Hồng Hoang Lăng Tiêu Lục

Hồng Hoang Lăng Tiêu Lục

Tên khác: Hồng Hoang Lăng Tiêu Lục
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Vũ Dạ Tinh Thần Lệ
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 437 chương


Thông tin truyện Hồng Hoang Lăng Tiêu Lục

Bạn đang theo dõi đọc truyên full Hồng Hoang Lăng Tiêu Lục của tác giả Vũ Dạ Tinh Thần Lệ rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Một khi xuyên qua đến Hồng hoang, tàn hồn cơ duyên nhập Cửu Tiêu.Bái sư linh bảo truyện diệu pháp, Tử Tiêu nghe Đạo ngộ tính cao.Vật cưỡi pháp bảo có vô số, lực đấu Chuẩn Đề khí ngút trời.Yên lặng nhìn Nhân tộc sinh ra nhật, ta làm người tổ truyền hôm nay.Nộ đấu Thiên Yêu Thi Diệu pháp, Cửu Tiêu thần kiếm trong lòng bàn tay đao.Tam Hoàng Ngũ Đế ta giáo hóa, Phong Thần kiếp lên trí kế cao.Đối đầu bốn thánh không chỗ nào sợ, vạn kiếm Tru Tiên thề sánh vai.Tây du mưu tính nhiều tính toán. Hao binh tổn tướng kinh thư thiếu.Phong Thần lại nổi lên báo thù nhật, tru xiển Diệt Phật tổn Tiên Yêu.Một khi Chư Thần hoàng hôn đến, thí thần diệt ma tự Tiêu Dao.Mà lại xem Lăng Tiêu tại Hồng hoang thành đạo đường, mưa thần người mới, đại gia ủng hộ nhiều hơn.

Danh sách chương Hồng Hoang Lăng Tiêu Lục

Chương 1 : Lăng Tiêu hoá hình ~ (27/10/2022)

Chương 2 : Sơ đến Côn Luân ~ (27/10/2022)

Chương 3 : Tử Tiêu cung mở ~ (27/10/2022)

Chương 4 : Hai lần giảng đạo ~ (27/10/2022)

Chương 5 : Kinh ngạc nghe xuyên qua nhân ~ (27/10/2022)

Chương 6 : Lăng Tiêu thu vật cưỡi ~ (27/10/2022)

Chương 7 : Trên đỉnh ngọn núi có bảo ~ (27/10/2022)

Chương 8 : Chúng tiên phân hồ lô ~ (27/10/2022)

Chương 9 : Luân Hồi Hắc Liên xuất thế ~ (27/10/2022)

Chương 10 : Lần đầu gặp gỡ Chuẩn Đề vô sỉ công ~ (27/10/2022)

Chương 11 :  Thứ mười một chương Cửu Tiêu Tuyệt Tiên Trận ~ (27/10/2022)

Chương 12 : Chuẩn Đề muốn tìm đánh ~ (27/10/2022)

Chương 13 : Thượng Thanh chiến Chuẩn Đề ~ (27/10/2022)

Chương 14 : Chuẩn Đề thất thể diện ~ (27/10/2022)

Chương 15 : Lần thứ hai bế quan ~ (27/10/2022)

Chương 16 : Tử Tiêu cung ba lần khai giảng ~ (27/10/2022)

Chương 17 : Giảng đạo lập thánh phân bảo ~ (27/10/2022)

Chương 18 : Tam Thanh tứ bảo ~ (27/10/2022)

Chương 19 : Hồng Quân Hợp Đạo ~ (27/10/2022)

Chương 20 : Phẩm quả Ngũ Trang Quan ~ (27/10/2022)

Chương 21 : Thiên Đình thành lập ~ (27/10/2022)

Chương 22 : Vu Yêu sơ chiến ~ (27/10/2022)

Chương 23 : Vu yêu phân trì ~ (27/10/2022)

