Huyền Môn Thông Thiên Hệ Thống

Huyền Môn Thông Thiên Hệ Thống

Tên khác: Huyền Môn Thông Thiên Hệ Thống
Thể loại: Huyền Huyễn
Tác giả: Lão Tiểu Hỏa
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 282 chương


Thông tin truyện Huyền Môn Thông Thiên Hệ Thống

Bạn đang theo dõi danh sach truyen moi Huyền Môn Thông Thiên Hệ Thống của tác giả Lão Tiểu Hỏa rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Huyền Huyễn này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Trò chơi cao thủ hồn xuyên, song phế dị giới hợp nhất. Tu luyện Huyền Môn hệ thống —— vô danh, phá rồi lại lập phá tháp thông thiên! Đan dược phù lục mười ba quỷ châm, mười lửa mười linh song ẩn thần lực! Nghịch thiên, ta là nghiêm túc!

Danh sách chương Huyền Môn Thông Thiên Hệ Thống

Chương 1 : Trở lại lúc trước ~ (08/12/2022)

Chương 2 : Huyền Môn Hệ Thống -- Vô Danh ~ (08/12/2022)

Chương 3 : Chấp sự đến ~ (08/12/2022)

Chương 4 : "vinh thăng" luyện dược sư ~ (08/12/2022)

Chương 5 : Phù quyết, mở! ~ (08/12/2022)

Chương 6 : Linh giới ~ (08/12/2022)

Chương 7 : Bên trong dược đường ~ (08/12/2022)

Chương 8 : Gậy ông đập lưng ông ~ (08/12/2022)

Chương 9 : Thạch Đầu ~ (08/12/2022)

Chương 10 : Linh dương bút ~ (08/12/2022)

Chương 11 : Không tưởng được ~ (08/12/2022)

Chương 12 : Thoát thai hoán cốt ~ (08/12/2022)

Chương 13 : Thạch Đầu tin ~ (08/12/2022)

Chương 14 : Đông Phương giáo chủ, dược sư vương! ~ (08/12/2022)

Chương 15 : Mình đồng da sắt ~ (08/12/2022)

Chương 16 : Trương Tiểu Mễ ~ (08/12/2022)

Chương 17 : Vẫn Lạc chi đô ~ (08/12/2022)

Chương 18 : Long Tiểu Phượng ~ (08/12/2022)

Chương 19 : Long Tiểu Phượng bệnh ~ (08/12/2022)

Chương 20 : Khu lạnh song phương pháp ~ (08/12/2022)

Chương 21 : Linh Lung Bảo các ~ (08/12/2022)

Chương 22 : Ngẫu nhiên gặp ~ (08/12/2022)

Chương 23 : Liệt Dương đan ~ (08/12/2022)

Chương 24 : Nhục linh đan ~ (08/12/2022)

Chương 25 : Huyết nhi ~ (08/12/2022)

Chương 26 : "Kinh hỉ " ~ (08/12/2022)

Chương 27 : Muốn mạng Long Tiểu Phượng ~ (08/12/2022)

Chương 28 : Nhục linh đan giải nguy ~ (08/12/2022)

Chương 29 : Sợ dư nghiệt ~ (08/12/2022)

Chương 30 : Tần Tam ~ (08/12/2022)

Chương 31 : Huyền Môn ba thức ~ (08/12/2022)

Chương 32 : Có một chút động tâm ~ (08/12/2022)

Chương 33 : Ba thức chiến song đao ~ (08/12/2022)

Chương 34 : Tụ bạo trảm song long ~ (08/12/2022)

Chương 35 : Cửa Nam sự cố ~ (08/12/2022)

Chương 36 : Cửa Đông chi chiến ~ (08/12/2022)

Chương 37 : Tần gia tam bảo ~ (08/12/2022)

Chương 38 : Dùng thuốc! ~ (08/12/2022)

Chương 39 : Tam bảo đấu tạp toái ~ (08/12/2022)

Chương 40 : Khách không mời mà đến ~ (08/12/2022)

Chương 41 : Cao thâm mạt trắc ~ (08/12/2022)

Chương 42 : Muốn giết chi ~ (08/12/2022)

Chương 43 : Lục Tháp! ~ (08/12/2022)

Chương 44 : Thạch Đầu chiến Hoàng Lôi ~ (08/12/2022)

Chương 45 : Linh Dương ba thức ~ (08/12/2022)

