Hồng Hoang Chi Tiệt Giáo Tiên Đồng

Hồng Hoang Chi Tiệt Giáo Tiên Đồng

Tên khác: Hồng Hoang Chi Tiệt Giáo Tiên Đồng
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Hoàng Dực Ca
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 550 chương


Thông tin truyện Hồng Hoang Chi Tiệt Giáo Tiên Đồng

Bạn đang theo dõi đọc truyện hay Hồng Hoang Chi Tiệt Giáo Tiên Đồng của tác giả Hoàng Dực Ca rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Truyền Kỳ đạo tặc ăn cắp truyền quốc ngọc tỷ, ngoài ý muốn trở thành Phong Thần đệ nhất oan án Thạch Cơ Nương Nương tọa hạ đồng tử Thải Vân đồng tử, không tu vi, không pháp bảo, không chỗ dựa một cái nho nhỏ đồng tử, có thể không khiêu động cái này to như vậy Hồng Hoang thế giới.

Danh sách chương Hồng Hoang Chi Tiệt Giáo Tiên Đồng

Chương 1: Mây tía đồng tử ~ (04/12/2022)

Chương 02 : Bát Quái Vân Quang Mạt ~ (04/12/2022)

Chương 03 : Lửa sém lông mày ~ (04/12/2022)

Chương 04 : Nhất Khí Tiên Mã Nguyên ( thượng) ~ (04/12/2022)

Chương 05 : Nhất Khí Tiên Mã Nguyên (trung) ~ (04/12/2022)

Chương 06 : Nhất Khí Tiên Mã Nguyên (hạ) ~ (04/12/2022)

Chương 07 : Đạo hiệu ~ (04/12/2022)

Chương 08 : Nhập chủ Bạch Cốt động ~ (04/12/2022)

Chương 09 : Đột phá ~ (04/12/2022)

Chương 10 : Thiên Tiên ~ (04/12/2022)

Chương 11 : Đại Đạo chi cơ ~ (04/12/2022)

Chương 12 : Nhân quả quấn thân ~ (04/12/2022)

Chương 13 : Mưu đồ Phong Thần ~ (04/12/2022)

Chương 14 : Xuống núi ~ (04/12/2022)

Chương 15 : Lấy lòng ~ (04/12/2022)

Chương 16 : Khách khanh ~ (04/12/2022)

Chương 17 : Lục Hồn Phiên ~ (04/12/2022)

Chương 18 : Thế hoà không phân thắng bại ~ (04/12/2022)

Chương 19 : Hai năm ~ (04/12/2022)

Chương 20 : Na Tra ~ (04/12/2022)

Chương 21 : Chính diện giao phong ~ (04/12/2022)

Chương 22 : Uy hiếp ~ (04/12/2022)

Chương 23 : Tính toán ~ (04/12/2022)

Chương 24 : Hoàn lại nhân quả ~ (04/12/2022)

Chương 25 : Linh Thạch ~ (04/12/2022)

Chương 26 : Trở về Tị Thủy Quan ~ (04/12/2022)

Chương 27 : Văn thái sư ~ (04/12/2022)

Chương 28 : Ngăn lộ Tây Kỳ ~ (04/12/2022)

Chương 29 : Càn Nguyên Sơn Phong Cổ Trận ~ (04/12/2022)

Chương 30 : Trận pháp nơi phát ra ~ (04/12/2022)

Chương 31 : Trọng thương Dương Tiễn ~ (04/12/2022)

Chương 32 : Thập Thiên Quân ( thượng) ~ (04/12/2022)

Chương 33 : Thập Thiên Quân (hạ) ~ (04/12/2022)

Chương 34 : Thập Tuyệt Trận ~ (04/12/2022)

Chương 35 : Chỉ điểm trận pháp ~ (04/12/2022)

Chương 36 : Thập Nhị Kim Tiên ~ (04/12/2022)

Chương 37 : Phá Thập Tuyệt Trận ~ (04/12/2022)

Chương 38 : Phong Hống Trận chi biến ~ (04/12/2022)

Chương 39 : Một cái giá lớn ~ (04/12/2022)

Chương 40 : Tính toán Dương Tiễn ~ (04/12/2022)

Chương 41 : Triệu Công Minh ~ (04/12/2022)

Chương 42 : Sát kiếp ~ (04/12/2022)

Chương 43 : Định Hải Châu ~ (04/12/2022)

Chương 44 : Tiêu Thăng Tào Bảo ~ (04/12/2022)