Chương 24 : Lăng Tiêu thu nghĩa tử ~ (27/10/2022)

Chương 25 : Côn Bằng đưa thiệp mời ~ (27/10/2022)

Chương 26 : Đế Tuấn đại hôn Hồng Vân một ~ (27/10/2022)

Chương 27 : Thiên Đình dục luyện Tinh Thần Phiên ~ (27/10/2022)

Chương 28 : Vu Yêu tái chiến ~ (27/10/2022)

Chương 29 : Bố Chu Thiên Tinh Đấu không hoàn toàn ~ (27/10/2022)

Chương 30 : Hai trận đánh nhau ~ (27/10/2022)

Chương 31 : Tiên Thiên Bát Trận ~ (27/10/2022)

Chương 32 : Tam Thanh ở riêng ~ (27/10/2022)

Chương 33 : Thượng Thanh giảng đạo lại thu đồ đệ ~ (27/10/2022)

Chương 34 : Thất Tình Lục Dục Mê Tiên Trận ~ (27/10/2022)

Chương 35 : Nữ Oa muốn tạo nhân ~ (27/10/2022)

Chương 36 : Chăm sóc Nhân tộc ~ (27/10/2022)

Chương 37 : Lăng Tiêu hiến vật quý ~ (27/10/2022)

Chương 38 : Lăng Tiêu điểm cơ duyên Thông Thiên thành thánh ~ (27/10/2022)

Chương 39 : Chúng tiên thành thánh ~ (27/10/2022)

Chương 40 : Chúng thánh thu đồ đệ đệ Lăng Tiêu lập động phủ ~ (27/10/2022)

Chương 41 : Lăng Tiêu gặp Hậu Thổ ~ (27/10/2022)

Chương 42 : Kết bạn đến Huyết Hải ~ (27/10/2022)

Chương 43 : Thương nghị Luân Hồi Lăng Tiêu nói Địa Ngục ~ (27/10/2022)

Chương 44 : Hậu Thổ hóa Luân Hồi ~ (27/10/2022)

Chương 45 : Lăng Tiêu thu đồ đệ ~ (27/10/2022)

Chương 46 : Chúng thánh diễn giải Chuẩn Đề muốn lừa người ~ (27/10/2022)

Chương 47 : Thập nhật loạn Hồng Hoang ~ (27/10/2022)

Chương 48 : Khoa Phụ thân vẫn ~ (27/10/2022)

Chương 49 : Hậu Nghệ Xạ Nhật ~ (27/10/2022)

Chương 50 : Vu Yêu đẩy Linh Sơn ~ (27/10/2022)

Chương 51 : Chúng thánh tụ Côn Luân ~ (27/10/2022)

Chương 52 : Luận đạo Côn Lôn Sơn ~ (27/10/2022)

Chương 53 : Vu tộc luyện kỳ Nhân tộc bị lục ~ (27/10/2022)

Chương 54 : Nhân tộc bị thương nặng ~ (27/10/2022)

Chương 55 : Lục yêu binh chiến Yêu Đế ~ (27/10/2022)

Chương 56 : Lăng Tiêu trảm ác thi ~ (27/10/2022)

Chương 57 : Hỗn Nguyên luyện tiên trận ~ (27/10/2022)

Chương 58 : Tuyệt cựu nghĩa Lăng Tiêu thành tổ ~ (27/10/2022)

Chương 59 : Hi Hòa hãm Hậu Nghệ ~ (27/10/2022)

Chương 60 : Hậu Nghệ chết Vu Yêu chiến ~ (27/10/2022)

Chương 61 : Song Hậu tử Yêu Hoàng vong ~ (27/10/2022)

Chương 62 : Âm Dương Ngũ Hành thu Nhược Thủy trời cao vi trụ chắn thanh thiên ~ (27/10/2022)

Chương 63 : Nữ Oa Bổ Thiên Lăng Tiêu trảm thi ~ (27/10/2022)