Chương 46 : Thông Thiên Linh Lung lệnh ~ (08/12/2022)

Chương 47 : Này ba thức không phải kia ba thức! ~ (08/12/2022)

Chương 48 : Một con Linh Lang khuyển ~ (08/12/2022)

Chương 49 : Linh Dương phá thanh phong ~ (08/12/2022)

Chương 50 : Long Hướng Tây ~ (08/12/2022)

Chương 51 : Một món lễ lớn ~ (08/12/2022)

Chương 52 : Tay đem kiện ~ (08/12/2022)

Chương 53 : Tái rồi ~ (08/12/2022)

Chương 54 : Hải Cảng thành, thành chủ! ~ (08/12/2022)

Chương 55 : Thiên Bằng ~ (08/12/2022)

Chương 56 : Chiến Vương Thiết ~ (08/12/2022)

Chương 57 : Nhị ca? ! ~ (08/12/2022)

Chương 58 : Thông thiên lịch sử ~ (08/12/2022)

Chương 59 : Chướng nhãn phương pháp ~ (08/12/2022)

Chương 60 : Ba đầu sáu tay Bắc Đẩu bí quyết ~ (08/12/2022)

Chương 61 : Nhị đẳng nhiệm vụ ~ (08/12/2022)

Chương 62 : Đường Phỉ ~ (08/12/2022)

Chương 63 : Ngân Bối Long ~ (08/12/2022)

Chương 64 : Dương Nhị ~ (08/12/2022)

Chương 65 : Rừng rậm tóc húi cua ca, miệng ngoan thoại không nhiều. ~ (08/12/2022)

Chương 66 : Biến thân ~ (08/12/2022)

Chương 67 : Hùng Long chiến ~ (08/12/2022)

Chương 68 : Hiếu nhị lang ~ (08/12/2022)

Chương 69 : Anh Tuấn cùng Mỹ Lệ ~ (08/12/2022)

Chương 70 : Hai cái con bất hiếu ~ (08/12/2022)

Chương 71 : Là gió ~ (08/12/2022)

Chương 72 : Dương Nhị đến ~ (08/12/2022)

Chương 73 : Nhị ca đi ~ (08/12/2022)

Chương 74 : Trong truyền thuyết đường chủ ~ (08/12/2022)

Chương 75 : Sát khí ~ (08/12/2022)

Chương 76 : Có ngươi thật tốt ~ (08/12/2022)

Chương 77 : Trước thăm Phượng Thiên Phụng ~ (08/12/2022)

Chương 78 : Hương vị ~ (08/12/2022)

Chương 79 : Hai lớn một nhỏ ba nghe tiếng ~ (08/12/2022)

Chương 80 : Tận chức tận trách ~ (08/12/2022)

Chương 81 : Thiên Bằng người, dư nghiệt vậy! ~ (08/12/2022)

Chương 82 : Ngũ phương đại lực thần ~ (08/12/2022)

Chương 83 : Ba hình ~ (08/12/2022)

Chương 84 : Kim Linh thân phận ~ (08/12/2022)

Chương 85 : Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương ~ (08/12/2022)

Chương 86 : Một năm ước hẹn ~ (08/12/2022)

Chương 87 : Đi không từ giã ~ (08/12/2022)

Chương 88 : Tay đem kiện chủ nhân ~ (08/12/2022)

Chương 89 : Đánh con rùa ~ (08/12/2022)

Chương 90 : Tần Sĩ Ngọc bàn giao ~ (08/12/2022)

Chương 91 : Quân cảng ngẫu nhiên gặp bách phu trưởng ~ (08/12/2022)

Chương 92 : Ly biệt quê hương ~ (08/12/2022)

Chương 93 : Duy nhất người, Quan Bằng. ~ (08/12/2022)

Chương 94 : Tần phủ tin dữ ~ (08/12/2022)

Chương 95 : Truyền nghề Quan Bằng ~ (08/12/2022)

Chương 96 : Lính đánh thuê hội ~ (08/12/2022)

Chương 97 : Nhập hội ~ (08/12/2022)

Chương 98 : Vương Thu Thực ~ (08/12/2022)

Chương 99 : Tam bả thủ ~ (08/12/2022)

Chương 100 : Lửa tím ~ (08/12/2022)  123

Bình luận truyện Huyền Môn Thông Thiên Hệ Thống