Chương 45 : Lạc Bảo Kim Tiền ~ (04/12/2022)

Chương 46 : Tam Tiên Đảo ( thượng) ~ (04/12/2022)

Chương 47 : Tam Tiên Đảo (trung) ~ (04/12/2022)

Chương 48 : Tam Tiên Đảo (hạ) ~ (04/12/2022)

Chương 49 : Tam Tiêu chỉ điểm ~ (04/12/2022)

Chương 50 : Suy diễn trận pháp ~ (04/12/2022)

Chương 51 : Tâm Ma ~ (04/12/2022)

Chương 52 : Công đức ~ (04/12/2022)

Chương 53 : Thần bí kinh văn ~ (04/12/2022)

Chương 54 : Chứng đạo pháp môn ( thượng) ~ (04/12/2022)

Chương 55 : Chứng đạo pháp môn (trung) ~ (04/12/2022)

Chương 56 : Chứng đạo pháp môn (hạ) ~ (04/12/2022)

Chương 57 : Súng bắn chim đổi pháo ~ (04/12/2022)

Chương 58 : Thân Công Báo ~ (04/12/2022)

Chương 59 : Tam Tài trận ~ (04/12/2022)

Chương 60 : Trăng sáng nhô lên cao ~ (04/12/2022)

Chương 61 : Phá trận ~ (04/12/2022)

Chương 62 : Quy Sơn ~ (04/12/2022)

Chương 63 : Mã Nguyên nhập Tây Phương ~ (04/12/2022)

Chương 64 : Lý Tĩnh ~ (04/12/2022)

Chương 65 : Đạo tâm thông linh ~ (04/12/2022)

Chương 66 : Kim Ngao Đảo ~ (04/12/2022)

Chương 67 : Ban thưởng bảo ~ (04/12/2022)

Chương 68 : Cửu U chi địa ~ (04/12/2022)

Chương 69 : Vu tộc số mệnh ( thượng) ~ (04/12/2022)

Chương 70 : Vu tộc số mệnh (hạ) ~ (04/12/2022)

Chương 71 : Thượng Cổ bí văn ( thượng) ~ (04/12/2022)

Chương 72 : Thượng Cổ bí văn (hạ) ~ (04/12/2022)

Chương 73 : Bất Chu di tích ~ (04/12/2022)

Chương 74 : U Minh loài chim dữ ~ (04/12/2022)

Chương 75 : Đoạn Ngọc Câu ~ (04/12/2022)

Chương 76 : Chém giết ~ (04/12/2022)

Chương 77 : Thải Vân đồng tử ~ (04/12/2022)

Chương 78 : Thiên Ly Thần Hỏa Tiên ~ (04/12/2022)

Chương 79 : Tiên Thiên Chí Bảo ~ (04/12/2022)

Chương 80 : Sát khí trùng thiên ~ (04/12/2022)

Chương 81 : Mắng chiến ~ (04/12/2022)

Chương 82 : Tru Tiên Kiếm Trận ~ (04/12/2022)

Chương 83 : Lão Tử nhập Tru Tiên ~ (04/12/2022)

Chương 84 : Nhất Khí Hóa Tam Thanh ~ (04/12/2022)

Chương 85 : Tam giáo phá Tru Tiên ~ (04/12/2022)

Chương 86 : Dấu tay ~ (04/12/2022)

Chương 87 : Vạn Tiên Đại Trận ~ (04/12/2022)

Chương 88 : Phong Thần hoàn tất ~ (04/12/2022)

Chương 89 : Hậu Thổ phù chiếu ~ (04/12/2022)

Chương 90 : Thập Phương Cứu Khổ Thiên Tôn ~ (04/12/2022)

Chương 91 : Bái sư Thông Thiên ~ (04/12/2022)

Chương 92 : Ly Sơn ~ (04/12/2022)

Chương 93 : Tàng Tiên Đồ ~ (04/12/2022)

Chương 94 : Khảo giáo ( thượng) ~ (04/12/2022)

Chương 95 : Khảo giáo (trung) ~ (04/12/2022)

Chương 96 : Khảo giáo (hạ) ~ (04/12/2022)

Chương 97 : Vu tộc huyết mạch ~ (04/12/2022)

Chương 98 : Thái Bạch sơn ~ (04/12/2022)

Chương 99 : Sửa sang lại ~ (04/12/2022)

Chương 100 : Diễn giải ~ (04/12/2022)  123456

Bình luận truyện Hồng Hoang Chi Tiệt Giáo Tiên Đồng