Kiếm Đạo Chi Vương

Kiếm Đạo Chi Vương

Tên khác: Kiếm Đạo Chi Vương
Thể loại: Huyền Huyễn
Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm
Trạng thái: Hoàn thành
Độ dài: 472 chương


Thông tin truyện Kiếm Đạo Chi Vương

"Kiếm Linh" Trò chơi phía chính phủ định chế tiểu thuyết 》 "Kiếm của ta, sẽ là của ngươi kiếm." "Dùng kiếm của ngươi, nhượng ta minh bạch, thập ma gọi chân chính Kiếm Đạo Chi Vương!"

Danh sách chương Kiếm Đạo Chi Vương

Chương 1 : Thiếu niên tập kiếm ~ (16/11/2022)

Chương 02 : Cao thủ ~ (16/11/2022)

Chương 03 : Thiếp mời ~ (16/11/2022)

Chương 04 : Triệu Tuyết Đan ~ (16/11/2022)

Chương 05 : Nghịch chuyển ~ (16/11/2022)

Chương 06 : Mỏi mắt mong chờ ~ (16/11/2022)

Chương 07 : Đăng tràng ~ (16/11/2022)

Chương 08 : Đón đỡ ~ (16/11/2022)

Chương 09 : Phân tích ~ (16/11/2022)

Chương 10 : Viên mãn ~ (16/11/2022)

Chương 11 : Leo lên ~ (16/11/2022)

Chương 12 : Côn Luân ~ (16/11/2022)

Chương 13 : Nhập môn ~ (16/11/2022)

Chương 14 : Tiêu Nguyệt ~ (16/11/2022)

Chương 15 : Thần Tiêu ~ (16/11/2022)

Chương 16 : Pháp khí ~ (16/11/2022)

Chương 17 : Luyện xóa ~ (16/11/2022)

Chương 18 : Chân khí ~ (16/11/2022)

Chương 19 : Khôi phục ~ (16/11/2022)

Chương 20 : Nản chí ~ (16/11/2022)

Chương 21 : Đoạn quyết ~ (16/11/2022)

Chương 22 : Lựa chọn ~ (16/11/2022)

Chương 23 : Phản kích ~ (16/11/2022)

Chương 24 : Đường ra ~ (16/11/2022)

Chương 25 : Đệ tử ~ (16/11/2022)

Chương 26 : Lôi Trạch ~ (16/11/2022)

Chương 27 : Không cam lòng ~ (16/11/2022)

Chương 28 : Đồng môn ~ (16/11/2022)

Chương 29 : Phức tạp ~ (16/11/2022)

Chương 30 : Ngộ kiếm ~ (16/11/2022)

Chương 31 : Tiêu diệt ~ (16/11/2022)

Chương 32 : Bảo vật ~ (16/11/2022)

Chương 33 : Cản đường ~ (16/11/2022)

Chương 34 : Đánh lui ~ (16/11/2022)

Chương 35 : Sửa sang lại ~ (16/11/2022)

Chương 36 : Luyện dược ~ (16/11/2022)

Chương 37 : Khảo giáo ~ (16/11/2022)

Chương 38 : Kiếm thuật ~ (16/11/2022)

Chương 39 : Khinh công ~ (16/11/2022)

Chương 40 : Hối đoái ~ (16/11/2022)

Chương 41 : Biến hóa ~ (16/11/2022)

Chương 42 : Hỗn loạn ~ (16/11/2022)

Chương 43 : Trước sân khấu ~ (16/11/2022)

Chương 44 : Kiếm Cương ~ (16/11/2022)

Chương 45 : Thiên tài ~ (16/11/2022)

Chương 46 : Tru tâm ~ (16/11/2022)

Chương 47 : Bệnh tình nguy kịch ~ (16/11/2022)

Chương 48 : Giáo huấn ~ (16/11/2022)

Chương 49 : Dò hỏi ~ (16/11/2022)

Chương 50 : Trùng kích ~ (16/11/2022)

Chương 51 : Hiểu rõ ~ (16/11/2022)

Chương 52 : Xuống núi ~ (16/11/2022)

Chương 53 : Đi thuyền ~ (16/11/2022)

Chương 54 : Hải tặc ~ (16/11/2022)

Chương 55 : Động viên ~ (16/11/2022)

Chương 56 : Bắt vua ~ (16/11/2022)

Chương 57 : Chấn nhiếp ~ (16/11/2022)

Chương 59 : Thảo Giới ~ (16/11/2022)

Chương 60 : Nhất lưu ~ (16/11/2022)

Chương 61 : Đánh bại ~ (16/11/2022)

Chương 62 : Xử quyết ~ (16/11/2022)

Chương 63 : Tiên đậu ~ (16/11/2022)

Chương 64 : Dung hợp ~ (16/11/2022)

Chương 65 : Biến cố ~ (16/11/2022)

Chương 66 : Thử kiếm ~ (16/11/2022)

Chương 67 : Mạch nước ngầm ~ (16/11/2022)

Chương 68 : Đột kích ~ (16/11/2022)

Chương 69 : Quyết đấu ~ (16/11/2022)

Chương 70 : Lại giết ~ (16/11/2022)

Chương 71 : Kinh sợ thối lui ~ (16/11/2022)

Chương 72 : Xử sự ~ (16/11/2022)

Chương 74 : Tỷ thí ~ (16/11/2022)

Chương 75 : Gia nhập ~ (16/11/2022)

Chương 76 : Đền bù tổn thất ~ (16/11/2022)

Chương 77 : Chuyên chúc ~ (16/11/2022)

Chương 78 : Hành động ~ (16/11/2022)

Chương 73 : Chiến thiếp ~ (16/11/2022)

Chương 79 : Mười kiếm ~ (16/11/2022)

Chương 80 : Trơ trẽn ~ (16/11/2022)

Chương 81 : Dịch người ~ (16/11/2022)

Chương 82 : Luận bàn ~ (16/11/2022)

Chương 83 : Ám trù ~ (16/11/2022)

Chương 84 : Phân phối ~ (16/11/2022)

Chương 85 : Gấp gáp ~ (16/11/2022)

Chương 86 : Xếp hạng ~ (16/11/2022)

Chương 87 : Danh sách ~ (16/11/2022)

Chương 88 : Đối chiến ~ (16/11/2022)

Chương 89 : Bái phỏng ~ (16/11/2022)

Chương 90 : Kết giao ~ (16/11/2022)

Chương 91 : Cải tiến ~ (16/11/2022)

Chương 92 : Nhìn thấu ~ (16/11/2022)

Chương 93 : Khuyên bảo ~ (16/11/2022)

Chương 94 : Bảo vật ~ (16/11/2022)

Chương 95 : Lúc đầu ~ (16/11/2022)

Chương 96 : Khí phách ~ (16/11/2022)

Chương 97 : Đối thủ ~ (16/11/2022)

Chương 98 : Quy tắc ~ (16/11/2022)

Chương 100 : Cứu viện ~ (16/11/2022)

Chương 101 : Chặn đánh ~ (16/11/2022)

Chương 102 : Thập cường ~ (16/11/2022)  12345

Bình luận truyện Kiếm Đạo Chi Vương