Hồng Hoang Chi Ngô Danh Nguyên Thủy

Hồng Hoang Chi Ngô Danh Nguyên Thủy

Tên khác: Hồng Hoang Chi Ngô Danh Nguyên Thủy
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Hồng Trần Thiên Ma
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 477 chương


Thông tin truyện Hồng Hoang Chi Ngô Danh Nguyên Thủy

Ta tên Nguyên Thủy, ta chính là nhất nguyên phục thủy;Ta tên Nguyên Thủy, ta chính là chư quả chi nhân;Ta tên Nguyên Thủy, ta chính là chúng đạo chi nguyên;Ta tên Nguyên Thủy, ta chính là vạn tượng chi thủy.Thời đại mạt pháp đại ma đầu Nguyên Thủy Mộng Ma độ kiếp thất bại, mang theo Hồng Mông Chí Bảo Nguyên Thủy Ấn sống lại Hồng Hoang, từng bước một đi ra thuộc về mình Nguyên Thủy Đại Đạo!

Danh sách chương Hồng Hoang Chi Ngô Danh Nguyên Thủy

Chương 1 : Vô hối kim sinh tẩu nhất tao hữu duyên lai thế ngạo cửu tiêu ~ (21/11/2022)

Chương 02 : Hồng mông sơ phán hỗn độn hiện đại đạo ẩn độn Thần Ma ra ~ (21/11/2022)

Chương 03 : Cùng đạo đoạt mệnh Nguyên Thủy Ấn ý chí bất diệt linh hồn hỏa ~ (21/11/2022)

Chương 04 : Nhân Quả Ma Thần Nguyên Thích ra Hỗn Độn Chí Bảo bốn hiện ba ~ (21/11/2022)

Chương 05 : Ma Thần xuất thế hỗn độn loạn chứng đạo muốn phân 4 chạy bộ ~ (21/11/2022)

Chương 05 : Ma Thần xuất thế hỗn độn loạn chứng đạo yếu phân tứ tẩu bộ ~ (21/11/2022)

Chương 06 : Nguyên Thích lại thức tỉnh rất nhiều thần thông xuất hiện ~ (21/11/2022)

Chương 07 : Nhân Quả Liên Đài Ngũ Hành Ấn cảm ngộ thương mang hỗn độn du ~ (21/11/2022)

Chương 08 : Đột phá Hỗn Nguyên thập trọng thiên Hỗn Độn Ngộ Đạo Cổ Trà thụ ~ (21/11/2022)

Chương 09 : Nguyên Thích chân linh tàng Nguyên Thủy thương mang đệ nhất Bàn Cổ xuất ~ (21/11/2022)

Chương 10 : Bàn Cổ bá đạo muốn khai thiên 3000 ma thần tận ngăn chi ~ (21/11/2022)

Chương 11 : Bàn Cổ vung búa khai thiên địa địa thủy hỏa phong Hỗn Độn kiếp ~ (21/11/2022)

Chương 12 : Bàn Cổ bá khí chiến quần ma Nhân Quả Chi Chủ Nguyên Thích xuất hiện ~ (21/11/2022)

Chương 13 : Ma thần vô lực chiến Bàn Cổ Bàn Cổ vô nại đỉnh thiên địa ~ (21/11/2022)

Chương 14 : Trước có Hồng Quân sau có thiên Khai Thiên Bát Phủ năng trảm thiên ~ (21/11/2022)

Chương 15 : Bàn Cổ thân hóa Hồng Hoang giới nhân quả dẫn dắt Ngọc Thanh khí ~ (21/11/2022)

Chương 16 : Nguyên Thích chi mưu (thượng) ~ (21/11/2022)

Chương 17 : Nguyên Thích chi mưu (hạ) ~ (21/11/2022)

Chương 18 : « Thần Nguyên Cửu Chuyển » ~ (21/11/2022)

Chương 19 : Nguyên Thủy Chi Đạo ~ (21/11/2022)

Chương 20 : Độ kiếp hoá hình (thượng) ~ (21/11/2022)

Chương 21 : Hoá hình mà ra (hạ) ~ (21/11/2022)

