nhật Tử Cực ~ (02/11/2022)

Chương 14 : Trận lên khốn Ma Thần ~ (02/11/2022)

Chương 15 : Tinh thần vẫn lạc ~ (02/11/2022)

Chương 16 : Kiểm kê thu hoạch ~ (02/11/2022)

Chương 17 : Lĩnh hội chu thiên ~ (02/11/2022)

Chương 18 : Luyện bảo ~ (02/11/2022)

Chương 19 : Hạ Cửu Thiên, du Hồng Hoang ~ (02/11/2022)

Chương 20 : Đế Tuấn ngộ đạo ~ (02/11/2022)

Chương 1 : Phong khởi thanh bình ~ (02/11/2022)

Chương 2 : Vạn Linh ~ (02/11/2022)

Chương 3 : Thế lên ~ (02/11/2022)

Chương 4 : Rời đi ~ (02/11/2022)

Chương 5 : Lồng lộng Bất Chu ~ (02/11/2022)

Chương 6 : Cơ duyên đến ~ (02/11/2022)

Chương 7 : Phúc này? Họa chỗ ẩn náu ~ (02/11/2022)

Chương 8 : Địa Phong Thủy Hỏa ~ (02/11/2022)

Chương 9 : Trận pháp tứ ngược ~ (02/11/2022)

Chương 10 : Lưỡng bại câu thương ~ (02/11/2022)

Chương 11 : Hỗn Độn đan điền ~ (02/11/2022)

Chương 12 : Thôi diễn công pháp ~ (02/11/2022)

Chương 13 : Phá rồi lại lập ~ (02/11/2022)

Chương 14 : Phát hiện dị thường ~ (02/11/2022)

Chương 15 : Mời rời núi ~ (02/11/2022)

Chương 16 : Nảy sinh biến cố ~ (02/11/2022)

Chương 17 : Giao dịch ~ (02/11/2022)

Chương 18 : Chu thiên viên mãn ~ (02/11/2022)

Chương 19 : Bên trong diễn chu thiên ~ (02/11/2022)

Chương 20 : Đại công cáo thành ~ (02/11/2022)

Chương 21 : Trở về ~ (02/11/2022)

Chương 22 : Đế Tuấn thần uy ~ (02/11/2022)

Chương 23 : Di chuyển Vạn Linh Điện ~ (02/11/2022)

Chương 24 : Bế quan ~ (02/11/2022)

Chương 25 : Đột phá ~ (02/11/2022)

Chương 26 : Lượng kiếp bộc phát ~ (02/11/2022)

Chương 27 : Đế Tuấn chi nộ ~ (02/11/2022)

Chương 28 : Lấy mưu phá mưu ~ (02/11/2022)

Chương 29 : Tan rã trong không vui ~ (02/11/2022)

Chương 30 : Lượng kiếp minh ngộ ~ (02/11/2022)

Chương 31 : Thảm liệt ~ (02/11/2022)

Chương 32 : Đế Tuấn lo lắng ~ (02/11/2022)

Chương 33 : Thần thủy diệu dụng ~ (02/11/2022)

Chương 34 : Tĩnh tâm dưỡng khí luyện chu thiên ~ (02/11/2022)

Chương 35 : Lượng kiếp phát triển ~ (02/11/2022)

Chương 36 : Trời sinh dị tượng ~ (02/11/2022)

Chương 37 : Tứ hung xuất thế ~ (02/11/2022)

Chương 38 : Tam tổ chiến hung thú ~ (02/11/2022)

Chương 39 : Chuông vang kinh thiên địa ~ (02/11/2022)

Chương 40 : Thái Nhất chiến Hỗn Độn ~ (02/11/2022)

Chương 41 : Đế Tuấn xuất quan ~ (02/11/2022)

Chương 42 : Đại La chi cảnh ~ (02/11/2022)

Chương 43 : Đại năng liên tục xuất hiện ~ (02/11/2022)

Chương 44 : Kinh biến ~ (02/11/2022)

Chương 45 : Lượng kiếp kết thúc ~ (02/11/2022)

Chương 1 : Bế quan ~ (02/11/2022)

Chương 2 : Ngộ đạo ~ (02/11/2022)

Chương 3 : Ngọc Hoành thức tỉnh ~ (02/11/2022)

Chương 4 : Liên tiếp đột phá ~ (02/11/2022)

Chương 5 : Phong vân dần dần lên ~ (02/11/2022)

Chương 6 : Đế Tuấn đột phá ~ (02/11/2022)

Chương 7 : Lại luyện chu thiên ~ (02/11/2022)

Chương 8 : Linh bảo xuất thế ~ (02/11/2022)

Chương 9 : Tề tụ ~ (02/11/2022)

Chương 10 : Chờ đợi ~ (02/11/2022)

Chương 11 : Linh bảo xuất thế ~ (02/11/2022)

Chương 12 : Loạn chiến lên ~ (02/11/2022)

Chương 13 : Đại La vẫn lạc ~ (02/11/2022)

Chương 14 : Đế Tuấn thay lòng ~ (02/11/2022)

Chương 15 : Hỏa phần Càn Khôn ~ (02/11/2022)

Chương 16 : Càn Khôn bại trốn ~ (02/11/2022)

Chương 17 : Hết thảy đều kết thúc ~ (02/11/2022)

Chương 18 : Con đường luyện khí ~ (02/11/2022)

Chương 19 : Luyện chế Tiên Thiên ~ (02/11/2022)

Chương 20 : Trùng luyện ~ (02/11/2022)

Chương 21 : Vạn Linh đột phá ~ (02/11/2022)

Chương 22 : Phong vân lại lên ~ (02/11/2022)

Chương 23 : Cách đối phó ~ (02/11/2022)

Chương 24 : Đế Tuấn dương mưu ~ (02/11/2022)

Chương 25 : Quần Tiên Vân Tập ~ (02/11/2022)

Chương 26 : Đấu giá ~ (02/11/2022)

Chương 27 : Đại hội kết thúc ~ (02/11/2022)

Chương 28 : Ung dung ngàn vạn năm ~ (02/11/2022)

Chương 29 : Bách tộc tranh bá ~ (02/11/2022)

Chương 30 : Tam tộc quật khởi ~ (02/11/2022)

Chương 31 : Lượng kiếp lại xuất hiện ~ (02/11/2022)

Chương 32 : Tinh không bố cục ~ (02/11/2022)

Chương 33 : Vô tâm cắm liễu liễu xanh um ~ (02/11/2022)

Chương 34 : Đột phá hạ tai hoạ ngầm ~ (02/11/2022)

Chương 35 : Tam tộc bá, tứ túc lập ~ (02/11/2022)  12345

Bình luận truyện Hồng Hoang Chi Nghịch Thiên Yêu Đế