Chương 64 : Thiên Đế trọng lập Không Động Ấn ra ~ (27/10/2022)

Chương 65 : Chúng thánh đánh nhau Lăng Tiêu được ấn ~ (27/10/2022)

Chương 66 : Lăng Tiêu thu đồ đệ đệ chúng thánh mưu yêu sư ~ (27/10/2022)

Chương 67 : Chúng tiên chiến yêu sư ~ (27/10/2022)

Chương 68 : Lăng Tiêu chiến Côn Bằng ~ (27/10/2022)

Chương 69 : Phục Hy chuyển thế ~ (27/10/2022)

Chương 70 : Phục Hy chế Bát Quái Liệt Sơn xuất thế ~ (27/10/2022)

Chương 71 : Huyền Đô thu Thần Nông ~ (27/10/2022)

Chương 72 : Phục Hy thiền vị Lăng Tiêu được bảo ~ (27/10/2022)

Chương 73 : Lăng Tiêu thu đồ đệ xích mã hầu ~ (27/10/2022)

Chương 74 : Lăng Tiêu đem làm Tử Vi Thần Nông nếm bách thảo ~ (27/10/2022)

Chương 75 : Lăng Tiêu cứu Nữ Oa Nguyên Thủy chiêu chúng tiên ~ (27/10/2022)

Chương 76 : Kim Tiên ra Côn Luân Chuẩn Đề ban thưởng Linh Bảo ~ (27/10/2022)

Chương 77 : Lăng Tiêu chiến chúng tiên ~ (27/10/2022)

Chương 78 : Lăng Tiêu chiến chúng tiên (2) ~ (27/10/2022)

Chương 79 : Lăng Tiêu bại chúng tiên ~ (27/10/2022)

Chương 80 : Hiên Viên tiếp vị Xi Vưu luyện đao ~ (27/10/2022)

Chương 81 : Xiển giáo trợ Hiên Viên ~ (27/10/2022)

Chương 82 : Thập nhị Kim Tiên chiến Xi Vưu ~ (27/10/2022)

Chương 83 : Huyền Nữ hạ phàm Xi Vưu bày ác trận ~ (27/10/2022)

Chương 84 : Huyền Âm luyện hồn trận ~ (27/10/2022)

Chương 85 : Nhị tiến Huyền Âm Trận ~ (27/10/2022)

Chương 86 : Bầy vu đấu chúng tiên ~ (27/10/2022)

Chương 87 : Tam tiến Huyền Âm Trận ~ (27/10/2022)

Chương 88 : Đại phá Huyền Âm Trận ~ (27/10/2022)

Chương 89 : Xi Vưu tử Hình Thiên Tương Liễu thượng Thiên đình ~ (27/10/2022)

Chương 90 : Hiên Viên chứng đạo Lục Áp rời núi mưu Cửu Phượng ~ (27/10/2022)

Chương 91 : Cửu Phượng bị tính toán ~ (27/10/2022)

Chương 92 : Thiên Đạo cắn trả Chuyên Húc tử Nữ Oa thương ~ (27/10/2022)

Chương 93 : Lũ lụt đột kích ~ (27/10/2022)

Chương 94 : Đại Vũ trị thủy Lăng Tiêu rời núi ~ (27/10/2022)

Chương 95 : Hàng phục Vu Chi kỳ ~ (27/10/2022)

Chương 96 : Giếng sông Hoài khóa vượn bàn đào dục khai ~ (27/10/2022)

Chương 97 : Bàn Đào đại hội ~ (27/10/2022)

Chương 98 : Bốn giáo đấu pháp ~ (27/10/2022)

Chương 99 : Hạo Thiên mất mặt ~ (27/10/2022)

Chương 100 : Trong Tử Tiêu Cung Phong Thần khởi ~ (27/10/2022)  12345

Bình luận truyện Hồng Hoang Lăng Tiêu Lục