Chương 22 : « Huyền Hoàng Bất Diệt » ~ (21/11/2022)

Chương 23 : « Nguyên Thủy Vô Danh thiên kinh » ~ (21/11/2022)

Chương 24 : Rời Côn Luân đến Bất Chu ~ (21/11/2022)

Chương 25 : Bất Chu thần sơn ngộ Bất Chu ~ (21/11/2022)

Chương 26 : Cửu thiên cương phong luyện chân thân ~ (21/11/2022)

Chương 27 : Ngũ đại cương tằng hóa ngũ hành ngũ hành đạo cung thành ngũ đế ~ (21/11/2022)

Chương 28 : Chí lãnh hàn băng ngộ tịch diệt ~ (21/11/2022)

Chương 29 : Kinh hiện Hắc Ám Ma Thần ~ (21/11/2022)

Chương 30 : Khai Thiên Diệt Thế Tru Thần Ấn ~ (21/11/2022)

Chương 31 : Tru Hắc Ám Ma Thần đến Bất Chu chi đỉnh ~ (21/11/2022)

Chương 2 : 2 Tiên Thiên Linh Căn 1 Hỗn Độn Linh Căn ~ (21/11/2022)

Chương 34 : Hỗn Độn Đạo Quân Nam Lĩnh Chu Tước ~ (21/11/2022)

Chương 35 : Tứ tượng thần thú chi Chu Tước ~ (21/11/2022)

Chương 36 : Giao dịch Chu Tước tinh huyết ~ (21/11/2022)

Chương 37 : Tập tứ tượng thần huyết hiện Ngọc Hư tiên cung ~ (21/11/2022)

Chương 38 : Ba đại lão tổ đại kiếp sắp nổi ~ (21/11/2022)

Chương 39 : Gió nổi mây phun Ngọc Hư ngũ điện ~ (21/11/2022)

Chương 40 : Sáng tạo Tứ Tượng Ấn chiến Côn Ngô lão tổ ~ (21/11/2022)

Chương 41 : Côn Ngô tế Sinh Tử Thạch Ấn Nguyên Thủy cuối cùng thành Đạo Nhất Ấn ~ (21/11/2022)

Chương 42 : Đại chiến kết thúc tái tạo sơn hà ~ (21/11/2022)

Chương 43 : Đến Đông Hải gặp long tử Độ Tâm Quyết ~ (21/11/2022)

Chương 44 : Tâm Đạo chi cảnh Ngao Ngọc kế sách ~ (21/11/2022)

Chương 45 : Đông Hải tìm tiên đảo Bồng Lai biến Vĩnh Hằng ~ (21/11/2022)

Chương 46 : Hoàng Trung Lý Thần Nguyên giới Ngọc Hư cung ~ (21/11/2022)

Chương 47 : Tịnh Thế Bạch Liên Âm Dương Sinh Tử Ấn ~ (21/11/2022)

Chương 48 : Đại kiếp sắp bắt đầu Nguyên Thủy trở lại Côn Luân ~ (21/11/2022)

Chương 49 : Tam Thanh vốn là một nhà ~ (21/11/2022)

Chương 50 : Tam Thanh đảo ~ (21/11/2022)

Chương 51 : Thái Thượng Vô Cực Nguyên Thủy Khánh Vân ~ (21/11/2022)

Chương 52 : Tam Thanh luận đạo ~ (21/11/2022)

Chương 53 : Nguyên Thủy bế quan Ngao Ngọc khổ nhục kế ~ (21/11/2022)

Chương 54 : Thu ký danh đệ tử phá đạo tâm gông xiềng ~ (21/11/2022)

Chương 55 : Nguyên Thủy ban thưởng tiên pháp Ngao Ngọc giao nhiệm vụ ~ (21/11/2022)

Chương 56 : Cảm ngộ không gian ~ (21/11/2022)

Chương 57 : Long mộ Hóa Long trì ~ (21/11/2022)

Chương 58 : Chân Long Thể đại thành gặp Dương Mi lão tổ ~ (21/11/2022)

Chương 59 : Nguyên Thủy bế quan đại kiếp tiến đến Tổ Vu hoá hình ~ (21/11/2022)

Chương 60 : Tam tộc đại chiến (thượng) ~ (21/11/2022)

Chương 61 : Tam tộc đại chiến (hạ) ~ (21/11/2022)

Chương 62 : Tam giới bi ca đại chiến kết thúc ~ (21/11/2022)

Chương 63 : Đạo Ma kiếp (thượng) ~ (21/11/2022)

Chương 64 : Đạo Ma kiếp (trung) ~ (21/11/2022)

Chương 65 : Đạo Ma kiếp (hạ) ~ (21/11/2022)

Chương 66 : Lượng kiếp hết thu linh bảo ~ (21/11/2022)

Chương 67 : Đạo quân du lịch hỗn độn La Hầu tàn hồn hiện ~ (21/11/2022)

Chương 68 : Vạn Kiếp ma điển Vạn Đạo Sâm La ~ (21/11/2022)

Chương 69 : Tam Thanh du lịch Hồng Hoang ~ (21/11/2022)

Chương 70 : Thập nhị phẩm Tạo Hóa Thanh Liên ~ (21/11/2022)

Chương 71 : Ngôi sao khai thần khiếu ~ (21/11/2022)

Chương 72 : Thần bí thân ảnh khuynh thế nữ thần ~ (21/11/2022)

Chương 73 : Tuyệt thế Nguyệt Thần ~ (21/11/2022)

Chương 74 : Vọng Thư Thường Hi tiếp dẫn thái âm ~ (21/11/2022)

Chương 75 : Ly biệt Nguyệt Thần ~ (21/11/2022)

Chương 76 : Đến Thái Dương tinh Phù Tang thần thụ âm dương nguyên thần ~ (21/11/2022)

Chương 77 : Thân thể đột phá Hỗn Nguyên ~ (21/11/2022)

Chương 78 : Đế Tuấn Thái Nhất Huyết Hải Minh Hà ~ (21/11/2022)

Chương 79 : U Minh giới ~ (21/11/2022)

Chương 80 : Tam Sinh thạch ~ (21/11/2022)

Chương 81 : Sinh Tử Bộ bốn đồ gặp nạn ~ (21/11/2022)

Chương 82 : Bất lão trường thanh ~ (21/11/2022)

Chương 83 : Thức hải hóa tinh không ~ (21/11/2022)

Chương 84 : Nhất niệm giết người ~ (21/11/2022)

Chương 85 : Huynh đệ luận bàn Vu Yêu hai tộc ~ (21/11/2022)

Chương 86 : Hồng Quân Tử Tiêu cung thành thánh ~ (21/11/2022)

Chương 87 : Chúng thần vào hỗn độn các hiển thần thông ~ (21/11/2022)

Chương 88 : Dương Mi khiêu chiến kết thúc nhân quả Tử Tiêu cung xem chữ ngộ đạo ~ (21/11/2022)

Chương 89 : Tử Tiêu cung trước không phải là nhiều ~ (21/11/2022)

Chương 90 : Nhường chỗ ngồi phong ba ~ (21/11/2022)

Chương 91 : Tử Tiêu cung Hồng Quân một giảng ~ (21/11/2022)

Chương 92 : Giảng đạo kết thúc đối thoại Hậu Thổ ~ (21/11/2022)

Chương 93 : Bất Chu sơn Tam Thanh đoạt bảo ~ (21/11/2022)

Chương 94 : Có người không thức thời ~ (21/11/2022)

Chương 95 : Nguyên Thủy độc chiến hai Yêu Hoàng ~ (21/11/2022)

Chương 96 : Thông Thiên chiến Phục Hy ~ (21/11/2022)

Chương 97 : Lấy bảo đổi mệnh ~ (21/11/2022)

Chương 98 : Bốn yêu liên minh Tam Thanh phân bảo ~ (21/11/2022)

Chương 99 : Phân bảo sáng tạo pháp luyện bảo ~ (21/11/2022)

Chương 100 : Nhân quả quy tắc vũ khí chi Tuyệt Vọng Chi Nhận ~ (21/11/2022)  12345

Bình luận truyện Hồng Hoang Chi Ngô Danh Nguyên Thủy